Despacito – Luis Fonsi, Daddy Yankee feat Justin Bieber

dSa dSapo dSapI dSdfS dSa
IaSdfdSapo dd dpdpdpdfS
a IaSdfdSapo df dpdpdpdfS
dSa I aaSdSdSddSa oaa SdSdSdfp ppppdSdSdffS
a I aaSdSdSddSa oaa SdSdSdfp ppppdSdSdffS
dSa I IIII aaaaapao ooooaaaaaSdp ppppdddddffS
dSa I IIII aaaaapao ooooaaaaaSdp ppppdddddffS

GfGfG fG fGfGhhd hhhhhjhG GGGGjhGf
GfGfG fG fGfGhhd hhhhhjhG GGGGjhGf
dddddSa ddddddSa dddddSa dddddSa fffffdfdfffG d d fffffdfdfffG d d dddddadadddd f d dddddadadddd f d dddfGGGGGGf d d GGGGffdffdfd ddd a a dddd a a ddd a a dddd a a fffff d fffff d dddSSdddSSddd a a dddd a a ddd a a dddd a a fffff d fffff d d dddSSdddSS

dSa I IIII aaaaapao ooooaaaaaSdp ppppdddddffS
dSa I IIII aaaaapao ooooaaaaaSdp ppppdddddffS

Comments