Grenade – Bruno Mars

iie iie iiiiio uuuyu uyuee iie iiee iiiiio
uuuy uuyuy ppooiuuooiiuye ippooiuooiiuy
ooo opi oooiop iy oooiop iy iiis
P# p P# iy iiis P# p P# iy


Play >
Press "Play" to open Virtual Piano in a separate window and use your computer keyboard to play this song.

Comments