Hyrule Temple (Super Smash Bros)

10 September 2020
0
(0)

yEw yEw yEw
YEw YEw Yew
uEw uEw uEw
YEw YEw Yew
555556655
555556655
pPd DPDf PfD
hgD

Rate This Music Sheet:

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this music sheet.

Thank you for rating this song!

If you have any specific feedback about how to improve this music sheet, please submit this in the box below.

About This Music Sheet

Use your computer keyboard to play Hyrule Temple (Super Smash Bros) music sheet on Virtual Piano. This is an Easy song and requires practice. The song Hyrule Temple (Super Smash Bros) is classified in the genre of Songs From Games on Virtual Piano. You can also find other similar songs using Animation, Nintendo.

Comments

Virtual Piano uses Facebook Comments. Log in to Facebook, then return to this section to see comments from other users and engage with the Virtual Piano community.

Related

 • Ttppppoio | oooopii | ytiiiytiiiiiiiitop | pppppoo | oooooii | ytiiiytiiiiiiiitop | opppppps | sdddpop | ioppipPPPpii | iiiiiipipip | uuuuuououo | uuuuiyuuuuiy | iiii iiii | uuuu uuuu | uuuuiyuuuuuiy
  Level: 3
  Easy
  Price Tag

  Jessie J

 • [u6] 0 6 0 6 0 q|[i6] 0 6 0 [y6] 0 9|[u6] 0 6 0 6 0 q|[i6] 0 6 0 [u6] 0 9|[p6] 0 [s6] 0 [a6] 0 q o [p6] [s0] [a6] s a [p0] [o6] 0 [u9]|[p6] 0 [s6] 0 [a6] 0 q o [p6] [s0] [a6] s a [o0] [p6] 0 9|[pj6] 0 [sl6] 0 [ka6] 0 q [oh] [pj6] [sl0] [ka6] [pj0] [oh6] 0 [uf9]|[pj6] 0 [sl6] 0 [ka6] 0 q [oh] [pj6] [sl0] [ka6] [oh0] [pj6] 0 9|[u6] 0 6 0 6 0 q|[i6] 0 6 0 [y6] 0 9|[u6] 0 6 0 6 0 q|[i6] 0 6 0 [u6] 0 9|[f6] 0 [f6] 0 [d6] 0 q a [f6] 0 [d6] [s0] [a6] 0 9|[f6] 0 [f6] 0 [d6] 0 q s [a6] 0 [a6] 0 [p6] 0 9|[sf6] 0 [sf6] 0 [da6] 0 q|[sf6] 0 [da6] [sp0] [oa6] 0 9|[sf6] [gd0] [sf6] [da0] [sp6] 0 [qoa]|[up6] 0 6 0 6 0 9|[f60]|j l k l k||h [q6] f j l [k60] l k| |[f60]|j l k l k||h [q6] f j l [k60] l k| |[u6] 0 6 0 6 0 q|[i6] 0 6 0 [y6] 0 9|[u6] 0 6 0 6 0 q|[i6] 0 6 0 [u6] 0 9|[p6] 0 [s6] 0 [a6] 0 q o [p4] [s8] [qa] [p8] [o5] 9 [wu] 9 o [up6] 0 [se] 0 [a6] 0 e [o0] [p4] [s8] [qa] [o8] [p5] [a9] [ws] [d9] [f6] [p0] [fe] [p0] d 6 d [p0] [ed] [p0] [f4] [p8] [qd] [s8] a 5 a [s9] [wa] [s9] [f6] [g0] [fe] [d0] s 6 s [d0] [se] [a0] [p4] [o8] [qp] [o8] p 5 p [o9] [wp] [o9] [p6] 0 [se] 0 [a6] 0 e [o0] [p4] [s8] [qa] [p8] [o5] 9 [wu] 9 [p6] 0 [se] 0 [a6] 0 e [o0] [p4] [s8] [qa] [o8] [p5] [a9] [ws] [d9] [f6] 0 [fe] 0 [d6] 0 [ea] [s0] [f4] [g8] [qf] [d8] [f5] [d9] [ws] 9 [f6] [g0] [fe] [d0] [f6] [d0] [se] [d0] [f4] [d8] [sq] [a8] [p5] 9 w e r y o p a d h j k|||[pj] f [lj] v c|x|z x z l k|h|[pj] f j f j f g f p f j f j f d f p f j f j f g f p f j f j h g f

  Level: 5
  Length: 02:21
  Intermediate
  Stone Tower Temple (The Legend of Zelda)

  Koji Kondo

 • aaaadaaaa ppp ppppS aaaada aada aaaad adaaSppp SSSadaaa adaa adaa aaaaf aadaaaSpp upSppdaaa aaddffa adaa adG GGGhGf S fffhhGda GGG adaa aadffGG GGGGffff GGhhGfaad aadG adaa aadaadf aadaaSSSf ffhGfGdda aafa adaa aadaad GkGf fGhjGG GGjGGGGG GGGG GGGhGGGG fhhGG GGGGGGf adaa GGGGGGG ffffffffjj jjjGGGGGGG GGGf adaa GGGGGG GGGGGfffjj jjjGGGGG GGGf GGGG GGGG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG aaaaadd aadaaSppp SSfffdaaa fffffGGGG GGGf adaa aadaad GGGff jGG kGGfdaa aG G jjk kkkhhGfa GGGGGGffj jjjGGG GGGf adaa GGGGGGGGf fffjjGGG GGGf GGGa GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG kk
  Level: 4
  Easy
  Sinnerman (The Thomas Crown Affair)

  Nina Simone