Opening 6 (Bleach)

Aqua Timez 27 August 2020
0
(0)

o a s| s d s
a s d| o h g
f d s| a s d s
a s g f d p s a
p a s| s d s
a s d| o h g
f d s| s d s
a s g f d p s a
p a s|d|f|||
a|s|h|||
sd d|
sdsdsdsd f|
dsdsdsdsdsd f|
pdf g fdsfff
ffffffffg f|
dsdsdsd f|
dsdsdsdsdsdsd f| s|||
ps sf gf ds|||
s|d|f|d|
s d a|s|h|||
pg gf d s df|
dfg gf d s df|
s|d|f|d|
s d a|s|h|||
pg gf d s df|
g gf d s df o a s|
s d s a s d|
o h g f d s|
a s d s a s g f
d p s a p a s|
s d s a s d|
o h g f d s|
s d s a s g f
d p s a p a s

Rate This Music Sheet:

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this music sheet.

Thank you for rating this song!

If you have any specific feedback about how to improve this music sheet, please submit this in the box below.

Play this song

About This Music Sheet

Opening 6 (Bleach) is a song by Aqua Timez. Use your computer keyboard to play Opening 6 (Bleach) on Virtual Piano. This is an Easy song and requires practice. The recommended time to play this music sheet is 01:28, as verified by Virtual Piano legend, Mark Chaimbers. The song Opening 6 (Bleach) is classified in the genres: Japan, Rock, Manga on Virtual Piano. You can also find other similar songs using Anime, Bleach.

Comments

Related

 • aaaadaaaa ppp ppppS aaaada aada aaaad adaaSppp SSSadaaa adaa adaa aaaaf aadaaaSpp upSppdaaa aaddffa adaa adG GGGhGf S fffhhGda GGG adaa aadffGG GGGGffff GGhhGfaad aadG adaa aadaadf aadaaSSSf ffhGfGdda aafa adaa aadaad GkGf fGhjGG GGjGGGGG GGGG GGGhGGGG fhhGG GGGGGGf adaa GGGGGGG ffffffffjj jjjGGGGGGG GGGf adaa GGGGGG GGGGGfffjj jjjGGGGG GGGf GGGG GGGG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG aaaaadd aadaaSppp SSfffdaaa fffffGGGG GGGf adaa aadaad GGGff jGG kGGfdaa aG G jjk kkkhhGfa GGGGGGffj jjjGGG GGGf adaa GGGGGGGGf fffjjGGG GGGf GGGa GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG kk
  Level: 4
  Easy
  Sinnerman (The Thomas Crown Affair)

  Nina Simone

 • ppaa aass ppaa aaass ffffpp ddddpp ssssapddsap ffff hh dddd GG pppsasdddddssap ffff hh dddd GG ppppsadsap ffff hh dddd GG ffffhhGGffddssap aspaspaspaspaspaspaspaspaspaspaspaspaspaspasp ffff hh dddd GG ppppsadsap ffff hh dddd GG ffff llkkjjhhGGf
  Level: 3
  Easy
  Life

  Ludovico Einaudi

 • j h l|l|z|z|x|l|h| j h l|l|z|z|x|l| | j h l|l|z|z|x|l|h| j h l|l|z|l[ji] h l|[pl]|z|[zu]|x|[pl]|h| [ji] h l|[pl]|z|[zu]|x|[za]| | [ji] h l|[pl]|z|[zu]|x|[pl]|h| [ji] h l|[pl]|z|[sl]| |[ha]| | [ji] h l|[pl]|z|[zu]|x|[pl]|h| [ji] h l|[pl]|z|[zu]|x|[za]| | [ji] h l|[pl]|z|[zu]|x|[pl]|h| [ji] h l|[pl]|z|[sl]| |[ha]| | [cP] x l j d l z j [sl]|h|[oj]|l| [pc] x l j s l z j [sl]|o|p|s| [cP] x l j d l z j [sl]|h|[oj]|l| [ph]||l g||g h g h g [zd7] h [ol] z [zq]|[tl] j [spi] l [zt] x [v0] z [xt]|[usol] h [tl] z [zq]|[tl] j [spi] z [tl] v [xe]|u|[zda] h [ol] z [zq]|[tl] j [spi] l [zt] x [v0] z [xt]|[usol]|[tk]| [j9] e y [ji] [wk] y [ol] [ka] 8 l [uo] w [z7] h [ol] [za] [zq]|[tl] j [spi] l [zt] x [v0] z [xt]|[usol] h [tl] z [zq]|[tl] j [spi] z [tl] v [xpe]|[us]|[zra] h [yol] z [zq]|[tl] j [spi] l [zt] x [v0] z [xt]|[usol]|[tk]| [jg9]|y|[wkh]|[rl] k 8 l w|[uso]| | [zi]psl j l [zs] l v x s||| [zu]osfl h l [zs] l v x d| |f| | [zi]sgl j l [zs] l v x d| |[sl]|z| [xle] u p u [zka] u d u [lje] u [pk] u [wj] u [ph] u [qd] [ts] [pi] [ts] [pd] [ts] [ih] [tf] q t i t p t i t [d0] [ts] [uo] [ts] [od] [ts] [uh] [tf] [d0] t u t [sof] t u t [qd] [ts] [pi] [ts] [pd] [ts] [ih] [tf] q t i t [sp] t i t [wd] y o a d o [yh] a [kd]|||hv||| [zk7] h l z [zq]|[tl] j [spi] l [zt] x [v0] z [xt]|[usol] h [tl] z [zq]|[tl] j [spi] z [tl] v [xlje]|u|[zrk] h [yl] z [zq]|[tl] j [spi] l [zt] x [v0] z [xt]|[usol]|[tk]| [j9] e y [ji] [wk] y [ol] [ka] 8 l [uo] w [z7] h [ol] [za] [zq] t [li] [tj] [sp] [tl] [zi] [xt] [v0] [zt] [xu] t [sol] [uh] [ol] [zt] [zq] t [li] [tj] [sp] [zt] [li] [vt] [xe6] u [sp] u [zyr7] h [ol] [za] [zq] t [li] [tj] [sp] [tl] [zi] [xt] [v0] [zt] [xu] t [sol] u [ok] t [j9] e [ypi] e [wk] y [ol] [ka] 8 l [uo] w [z7] h [ol] [za] [zq] t [li] [tj] [sp] [tl] [zi] [xt] [v0] [zt] [xu] t [sol] [uh] [ol] [zt] [zq] t [li] [tj] [sp] [zt] [li] [vt] [xe6]|t u [zr7] h [ol] [za] [zq] t [li] [tj] [sp] [tl] [zi] [xt] [v0] [zt] [xu] t [sol] u [ok] t [j9] e y [ji] [wk] y [ol] [ka] 8 [wl] t u [z7] [wh] [rl] [zy] [zq] t [li] [tj] [sp] [tl] [zi] [xt] [v0] [zt] [xu] t [sol] [uh] [ol] [zt] [zq] t [li] [tj] [sp] [zt] [li] [vt] [xe6] u [sp] u [zr7] [yh] [ol] [za] [zq] t [li] [tj] [sp] [tl] [zi] [xt] [v0] [zt] [xu] t [sol] u [tk]| [j9] e [yi] e [wk] y [ol] [ka] [qb] [vt] [mi] o [pm]|z| z|x|m|v| j h l|l|z|z|x|l| | j h l|l|z|z|x|l|h| j h l|l|z|l||| j h l|l|z|z|x|l|h| j h l|l|z|z|x|l| | j h l|l|z|z|x|l|h| j h l|l|z|l
  Level: 6
  Length: 04:29
  Intermediate
  Dango Daikazoku (Clannad)

  Jun Maeda