Outlander (The Skye Boat Song)

Bear McCreary 18 August 2023
0
(0)

[80osf]|[0w] d [0wf]|
[8qip]|[qe]|[qep]|
[80uos]|[0w]|[0w]|
[80fhl]|[0w]|[0w]|
o||p o
s||s s
d| f d|
h||
f| d f|
p||p|
o|||
[8o]||[9p] [0o]
[es]||[es] [es]
[qd]| [wf] [ed]|
[wh]|r|y|
[uf]| [yd] [tf]|
[qp]||[ep]|
[8o]|0|w|
t|w|0|
[18tuo]||p o
[6eups]||s s
[4qipd]| f d|
[5wadh]||
[18osf]| d f|
[4qtip]||p|
[8tuo]|0|w|
[tu]|w|0|
[8tuo]|[0w]|[0wp] o
[6ups]|[80]|[80s] s
[qipd]|[ey] f [eyd]|
[wadh]|[ryi]|[ryi]|
[8osf]|[0w] d [0wf]|
[qtip]|[et]|[etp]|
[8tuo]|0|w|
[tu]|w|0|
[6psf]|[80] s [80] f
[epsf]|t|u|
[9ipd]|[qe] p [qe] d
[qipd]|e|y|
[6ups]|[80] p [80] s
[8uos]|[0w]|[0wa]|
[6tup]|[80]|[80]|
[6etu]||
[8psf]|[80] s [80] f
[epsf]|t|u|
[9ipd]|[qe] p [qe] d
[qipd]|e|y|
[6ups]|[80] p [80] s
[8uos]|[0w]|[0wa]|
[6etup]|e 6 e|
[5wryo]||
[18tuo]||p o
[6eups]||s s
[4qipd]| f d|
[5wadh]||
[18osf]| d f|
[4qtip]||p|
[8tuo]|0|w|
[tu]|w|0|
[18tuo]||[18p] o
[6eups]||[6es] s
[4qipd]| f [4qd]|
[5wadh]||[5w]|
[18osf]| d [18f]|
[4qtip]||[4qp]|
[8tuo]|0|w|
[tu]|w|0|
[18osf]||
[18sfh]||
[18fhl]

Rate This Music Sheet:

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this music sheet.

Thank you for rating this song!

If you have any specific feedback about how to improve this music sheet, please submit this in the box below.

About This Music Sheet

Outlander (The Skye Boat Song) is a song by Bear McCreary. Use your computer keyboard to play Outlander (The Skye Boat Song) music sheet on Virtual Piano. This is an Intermediate song and requires a lot of practice to play well. The recommended time to play this music sheet is 01:45, as verified by Virtual Piano legend, LegendEditor. The song Outlander (The Skye Boat Song) is classified in the genre of Songs From Movies on Virtual Piano.

Comments

Virtual Piano uses Facebook Comments. Log in to Facebook, then return to this section to see comments from other users and engage with the Virtual Piano community.

Other Songs By Bear McCreary

 • pfklkfpfklkfpfkl pfklkfpfklkfpfkl pfklkfpfklkfpfkl pfklkfpfklkfpfkl [e6]uasau[e6]uasau[e6]uas [e6]uasau[e6]uasau[e6]uas [e6]uasau[e6]uasau[e6]uas [e6]uasau[e6]uasau[e6]uas [q4]TOpOT[q4]TOpOT[q4]TOp [q4]TOpOT[q4]TOpOT[q4]TOp [92]euiue[92]euiue[92]eui [92]euiue[92]euiue[92]eui [e6]uasau[e6]uasau[e6]uas [e6]uasau[e6]uasau[e6]uas [e6]uasau[e6]uasau[e6]uas [e6]uasau[e6]uasau[e6]uas6
  Level: 4
  Length: 00:43
  Easy
  The Walking Dead Theme

  Bear McCreary

 • [wo] d a o d a o d a o d a [QI] d a I d a I d a I d a [wd] y r [wa] y r [wp] y r w [ya] [rf] [dQ] y r Q y r Q y r Q y r [wd] y r [wa] y r [wp] y r w [ya] [rp] [QI] y r Q y r Q y r Q y r [o30] r w [a0] r w [d0] r w 0 [ra] [wd] [d81] [rf] w 0 r w 0 r w 0 [ra] [wp] [o30] r w [p0] r w [a0] r w 0 r [wd] [o81] r w 0 r w [I92] r w 9 r w [zwd5] y r [wka] y r [wpj] y r w [yka] [xrf] [zdQ] y r Q y r Q y r Q y r [zwd5] y r [wka] y r [wpj] y r w [yka] [rpj] [QIG$] y r Q y r Q y r Q y r [o30] r w [a0] r w [d0] r w 0 [rka] [zwd] [GC92] [xrf] w 0 r w 0 r w 0 [rka] [wpj] [oh92] r w 0 r w [pj0] r w [ka0] r [zwd] [oh81] r w 0 r w [92] r w 0 r w [wo5] d a o d a o d a o d a [o5] d a o d a o d a o d a [o5]
  Level: 6
  Length: 02:01
  Intermediate
  Reconciliation (The Walking Dead)

  Bear McCreary

Related

 • aaaadaaaa ppp ppppS aaaada aada aaaad adaaSppp SSSadaaa adaa adaa aaaaf aadaaaSpp upSppdaaa aaddffa adaa adG GGGhGf S fffhhGda GGG adaa aadffGG GGGGffff GGhhGfaad aadG adaa aadaadf aadaaSSSf ffhGfGdda aafa adaa aadaad GkGf fGhjGG GGjGGGGG GGGG GGGhGGGG fhhGG GGGGGGf adaa GGGGGGG ffffffffjj jjjGGGGGGG GGGf adaa GGGGGG GGGGGfffjj jjjGGGGG GGGf GGGG GGGG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG aaaaadd aadaaSppp SSfffdaaa fffffGGGG GGGf adaa aadaad GGGff jGG kGGfdaa aG G jjk kkkhhGfa GGGGGGffj jjjGGG GGGf adaa GGGGGGGGf fffjjGGG GGGf GGGa GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG kk
  Level: 4
  Easy
  Sinnerman (The Thomas Crown Affair)

  Nina Simone

 • [y9]| 99| 9^| ^^| ^q| qq| q8| 88| 8[y9]| [u9][i9] uy 9[y^]| [u^][i^] uy ^[qi]| [tq]q|io[qi][u8]| [t8]8|i [u8][yp9] 99 [u9][i9]9[u9][y9] 9[y^P] ^^ [u^][i^]^[u^][y^] ^[qpi] qq [tq]qqq[qi]o[qi][uo8] 88 [t8]888[i8] [u8][yp9] 99 [u9][i9]9[u9][y9] 9[y^P] ^^ [u^][i^]^[u^][y^] ^[qpi] qq [tq]qqq[qi]o[qi][uo8] 88 [t8]888[i8] [u8][ypd9] [s9][d9] [us9][id9][s9][u9][yp9] 9[igd^P] ^[f^] [u^][id^]^[u^][yd^]d[f^][qpig] [qf][sq] [tq]qqq[qi]o[qig][uof8] [d8][f8] [td8][f8]88[si8]g[uf8][ypd9]d[d9]99[ud9][id9][d9][ud9][y9]9[d9][yd^P]d[d^][^9]9[ud^9][id^][d^][ud^][y^9]9[d^9][qpig]f[sq]q0[tqf8][qg][qf][sq][qi][o0][qig8][uof8]d[s8][80]9[tg8][f8][d8][s8][i80]9[u8][ype9] 9[e9] [ue9][ie9]9[u9][ye9] [e9][y^PE] ^[^E] [ue^][i^E]^[ue^][y^E] [t^][qpi] [qe]q [tq]qqq[qie]o[qi][wuo8] [w8][w8] [wt8][w8]88[i8] [u8][yp9] 99 [ue9][i9]9[u9][y9] 9[y^P] ^^ [u^E][i^]^[u^][y^] ^[qpie] q[qe] [tqE][qe]qq[qi]o[qi][uoe8] 88w[t8][w8]88[i8] [u8][yp^]^^^ ^^ ^[o^]^[i^][up8]888 88 888[t8][t6][y6]66 66 666[t6][t9][y9]99 [u9][i9] [u9][y9]99[yd^]^^[y^]u[i^]^ ^[y^][u^][i^][so8]8[i8]8u8[u8] [y8]8[t8]8[pe9][to9][yi9]9 99 99689999 99 99 98 88 88|(|[sqig] [qY][qi] [qY][qi][qY]q[tq] q[SO*] *[o*] *[i*][i*]i[o*][WOD] [oW][YW] WWWWW [WO][oD(] [i(][o(] [i(][o(](([Y(]O[o(][qig] q[sq] [qS][sq]qq[qi] [qY][iS] [i] [i][o][i*] *[WOD]o[YW]W [YW][WO][oW][iW][YW] [YW][YP(]i[Y(]( [O(][o(][i(][Y(][Y(] ([sqi] qq [qo][qO]q[qo][qi] q[iS*] ** [o][O][o][i*] *[sWO] WW [YW]WWW[WO]P[WO][oP(] (( [Y(]((([O(] [o(][sqig] qq [qoD][sqO]q[qo][qi] q[iS*] *[g] [oD][gO][o*][i*] *[sgWO]D[WD][WD] [YW]WWW[sWO]P[sWO][oP(] (( [Y(]((([O(] [to(][y9]| 99| 9^| ^^| ^q| qq| q8| 88| 8[y9]| [u9][i9] uy 9[y^]| [u^][i^] uy ^[qi]| [tq]q|io[qi][u8]| [t8]8|i [u8][yp9] 99 [u9][i9]9[u9][y9] 9[y^P] ^^ [u^][i^]^[u^][y^] ^[qpi] qq [tq]qqq[qi]o[qi][uo8] 88 [t8]888[i8] [u8][yp9] 99 [u9][i9]9[u9][y9] 9[y^P] ^^ [u^][i^]^[u^][y^] ^[qpi] qq [tq]qqq[qi]o[qi][uo8] 88 [t8]888[i8] [u8][ypd9] [s9][d9] [us9][id9][s9][u9][yp9] 9[igd^P] ^[f^] [u^][id^]^[u^][yd^]d[f^][qpig] [qf][sq] [tq]qqq[qi]o[qig][uof8] [d8][f8] [td8][f8]88[si8]g[uf8][ypd9]d[d9]99[ud9][id9][d9][ud9][y9]9[d9][yd^P]d[d^][^9]9[ud^9][id^][d^][ud^][y^9]9[d^9][qpig]f[sq]q0[tqf8][qg][qf][sq][qi][o0][qig8][uof8]d[s8][80]9[tg8][f8][d8][s8][i80]9[u8][ype9] 9[e9] [ue9][ie9]9[u9][ye9] [e9][y^PE] ^[^E] [ue^][i^E]^[ue^][y^E] [t^][qpi] [qe]q [tq]qqq[qie]o[qi][wuo8] [w8][w8] [wt8][w8]88[i8] [u8][yp9] 99 [ue9][i9]9[u9][y9] 9[y^P] ^^ [u^E][i^]^[u^][y^] ^[qpie] q[qe] [tqE][qe]qq[qi]o[qi][uoe8] 88w[t8][w8]88[i8] [u8][yp^]^^^ ^^ ^[o^]^[i^][up8]888 88 888[t8][t6][y6]66 66 666[t6][t9][y9]99 [u9][i9] [u9][y9]99[yd^]^^[y^]u[i^]^ ^[y^][u^][i^][so8]8[i8]8u8[u8] [y8]8[t8]8[pe9][to9][yi9]9 99 99689999 99 99 98 88 88|(|[sqig] [qY][qi] [qY][qi][qY]q[tq] q[SO] [o] [i][i*]i[o*][WOD] [oW][YW] WWWWW [WO][oD(] [i(][o(] [i(][o(](([Y(]O[o(][qig] q[sq] [qS][sq]qq[qi] [qY][iS*] *[i*] [i*][o*][i*] [WOD]o[YW]W [YW][WO][oW][iW][YW] [YW][YP(]i[Y(]( [O(][o(][i(][Y(][Y(] ([sqi] qq [qo][qO]q[qo][qi] q[iS] ** [o][O][o][i*] *[sWO] WW [YW]WWW[WO]P[WO][oP(] (( [Y(]((([O(] [o(][sqig] qq [qoD][sqO]q[qo][qi] q[iS*] *[g] [oD][gO][o][i] *[sgWO]D[WD][WD] [YW]WWW[sWO]P[sWO][oP(] (( [Y(]((([O(] [o(][qi]

  Level: 6
  Length: 03:23
  Intermediate
  Stormy Seas (Wynncraft)

  Needlr

 • [ef] u [pf] u [eg] u [pf] u
  [tf] u [pf] u [tg] u [pf] u
  [0f] r [of] r [0g] r [of] r
  [qf] t [pd] t [qf] t [pg] t
  [ef] u [pf] u [eg] u [pf] u
  [tf] u [pf] u [tg] u [pf] u
  [0f] r [of] r [0g] r [of] r
  [qf] t [pd] t [qf] t [pg] t|||
  [ef]susfsusfsusfsus
  [tf]susfsusfsusfsus
  [0f]auafauafauafaua
  [qf]sisdsisfsisgsis
  [ef]susfsusfsusfsus
  [tf]susfsusfsusfsus
  [0f]auafauafauafaua
  [qf]sisdsisfsisgsis
  [60ts]ufusufusufusufu
  [8wts]ufusufusufusufu
  [0wrus]afusafusafusafu
  [qetis]ufusufusufusufu
  [60ts]ufusufusufusufu
  [8wts]ufusufusufusufu
  [0wrus]afusafusafusafu
  [qetis]ufusufusufusufu
  [60ts]uapsuapsuapsuap
  [8qts]uapsuapsuapsuap
  [0wrs]uapsuapsuapsuap
  [qets]iapsiapsiapsiap
  [60ts]uapsuapsuapsuap
  [8qts]uapsuapsuapsuap
  [0wrs]uapsuapsuapsuap
  [qets]iapsiapsiapsiap
  [6f][0u][td][0s][6f][0u][td][0s][6f][0u][td][0s][6f][0u][td][0s]
  [8f][0u][td][0s][8f][0u][td][0s][8f][0u][td][0s][8f][0u][td][0s]
  [0f][wu][rd][ws][0f][wu][rd][ws][0f][wu][rd][ws][0f][wu][rd][ws]
  [qf][ei][td][es][qf][ei][td][es][qf][ei][td][es][qf][ei][td][es]
  [6s][0u][ta][0p][6s][0u][ta][0p][6s][0u][ta][0p][6s][0u][ta][0p]
  [8s][0u][ta][0p][8s][0u][ta][0p][8s][0u][ta][0p][8s][0u][ta][0p]
  [0s][wu][ra][wp][0s][wu][ra][wp][0s][wu][ra][wp][0s][wu][ra][wp]
  [qs][eu][ta][ep][qs][eu][ta][ep][qs][eu][wa][qp][0s][9u][8a][7p]
  [6u][0t][0t][0t][6u][0t][0t][0t][6i][0t][0t][0t][6u][0t][0t][0t]
  [8u][0t][0t][0t][8u][0t][0t][0t][8i][0t][0t][0t][8u][0t][0t][0t]
  [3u][7r][0w][7r][3u][7r][0w][7r][3i][7r][0w][7r][3u][7r][0w][7r]
  [4u][8t]q[8t][4y][8t]q[8t][4u][6t]q[0t][9i][8t][7q][6t]
  [6u][0t][0t][0t][6u][0t][0t][0t][6i][0t][0t][0t][6u][0t][0t][0t]
  [8u][0t][0t][0t][8u][0t][0t][0t][8i][0t][0t][0t][8u][0t][0t][0t]
  [3u][7r][0w][7r][3u][7r][0w][7r][3i][7r][0w][7r][3u][7r][0w][7r]
  [4u][8t]q[8t][4y][8t]q[8t][4u][6t]q[0t][9i][8t][7q][6t]
  [6s] u sau sau sau
  [18s]au sau sau sau
  [30s]au sau sau sau
  [4qs] u s i s u s i
  [6s] u sau sau sau
  [18s]au sau sau sau
  [30s]au sau sau sau
  [4qs] u s i s u s i
  [6s]ufusufusufusufu
  [18s]ufusufusufusufu
  [30s]afusafusafusafu
  [4qs]ufusufusufusufu
  [6s]ufusufusufusufu
  [18s]ufusufusufusufu
  [30s]afusafusafusafu
  [4qs]ufusufusufusufu
  [6s][0p][tu][0p][6s][0p][tu][0p][6s][0p][tu][0p][6s][0p][tu][0p]
  [8s][wp][tu][wp][8s][wp][tu][wp][8s][wp][tu][wp][8s][wp][tu][wp]
  [3a][7p][wu][7p][3a][7p][wu][7p][3a][7p][wu][7p][3a][7p][wu][7p]
  [4s][8p][qu][8p][4s][8p][qu][8p][4s][8p][qu][8p][4s][8p][qu][8p]
  [6s][0p][tu][0p][6s][0p][tu][0p][6s][0p][tu][0p][6s][0p][tu][0p]
  [8s][wp][tu][wp][8s][wp][tu][wp][8s][wp][tu][wp][8s][wp][tu][wp]
  [3a][7p][wu][7p][3a][7p][wu][7p][3a][7p][wu][7p][3a][7p][wu][7p]
  [4s][8p][qu][8p][4s][8p][qu][8p][4s][8p][qu][8p][4s][8p][qu][8p]
  [6f]sus[0f]sus[tf]sus[0f]sus
  [8f]sus[wf]sus[tf]sus[wf]sus
  [0f]aua[wf]aua[rf]aua[wf]aua
  [qef]sisdsisf[es][wi][qs][0g][9s][8i][7s]
  [6f]sus[0f]sus[tf]sus[0f]sus
  [8f]sus[wf]sus[tf]sus[wf]sus
  [0f]aua[wf]aua[rf]aua[wf]aua
  [qef]sisdsisf[es][wi][qs][0g][9s][8i][7s]
  [6x][0l][tf][0l][6x][0l][tf][0l][6c][0l][tf][0l][6x][0l][tf][0l]
  [8x][0l][tf][0l][8x][0l][tf][0l][8c][0l][tf][0l][8x][0l][tf][0l]
  [3x][7k][wf][7k][3x][7k][wf][7k][3c][7k][wf][7k][3x][7k][wf][7k]
  [4x][8l][qg][8l][4z][8l][qg][8l][4x][6l][qg][0l][9c][8l][7g][6l]
  [6x][0l][tf][0l][6x][0l][tf][0l][6c][0l][tf][0l][6x][0l][tf][0l]
  [8x][0l][tf][0l][8x][0l][tf][0l][8c][0l][tf][0l][8x][0l][tf][0l]
  [3x][7k][wf][7k][3x][7k][wf][7k][3c][7k][wf][7k][3x][7k][wf][7k]
  [4x][8l][qg][8l][4z][8l][qg][8l][4x][6l][qg][0l][9c][8l][7g][6l]
  [ef] u [pf] u [eg] u [pf] [us]d
  [tf] u [pf] u [tg] u [pf] u
  [0f] r [of] r [0g] r [of] r
  [qf] t [pd] t [qf] t [pg] t
  [ef] u [pf] u [eg] u [pf] [us]d
  [tf] u [pf] u [tg] u [pf] u
  [0f] r [of] r [0g] r [of] r
  [qf] t [pd] t [qf] t [pg] t

  Level: 6
  Length: 04:20
  Intermediate
  Experience (Ludovico Einauldi)

  Ludovico Einaudi