Sinnerman (The Thomas Crown Affair)

Nina Simone 10 September 2020
0
(0)

aaaadaaaa ppp ppppS aaaada aada aaaad adaaSppp SSSadaaa adaa adaa aaaaf aadaaaSpp upSppdaaa aaddffa adaa adG GGGhGf S fffhhGda GGG adaa aadffGG GGGGffff GGhhGfaad aadG adaa aadaadf aadaaSSSf ffhGfGdda aafa adaa aadaad GkGf fGhjGG GGjGGGGG GGGG GGGhGGGG fhhGG GGGGGGf adaa GGGGGGG ffffffffjj jjjGGGGGGG GGGf adaa GGGGGG GGGGGfffjj jjjGGGGG GGGf GGGG GGGG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG
aaaaadd aadaaSppp SSfffdaaa fffffGGGG GGGf adaa aadaad GGGff jGG kGGfdaa aG G jjk kkkhhGfa GGGGGGffj jjjGGG GGGf adaa GGGGGGGGf fffjjGGG GGGf GGGa GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG kk

Rate This Music Sheet:

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this music sheet.

Thank you for rating this song!

If you have any specific feedback about how to improve this music sheet, please submit this in the box below.

Play this song

About This Music Sheet

Sinnerman (The Thomas Crown Affair) is a song by Nina Simone. Use your computer keyboard to play Sinnerman (The Thomas Crown Affair) music sheet on Virtual Piano. This is an Easy song and requires practice. The song Sinnerman (The Thomas Crown Affair) is classified in the genre of Songs From Movies on Virtual Piano. You can also find other similar songs using 60s Songs, Jazz, Soul.

Comments

Related

 • 7 7 7 6 7 9 7 $
  6 7 7 7 6 7 q 0
  9 6 7 7 7 6 7 9
  7 $ 6 7 7 7 6 7
  q 0 9 6 7 7 7 6
  7 9 7 $ 6 7 7 7
  6 7 q 0 9 6 7 7
  7 6 7 9 7 $ 6 7
  7 7 6 7 r r r e
  r y r Q e r r r
  e r i u y e r r
  r e r y r Q e r
  r r e r i u y e
  r r r e r y r Q
  e r r r e r i u
  y e r r r e r y
  r Q e r r r e r
  7 * 9 0 Q 7 9 e
  W Q 0 Q 7 * 9 0
  Q 7 9 e W e r W
  Q 7 * 9 0 Q 7 9
  e W Q 0 Q 7 * 9
  0 Q 7 9 e r e W
  Q 9 * 7 6 7 7 $
  6 7 * 6 7 9 * 7
  6 7 7 $ * 9 * 6
  3 y T r e r r Q
  e r T e r y T r
  6 9 Q 0 ( 7 e W
  Q 9 * 7 6 7 6 7
  6 7 6 7 7 * 9 0
  Q 9 9 0 q 0 9 *
  9 0 Q Q r 7 * 9
  0 9 * e w Q 9 9
  0 q 0 9 * 9 0 Q
  Q r 7 * 9 5 $ 4
  9 ^ 7

  Level: 3
  Length: 02:46
  Easy
  Giorno’s Theme (JoJo’s Bizarre Adventure)

  Yugo Kanno

 • [piye962]|||[i]||[i]||[iw8]||[o ut][t u o]||[iyE^]|||[pyi] [pyiE]||[iyE] [i6]||[u0]|| [j L x b]||||[i2]||[u][y][e]| [e] [y] [i] [u1][o]||[w t u o]||[ot4] [i] [o][it][p]| [o] [i] [u1][t][o]||[u][u2] [y ]|[9 q y]|||[e y u i]| [u y e]| [y][i] [u1] [t][o]|||[ot] [i4] [o][p]| [o][i] [u t1][i] [u][u2] [y]|||[i] [u] [y^] [q] [E] [q][Ey] [q] [t] [e4][8][q][w][e][t][y] [i] [u^] [y9] [q] [E][yq][9][t][q][o4][8][t][i o q p w][p e] [t] [i] [o] [y i o][p] [9] [q] [e] [y] [o] [i] [u] [8] [0] [w] [o] [t] [8] [uw]| [u][y] [e]|||[e y i2]| [u y e]| [y] [i] [u1][i][o]|| [ot][it4] [o][p]| [o][i][u] [t1][i][o]| [u] [t] [u2][y]|||[y] [ye]||[u] [e y u i]| [u][y][e]| [y] [u i u1] [i][o]| [t u][out] [ot] [ot] [it4][o p]| [o] [i] [u t1][o]| [u t] [t u2] [y] [2][2]||[2 ]|[2] [2]| [2][g] [f ] [i P ^ d] [q][E][E][dy][i][sy][E] [p4] [8][q][w][e][t] [g] [f] [d^][q][E][d][iPE][d][y][E][s][h4][8][8][qj] [e] [t] [i] [g] [t][h i][s g h][jy][i][p][d] [hp] [i] [gp][fi][ft][u][ho] [s] [o] [u] [fo]|[f2] [d] [dp]||[o]||[p2][p][p][fg][f][d][d f][d][s][d][s][o][p][p][p][f g][f][d][d f][d][s][d][s][p][s1][s][s][f][d][f][f h][f][f][f][d][d f][s][s][s][f][d][f][f h][f][f][f][d][f][g4][g][g][g][f][g][g h][g][g][g][f][d][f1][f][f][fs][d][f][f h][f][f][f][d][s][d2][d][d][d][p][d][p][d f][g][f][d][f][d][s][p s d][d][d][d][d][d][d f g][f][d][f][d][s][p][p][p][f g][f][d][d f][d][s][d][s][o][p][p][p][f g][f][d][d f][d][s][d][s][p][s1][s][s][f][d][f][f h][f][f][f][d][f][s][s][s][f][d][f][f h][f][f][f][d][f][f4][g][g][g][g][f][g][g h][g][g][g][f][d1][f][f1][f][f][d][f][f h][f][f][f][d][s][d2][d][d][dp][d][d][p f g][f][d][f][d][s][dp][dp][dp][dp][d][dp][f g][f][d][f][d][s][p2][p][p][gy9][f][d][fp2][d][s][dpe9][s][p2][p][p][p][f g][f][d][f2][d][se9][d][s][p][1s][s][s][fw8][d][f][ht8][f][f][fsw][d][f][s1][s][s][f8][d][f][htw][f][f][fw8][d][f][f4][g][g][gq][f][g][hq][g][gi][g][f][d][d1f][f][f][f 8][d][f][ft][g][f][f][fw][d][s][d2][d][d][d][f][f][f9][g][f] [d] [fy] [d] [s] [d9] [e] [y][e][y][e] [i2] [2] [iye9] [9] [u][y][e2] [9] [iye92] [92] [i][u1][i][o][out81] [out][out1] [out8][outw8] [w ot0][ot] [it4][o p][pitq84][pitq84] [otq84] [i][ut1][i ot] [w08] [outw08] [ut] [ut2] [y]|[2] [2]|[2]|[2]| [2] [2]|[2] [ye] [ye] [e y i2] [2]|[2] [u y e] [2] [y] [i][u1][o][out81] [out1][1] [u1][ou][1][8] [1] [8 ot] [ot] [it4][o][p][i] [ptq84] [pitq84] [q] [t] [ot8] [i] [ut1][ot][out8] [outw08] [08][u 0] [ut] [ut2][y] [ye] [ye] [2] [6] [9] [0] [q] [y] [e] [z] [e] [c][x] [z^] [q] [E] [E] [gy] [i] [z] [P] [d] [l] [jq] [t] [i] [j] [o] [p] [c][c][x][zE] [y] [i] [dP] [g] [J] [E] [z] [i] [l] [y][l][vq][t][bli] [o][blp] [zo] [c][v][z][c v y][b][i] [p] [d f g j][z] [c v] [b] [c] [t] [x] [o] [cs] [x c x c x c x][zs] [o] [l] [2]|[zj]|||[p][p][p][f][g2][f][d][d][f][d][s][d3][s][o][p][p][p][f2][g][f][d][d][f][d][s][d2][s][p1][s][s][s][f][d][f][f1][h][f][d][d][f][d][f][s][s][s][f1][d][f][d][f][h][f][f][f1][d][f][g][g][g][g4][f][g][h][g][g][g4][f][d][f][f][s][f][fs1][d][f][f][h][f][f][f1][d][s][d][d][d][p2][d][dp][d][fp][g][f][d][f2][d][s][p][d][d][d][dp2][d][p][dp][f][g][f][d][f2][d][s][p][p][p][f2][g][f][d][d][f][d][s][d2][s][p][p][p][p][f2][g][f][d][d][f][d][s][d2][s][p][p][p][p][f2][g][f][d][d][f][d][s][d][s][p][s][s][s][f1][d][f][f][h][f][f][f1][d][f][s][s][s][f1][d][f][f][h][f][f][f1][d][f][gf][g][g][g4][f][g][fgh][g][g][g4][f][d][f][f][f][s][fs1][d][f][s][h][8][f][f][fst][d][s][s9] [e] [y] [u] [i] [d] [f][g] [z] [x] [c]

  Level: 6
  Length: 04:30
  Intermediate
  Promentory (The Last of the Mohicans)

  Dougie MacLean

 • p f l k z l k j p f l k z l k j i s l k z l k j i s l k z l k j o d l k z l k j o d l k z l k j p f l k z l k j p f l k z l k j p f l k z l k j p f l k z l k j i s l k z l k j i s l k z l k j o d l k z l k j o d l k z l k j p f l k z l k j p f l k z l k j 6 0 [sl] [ka] [zd] [sl] [ka] [pj] 6 0 [sl] [ka] [zd] [sl] [ka] [pj] 4 8 [sl] [ka] [zd] [sl] [ka] [pj] 4 8 [sl] [ka] [zd] [sl] [ka] [pj] 5 9 [sl] [ka] [zd] [sl] [ka] [pj] 5 9 [sl] [ka] [zd] [sl] [ka] [pj] 6 0 [sl] [ka] [zd] [sl] [ka] [pj] 6 0 [sl] [ka] [zd] [sl] [ka] [pj] 6 0 [sl] [ka] [zd] [sl] [ka] [pj] 6 0 [sl] [ka] [zd] [sl] [ka] [pj] 4 8 [sl] [ka] [zd] [sl] [ka] [pj] 4 8 [sl] [ka] [zd] [sl] [ka] [pj] 5 9 [sl] [ka] [zd] [sl] [ka] [pj] 5 9 [sl] [ka] [zd] [sl] [ka] [pj] 6 0 [sl] [ka] [zd] [sl] [ka] [pj] 6 0 [sl] [ka] [zd] [sl] [ka] [pj] 6 0 [sl] [ka] [zd] [sl] [ka] [pj] 6 0 [sl] [ka] [zd] [sl] [ka] [pj] 4 8 [sl] [ka] [zd] [sl] [ka] [pj] 4 8 [sl] [ka] [zd] [sl] [ka] [pj] 5 9 [sl] [ka] [zd] [sl] [ka] [pj] 5 9 [sl] [ka] [zd] [sl] [ka] [pj] 6 0 [sl] [ka] [zd] [sl] [ka] [pj] 6 0 [sl] [ka] [zd] [sl] [ka] [pj] 6 0 [ts] [ra] [yd] [ts] [ra] [pe] 6 0 [ts] [ra] [yd] [ts] [ra] [pe] 4 8 [ts] [ra] [yd] [ts] [ra] [pe] 4 8 [ts] [ra] [yd] [ts] [ra] [pe] 5 9 [ts] [ra] [yd] [ts] [ra] [pe] 5 9 [ts] [ra] [yd] [ts] [ra] [pe] 6 0 [ts] [ra] [yd] [ts] [ra] [pe] 6 0 [ts] [ra] [yd] [ts] [ra] [pe] p f l k z l k j p f l k z l k j i s l k z l k j i s l k z l k j o d l k z l k j o d l k z l k j p f l k z l k j p f l k z l k j
  Level: 4
  Length: 01:52
  Easy
  Morning Remembrance (Bleach)

  Big Bang