Music Sheet Category Songs From Movies

The songs from movies category features classical music, pop and rock music from popular movies. These are some of the most well-loved movie songs to play on the piano. Composers include Hans Zimmer, Justin Hurwitz, John Williams, Carter Burwell, Klaus Badelt, Ennio Morricone, Nino Rota and Ludovico Einaudi. Popular piano songs from movies include The Godfather Theme, Chi Mai, City Of Stars, The Raiders March, Interstellar Main Theme, He's A Pirate and Hedwig's Theme.

Music Sheets

 • PSDgDSSP O P PSDgDSSD S D PSDgHJHgDSg D S Ss iOPSs s S s POP D g D S OP[PSG][sD][sg][sH][PS] D g D S OP[PSG][sD]SSP TTTi[Ti]TY T T T YiYTTE TiiTYiTTtE T O[TO]Y T YiYYTiYT Y iY[YI]iYWEWW TYiY[YI]iYTTiYTTii ETOTYYTTETii ETOTYYTiTTiiOYT YYTi T ETiiYIiTTtE E iiYYTTEE D g D SOP[PSG][sD][sg][PS] D g D SOP[PSG][sD]SSP ETiiTYTTYiYTTETiiTYTTYiYTT TO[TO]Y T YiYYTiYTY[Ti]Y[YI]iYWEWW SD[Gs]D[DG]gDSSgDSSgg ETOTDDSSPSgg ETOTDDSgSSggHDSDDSgSPSggDGgSSsP EiiYYTTEE ETY[EYi]T[EY]TWE[WY][WY]T[WT]ETY[EYi]i[EY]TW[WY][WY]T[WT]ET [YiO][YiO][EY][ET]TY[Ti]YY T [tY][tYi]TiiYYTTEiiYY T Yi[TS][TS][ig][YD][YD][TS][TS][EP][TS][ig][ig][YD][YD][TS][ig][TS][TS][ig][ig][OH][YD][TS][YD][YD][TS][ig] [TS] [EP][TS][ig][YD][IG][ig][TS][TS][ts][EP][TS][ig][ig] [YD][YD][TS][TS][EP][TS][ig][ig] [YD][YD][TS][ig][TS][TS][ig][ig][OH][YD][TS] [YD][YD][TS][ig] [TS] [EP][TS][ig][ig][YD][IG][ig][TS][TS][ts][EP] WiiYYTTEE
  Level: 6
  Intermediate
  I See Fire (The Hobbit)

  Ed Sheeran

 • 8wtwuwtw 8wtwowuw 8wtwuwtw 8wtwowto hgf dfdaso ohgf [ad]fdas [t o s h][pj]hg hlhs[opf][iod] [osh]gfs[sd] [osh]gf s[id]fda[su]o o[osh]gf [id]fda[su] o[psj][oh][pg] s[ahk][pdj][odh] sa[lhs][kf][psj]f[dh] tyos[da] [pj][ak][sghl]g[osg]f[osdh] sd[id]d[idh]g[iosdg][uf] [t u f h][pj][ak][sghl]g[osg]f[odh] sd[upaf][pg]fd[tus] [tp]a[tos]iiu[wyuo] [ts][yd][upaf]g[uf][yd][yod]s iopsghj oiu yuyytw oi[ru]rt yutyw wtyuw[yo] yutyw wtyuw[yo]w hgf o[id]fdaso hgf[id]fda[su] o[isj]h[osg]phlhs[opf][iod] [osdh][isg][upf][ts][yd] sdfghjkHJlzZcvV [JZB][HJZV][hv] cvczZ[DJ] [PDJ][OPH][oh][idg]hgd[PDJ] [tos]P[YO] [YP]DPY[to][tyi] [PDJ]toY[qi] J[OPDH][oh][idg][oh][ig]d[YD]P [PDJ][OH][oh][g h g]d[YPD] [ts][EP][WYO] [YD][dgz][sgl][PJ] [YD][DZ][dz][shl][osh][PDJ] [sl][dz][DHJZ][ODH][PDH][oh][PDJ] [YD][oh][ig][ifg][OPJ][OPH][OPDH][oh] [sl][dz][DHJZ][OH][OPDH][oh][PJ] [YD][uf][isdgh][OH][oadh][dghz][DZ] [sl][DZ][hlv][glc][DHZ][oh][PDJ] [oh][PJ][dgz][sgl][PJ][dgz][dz][DHJZ][DHJZ] [PJ]Hh ghgd[PD]P JHhgd [PDJ]Oo E[tyi]oiy | [YP]O[yo][yid][YPD]
  Level: 6
  Intermediate
  I See The Light (Tangled)

  Mandy Moore

 • [9y] [qe] [^y] [9q] [9y] [qe] [^y] [9q] [9y] [qe] u[^i][qo]i[6u] [0ey]t[5r][9w] [9y] [qe] u[^y] [9q] [9y]u[qey]u[6i] [80o] [6p] [7wy] [^p] [9qy] [8t] [0we]t [9y] [qe] [^y] [9q] [9y] [qe]u[^y][9qi][6ei]o[8i]u[5wy] [9y] [qe] [9y] [ypg] h [Eig] h [euf] s [wya] d [ypg] h [Eig] h [euf] dfs [wya]pao [9i][qu][ei]y[^i][9u][qi]y[6t] E[0t]e[5r][6e][9r][wy][9i][qu] [ei][yo][6p]8[0u]e[5a][7p][9a][wo] [^i][wu][qi]y [680t] [579r] [80etu] i [59yo] p t [2y]696[2p]69[6o][2ip]69626[9a][6s] [6a][0p][ep]060e6 [0o][6yp]0[et]0[ry]0[tu]0[2pd]6[qj]6[2j] 6q[6h][2dj]6q62[qk][2l][2k] [0j][ej]060[0h][6j]8[0s]8[ed]0[tf]e[5od] 9[wh]9[wh]9r[9g][5dh]9[wp][9a][es]9[rd]9 4[8p][qp]8q8q[8o][4ip]8q8[3oa]5[0s] [2ra]595[5ts]9w9[2yd]696[2uf]696[ig] 4^4[8oh]494[6pj]fjfjfjfjfjfjfjfj[fj]
  Level: 5
  Intermediate
  I Was Lost Without You (Mass Effect 3)

  Sam Hulick

 • u r y e r y | e r t y e u r y e r y | e r t y y 9 9 0 0 0 e w Q Q Q Q w r t r 9 0 t r w w r e w Q 0 | f a d p a d p a s d p f a d p a d p a s d d y y u u u p o I I I o a s a y u s a o o a p a d f | u u u u I I I I I I I a I p o p p p p d p s a p o o | [h f s o u t w 0 8 5 3 1] u u u u I I I I I I I a I p o p p p p d p s a p o f | 0 Q w o o o p I y s a p [o0] Q w o o o p I y s a p [o0] Q w o o o p I y s a p o o o o o o a p o I d f | i t Y E t Y E t T Y E i t Y E t Y E t T Y Y | Y Y i i i P O o o o O s S s Y i S s O O s P s D g q w W O O O P o Y S s P [Oq] w W O O O P o Y S s P [Oq] w W O O O P o Y S s P O O O O O O s P O o D g | q w W O O O P o Y S s P [Oq] w W O O O P o Y S s P [Oq] w W O O O P o Y S s P O O O O O O s J H h Z c
  Level: 4
  Easy
  I'll Make a Man Out of You (Mulan)

  Donny Osmond

 • [5yo] [5yo] [5yo] [EY] P [5yo] [EY] P [5yo] 5 d d d [PD] [P] [YI] [EY] P [5yo] 5 [5odh] [5o] o [5odh] G g f D f O [TOS] s a [IP] p [IP] Y [YI] [EY] I P o P d 5 h o o [5oh] [DG] g f D f O [TOS] s a [IP] p [PI] Y [YI] [EY] P [5yo] [EY] P [5yo]
  Level: 5
  Intermediate
  Imperial March (Star Wars)

  John Williams

 • dfG j Gfd Gjk zLjG hGf dfG j Gfd dGjk kjGf df[G] GkLzLkG hGf df[G] GkLzx zxC zk z l ll z cvV vcZ cvc Zzl llJ JJl cvV vVB VBm m dfG j Gfd Gjk zLjG hGf dfG j Gfd dGjk kjGf fdSd ds ssd ghH hgD ghg Dds ssP PPs ghH hHJ HJl l
  Level: 3
  Easy
  In Dreams (Lord of The Rings)

  Howard Shore

 • y o P | t E | e t y i | E e | w | y o P | t E | e e w q | w | w y o P | t E | e t y i | E e | w y o P | t E | e e w q | w | w
  Level: 2
  Easy
  Honor Him (Gladiator)

  Hans Zimmer

 • [sf] [dg] [sf] [dg] [sf] [dg] [ad] [sf] [ad] [sf] [ad] [sf] [ps] [ad] [ps] [ad] [ps] [ad] [Oa] [Ip] [uO] 7 0 r [Wu] [rO] u p s [9esf] [qt] [pf] [O0d] [0rys] [ya] [eup] s [rtu] e [tu] p s f [9tgj] [eti] [gj] [wdj] [qrdh] [dg] [8wfh] [wtu] 8 [wtu] a f h [Qtfk] [Qetu] [tfj] [D7eh] [erDG] [Dh] [0rfj] [wru] h [9waG] [wru] f [80od] [rtus] d [Q7pf] [eryd] p [0a] [0ey] u p a [0ryi] [0ryu] e [etu] [etu] 0 [etu] [etu] e [etu] [etu] [0u] [etup] [etus] [9f] [eti] [etif] [0d] [Wyus] [Wyua] [es] [etu] [etu] [ep] [etus] [etuf] [9j] [eti] [etij] [wj] [ryih] [ryig] [8h] [wru] [wru] [wa] [wruf] [wruh] [Qk] [etu] [etuj] [7h] [eYIG] [YIeh] [0j] [wru] [wruh] [9G] [wru] [wruf] [8d] [wtus] [wtud] [7f] [Qeud] [Qeup] [0a] [Wryi] [Wryi] [0f] [Wyij] [Wyil] [9x] [eti] [etix] [0z] [Wyul] [Wyuk] [el] [etu] [etu] [wyipj] [sl] [qu] [fx] [qjb] [ei] [eijb] [wjb] [yikn] [yihv] [gc] [8hv] [wu] [wu] [wak] [wufx] [wuhv] [Qkn] [tu] [tujb] 7 [erhv] [GC] [ergc] [GC] [0jb] [wu] [wuhv] 9 [wuGC] [fx] [wuDZ] [fx] [8fx] [wt] [dz] [wtsl] [7ak] [eI] [SL] [eIDZ] [0fx] [rWO] [Wrp] [0a] [ruWO] [Wru] 0 [Wru] [rWI] [0O] [Wru] [rWO] [wpg] [ei] [eiof] [wid] [wrus] [wrya] [8us] [wtid] [wtof] [8o] [wru] [wruo] [wpg] [ei] [eiof] [wid] [wrus] [wrid] [8of] [wtu] [wtu] 8 [wtu] [wtuf] [0f] G f [wruD] [wruf] [0h] [wuG] [wuf] [QD] [erI] [erIG] [7a] [erYI] [Iera] [0hk] [wu] [wuhk] [0hk] [Gwuj] [wufh] [QDj] [eYG] [eY] 7 [erYI] [YIea] [0aH] [Wyu] [yaWH] [0aH] [Wysj] [Wydk] [efl] [wtu] [wtu] e [wtu] [wtu] [9pG] [ty] [typG] [9pG] [Qyah] [Qysj] [wdk] [Qry] [Qry] w [Qrpj] [Qroh] [!IG] [Wyig] [yWIG] [Qpj] [QToh] [QTIG] [7uf] [rQYD] [Qruf] [7IG] [erY] [Yerk] [9z] [qey] [qeyl] [9k] [qe] [qeyj] [0H] k [Wruz] x z [Wrul] 0 [Wrul] z l [Wruk] 0 [rup] a p [ruO] 0 [Wri] O i [Wru] [0uf] [Wypj] [Wysl] [89fx] [eti] [etfx] [0dz] [Wysl] [Wyak] [esl] [etu] [etu] [wypj] [sl] [wu] [fx] [qjb] [eti] [etjb] [wjb] [wykn] [wyhv] [gc] [8hv] [wru] [wru] [wak] [rufx] [ruhv] [Qkn] [tu] [tujb] 7 [Iehv] [GC] [Iegc] [GC] [0jb] [wu] [wuhv] 9 [wuGC] [fx] [wuDZ] [fx] [8fx] [wt] [dz] [wtsl] [7ak] [eI] [SL] [eIDZ] [0fx] [rfWH] [Gj] [rfWH] [Gj] [H0k] [ufWH] [WOuf] 0 [ruWO] [Ip] [ruWO] [Ip] [O0a] [Wru] [sf] [dg] [sf] [dg] [sf] [dg] [ad] [sf] [ad] [sf] [ad] [sf] [ps] [ad] [ps] [ad] [ps] [ad] [Oa] [Ip] [uO] 0 r u [0i] [Wo] [rs] [yd] [dg] [fh] [dg] [fh] [dg] [fh] [Sf] [dg] [Sf] [dg] [Sf] [dg] [pS] [Pd] [pS] [Pd] [pS] [Pd] [pS] [oP] [ip] [uo] [ip] [oP] [pS] [oP] [ip] [uo] [ip] [oP] [pS] [0T] [wi] o [ep] S h p d g [wygj] j [Swoh] g f [eysg] d g j [Jwyz] z [E8fz] l J [qtjl] f j l [tipx] z [Orul] k l [euoz] l [weuk] j H [qryj] j [ripj] h d [rupf] p d g [wygj] j [Sweh] g f [eysg] d g j [Jwyz] z [E8fz] l J [qtjl] u p s [9qsf] f [O0ys] a s [eupd] s [wuoa] p [qtp] o i [W0yu] I O [Teup] [wesg] [ei] [eiof] [wid] [wrus] [wrya] [8us] [wtid] [wtof] [8o] [wru] [wruo] [wpg] [ei] [eiof] [wid] [wrus] [wrid] [8of] [wtu] [wtu] 8 [wtu] [wtuf] [0f] G f [wruD] [wruf] [0h] [wruG] [wruf] [QD] [erY] [erYG] [7a] [erI] [Iera] [0fh] [wu] [wuhk] [0hk] [Gwuj] [wufh] [QDj] [eIG] [eI] 7 [erYI] [Iera]
  Level: 6
  Intermediate
  Howl's Moving Castle Theme (Howl's Moving Castle)

  Joe Hisaishi

 • T y p p p o o o I I I u T y p p p o o o I Y u a a a p p p O O O o o o o o o I o p u T y p p p o o o I I I u T y p p p o p o s a p p o I o p o a p O p a p d y s a y p o T y [pad] [pad] [pad] [oad] [oad] [oad] [Iad] [Iad] [Iad] [uad] T y [pad] [pad] [pad] [oad] [oad] [oad] [Ipa] Y u a a a p p p O O O o o o o o o I o p u T y p p p o o o I I I u T y p p p o p o s a p p o I o p o a p O p a p d y s a y p o Y u a a a p p p o o o I Y u a a a p p p o u I s s s a a a P P P p p p p p p o p a I Y u a a a p p p o o o I Y u a a a p a p d s a a p o p a p s a P a s a f u d s u a p T y p p p o o o I I I u T y p p p o o o I Y u a a a p p p O O O o o o o o o I o p u T y p p p o o o I I I u T y p p p o p o s d s s a p a a a a p a d s a s s s s a s f d s d s d g f d f d f g g g g g g g
  Level: 5
  Intermediate
  Human Again (Beauty and The Beast)

  Alan Menken

 • sgfsofd fs sgfsofd fs ddd d d ddd sd ddpsp ddd d d ddd sd ddpsp ll hh ll hh hlj lj hllh ll hh h ll hh hjljlzx hj lzx ll h h kk kk klkj hhj lzx ll h h kk kk klkj fdsdp sgfsofh kk kk klkj fdsdp
  Level: 3
  Easy
  I Don't Wanna Live Forever (50 Shades Darker)

  Taylor Swift

 • a f h G f k j G| f h G d g a| a f h G f k z L l| j l k J a h f| hk|hk|hlkJ|hG lk ah l| hk|hk|HzLl| hLlkahf| r u o I u a p I u o I Y i r| r u o I u a d S s O s a P p o u
  Level: 3
  Easy
  Harry Potter (Theme)

  John Williams

 • e t y y y u i i i o u u y t t y e t y y y u i i i o u u y t y e t y y y i o o o p P P p o p y y u i i o p y y i u u i y u y y u i o p i y e P i y E e E e p p p P p o o o o p p p p p P p i i u y y u i o p o i u i o p o i o p p o u i u y u t y y u i u i o i o p o i y y u i o p P y o i o u y u t p P p p p p o o i u i u y p P p p s p o o i u i u y
  Level: 2
  Easy
  He's a Pirate (Pirates of The Caribbean)

  Klaus Badelt

 • 9 99 9999 9 99 9999 9 99 9999 9 99 9999 9yI etyy yuii iouu ytty etyy yuii iouu yty etyy yioo opPP popy yuii opy yiuu iyu yuio p iye P iyE eEe pppPp oooop ppppPp iiuy yui opo iuiopo iop pou iuyuty yui uio iopoiy yuiopP yoi ouy u t p P p p p p o o i u i u T p P p p s p o o i u i u T yui opo iuiopo iop pou iuyuty yui uio iopoiy yuiopP yoi ouy etyy yuii iouu ytty etyy yuii iouu yty etyy yioo opPP popy yuii opy yiuu iyu yuii opy yiuu yty
  Level: 4
  Easy
  He's A Pirate (Pirates of the Caribbean) (Easy)

  Klaus Badelt

 • [ET] t [WT] i [WTY] t [QE] | T Y i O [WTY] i [QE] | [ET] t [WT] i [WTY] t [QE] | [QET] [QEY] [qt] [et] | EEEEiEETTT[TO]TT[TO]TTTWWWWYWW999E9E9QqEEEEiEE[ET]TT[TO]T[TO]TTTWWWWYWW999E9E9Qq PsS SDg sSDGgDS PsS SDgs SsP IO [TP][si][SP] S[DO]g s[OS][D][DG]g[ID][IS] [TP][is][PS] SS[DO]s [YOS][IPD]g [YIPD][ig][IG] [IPSG][OH][PJ] [ig][IG][HO][ka][KA][HDO][IG] [YIPD][ig][IG] [IPSG][OH][PJ][ig][IG][ig][YOD][pe][TS] [YIPD][ig][IG] [IPSG][OH][PJ] [ig][IG][HO][ka][KA][HDO][IG] [YIPD][ig][IG] [IPSG][OH][PJ][ig][IG] [ODH][PJ][ak][SI]
  Level: 6
  Intermediate
  Heart of Courage (Gladiator)

  Two Steps From Hell

 • [8s] w [tf] w [8h] w [tl] w [8z] w [rk] w [8l] w [th] w [8s] w [tf] w [8h] w [tl] w [8z] w [rk] w [8l] w [th] w [wh] [wh] [whver]||| [8f] a [ws] a [tf] a [ws] a [8f] a [ws] a [tf] a [ws] a [6f] a [0s] a [ef] a [0s] a [6f] a [0s] a [ef] a [0s] a [4f] a [8s] a [qf] a [8s] a [4f] a [8s] a [qf] a [8s] a [5d] a [9s] a [wd] a [9s] a [5d] a [9s] a [wd] f [9g] f [6l] f [0g] f [el] f [og] f [6l] f [0g] f [el] f [og] f [4j] f [8g] f [qj] f [8g] f [5d] f [9d] f [wd] f [9d] f [5d] f [9d] f [wd] f [9d] [g5h] a [9d] g [wh] a [9d] g [5h] a [9d] g [wh] a [9s] [a8f] a [ws] a [tf] a [ws] a [8f] a [ws] a [tf] a [ws] a [6f] a [0s] a [ef] a [0s] a [6f] a [0s] a [ef] a [0s] a [4f] a [8s] a [qf] a [8s] a [4f] a [8s] a [qf] a [8s] a [5d] a [9s] a [wd8f] [wf] [tl] [wf] [8f] [wf] [tl] [wf] [5d] [9f] [wd] [9f] [5d] [9f] [wd] [9f] [8f] [wf] [tl] [wf] [8f] [wf] [tl] [wf] [5d] [9f] [wd] [9f] [5d] [9f] [wd] [9f] [6s] 0 [es] 0 [6s] 0 [es] [oa] [4s] 8 [qs] 8 [4x] [8l] [qj] [8g] [6s] 0 [es] 0 [6s] 0 [es] [oa] [5s] 9 [ws] 9 [5z] [9k] [wh] [9f] [4p] 8 q 8 4 8 q 8 4 8 [qp] 8 [4s] 8 [dq] 8 [4p] 8 q 8 4 8 q 8 4 8 [qp] 8 [4s] 8 [dq] 8 [4p] d
  Level: 7
  Intermediate
  Goodbye (Hachi: A Dog's Tale)

  Jan A.P. Kaczmarek

 • ututut ututut ututut ututut utut[eu]t ututut [ru]yuyuy uyuyuy [eu]t[ru]y[tu]y [ru]y[eu]y[ru]y [tu]yuyuy [7u]yuyuy pf pf af af sf sf df dfa pf pf af af sf sf df dfa pfp pfp afa afa sfs sfs dfd dfa pfp pfp afa afa sfs sfs dfd dfa f f f f f f f f spu spu spu spu spu spu dpu spu spu spu spu spu spu spu spu spu gsp gsp gsp gsp hsp hsp hsp hsp khf khf khf khf khf khf khf khf ljf ljf ljf ljf ljf ljf ljf ljf zkf zkf zkf zkf zkf zkf zkf zkf [fu]
  Level: 4
  Easy
  First Step (Interstellar)

  Hans Zimmer

 • e r [6t] t r e [8u] u y t [5r] r e w e e r [6t] t r e [8u] u y t [5r] r t y [8u] u i [0o] o i u [7y] y u [9i] i u y [4e] w t e [tu] [yi] [uo] [tu] [yi] [uo] [ft] g f d s [hu] h [ji] hghj [hu] h [lp] k j k l [hu] h [gy] f d s d s a p o [8u] i u y t [0o] o [pq] o i o p [0o] o [se] a p a s [0o] o [i9] u y t y t r e [tu] [yi] [uo] [tu] [yi] [ou] [si]
  Level: 4
  Easy
  Fluke Theme Song

  Carlo Siliotto

 • T u T u T u T u T u T u T u T u [*WT] u T u T u T u T u T u T u T u [*O] T u O T u O T u O e u p e u p e u p e u p r u a r u a r u a r u a e u p e u p e u p e u p e u [*O] W u O W u O W u O e u p e u p e u p e u p r u a r u a r u a r u a Q u Qp Q u p Q u p Q u p * u O W u O W u O W u O e u p e u p e u p e u p r u a r u a r u a r u a e u p e u p e u p p O p O I *O W u O W u O W u O e u p e u p e u p e u p r u a r u a r u a r u a e u p e u p e u p e u p T u f T u f T u f T u f e u S e u S e u S e u S r u D r u D r u D r u D e u S e u S e u S e u S T u f T u f T u f T u f e u S e u S e u S e u S r u D r u D r u D r u D e u S e u S e u S e u S [!*T] u T u T u T u T u T u [7rT] u T u T u T u T u Y u ^ET u T u T u T u T u T u [6eT] u T u T u T u T Y u [!*O] u O u O u O u O u O [7rO] u O u O u O u O u O [^EO] u O u O u O u O u O u [6eO] p O p O p O p O p O p [30a] u a u a u a u a u a u [$Qa] u S u S u S u S u S u [6eS] u D u D u D u D u D u [^ED] u f u f u f u f u f u [7rf] u f u f u f u f u f u [^EF] u D u S u f u f u f u [6ef] u f u f u f u f u f u [^EF] u D u S u f u f u f u [6ef] u f u f u f u f u f u [$Qf] u D u S u f u f u f u [!*f] u f u f u f u D u S u [7ef] u f u f u f u D u S u [^Ef] u f u f u f u D u S u [6eS] u S u S u S u S u S u [!*O] u O u O u O u O u O [7rO] u O u O u O u O u O [^EO] u O u O u O u O u O u [6eO] u O u O u O p O p O p [30a] u a u a u a u a u a u [$Qa] u P u P u P u P u P u [6ep] u p u p u p u p u p u [$QP] u P u P u P u P u P u [!*S] u S u S u S u S u S a [7rS] u S u S u S u S u S u [^ES] u D u D u D u D u D u [6eD] u f u f u f u D u S u [!*f] u D u S u f u D u S u [7rS] u S u S u S u S u S u [^ES] u S u S u S u S u S u [$QS] u S u S u S u S u S u [*O] T u O T u O T u O e u p e u p e u p e u p r u a r u a r u a r u a e u p e u p e u p p O p O I [*O] W u O W u O W u O e u p e u p e u p e u p e u a Q u a Q u a Q u a e u p e u p e u p e u p u S u S u S u S u S u S u [rS] u D u D u D u D u D u [ED] u f u f u f u D u S u [eS] u S u S u S u S u S u [Tf] u D u S u f u D u S u [7rf] u D u S u f u D u S u [^ES] u S u S u S u S u S u [$QS] u S u S u S u S u S u [!*H] O H O H O H O G O f O [7rh] O H O H O H O G O f O [^EH] O H O H O H O G O G O f O [6ef] O f O f O f O f O f O [30f] O D O S O f O D O S O [$QS] O S O S O S O S O S O [6ef] O D O S O f O D O S O [6^O] S O S O S O S O [!*T] u T u T u T u T u T u [18t] u t u t u [17r] u r u r u [!*T] u T u T u T u T u T u [18t] u t u t u [17r] u r u r u [!*T] u T u T u T u T u T u [17r] u r u r u [!^E] u E u E u E u E u E u [$Qe] u e u e u e u e u e u [!*T] u T u T u [18t] u t u t u [17r] u r u r u r u r u r u [!*T] u T u T u 18t u t u t u 17r u r u r u [^EI] u E u E u [$Qe] u e u e u e u e u e u [$Qu] Q u Q u Q u Q u Q u Q u Q u Q u Q u [Q^E] Q u Q u [!*T] u T u T u T u T u T u T u T u T u T u [30T] u T u Y u [!*T] u T u T u T u T u T u T u T u T u [@(u] T u T u T u T u T u T u T u T u T u T u T u T u [30T] u T u T u [!*T] u T u T u T u T u T u T u T u T u [!*] u T u T u T u T u T u T u T u T u T u T u T u T u T u T u T u T
  Level: 5
  Intermediate
  Fly

  Ludovico Einaudi

 • l k j h g h j l k j h g f j h g f d f g j H g f d s s d jj l k h s d hh k j h G l k j h g h j l k j h g f j h g f d f g j H g f d s s d jj l k x xx ll k z l
  Level: 2
  Easy
  Fly Me To The Moon (Easy)

  Frank Sinatra

 • o f d f h d s f o f d f h d s o f d f h d s f d s d f s p s j h j l f d f s j [hhffd] s j h j l f d f s j | s j hh f d hh o f d f h d s f o f d f h d s o f d f h d s f ff d s d f s s o f d f h d s f o f d f h d s o f d f h d s f ff d s d f s s s j h j l f d f s j h h f f d s j h j l f d f s j hh fd h o f d f h d s f o f d f h d s o f d f h d s f ff d s d f s s o f d f h d s f o f d f h d s o f d f h d s f f j h j k l s j h l h g j s j h j l h g s j h l h g j jj h g h j g g
  Level: 2
  Easy
  For The Dancing And The Dreaming (How To Train Your Dragon 2)

  Gerard Butler

 • w y y y y w y y y y w y y y y w y y y y [woa] [ys] d d w a y d w [ah] y d w a y w [ws] [ud] [of] f w [os] u f t o s o t [os] r [oa] [eos] [ud] [of] f e [os] u f 9 [dj] p G 9 d p y [wa] [os] d d w h o d w o a d o d I d [uf] G [ah] h u f a h u a f h u f u a [tos] d [of] f t s o f t u o s t [os] r [oa] [eos] [ud] [of] f e [os] u e [9p] y a [os] 9 p y w y y y y w y y y y w y y y y w y y o o p [woa] [ys] d d w a y d w [ah] y d w a y w [ws] [ud] [of] f w [os] u f t o s o t [os] r [oa] [eos] [ud] [of] f e [os] u f 9 [dj] p G 9 d p y [wa] [os] d d w h o d w o a d o d I d [uf] G [ah] h u f a h u a f h u f y o [tos] d [of] f t s o f t u o s t [os] r [oa] [eos] [ud] [of] f e [os] u e [9p] y a [os] 9 p y w y y y y w y y y y w d h j z j d h
  Level: 4
  Easy
  Forrest Gump Theme (Forrest Gump)

  Alan Silvestri

 • we Ety [te] qe tyY E ( ewqw 9wE | q9Et Eew q w e yoo ioy tEE tyy Ip o iop Ppyoop [wyo] [yo] [9ey] op Psd [sp] ip sdD P Y poio yoP | iyPs Ppo i o p dhh ghd sPP sdd Gj h ghj Jjdhhj [odh] [dh] [ypd] [wo] [ep] [EP] [ts] [yd] [tsep] [qi] [ep] [ts] [yd] [YD] [EP] [Y9] [ep] [wo] [qi] [wo] [9y] [wo] [EP] | [qi] [9y] [EP] [ts] [EP] [ep] [wo] [qi] [wo] [ep] [yd] [oh] [oh] [ig] [oh] [yd] [ts] [EP] [EP] [ts] [yd] [yd] [IG] [pj] [oh] [ig] [oh] [pj] [PJ] [pj] [yd] [oh] [oh] [pj] [woydh] [ydoh] [9yepd]
  Level: 7
  Intermediate
  Extreme Ways (Bourne)

  Moby

 • ppapoiiu ppapoiuo oopoiuuy uiu urtu ppapoiiu ppapoiuo oopoiuuy uiu urte tttty tte tyYioiiy yui opoou ttdd dS Sdfgfdpi ghgfdpi ssdsPpp op ppapoiiu ppapoiuo oopoiuuy uiu urru SSDSappO SSDSapOa aaSapOOI OpOOYuO SSDSfDDO SSDSapOa aaSapOOI OpOOYuT
  Level: 3
  Easy
  Empty Chairs At Empty Tables (Les Miserables)

  Claude-Michel Schonberg

 • k | [efl] [0rah] [qtsj] k [efl] f orhz l [ql] t i h g [8f] w o 9 5oad 9 h [6s] 0 t s d ipf4 yod5 [8us] w t p a 6ups 0 t 7 [3ro] 0 [4tp] 8 e p a [6us] 0 u s uod3 s ips4 8 e t o i [1u] 5 0 [0t] 9 [5ry] 9 o [et] 0 e t y [48eu] [5wry] t [180t] 8 h [sx] f v [sx] f v [oz] d k [pl] k j j [udh] a h [isj] sl [oz] [dl] [hz] [sx] [sx] f v [sx] f v [oz] d k [pl] k j j [uah] a [dh] [isj] [fl] hzo d l z [el] p s [fl] [fl] [qgjl] t p s [dk] [el] t u p f wydhx [efl] [0rah] [qtsj] i j k [efl] u j r dhz 0 l gl q t i p h g [8of] w s 9 [5oad] 0 h [6ups] 0 t s d ipf4 8 0 9 uod5 9 s [8us] w t p a [6ups] 0 ut 0 [3ro] 0 r 8 [4tp] 8 e pa [6us] 0 p yod3 0 s a [qp] 8 t q e o i [1wtu] 5 [0t] 9 5 [5ry] 9 o [6t] 0 e t y [4eu] 8 e [5y] t [10t] 0 s d ipfq [wya] s [8us] w u l z [ijx] dhzo l [lW] Y O s g D [d] q i E [sg] d [8f] w [uo] [ts] [of] [sh] l v [hx]
  Level: 6
  Intermediate
  End Theme (5 Centimeters per Second)

  Tenmon

 • [8sf] w t w y w g h g f [da] 9 w 9 e 9 d h h s s 4 8 q 8 w 8 s d f s [sd] o [sd] o [ad] f g f d s d s a p o p a s [sf] [sd] a f g f d s d s a p o o o o p a s [pg] [sf] o [sf] [ad] [ad] f [pg] g f [dg] j [sh] f [pd] [pd]
  Level: 4
  Easy
  Everything I Do

  Bryan Adams

 • ey p o p i o p i to p o i u y u y t t y u y i u o p o i u y y y p o o p i i o p i to p o i u y u y t t y u y i u o p o i u y y e E e e E e e e E e e e e y y y t t t E E E w E w e e p o p i o p i to p o i u y u y t t y u y i u o p o i u y y y p o o p i i o p i to p o i u y u y t t y u y i u o p o i u y y y i p o i o i i y i p P p p p y i p o i o i i y i p P p p p s s d d g g f f d s d d g g f f d s d d g g f f d f f g f d d j h j g h j g hs j h g f d f d s s d f d g f h j h g f d d d j h h j g g h j g hs j h g f d f d s s d f d g f h j h g f d d s dp (ey p o p i o p i to p o i u y u y t t y u y i u o p o i u y y y p o o p i i o p i to p o i u y u y t t y u y i u o p o i u y y e E e e E e e e E e e e e y y y t t t E E E w E w e e p o p i o p i to p o i u y u y t t y u y i u o p o i u y y y p o o p i i o p i to p o i u y u y t t y u y i u o p o i u y y y i p o i o i i y i p P p p p y i p o i o i i y i p P p p p s s d d g g f f d s d d g g f f d s d d g g f f d f f g f d d j h j g h j g hs j h g f d f d s s d f d g f h j h g f d d d j h h j g g h j g hs j h g f d f d s s d f d g f h j h g f d d s dp
  Level: 3
  Easy
  Teri Meri (Bodyguard)

  Himesh Reshammiya

 • j k [le] u k l x [kw] y o f h [jq] t h j l [h0] r u d f [g9] e f g l [f0] r u l z [k0] j j k l [kr] j k [le] u k l x [kw] y o f h [jq] t h j l [h0] r u f [g9] f g l [l0] r u l z [k0] j j H [je] u p l z [xt] o z [xs] v [zw] y o h [ci] x x z [xu] a h j k [le] u k l x [vo] z z l z [cy] p v x z [xu] a h l z [xt] o z [xs] v [zw] y o h [bi] v v c v [xu] s h j k [le] u k l x [vo] z z x z [lq] z l [k0] j H [je] u p
  Level: 3
  Easy
  Castle In The Sky (Laputa: Castle in the Sky)

  Joe Hisaishi

 • hkz hkz hk hkz hkz hk hkz hkz hk hkz hkz hkh hhhdhkjk hhhhdhkj hhdhklkh klkh hhdhkz zzlklzh hjkh hkjhjkx hhhdhkjk hhhhdhkjh hGh hkz hkz hk hGh hkz hkz hk hGh hkz hkz hk hkz hkz hkh sssosfdf ssssosfd ssssosfgfs ssfgfs ssosfh hhgfghs ssdfs sfdsdfj sosososo lllhlxzx llllhlxz llllh lxcxl llxcxl lxlv vvcxcvl llzxl xzlzxb lllhlxzx
  Level: 3
  Easy
  Do You Want To Build A Snowman (Frozen) (Easy)

  Kristen Bell

 • [do] h l [ft] h l [gs] h [do] h l [ft] h l [gs] h [do] h l [ft] h l [gs] h [do] h l [ft] h l [gs] h [xo] s s s o s f [dw8] f [8w] [8w] [w8] s s o s f [dw7] [7w] [7w] 7 s s o s f [gq6] f s o g f [s06] s s o s f [h95] [59] [59] 5 h h g f g [hteqs] [teq] s [dtw0] [fs] [tw0] d [fr0W] [ds] [dr0W] f [j06] e 0 [e9Q] s s s o s f [d29f] [30] [4q] [5w] s s s s o s f [dW%s] [9y] [7r] [s9y] a [s18] o s u o s i o y o s u o s i o y o s u o s i o y o s u o s i o f s s s o s f [dw8] [fw8] [w8] [w8] [w8] s [sw8] s [sw8] o [sw8] f [dw7] [w7] [w7] [w7] [w7] s [sw7] s [sw7] o [sw7] f [gq6] f [sq6] [q6] o [sq6] f [g06] f [s06] s [s06] o [s06] f [h95] [95] [95] [95] [59] h h g [f6] 7 [g8] 9 [hteq]s [teq] or h h g [f6] [g8] [hteq] s [teq] p s [dtw0] f s [tw0] d [fr0W] d s [dr0W] f [je06] [d9eQ] p d p d p d p [s8w] o y o s u o s i o y o s u o s i o y o s u o s i o y o s u o s i o f s o s f [d8w] f 8 8 s s [s8] o s f [dw7] 7 7 s s s [s7] o s f [g6q] f s 6 o s f [g60] f s 6 s f s [h59] h h g f g [hteq] s [teq] p s [dtw0] f s [tw0] [fr0W] d s [dr0W] f [j60] s s s o s f d f [w08] [8qe] l l l l h l x z l [eq8] [rw9] l k [sl8] [0wt]
  Level: 6
  Intermediate
  Do You Want to Build a Snowman (Frozen) (Intermediate)

  Kristen Bell

 • [0u] r I r o r a r
  [8u] t I t o t a t
  [6u] T I T o T a T
  [7Y] r u r I
  [3u] r I r o r a r
  [1u] t I t o t a t
  [6u] T I T o T a s [7a] [0r] f [8wd] s [60a] [0r] f [G8w] h [f60] [0r] f [8wd] s [a60] a s [aw8] s a s a s a o [IQ7] [0r] f [8wd] s [60a] [0r] a f
  [G8w] h [f60] [0r] f [d8w] s [a60] s [a8w] s a s a s a o [IQ7] I o [pw8] o I [o8w] u I o [pw8] o I [o8w] I o [p0e] o o p [a0e] s a s [a7Q] a h [G0r] a [fw8] s [a06] a h [G0r] f [hw8] k j [f06] k l [k0r] h j [fw8] k l [k0r] h j [fw8] k l [k06] j z l k h j [kr0] h
  [G8w] d [f06] h G h G h [fr0] G h k [fw8] G h k [60f] G h k [DQ7] f G [0rf] [dw8] s [a60] p [0r] d f [Gw8] f G h [f60] [0r] d f [dw8] s a s
  [a60] p a s [aw8] s a f [GQ7] a h [G0r] a [fw8] s [a06] a h
  [G0r] f [hw8] k [j06] f k l [k0r] h j [fw8] k l [k06] j z l k h j
  [k0r] h [Gw8] d f h G h G h [fr0] G h k [fw8] G h k [f06] G h k [DQ7] f G [fr0] G h k [fw8] G h k [f06] G h k [DQ7] f G k l [ku] h j [ft] k l [ke] h h G f h j [ku] h [Gt] d [fe] h G h G h f [fr0]

  Level: 5
  Intermediate
  No Time To Die

  Billie Eilish

 • L G G L G G L G z G
  L G G L G G L G z G
  L G G L G G L G z G
  L G G L G G L G z G
  [$L] G G L G G L G z G
  [6L] G G L G G L G z G
  [^l] g g l g g l g L g
  l g g l g g l g L g
  [$L] G G L G G L G z G
  [6L] G G L G G L G z G
  [^l] g g l g g l g L g
  l g g l g g l g L g
  [3k] f f k f f k f l f
  [5k] f f k f f k f l f
  [@J] D D J D D J D k D
  J D D J D D J D k D
  [3k] f f k f f k f l f
  [5k] f f k f f k f l f
  [@J] D D J D D J D k D
  J D D J D D J D k D
  [G] a a G a a G a h a
  [2G] a a G a a G a h a
  [3G] a a G a a G a h a
  [$G] a a G a a G a h a
  [G] a a G a a G a h a
  [2G] a a G a a G a h a
  [3G] a a G a a G a h a
  [$G] a a G a a G a h a
  G a a G a a G a h a
  G a a G a a G a h a
  L G G L G G L G z G
  L G G L G G L G z G
  [$L] G G L G G L G z G
  [6L] G G L G G L G z G
  [^l] g g l g g l g L g
  l g g l g g l g L g
  [$L] G G L G G L G z G
  [6L] G G L G G L G z G
  [^l] g g l g g l g L g
  l g g l g g l g L g
  [3k] f f k f f k f l f
  [5k] f f k f f k f l f
  [@J] D D J D D J D k D
  J D D J D D J D k D
  [3k] f f k f f k f l f
  [5k] f f k f f k f l f
  [@J] D D J D D J D k D
  J D D J D D J D k D
  G a a G a a G a h a
  [2G] a a G a a G a h a
  [3G] a a G a a G a h a
  [$G] a a G a a G a h a
  G a a G a a G a h a
  [2G] a a G a a G a h a
  [3G] a a G a a G a h a
  [$G] a a G a a G a h a
  G a a G a a G a h a
  G a a G a a G a h a

  Level: 4
  Easy
  Halloween Theme (Halloween)

  John Carpenter

 • EEE t y
  EEEtytE ((
  EEE t y
  EEEtytE q w
  ttttEeE EEEtytE ( E ( E ( E t e
  EEYytE EEEtytE q E q E q E t y
  EtE P p iY
  EtE o i Et
  EtE P p iY
  EEE i EE i E t
  Etyy Etyy
  EtE o i i Yyt
  EtE P p iY
  EEE i Y y t EE
  EEE t y
  EEEtytE E tEt
  EEE t y YytE
  EEEtytE q w
  ttttEeE EEEtytE ( E ( E EY y t
  EE oiYi iioPpopoi i t E E w Y y t
  EtE P p iY
  EtE o i Et
  EtE P p PsP
  iiii P ii P P poi
  EEtyy EEtyy
  EtE o i i Yyt
  EtE P p iY
  EEE i Y y t EE
  EEEtyo iy
  EEEtyi oy
  EEtyp io
  PPPsdd PPPsdd PPPsdd
  EtE P p iY
  EtE o i Et
  EtE P p iY
  EEE i EE i E t
  Etyy Etyy
  EtE o i i Yyt
  EtE P p iY
  EEE i Y y t
  EEE t y
  EEEtytE ((
  EEE t y
  EEEtytE q w

  Level: 2
  Easy
  Rewrite The Stars (The Greatest Showman)

  Zendaya

 • [e6T] I [WO] p O I [r7y] e [0y] I [erO] p O I [6eT] W Q [e6T] I [WO] p O I [r7y] e r [au] p [Oyre0] p O I [T6e] [0WT3%*] [6eTS] [IG] [OHuO0W] [pj] [HO] [GI] [ydr7] [Qe$6] [ar7] [u03yd] [IG] [0eyOH] [jp] [OH] [IG] [6eTS] [0W3%] [$Q] [6eTS] [IG] [OHuO0W] [pj] [HO] [GI] [ydr7] [Qe$6] [ar7] [ak0u] [pj] [e0OH] [j] [OH] [IG] [6eTS] [u0] [QI] [WO] [ep] [7eIdy] [ST] [arQ$] [ST] [ar] [pe] [0eyIG] e [rO7W] [e6ST] [ar] [0Wep] [ar] [peW06] [OW] [IQ92] [Te*6] [r7] [7eIdy] [ST] [arQ$] [ST] [ar] [pe] [0eyIG] [ye96QI] [OrW7] [ST6e] [u03] [iq4] [6WTI] [ep6] [TS!*] [7edG] [uTfS] [dayrQ$] [SfuT] [dayrQ$] [SpTe] [OaWr03] [03] [$Q] [%W] [6e] [7r] [HgOi*!] [DGYI] [4qgSiT] [dayr] [W%pSeT] [aOrW] [Q$OpWe] [*QTI] [Q$qi] [92QI] [OW] [92QI] [OW] [Q$pe] [*!QI] [OW] [*!QI] [OW] [Q$pe] [18QI] [OW] [18QI] [OW] [Q$pe] [IQ] [ra7] [e6T] I [WO] p O I [r7y] e [0y] I [erO] p O I [6eT] W Q [e6T] I [WO] p O I [r7y] e r [au] p [Oyre0] p O I [T6e] [0WT3%*] [6eTS] [IG] [OHuO0W] [pj] [HO] [GI] [ydr7] [Qe$6] [ar7] [u03yd] [IG] [0eyOH] [jp] [OH] [IG] [6eTS] [0W3%] [$Q] [6eTS] [IG] [OHuO0W] [pj] [HO] [GI] [ydr7] [Qe$6] [ar7] [ak0u] [pj] [e0OH] [j] [OH] [IG] [6eTS] [u0] [QI] [WO] [ep] [7eIdy] [ST] [arQ$] [ST] [ar] [pe] [0eyIG] e [rO7W] [e6ST] [ar] [0Wep] [ar] [peW06] [OW] [IQ92] [Te*6] [r7] [7eIdy] [ST] [arQ$] [ST] [ar] [pe] [0eyIG] [ye96QI] [OrW7] [ST6e] [u03] [iq4] [6WTI] [ep6] [TS!*] [7edG] [uTfS] [dayrQ$] [SfuT] [dayrQ$] [SpTe] [OaWr03] [03] [$Q] [%W] [6e] [7r] [HgOi*!] [DGYI] [4qgSiT] [dayr] [W%pSeT] [aOrW] [Q$OpWe] [*QTI] [Q$qi] [92QI] [OW] [92QI] [OW] [Q$pe] [*!QI] [OW] [*!QI] [OW] [Q$pe] [18QI] [OW] [18QI] [OW] [Q$pe] [IQ] [ra7]
  Level: 8
  Expert
  Mia & Sebastian's Theme (La La Land)

  Justin Hurwitz

 • q [et] [et] 8 [et] [et] 9 [et] [et] 8 9 g [0j] g [qf] [et] [et] 8 [et] g [etj] f [9d] [et] d [etg] d [8s] [et] [et] d [7j] [9qwh] [9qw] d [7j] [9qwh] f [9qwg] [7d] [9qw] [9qw] 7 [9qw] g [9qwh] g [0f] [wt] [wt] 9 [wt] f [wth] f [8s] [0w] s [0wf] s [^P] [0w] P [0ws] P q [etp] [etP] [qs] [et] d [etf] 8 [0ws] [0wd] [80wf] g j g [qf] [et] [et] 8 [et] g [etj] f [9d] [et] d [etg] d [8s] [et] [et] d [7j] [9qwh] [9qw] d [7j] [9qwh] f [9qwg] [7d] [9qw] [9qw] 7 [9qw] g [9qwh] g [0f] [wt] [wt] 9 [wt] f [wth] f [8s] [0w] s [0wf] s [^P] [0w] P [0ws] P q [etp] [etP] [qs] [et] d [etf] 8 [0ws] [0wd] [80wf] g j g [qf] [et] [et] 8 [et] g [etj] f [9d] [et] g [etj] z [8x] [et] [et] z [7c] [9qwx] [9qw] z [7j] [9qwk] [9qwz] z x [7c] [9qw] [9qw] c x [7z] [9qw] c [9qwv] c [0wtx] [9wt] x v x [80wl] l x l [0w^J] l z x v b [8B] m B m B m B m [0wB] m B m B m B m [0wB] m B m [5B] [0w] [0w] [8B] [0wb] [0w] h [5z] [0wj] [0wh] [4j] [qe] [qe] [8g] [qe] [qe] [4j] [qeh] [qe] g [2j] [qrG] [qrd] [7a] [qrL] z Z x c C v V b B [9B] b [qrV] v C c x Z z L l a [0wtf] h d f P a [etus] l z x c v b c [qx] [et] 8 [et] c b x [9z] [et] z c b [8m] [et] c [7b] [wrv] z [5b] [wrv] x c [7z] [wr] 9 [wr] c v c [0x] [wt] 9 [wt] x v x [8l] [0w] l x l [^P] [qet] p j P J s l d z f x [80w] s l d z f x g j g [qf] [et] [et] 8 [et] [et] 9 [et] [et] [et] 8 [et] g j g f i u i g j g [qetf] [0et] g j f [qetd] d g d [(ets] a [9wrj] h d [9wj] h g [9wrd] [9w] g h g [0wtf] [9wt] f h f [80ws] s f s [0w^P] [qet] p P s d f [0wt] s d f [pg] [pf] [pg] [pf] c b c [pgx] [pf] c b x [pgz] z c z [Ypsl] z [ryob] v z [eyob] v c [wryz] [qry] c v c [sfx] s x v x [Posl] l x l [oPJ] [tip] j J l z x [wtu] l z x c b c [qetm] [qetu] [qet] [qetu] [8qeti]
  Level: 6
  Length: 04:11
  Intermediate
  Married Life (Up)

  Michael Giacchino

 • [wry] | o | I | y ru | r w | e | [wry] | o | I | y ru | u e w [w8] | [wry] | opa oa po | r [wru] | r w [w8] e [w8]wer | tre | wQ0 | r | [wu] | yu | [w8] [wtu] | u [w8] u I o I u [r0] [wru] | u [w8] u I o I u [e9] I | I [e9] I o [e9p] oII | y | uopop[ayo][ayo] | a p a [yp] | [sip] | p | [tip] | oap | [ayo] [ayo] | [ay] p a [ado] | [sip] | p | [tip] | o[ati] p | 0 a [auo] a [a0] a a a [auo] | [auo] | p [wry] o p 9 y 9 9 | a | s | o f | [dro] | [seu] | [ayo] s [eu]apo[wy] p | u f [to] | | [dro] | [seu] | [ayo] s e uoasp [e9] | f h [to] | k | j[sh] | [dhk] | [fjl] | k jhj | y | uopasd [ayo] | [suo] | [ayo] | a p a [yp] | [sip] | p | [tip] | oa p | [ayo] | [ayo] | [suo] | [ayo] | a p a [ado] | [sip] | p | [tip] | o[ati] p | D s | s P s D | [SIP] | P | [TIP] | Os P [SIP] | q s s s [si] s s s s | sP O P Y ( Y Y | sS | O g g | D | S | s S | sPO P | i g | D | S | s S | sPO I i Y
  Level: 5
  Length: 02:30
  Intermediate
  Spirit (The Lion King)

  Beyonce

 • u s s asa p p | u u u u u O | O O | OO O O | OO O O O OIO p | u ssssa a p p | u u u u u O | O O O O | OO O O O O O OIO p | o | f s s | sssa s S p p | ffDf p p | f a a | p o p | f f f f s s | u s a s S p p | f f p p | f a af | f s s s w t
  Level: 1
  Length: 00:50
  Super Easy
  I Wanna Be Like You (The Jungle Book)

  Sherman Brothers

 • w | r | w 9 r | w 9 r | w 9 w 5 | 9 0 | r | [wr] [ay] a a a | a a a [ay] p | p | o o | [tu] o o o | o o o [to] I | u | y y | [tu] | I o | o o | o o | p p [ay] | a [yp] | o [yo] | [yp] p p p | o o o I u | o | o [ay] a a a | a [ay] | p | o o | [tu] o o o | o | [to] I | u y y | [tu] | o | [to] | p o | o o [to] | p | [ay] | a a [up] | o [yo] 0 | r | w [yp] p p p | o I u | o [tuo] o | o | [tuo] | o | [tuo] | o [tuo] 8 | y [wty] 8 | y [ry] | r | o | [tuo] | o | [tuo] | o [tuo] | o [tuo] | p [ayo] y [tuo] o | [tuo] | p | [tuo] o | o p a | a p [eyo] o | y p p | I u y | y o I u | u y | I o | [yp] p p p | o o o I u | o | o | 5 | 9 | w | y | o
  Level: 5
  Length: 02:05
  Intermediate
  Maybe It's Time (A Star Is Born)

  Bradley Cooper

 • I uo Iy e I u oIy I | u | u YI u Tu y T y r T u ye I uo Iy e I u oIy I | u | u YI u Tu y T y r T u yI | Io a p | Io a pu o II | I o p S ap | y S ap | yI uy eyu | Io a p | Io a p uo | II | I o p S a p | ySd p | yI u y u o I y T yu o I a p f d [sip] oP pi t [ip] oP pi [dp] | [so] | o Ip o u[eyo] i | u i [ey]u o i [tip] | pP d [su] | ppp o i [qet] | pP d s oP pp | p P s f ds | if ds | ip o i o P p i y o | ppp o i t | ppp o i oi | p P s [sf] d [sp] | if[dg] [sip] | p o i o P p i u [eyi] pP d s pP d s t[tp] | o | [eip]
  Level: 5
  Length: 01:50
  Intermediate
  A Whole New World (Aladdin)

  Naomi Scott

 • eyuyt[tue] | [ey]uyt[eti]w | tt w[wt] w[wt] tttty [wr] | eyuyt[tue] | e[ey]uyt[eti]w | w[wt] w[wt] w[wt] tety [rw] | uuo[tip] p p a [sip] s [sip] uo [tup] | uuo[tip] p p a [sip] s [sip] uy | uo[tip] | o u | te[et] | u [tuo] | u[ti] | uy tr er t [wt0] | eyuyt[tue] | [ey]uyt[eti]w | tt w[wt] w[wt] tttty [wr] | eyuyt[tue] | e[ey]uyt[eti]w | w[wt] w[wt] w[wt] tety [rw] | uuo[tip] p p a [sip] s [sip] uo [tup] | uuo[tip] p p a [sip] s [sip] uy | uo[tip] | o u | te[et] | u [tuo] | u[ti] | uy tr er t t | s | [yip] | Ddsp[ips] spssYy t t Dd[suo] | Dd[suo] | [suo] s Dd[suo] | Dd[suo] s s Dd[suo] | Ddss [sip] d | op[tip] p p a [sip] s Ddss op[tuo] | op[tip] p p a [sip] s s u[ry] | uo[tip] | o [tu] | te[et] |u [tuo] | ui uy tr euyt | s[sup] p | Dds[sup] | uo[tip] | o uyt | te[et] | u [tuo] | ui uy tr eYyt | t t | [qe] | i Yytet | o yt Yy [wt0]
  Level: 5
  Length: 02:00
  Intermediate
  Always Remember Us This Way (A Star Is Born)

  Lady Gaga

 • [djop] | [dj] | [dk] | [dk] | [dju] | [dj] | [dk] | [dk] | [djto] | [dj] | [dk] | [dk] | [sfyj] | [sfj] | [sfk] | u u | [wr] | w o I I u | y r e w | r r r r | r r r y | t | [au] | r r r r r e e | [tup] | [atu] | y u | r e w [yp] | [ay] | o I I u y r e w | [yp] | [ar] r r r r r r y [wt0] | [up] | [au] | r r u | r r e e | [tuo]a a a a p o u [ay] | [ey] | [wry] a a a a p o u [ryp] | o | [ry0]a a a [ayo] a a d [s8p] | [u8p] | [tuo] a a a [atuo] | a a [atu] | p s [sup] | [auo] d d d d a p o [yo]pa | [yp] | p [wy] [ay] | a a [ay] | o [yp] | [ryo] | [yo] a a a [ayo] a a d [sup] | [up] | u [atuo] a a a [atuo] | pas [sup] | [up] | y d | a p o | opa [ay] | f | a p o p a | y y u r | [ay] o o I I u y r e w | [ay] r r r r | r r r y | t | [au8] | u r r r r e | yu[eo] u y o u y o | a | [awy] | [ryp] | p p p o o | [ayo] | [ayo] | yu o | u o | [ro]uo | ou[ruo] o | y a | a a p p | y d | a p o [tu] o I [wru] | [auo] a a a [afo] | p p | o | u [ryo] | u o | u o | [ayo] | [ayo] | [ayo] | [sip] s s s [sip] | o o | o | s a o p [tuo] | yuyu | u a a a a f | p pap | u o | u o | u o | [sip] s s s [sip] | o o | s a o p o | a a a a | poua | a aaa | po u [yp] | o | a a a a a a d s | a a a a | a [atu] | p s s | [auo] d d d d s p o [euo] | p[ayo] | a a [afo] | p | [ryp] | o | [yo] a a a [ayo] a a d s | a [auo] a a a [uoa] | p s [suop] | y d | [atu] p o | opa [ayo] | [ryo] o p [ayo] | y [syo] | [syp] s s a [eyo] | [ruo] | 8 | a | f p [yp] | apouy | [tuo] | yo | p p I u I u [etu] | y y r r e u | y | r | [aty] u u y y r r | y u y e | [do] | r y y r | [to] | I u y | r | y | r | [e r y o]
  Level: 6
  Length: 04:30
  Intermediate
  I'll Never Love Again (A Star Is Born)

  Lady Gaga

 • 0 w y w Q [ey] | [wy] 8 w t y w 8 u y w [wy] | [ey] | Iuy e 0 w y w Q [ey] | [wy] 0 | [wu] u u [ey] | [wr] | w | o y 8 | [wt] t t t t t [wt] r | [ey] | Iuy 0 | [wu] u u [ey] | [wr] | w | o y 8 | [wt] t t t t t [wt] r | [ey] | Iuy [w0] | e | [wr] 8 y [wy0] y y t | r [e9] | r e | w w 0 | e | [wr] 8 y [wy0] y y t | r [e9] | r e | 0 w y w Q [ey] | [wy] | 0 w y w Q [ey] | [wy] 0 | [wu] u u [ey] | [wr] | w | o y 8 | [wt] t t t t t [wt] r | [ey] | Iuy 0 | [wu] u u [ey] | [wr] | w | o y 8 | [wt] t t t t t [wt] r | [ey] | Iuy [w0] | e | [wr] 8 y [wy0] y y t | r [e9] | r e | w w 0 | e | [wr] 8 y [wy0] y y t | r [e9] | r e | [s6up] s s [sup] | [atu] | [yp] p a [yp] | [yo] | [ay5o] a a d | o | [yo] 0pa | 5 % [s6up] s s [sup] | [atu] | [yp] p a [yp] | [yo] | [ay5o] a a d | o | [yo] 0pa | [yo] | u y | [e0] | [to] [to] [5to] [to] | I I o I | [wy] | [ro] [ro] [2ro] | I I I [wu] | [wu] | 5 | [eu] | [to] [to] [5to] [to] | I I o I | [wy] [ro] [ro] [ro] [ro] 2 [ey] | [wr] 0 | [ey] | [ru] | y w | u 0 | I | I o I | [eu] | y e | [eu] 9 I [eu] e | o | [ar] [wo] [QI] [wu0] 0 0 0 [ayo] 0 0 I 7 7 7 I | o I o [ay] y y y y y y y [ue] [ue] [ue] [ue] [ue] [ue] [ue] | [s6up] s s [sup] | [atu] | [yp] p a [yp] | [yo] | [ay5o] a a [dy] | o | [yo] 0pa [r0] [r0] [r0] [r0] [r0] w [s6up] s s [sup] | [atu] | [yp] p a [yp] | [yo] | y [ryo] o o [eyo] | y | [wr] 0 | 0 w | u y | [e0] | [to] [to] [5to] [to] | I | o I | 5 | [ro] [ro] [2ro] I I I I [wu] | [wu] | u y w e | [etu] [tu] [tu] [tu] | [ey] | [ru] I | [wy] [ro] [ro] [ro] [ro] | [ey] | [wr] 0 0 0 0 u y w | [wryu]
  Level: 6
  Length: 04:08
  Intermediate
  Shallow (A Star Is Born)

  Lady Gaga

 • y a p yII | ppIa p yuI u | I I I uyu I uyr | apIpI a I ppIa p yuII | ppIa p yuI u | I I I uyu Iuyr | apIp IaI | Iuyu | I I II o pI | III o pI | III o p I uu yI I | I I II o pI | III o p I | III o p I u I u | y a p yII | y a p yII | ppIa p yuI u | I I I uyu I uyr | apIpI a I ppIa p yuII | ppIa p yuI u | I I I uyu Iuyr | apIp IaI | Iuyu | I I II o pI | III o pI | III o p I uu yI I | I I II o pI | III o p I | III o p I u I u | y a p yII | [wr] | y o y [wr] | r y u I | [ey]
  Level: 4
  Length: 01:35
  Easy
  Music To My Eyes (A Star Is Born)

  Lady Gaga

 • t o s f [0ah] G [qG] [tg] [ij] l [wf] t [rd] 8 [0o] [ws] [tf] [0ah] w r G [qG] [eg] [tj] [il] [wf] t [id] r [8wty] [wty] u [0wt] [0w] w [8wty] [wty] u [0wt] [0w] [8wty] [wty] u [3wt] r o [4eto] 8 q i u [5ry] 9 w w y o [6tp] 8 [0u] e [8uo] 0 [wu] t [6tu] [0us] [eya] [0tp] [3ro] 7 [0wu] 7 [4tip] 8 [qo] i [8tu] w [tyi] [wto] [5ry] 9 w y o d [6tp] 8 [0u] e [8uo] 0 [wu] t [6tu] [0us] [eya] [0tp] [3ro] 7 [0wu] 7 [4tp] 8 [qo] i [8tu] w [ty] [wt] y [5r] [9y] w y o w q [80] w t u [3ro] 7 0 7 w [4e] 8 q 8 r [5r] 9 [wy] [9t] y [80tu] w t u [3ro] 7 0 [7u] [4eti] 8 q [8u] u [5ry] 9 [wt] [9y] [10w] 5 [8t] [5u] [3ro] 7 [0t] [7t] [4ya] 8 q w p [qtip] s [6t] 0 e 0 [4ey] 8 q [8u] [1u] 5 8 0 y [wu] y y [ts] [6t] 0 e 0 [4ty] 8 q [8t] [10t] t y o i u t w [8wty] [wty] u [0wt] [0w] w [8wty] [wty] u [0wt] [0w] [8wty] [wty] u [3wt] r o [4eto] 8 q i u [5ry] 9 w w y o [6tp] 8 [0u] e [8uo] 0 [wu] t [6tu] [0us] [eya] [0tp] [3ro] 7 [0wu] 7 [4tip] 8 [qo] i [8tu] w [tyi] [wto] [5ry] 9 w y o d [6tp] 8 [0u] e [8uo] 0 [wu] t [6tu] [0us] [eya] [0tp] [3ro] 7 [0wu] 7 [4tp] 8 [qo] i [8tu] w [ty] [wt] y [5r] [9y] w y o w q [80] w t u [3ro] 7 0 7 w [4e] 8 q 8 r [5r] 9 [wy] [9t] y [80tu] w t u [3ro] 7 0 [7u] [4eti] 8 q [8u] u [5ry] 9 [wt] [9y] [10w] 5 [8t] [5u] [3ro] 7 [0t] [7t] [4ya] 8 q w p [qtip] s [6t] 0 e 0 [4ey] 8 q [8u] [1u] 5 8 0 y [wu] y y [ts] [6t] 0 e 0 [4ty] 8 q [8t] [1wt] 5 8 0 [8wu] [to] [to] [us] [4ip] 8 q [4s] [4yoa] 9 [wd] 4 [3ry] [7o] [0a] [3s] [1tu] 5 8 [1o] [2eti] 6 9 [2s] [5yia] 9 w [5p] p [1tuo] 5 8 [1g] h [1s] a p o i u y t [@EYo] ^ ( [@P] [@tip] 8 [qs] @ [E2y] [^i] q [1p] P [?yi] 4 ^ [tWY] o [@O] % o i Y [Q2ty] I o [5ry] [9d] [5adh] 5 5 [80] w t u [3ro] 7 0 7 w [4e] 8 q 8 r [5r] 9 [wu] [9i] [80uo] w t p [3r] [7o] 0 [7u] [4i] 8 q [8u] u [5y] 9 [wt] [9y] [10w] 5 [8t] [5u] [3ro] 7 [0t] [7t] [4yoa] 8 q w p [qti] s [es] t u [ts] [Wsfl] t [uk] t [ws] t u [ts] [Qsfl] e t u k [9ips] q e [8s] 6 [5yis] a [1us] u [2o] [3us] [ya] [tp] [ro] [4yoa] 8 [qtip] 8 [5ruo] 9 [weyi] [1t] [5y] [8o]
  Level: 6
  Length: 04:10
  Intermediate
  If We Hold Together (Land Before Time)

 • o [8o] w [ts] [ys] u [of] [8ipf] e g [td] [8is] W [td] [8io] w t y u o [8i] e [tu] [8y] W [to] [8uo] w [ts] [yos] u [of] [7pf] e g [yd] [0ps] y a [6ups] 0 e t [ry] [eu] [e5yi] 9 w [8tio] E [yus] [qps] t [uj] [psj] u [tl] [wdk] y l [ok] [aj] o [yk] [0ah] r y o a h [6uas] 0 w t u [eo] [9tio] e [ts] [is] i f [wisf] t g [yd] [is] i a [8us] w [tu] [ei] o [ei] [wu] [qy] [0t] [6s] [0l] [ek] [rh] t [us] [qsh] e [tp] [us] h j [8ofh] w [to] [us] g f [5isf] 9 [wg] f [yisd] p a [6us] [0l] [ek] [rsh] t [us] [qsh] e [tp] [us] h j [8ofh] w [to] [us] g f [5isd] 9 [wp] [ra] d f [2isg] 9 e [th] [if] [3os] 0 [0to] [4qop] [5wya] [6tos] 0 [ed] f [2ig] 9 e [th] f [3os] 0 [30to] [4qtp] [4qpf] [5wsd] [9i] d f [2isg] 9 e [th] f [3os] 0 [30to] [4qop] [5wya] [6ets] 0 [esl] [hv] [^hv] q [ejgc] t [yfx] i [pjdz] i [sl] y [5dgz] w w t y i [sgl] [lm] [kn] [8hlv] w t y u o [sl] [lm] [kn] [3hlv] 0 w t u o [sl] [lm] [kn] [4jlb] 8 q w [esl] [5kzn] 9 w r [5fkx] 0 [6lxm] 0 e r t u [ohlv] [gc] [fx] [9sgl] e y u i p [shv] [gc] [fx] [0shl] r t u o a [shv] [gc] [fx] [qfjx] e [tgc] u [tfx] e [Qdjz] e t [ysl] t e [5dgz] w w t y i [5sfl] [0lm] [Wkn] [6hlv] 0 e r t u [osl] [lm] [kn] [4hlv] 8 q w e t [isl] [lm] [kn] [5jcb] 9 w e [rsl] [5kxn] 0 W r [yfkx] [6lbm] 0 e r t u [ohv] [gc] [fx] [9sgl] e y u i p [shv] [gc] [fx] [0shl] r t u o a [shv] c x [ijx] c x [ogl] k [tofl] l m n [tlv] o s [fl] m n [ulv] s f [hl] m n [isb] l [odzn] [Ofkx] [pxm] f j [lv] c x [ygl] p d [glv] c x [uhl] a s [hlv] c x [ijx] c x [ogl] k [togl] d f
  Level: 6
  Length: 02:26
  Intermediate
  Mary's Theme (Mary and The Witch's Flower)

  Takatsugu Muramatsu

 • p p p p p p p p p p p p p p p p p p [6p] p p p [6p] p [6p] u o [6eup] [6eup] [6e] [tup] [5woa] [4qps] [4qps] [4q] [ips] [4qpd] [30oa] [30oa] [30] [up] [30yo] [6euo] [up] [6e] [6e] u [6eo] [4qip] [4qip] [4q] [ip] [4qia] [18os] [18os] [18] [os] [18od] [5woa] [5woa] [30] [up] [30o] [6eup] [6e] [6e] u [6eo] [6eup] [6eup] [6e] [up] [6eus] [4qpd] [4qpd] [4q] [pd] [4qpf] [29dg] [29dg] [29] [sf] [29ad] [6esf] p [6e] [6e] p [6ea] [4qips] [4qips] [4q] [ipd] [4q] [6esf] p [6e] [6e] p [6es] [O3ua] [O3ua] [30] [ps] [30ip] [O3ua] [30] [30] f [30h] [6efj] [6efj] [6e] [sfj] [6ehk] [4qjl] [4qjl] [4q] [gjl] [4qjz] [30hk] [30hk] [30] [fj] [30dh] [6eh] j [6e] [6e] f [6eh] [4qgj] [4qgj] [4q] [gj] [4qgk] [18hl] [18hl] [18] [hl] [18hz] [5whk] [5whk] [30] [fj] [30h] [6efj] [6e] [6e] f [6eh] [6efj] [6efj] [6e] [fj] [6efl] [4qjz] [4qjz] [4q] [jz] [4qjx] [29zc] [29zc] [29] [lx] [29kz] [6elx] j [6e] [6e] j [6ek] [4qjl] [4qjl] [4q] [gjz] [4q] [6elx] j [6e] [6e] j [6el] [H3fk] [H3fk] [30] j [30h] [6efj] [6efj] [5whk] [5wjl] [5wl] l [4qjz] [30jx] [30] [30] [fl] [30fj] [30f] [30] [30] [30] [29zc] [29] [29] [gz] [29gj] [29g] [29] [29] [29] [30up] [30] [30tp] [30] [O3ru] [30] [30] s [30d] [6esf] [6esf] [6e] [psf] [6e] [6esg] [psf] [6e] [6e] [6e] [6e] [5wad] [5wad] [5w] [oad] [5w] [8tad] [osf] [8t] [8t] [8t] [8t] [6esf] [6esf] [6e] [psf] [6e] [6esg] [psf] [6e] [6e] [6e] [6e] [O3ad] [O30s] [30] [ua] [30] [6eup] [6e] [6e] p [6ea] [6eps] [6e] [6e] d [6ef] [5wod] [5wos] [5w] [5woa] [5w] [8tos] [8tod] [8t] [8tof] [8t] [5wad] [5w] [5w] [5ws] [5wd] [8tsf] [8t] [8t] [8td] [8ts] [O30a] [O30s] [30] [O30a] [30] [6eup] [6e] [6e] a [6eo] [6eup] [6e] [6e] j [6ek] [6ejl] [6e] [6e] k [6el] [5whz] [5whl] [5w] [hz] [5w] [8tlx] [8thz] [8t] [8thl] [8t] [4qgj] [4q] [4q] [4qj] [4qk] [6ejl] [6ejz] [6e] [6ejx] [6e] [29gjc] [29gj] [29] [29gz] [29] [30fl] [30] [30] [30z] [30k] [30fj] [30] [30] [30k] [H30] [6elx] p f j [6el] x [6eb] [6e] [6e] [29zc] i s g [29j] l [29c] b [29] [29] [8tlx] h l v [8tlx] [8t] [hlx] [8t] [5wkx] o [dhkz] h [5wk] z [5wv] [5w] [5w] [29jz] y p d [29j] z [29c] b [29] [ 29] [30jl] u p f [30j] l [30x] b [30] [30] [30fl] f k x [30zv] [30] [30fk] [30] [6efj] p f j [6el] x [6ekb] [6el] [6ez] [6elx] [6eb] x [6ejl] j [6efk] p [6eul] e [4qlc] b [4qc] l [4qgj] s [4qik] t [4ql] 8 [8tlx] [8tlx] [8tv] x [8tlv] s [8to] t [5wkx] [hkz] [5wv] z [5wk] h [5wd] o [5wy] w [29jz] [29b] c [29z] j [29d] p [29y] e [30jl] [30b] x [30l] j [30f] p [30u] e [30fl] [30fz] [30v] x [30fk] a [30u] r [6efj] b x [6e] [6e] [6e] [6p]
  Level: 6
  Length: 02:31
  Intermediate
  He's a Pirate (Pirates of the Caribbean)

  Klaus Badelt

 • s d g h g f h [ftos] [dw] [sto] f [ot] [dw] [ft] [hro] [seflup] [lgti] z l z x [zhro] [ho] j [lt] k [jsq] [ht] [hi] f [se] [du] [dp] p h [fq] [dt] [zi] v t [yr] [iw] [u8] w t o u [y5w] [t158] u [w158] [y5w] [u8t] [o7r] [tups6] 0 e 0 t 0 [ts4] 8 [ydq] 8 e [f8] [yad59w] [o5] [p9] [sw] [js4] [h8] [hq] [fsq] [s6] 0 e d
  Level: 3
  Easy
  Romantic Flight (How To Train Your Dragon)

  John Powell

 • u u u u u u u u u u u [eup] u u [rua] u u u u u [eup] [rua] [tus] [rua] [eup] [rua] [tus] u u [rua] u u u u u [eup] u [uf] [tus] u u [rua] u u u u u [eup] [uf] [tus] [rua] [eup] [rua] [tus] u u [rua] u u u u u [eup] [uf] [tus] [rua] [eup] [rua] [tus] u u [yud] u u [uf] u u [eup] a [us] a [up] s [rua] p [uo] p [ua] o [ua] p [uo] p [ua] o [eup] s [rua] d [tus] p [rua] o [eup] s [rua] d [tus] d [us] a [up] s [rua] p [uo] p [ua] o [ua] p [uo] f [ua] o [ep] u a u s u a u p u s u [ra] u p u o u p u a u o u a u p u o u f u a u o u [ep] u s u [ra] u d u [ts] u p u [ra] u o u [ep] u s u [ra] u d u [ts] u d u s u a u p u s u [ra] u p u o u p u a u o u a u p u o u f u a u o u [ep] u a u s u a u f u a u [ts] u d u s u a u p u s u [ra] u p u o u p u a u o u a u p u o u f u a u o u [ep] u s u f u a u [ts] u p u [ra] u o u [ep] u s u [ra] u d u [ts] u a u p u a u s u p u [yd] u s u a u s u d u a u [uf] u f u f u f u f u f u [uf] [uf] [uf] [uf] [uf] [uf] [qup] [uf] u [up] [uf] u [wua] [uf] u [ua] [uf] u [eus] [uf] u [us] [uf] u [wud] [uf] u [ud] [uf] [ua] [4qup] f [uf] f u f [up] f [uf] f u f [5wua] f [uf] f u f [ua] f [uf] f u f [6eus] f [uf] f u f [us] f [uf] f u f [5wud] f [uf] f u f [ud] f [uf] f u f [pk] [sl] [fk] l [pk] [sl] [fk] l [pk] [sl] [fk] l [ak] [dl] [fk] l [ak] [dl] [fk] l [ak] [dl] [fk] l [ak] [dl] [fk] l [ak] [dl] [fk] l [ak] [dl] [fk] l [pk] [sl] [fk] l [ok] [al] [fk] l [pk] [sl] [fk] l [ak] [dl] [fk] l [pk] [sl] [fk] l [ok] [al] [fk] l [qpj] t u p [ufx] t q t u p u t [qpj] t u p [ufx] t q t u p u t [wak] y u a [ufx] y w y u a u y [wak] y u a [ufx] y w y u a u y [esl] t u s [ufx] t e t u s u t [esl] t u s [ufx] t e t u s u t [wdz] y u a [ufx] y w y u a u y [wdz] y u a [ufx] y w y [uak] a u y [4pj] 8 0 e [0fx] 8 4 8 0 e 0 8 [4pj] 8 0 e [0fx] 8 4 8 0 e 0 8 [5ak] 9 0 r [0fx] 9 5 9 0 r 0 9 [5ak] 9 0 r [0fx] 9 5 9 0 r 0 9 [6sl] 8 0 t [0fx] 8 6 8 0 t 0 8 [6sl] 8 0 t [0fx] 8 6 8 0 t 0 8 [5dz] 9 0 r [0fx] 9 5 9 0 r 0 9 [5dz] 9 0 r [0fx] 9 5 9 [0ak] r 0 9 [4e] q 0 8 u 8 0 q e q 0 8 [4e] q 0 8 u 8 0 q e q 0 8 [5r] 0 9 7 u 7 9 0 r 0 9 7 [5r] 0 9 7 u 7 9 0 r 0 9 7 [6t] e 0 8 u 8 0 e t e 0 8 [6t] e 0 8 u 8 0 e t e 0 8 [4p] i u t f t u i p i u t [4p] i u t f t u i p i u t [5a] u y r f r y u a u y r [5a] u y r f r y u a u y r [6s] p u t f t u p s p u t [6s] p u t f t u p s p u t [5d] o u y f y u o d o u y [5d] o u y f y u o a o u y [qes] d f g [uf] d f s d f g h [ed] f g h [uj] h g f g h j k [wrl] k j k [uh] j k f k h j h [rj] k z f [uh] j k h j k z f [etl] k l j [uk] l z j l k l j [tk] l z j [ul] k l j f l k l [wyj] k l z [ul] k l z x k l z [yx] k l z [ux] k l z x z l k [ipl] z x c [fx] z x l [pz] x c v [pz] x c v [fb] v c x [pc] v b n [oam] n b n [fv] b n x [an] v b v [ab] n x [fv] b n v [ab] n x [psm] n m b [fn] m b [sm] n m b [sn] m b [fm] n m b [sx] m n m [odb] n m [fm] n m [d] n m [d] n m [f] n m [a] n m [ufx] f f f f f [4p] [8i] [0u] [et] [0f] [8t] [4u] [8i] [0p] [ei] [0u] [8t] [4p] [8i] [0u] [et] [0f] [8t] [4u] [8i] [0p] [ei] [0u] [8t] [5a] [9u] [0y] r [0f] [9r] [5y] [9u] [0a] [ru] [0y] [9r] [5a] [9u] [0y] r [0f] [9r] [5y] [9u] [0a] [ru] [0y] [9r] [6s] [8p] [0u] t [0f] [8t] [6u] [8p] [0s] [tp] [0u] [8t] [6s] [8p] [0u] t [0f] [8t] [6u] [8p] [0s] [tp] [0u] [8t] [5d] [9o] [0u] [ry] [0f] [9y] [5u] [9o] [0d] [ro] [0u] [9y] [5d] [9o] [0u] [ry] [0f] [9y] [5u] [9o] [0a] [ro] [0u] [9y] [qj] [tg] [uf] [ps] [ux] [ts] [qf] [tg] [uj] [pg] [uf] [ts] [qj] [tg] [uf] [ps] [ux] [ts] [qf] [tg] [uj] [pg] [uf] [ts] [wk] [yf] [ud] a [ux] [ya] [wd] [yf] [uk] [af] [ud] [ya] [wk] [yf] [ud] a [ux] [ya] [wd] [yf] [uk] [af] [ud] [ya] [el] [tj] [uf] s [ux] [ts] [ef] [tj] [ul] [sj] [uf] [ts] [el] [tj] [uf] s [ux] [ts] [ef] [tj] [ul] [sj] [uf] [ts] [wz] [yh] [uf] [ad] [ux] [yd] [wf] [yh] [uz] [ah] [uf] [yd] [wz] [yh] [uf] [ad] [ux] [yd] [wf] [yh] [uk] [ah] [uf] [yd] [ib] [sc] [fx] [jl] [f] [sl] [ix] [sc] [fb] [jc] [fx] [sl] [ib] [sc] [fx] [jl] [f] [sl] [ix] [sc] [fb] [jc] [fx] [sl] [on] [dx] [fz] k [f] [dk] [oz] [dx] [fn] [kx] [fz] [dk] [on] [dx] [fz] k [f] [dk] [oz] [dx] [fn] [kx] [fz] [dk] [pm] [sb] [fx] l [f] [sl] [px] [sb] [fm] [lb] [fx] [sl] [pm] [sb] [fx] l [f] [sl] [px] [sb] [fm] [lb] [fx] [sl] [o] [dv] [fx] [kz] [f] [dz] [ox] [dv] [f] [kv] [fx] [dz] [o] [db] [fn] [km] [f] [db] [on] [dm] [f] [kn] [fm] [d] [ufx] f f f f f f f f f f f
  Level: 6
  Length: 04:09
  Intermediate
  Interstellar Main Theme (Alternative)

  Hans Zimmer

 • k k k k L L L kjk j G H jj d HGH S GfGa L k L | L L L kjk j C Hjd HGH HGH HGH H S | G GfG GfG GfG a a g gDg gDg gDg G C | S aSdSapa pOp IOpasdfG fGhGf dSd dSaS G H Dg | GHj L k Dg | L L L kjk j C Hjd HGH HGH HGH H S G GfG GfG GfG a a g gDg gDg gDg G C
  Level: 3
  Easy
  Chi mai (Maddalena)

  Ennio Morricone

 • 5 9 w w q 9 5 9 w w q 9 5 9 w w q 9 5 9 w w q 9 8 0 w t t E q e t i i u t q e t i i u t 5 9 w w q 9 8 0 w t t E q e t i i u t q e t i i u t 5 9 w w q 9 8 0 w t t E q e t 0 e t 0 e t 5 wE 8 wE 5 6 wT 9 q e y y t e 9 q e y y t e 5 9 w w q 9 8 0 w t t q e t i i u t q e t i i u t 5 9 w w q 9 8 0 w t t q e t y t e q 0 e t y t e 0 5 9 w w q 9 8 0 w t t E q e t 0 e t 0 e t 5 wE 8 wE 5 6 wT qEy qEy qEy 8 0wt 0wt 0wt 6 0wT 0wT 0wT 29 30 4q 29 wTi wTi wTi 8 0wt 0wt 0wt 9 q te w 9 9 te
  Level: 3
  Easy
  City Of Stars (La La Land)

  Justin Hurwitz

 • [tuo] s e h [rufh] a w h [etfh] s 0 h [qufh] s y p [tuo] s e h [rufh] a w h [etfh] s 0 h [qufh] s y j [tufh] z l k [uofh] l k [etfj] l z [qegj] [tuo] d s a [0wuo] s a [etup] d s [woa] [wp] [tuo] s e h
  Level: 6
  Intermediate
  Cloud Atlas (Theme)

  Mark Fowler