A-Z of Music Sheets

A-Z Listing

# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 • W r I u W r Y u W T Y u e T e p I | W r I u W r Y u W T Y u e T e p I | [af] [af] [DG] H [DG] [SO] kk jj HH GG f f | [af] [af] [DG] H [DG] [SO] kk jj HH GG f f | u a a a a O I u u uuu uuu u I u u I OOO p O u r OOO p | O u r uuuuu u I O T | u u u | aaaa a OO II O I u aaa aaa O p aa O p a | u O O O p O u r O O O p O u u aaaaa O p a [ua] S [ua]
  Level: 4
  Easy
  I Don't Care

 • sgfsofd fs sgfsofd fs ddd d d ddd sd ddpsp ddd d d ddd sd ddpsp ll hh ll hh hlj lj hllh ll hh h ll hh hjljlzx hj lzx ll h h kk kk klkj hhj lzx ll h h kk kk klkj fdsdp sgfsofh kk kk klkj fdsdp
  Level: 3
  Easy
  I Don't Wanna Live Forever (50 Shades Darker)

 • rd y p y p y eS y p y p y wS y pa y p yy a S rd y p y p y eS y p y p y wa y p y p y S a S rd y p y p y eS y p y p yd wS d yS pa y p y a S rd y p y p y eS y pf y pd yS wa y p y p y d f rG y p y p y ef y p y p yG wf y pd y p y w d f rG y p y p y ef y p yj p y wd y p y p y a S a S rd y p y p y eS y p y p yd wS d yS pa y p y a S rd y p y p y eS y pf y pd yS wa y p y p y d S d 7y 9 e d S d 6T 9 e f d S 5S 9 ea 9 e 9 5 9 e d S d 7y 9 e d S d 6T 9f ed 9f ed 9S 5a 9 e 9 e 9 d S d 7y 9 e d S d 6T 9 e f d S 5S 9 ea 9 e 9 5 9 e d S d 7y 9 e d S d 6T 9f ed 9f ed 9S 5a 9 e 9 e 9 I o I o 9p e yI eo yI eo 6p 0 eI 0o eI 0o 7p Qy rI Qp ry QI 5o 9 rI 9o rI 9o 9p e yI eo yI eo 6p 0a ep 0o eI 0u 7 Q ry Q r Q 5 9 rI 9o rI 9o 9p e yI eo yI eo 6p 0a ep 0o eI 0o 7p Qy rI Qp ry QI 5o 9 rI 9o rI 9o 9p e yI eo yI eo 6p 0a ep 0o eI 00u 7y Q r Q r Q 5 9 rI o I u 29y I p y I p 6e y I o I u 7 Q ry Q r Q 5 9 rI o I u 29p e y p e y 18p e y o e y 29o e y I e y 5wI e y o e y 29d y p d y p 18d y o d y o 7d Qy rI Qd ry QI 5d 9y ro 9d ry 9o 9d eI yp ed yI ep 6d 0u eo 0d eu 0o 7d Qy rI Qd ry QI 5d 9y ro 9d ry 9o 9d eI yd eI yd eI 6od 0u eod 0u eod 0u 7Id Qy rId Qy rId Qy 5od 9y rod y od y 9eId y Id y Id y 60eud y ud y ud y 2y 6I 9d 79eG a h 69ej S d 59ek G f d S p 79eG a h 69ej S d 59ek 79eG a h 69ej S d 59ek G f d S p 79eG a h 69ej S d 59ea y rypd eypS wypS a a S rypd eypS wypa S a S rypd eypS d wypS d S a a S rypd eypS f d S wypa d f rG y p y p y ef y p y p yG wf y pd y p y w y p d f rG y p y p y ef y p yj p y wd y p y p y a S a S rd y p y p y eS y p y p yd wS d yS pa y p y w y p a S rd y p y p y eS y pf y pd yS wa y p y p y d S d 7y 9 e d S d 6T 9 e f d S 5S 9 ea 9 e 9 5 9 e d S d 7y 9 e d S d 6T 9f ed 9f ed 9S 5a 9 e 9 e 9 d S d 7y 9 e d S d 6T 9 e f d S 5S 9 ea 9 e 9 5 9 e d S d 7y 9 e d S d 6T 9f ed 9f ed 9S 5a 9 e 9 e 9 I o I o 9p e yI eo yI eo 6p 0 eI 0o eI 0o 7p Qy rI Qp ry QI 5o 9 rI 9o rI 9o 9p e yI eo yI eo 6p 0a ep 0o eI 0u 7 Q ry Q r Q 5 9 rI 9o rI 9o 9p e yI eo yI eo 6p 0a ep 0o eI 0o 7p Qy rI Qp ry QI 5o 9 rI 9o rI 9o 9p e yI eo yI eo 6p 0a ep 0o eI 00u 7y Q r Q r Q 5 9 rI o I u 29y I p y I p 6e y I o I u 7 Q ry Q r Q 5 9 rI o I u 29p e y p e y 18p e y o e y 29o e y I e y 5wI e y o e y 29d y p d y p 18d y o d y o 7d Qy rI Qd ry QI 5d 9y ro 9d ry 9o 9d eI yp ed yI ep 6d 0u eo 0d eu 0o 7d Qy rI Qd ry QI 5d 9y ro 9d ry 9o 9d eI yd eI yd eI 6od 0u eod 0u eod 0u 7Id Qy rId Qy rId Qy 5od 9y rod y od y 9eId y Id y Id y 60eud y ud y ud y 2y 6I 9d 79eG a h 69ej S d 59ek G f d S p 79eG a h 69ej S d 59ek 79eG a h 69ej S d 59ek G f d S p 79eG a h 69ej S d 59ea y rypd eypS wypS a a S rypd eypS wypa S a S rypd eypS d wypS d S a a S rypd eypS f d S wypa d f rG y p y p y ef y p y p yG wf y pd y p y w y p d f rG y p y p y ef y p yj p y wd y p y p y a S a S rd y p y p y eS y p y p yd wS d yS pa y p y w y p a S rd y p y p y eS y pf y pd yS wa y p y p y d S d 2y 6I 9p d G h G h 9eyj G h G h 60ej G h G h 7Qyj 59r G h G h 9eyj G h G h 60ej k j h G f 7Qy pd 59r G h G h 9eyj G h G h 60ej k j h G h 7Qyj 59r G h G h 9eyj G h G h 60ej k j h G f 7Qyd 59r G h G f 9eyd G j 60e G h G f 7Qy d 59r G h G f 9eyj p d j p d 60ej p d h p d 7Qyh p d G p d 59rG o p d o p 9eyj p d j p d 60ej p d h p d 7Qyh p d G p d 59rG p d h p d 9eyj p d z d j 60ez d h z d h 7Qyz d G z d G 59rz d h z d h 9eyz d j z d j 60ez d h z d h 7Qyz d G z d G 59rz d h z d h 9jz ed yjz ed yjz ed 6jz 0d ehz 0d ehz 0d 7hz Qd yGz Qd yGz Qd 5hz 9d rGz 9d rhz d 9jz ed yjz ed yjz ed 6jz 0d ekz 0d ekz 0d 7kz Qd yjz Qd yjz Qd 5jz 9d rhz 9d rhz d 9jz ed yjz ed yjz ed 6jz 0d ehz 0d ehz 0d 7hz Qd yGz Qd yGz Qd 5hz 9d rGz d hz d 9eGz d Gz d Gz d 60efz d fz d fz d 2y 6I 9p d
  Level: 5
  Intermediate
  I Giorni

 • g[wEy] s P g[qet] s P s g g[qEy] s P g[(wE] s P s g g[wEy] s P g[qet] s P s g g[qEy] s P s P[(wE] |e E [wEyoh]||i o[8qe] i y[9wE] i i[(wE] | [9wE] i o[8qe] i y[^(w] t E E[^9q]||e E [wEyoh] J J J j[8qe] g d[9wE] h g g[(wE] | [9wE] d g g[8qe] d P[^(w] s P P[^9q]|| [EP]| [^(wEig] s P g s P s g g s P g s P [Es] g [ig] s P g s [YP] [ys] [Yg] [yg] s P s P
  Level: 5
  Intermediate
  I Have to Find a Way (My Little Pony)

 • [x z l z l j l] s a s u i i o t u y u u y w w tre s a s u i i o o iii oo osap s a s u i i o t u y u u y w w tre s a s u i i o o iii oo osap s a s u i i o u s a s u i i o u s a s u u u u u u u u uuuu t r t 0 q q w 8 0 9 0 0 9 5 5 876 t r t 0 q q w w qqq ww wtre t r t 0 q q w 8 0 9 0 0 9 5 5 876 t r t 0 q q w w qqq ww wtre s a s u i i o t u y u u y w w tre s a s u i i o o iii oo osap s a s u i i o u s a s u i i o u s a s u u u u u u u u uuuu o f d s d s p s 8 0 9 8 9 0 9 8 o f d s d s p s 8 0 9 8 9 0 w 0 o f d s d s p s 8 0 9 8 9 0 9 8 o f d s d s p s 8 0 9 8 9 0 w 0
  Level: 3
  Easy
  I Love You

 • J J J j D D D D D g J j j j j h s h j h J h h j h j G j G d J J J j h
  Level: 2
  Easy
  I Need A Doctor

 • P s D s s P O i O P D s s g D s P s D s s P O i O P D s s g D s *W PsDs (E sPOi q OPDs [q s]gDs *W PsDs (E sPOi q OPDs [q s]gDs Hhg[gs][gs][DP]ggDgs [DP]ggD[gs]gH Hhg[gs][gs][DP]ggDgs [DP]ggD[gs]gH HhgggHZZl gHZZl POooOoii
  Level: 4
  Easy
  I Need You

 • PSDgDSSP O P PSDgDSSD S D PSDgHJHgDSg D S Ss iOPSs s S s POP D g D S OP[PSG][sD][sg][sH][PS] D g D S OP[PSG][sD]SSP TTTi[Ti]TY T T T YiYTTE TiiTYiTTtE T O[TO]Y T YiYYTiYT Y iY[YI]iYWEWW TYiY[YI]iYTTiYTTii ETOTYYTTETii ETOTYYTiTTiiOYT YYTi T ETiiYIiTTtE E iiYYTTEE D g D SOP[PSG][sD][sg][PS] D g D SOP[PSG][sD]SSP ETiiTYTTYiYTTETiiTYTTYiYTT TO[TO]Y T YiYYTiYTY[Ti]Y[YI]iYWEWW SD[Gs]D[DG]gDSSgDSSgg ETOTDDSSPSgg ETOTDDSgSSggHDSDDSgSPSggDGgSSsP EiiYYTTEE ETY[EYi]T[EY]TWE[WY][WY]T[WT]ETY[EYi]i[EY]TW[WY][WY]T[WT]ET [YiO][YiO][EY][ET]TY[Ti]YY T [tY][tYi]TiiYYTTEiiYY T Yi[TS][TS][ig][YD][YD][TS][TS][EP][TS][ig][ig][YD][YD][TS][ig][TS][TS][ig][ig][OH][YD][TS][YD][YD][TS][ig] [TS] [EP][TS][ig][YD][IG][ig][TS][TS][ts][EP][TS][ig][ig] [YD][YD][TS][TS][EP][TS][ig][ig] [YD][YD][TS][ig][TS][TS][ig][ig][OH][YD][TS] [YD][YD][TS][ig] [TS] [EP][TS][ig][ig][YD][IG][ig][TS][TS][ts][EP] WiiYYTTEE
  Level: 6
  Intermediate
  I See Fire (The Hobbit)

 • 8wtwuwtw 8wtwowuw 8wtwuwtw 8wtwowto hgf dfdaso ohgf [ad]fdas [t o s h][pj]hg hlhs[opf][iod] [osh]gfs[sd] [osh]gf s[id]fda[su]o o[osh]gf [id]fda[su] o[psj][oh][pg] s[ahk][pdj][odh] sa[lhs][kf][psj]f[dh] tyos[da] [pj][ak][sghl]g[osg]f[osdh] sd[id]d[idh]g[iosdg][uf] [t u f h][pj][ak][sghl]g[osg]f[odh] sd[upaf][pg]fd[tus] [tp]a[tos]iiu[wyuo] [ts][yd][upaf]g[uf][yd][yod]s iopsghj oiu yuyytw oi[ru]rt yutyw wtyuw[yo] yutyw wtyuw[yo]w hgf o[id]fdaso hgf[id]fda[su] o[isj]h[osg]phlhs[opf][iod] [osdh][isg][upf][ts][yd] sdfghjkHJlzZcvV [JZB][HJZV][hv] cvczZ[DJ] [PDJ][OPH][oh][idg]hgd[PDJ] [tos]P[YO] [YP]DPY[to][tyi] [PDJ]toY[qi] J[OPDH][oh][idg][oh][ig]d[YD]P [PDJ][OH][oh][g h g]d[YPD] [ts][EP][WYO] [YD][dgz][sgl][PJ] [YD][DZ][dz][shl][osh][PDJ] [sl][dz][DHJZ][ODH][PDH][oh][PDJ] [YD][oh][ig][ifg][OPJ][OPH][OPDH][oh] [sl][dz][DHJZ][OH][OPDH][oh][PJ] [YD][uf][isdgh][OH][oadh][dghz][DZ] [sl][DZ][hlv][glc][DHZ][oh][PDJ] [oh][PJ][dgz][sgl][PJ][dgz][dz][DHJZ][DHJZ] [PJ]Hh ghgd[PD]P JHhgd [PDJ]Oo E[tyi]oiy | [YP]O[yo][yid][YPD]
  Level: 6
  Intermediate
  I See The Light (Tangled)

 • [6f] 0 d [ef] s | [5d] 9 s [wd] a | [4s] 8 [qp] | [6f] 0 d [ef] h | [5d] 9 s [wd] a | [4s] 8 [qj] | h g [6f] [0d] [ef] | h [5d] [9s] [wd] | a [4s] 8 [qp] | [2i] 6 9 | o p [3o] 7 0 | p a [4p] 8 q | a s [5a] 9 [wd] | h [6s] 0 u p [es] | [5d] 9 o a [wd] | f [2G] 6 [9h] | G [3f] 7 0 | [6s] 0 u p [es] | [5d] 9 o a [wd] | f [2G] 6 [9h] | j [3k] 7 0
  Level: 4
  Easy
  I See You (Avatar)

 • u s s asa p p | u u u u u O | O O | OO O O | OO O O O OIO p | u ssssa a p p | u u u u u O | O O O O | OO O O O O O OIO p | o | f s s | sssa s S p p | ffDf p p | f a a | p o p | f f f f s s | u s a s S p p | f f p p | f a af | f s s s w t
  Level: 1
  Length: 00:50
  Super Easy
  I Wanna Be Like You (The Jungle Book)

 • 6 e u t e i u t q e u [8y] w t o t 6 e u t e i u t q e i 8 w t [eo] t 6 0 e 6 0 e [6u] 0 [4e] 8 q w 9 r e t 6 0 e 6 0 e [6u] 0 [4e] 8 q t y t q e t 6 0 e 6 0 e [6u] 0 [4e] 8 q w 9 w 9 5 [4e] 8 q t q u q [5y] 9 w [60et] 6 e t 6 0 e 6 0 e [6u] 0 [4e] 8 q w 9 r e t 6 0 e 6 0 e [6u] 0 [4e] 8 q [8t] y t u y [6y] t e 6 0 e [6u] 0 [4e] 8 q w 9 r w 9 [4e] 8 q t q u q [5y] 9 w [60et] 6 u o [4o] [8p] o q i u y [qt] [5r] 9 w [60et] 6 u o [4o] [8p] o q i u y [qt] [5r] 9 w [60et] 6 r e [4e] 8 o q i u y [qt] [5y] 9 w [60eu] y t 6 [4e] 8 q t q u q [5y] 9 w [60et] e t 6 0 e 6 0 e [6u] 0 [4e] 8 q w 9 r e t 6 0 e 6 0 e [6u] 0 [4e] 8 q [8t] y t u o o i [6u] y t 6 0 e t w [4y] t u [8u] y t 0 [wt] r [4e] 8 q t q u q [5y] 9 w [80wt] u o [4o] [8p] o q i u y [qt] [5r] 9 w [60etp] 6 o o 4 8 o q i u y [qt] [5r] 9 w [60et] 6 r e [4e] 8 o q i u y [qt] [5y] 9 w [60eu] y t 6 [4e] 8 q t q u q [0upa] e r [WO0rua] 7 0 W [6t] [0t] [6r] t 6 [0t] [6r] [0t] 8 [8t] [wr] [8t] w t w e r [4t] [qt] [8r] t q u [6e] [9q] 6 [9qt] [wr] 7 9 w r [6t] [0t] [6r] t 6 [0t] 6 [0r] [4t] [8t] [qr] [8t] w t [wr] [4t] [8t] [qr] [4t] 8 q o o 5 9 w [59wr] e t [6q] u [7wy] [8wt] e t [6q] u [7wy] [8wt] e t [48q] e t o [5wto] s [8wa] o [4et] 8 q [et] q [tu] q [80we] s s p d s [5opd] 9 w [5p] y [5y] [9y] [6u] 0 e [QI7r] 7 Q r [5p] 9 w [5p] y y [9y] [6u] 0 e [Q7ry] 7 Q r [5p] 9 w [5p] y [5y] [9y] [6u] 0 I [QI7r] 7 Q r 5 9 [Iw] 5 w 9 o [I9] [6u] 0 e [Q7ry] 7 I p [5p] [9a] p w o I u [wy] [T6] 0 e [Q7ryp] [7p] p I p 5 9 p w o I u [wy] [T6] 0 e [Q7ry] 7 T r [5r] 9 p w o I u [wy] [6u] 0 e [QI7r] u y 7 [5r] 9 w y w I w [6u] 0 e [Q7ry] 7 I p [5p] 9 p w o I u [wy] [T6] 0 e [Q7ry] 7 5 9 p w o I u [wy] [T6] 0 e [Q7ry] 7 T r [5r] 9 p w o I u [wy] [6u] 0 e [QI7r] u y 7 [5r] 9 w y w I w [6u] 0 e [Q7ry] 7 y T [5r] 9 w y w I w [6u] 0 e [Q9ey]
  Level: 5
  Length: 03:34
  Intermediate
  I Want It That Way

 • [9y] [qe] [^y] [9q] [9y] [qe] [^y] [9q] [9y] [qe] u[^i][qo]i[6u] [0ey]t[5r][9w] [9y] [qe] u[^y] [9q] [9y]u[qey]u[6i] [80o] [6p] [7wy] [^p] [9qy] [8t] [0we]t [9y] [qe] [^y] [9q] [9y] [qe]u[^y][9qi][6ei]o[8i]u[5wy] [9y] [qe] [9y] [ypg] h [Eig] h [euf] s [wya] d [ypg] h [Eig] h [euf] dfs [wya]pao [9i][qu][ei]y[^i][9u][qi]y[6t] E[0t]e[5r][6e][9r][wy][9i][qu] [ei][yo][6p]8[0u]e[5a][7p][9a][wo] [^i][wu][qi]y [680t] [579r] [80etu] i [59yo] p t [2y]696[2p]69[6o][2ip]69626[9a][6s] [6a][0p][ep]060e6 [0o][6yp]0[et]0[ry]0[tu]0[2pd]6[qj]6[2j] 6q[6h][2dj]6q62[qk][2l][2k] [0j][ej]060[0h][6j]8[0s]8[ed]0[tf]e[5od] 9[wh]9[wh]9r[9g][5dh]9[wp][9a][es]9[rd]9 4[8p][qp]8q8q[8o][4ip]8q8[3oa]5[0s] [2ra]595[5ts]9w9[2yd]696[2uf]696[ig] 4^4[8oh]494[6pj]fjfjfjfjfjfjfjfj[fj]
  Level: 5
  Intermediate
  I Was Lost Without You (Mass Effect 3)

 • u r y e r y | e r t y e u r y e r y | e r t y y 9 9 0 0 0 e w Q Q Q Q w r t r 9 0 t r w w r e w Q 0 | f a d p a d p a s d p f a d p a d p a s d d y y u u u p o I I I o a s a y u s a o o a p a d f | u u u u I I I I I I I a I p o p p p p d p s a p o o | [h f s o u t w 0 8 5 3 1] u u u u I I I I I I I a I p o p p p p d p s a p o f | 0 Q w o o o p I y s a p [o0] Q w o o o p I y s a p [o0] Q w o o o p I y s a p o o o o o o a p o I d f | i t Y E t Y E t T Y E i t Y E t Y E t T Y Y | Y Y i i i P O o o o O s S s Y i S s O O s P s D g q w W O O O P o Y S s P [Oq] w W O O O P o Y S s P [Oq] w W O O O P o Y S s P O O O O O O s P O o D g | q w W O O O P o Y S s P [Oq] w W O O O P o Y S s P [Oq] w W O O O P o Y S s P O O O O O O s J H h Z c
  Level: 4
  Easy
  I'll Make a Man Out of You (Mulan)

 • [djop] | [dj] | [dk] | [dk] | [dju] | [dj] | [dk] | [dk] | [djto] | [dj] | [dk] | [dk] | [sfyj] | [sfj] | [sfk] | u u | [wr] | w o I I u | y r e w | r r r r | r r r y | t | [au] | r r r r r e e | [tup] | [atu] | y u | r e w [yp] | [ay] | o I I u y r e w | [yp] | [ar] r r r r r r y [wt0] | [up] | [au] | r r u | r r e e | [tuo]a a a a p o u [ay] | [ey] | [wry] a a a a p o u [ryp] | o | [ry0]a a a [ayo] a a d [s8p] | [u8p] | [tuo] a a a [atuo] | a a [atu] | p s [sup] | [auo] d d d d a p o [yo]pa | [yp] | p [wy] [ay] | a a [ay] | o [yp] | [ryo] | [yo] a a a [ayo] a a d [sup] | [up] | u [atuo] a a a [atuo] | pas [sup] | [up] | y d | a p o | opa [ay] | f | a p o p a | y y u r | [ay] o o I I u y r e w | [ay] r r r r | r r r y | t | [au8] | u r r r r e | yu[eo] u y o u y o | a | [awy] | [ryp] | p p p o o | [ayo] | [ayo] | yu o | u o | [ro]uo | ou[ruo] o | y a | a a p p | y d | a p o [tu] o I [wru] | [auo] a a a [afo] | p p | o | u [ryo] | u o | u o | [ayo] | [ayo] | [ayo] | [sip] s s s [sip] | o o | o | s a o p [tuo] | yuyu | u a a a a f | p pap | u o | u o | u o | [sip] s s s [sip] | o o | s a o p o | a a a a | poua | a aaa | po u [yp] | o | a a a a a a d s | a a a a | a [atu] | p s s | [auo] d d d d s p o [euo] | p[ayo] | a a [afo] | p | [ryp] | o | [yo] a a a [ayo] a a d s | a [auo] a a a [uoa] | p s [suop] | y d | [atu] p o | opa [ayo] | [ryo] o p [ayo] | y [syo] | [syp] s s a [eyo] | [ruo] | 8 | a | f p [yp] | apouy | [tuo] | yo | p p I u I u [etu] | y y r r e u | y | r | [aty] u u y y r r | y u y e | [do] | r y y r | [to] | I u y | r | y | r | [e r y o]
  Level: 6
  Length: 04:30
  Intermediate
  I'll Never Love Again (A Star Is Born)

 • i [wtu] i o s | [eti] i [wtu] i o d | s i [wtu] i o s | [eti] i [wtu] i o [ad0]| s sdsdsdsf [sip] [qe9] dsdsdsd d f d | [et0] | [wt0] | sdsdsdsf s | [qe8] | [qe9] | sdsdsd dsf d | [wt0] | os f [qetd] s | o o s d f [qd8] | [wr9] | os d f [qetd] s | o o s d f [qd8] | [wt0] | s d f [qetd] s | ps o p [tip] | [wr8] | f d d s d d f [set0] | [wt0] f d s f | dfds [qtp] | pasf | dfds [wrp] f d s [ftup] | dfds [etup] | pasf | dfds [wrp] f d s [ftup] | dfds [etup] | pasf | dfds [wrp] f d s [ftup] | dfds [etup] | pasf | dfds [wrp] | os f d [sti] | o o s d f [qd8] | [wt0] | os d f [qetd] s | o o s d f d | [wt0] | s d f d [sip] | s o p [tip] | [wr9] | f d d s d d f [sup] | [suo] f d s [tup] | f d [st] | [dy] | fa | [st] | dp
  Level: 5
  Length: 02:00
  Intermediate
  I'll Show You

 • PyoPsipPoPdDod sPyoPsipPoPdDod sPyoPsipPoPdDod sPyoPptioEioiop
  Level: 2
  Easy
  I'm Blue

 • p [wP] y o P [qs] i p [(P] o P d [8D] o d s [wP] y o P [qs] i p [(P] o P d [8D] o d s [wP] y o P [qs] i p [(P] o P d [8D] o d s [wP] y o P [qp] t i [(o] t i [(o] i o p [5wP] y o P [4qs] i p [@(P] o P d [18D] o d s [5wP] y o P [4qs] i p [@(P] o P d [18D] o d s [5wP] y o P [4qs] i p [@(P] o P d [18D] o d s [5wP] y o P [4qp] t i [@(o] t i [@(o] i o p [5wP] y [5wo] P [4qs] i [4qp] P [@(] o [@(P] d [18D] o [18d] s [5wP] y [5wo] P [4qs] i [4qp] P [@(] o [@(P] d [18D] o [18d] s [5wP] y [5wo] P [4qs] i [4qp] P [@(] o [@(P] d [18D] o [18d] s [5wP] y [5wo] P [4qp] t [4qi] o [5w] t i o [5w] [5w] y y Y Y y
  Level: 5
  Intermediate
  I'm Blue (Da Ba Dee)

 • m n x bb c| x m n x bb c| x l k f jj g| f l k f jj g| f
  Level: 2
  Easy
  I'm Different

 • w o a p a o w o a p a o r o a p a o 0 o a s a o w o a p a o w o a p a o r o a p a o 0 o a s a o w o a p a o w o a p a o r o a p a o 0 o a s a o w o a p a o w o a p a o r o a p a o 0 o a s a o w o a p a o w o a p a o r o a p a o 0 o a s a o w o a p a o w o a p a o r o a p a o 0 o a s a o w w a p a p a o w w a a a a a s s s o w p a p o w p a p o r a a p s s s a [wro] [od] a [wro] [od] a [wro] a a o a o o o o a a a a a a s s s s o [wro] a a a o a a o [wro] a a o a s s s a o [wro] o a p p a o w o p p o o p p o o a d d o [wro] p p o o o o p p o [wro] o a d d o p p p o o p p o [wro] o p o o p p o [wro] o o o p p o o o p p o o o o p p o w o a p a o w o a p a o r o a p a o 0 o a s a o w o a p a o w o a p a o r o a p a o 0 o a s a o [wro] d a a p a p a p p o o o d d a p a p a o [wro] o p a p a o a p o o p p o [wro] d d a a p a p a a o d a a p a p a p o a a a o o o o p p o h k j j k h h j j h h j j h k z h j j h h h j j h h k z h h j h h j j h h h h h j j h h j j h h j j h w o a p a o w o a p a o r o a p a o 0 o a s a o w o a p a o w o a p a o r o a p a o 0 o a s a o w o a p a o w o a p a o r o a p a o 0 o a s a o w o a p a o w o a p a o r o a p a o 0 o a s a o w o a p a o w o a p a o r o a p a o 0 o a s a o w o a p a o w o a p a o r o a p a o 0 o a s a o o a p p a o o p p o o p p o o a d d o p p o o o o p p o o a d d o p p p o o p p o o p o o p p o o o o o p o o p o p o p p o
  Level: 5
  Intermediate
  I'm In Love With An E Girl

 • 0 ro 9 eI | w ya t wu y y r e y y r w ryy y y u r r | y y r | y y r [er] | r | w | 9 | wy y r | wy y r w y yyyyy u r r 0 r t y rty rty t r e | r | w | yyyyo | yy u yy | w ryyyyu yy | yy o | yy u yy | yy y y y u | yy y o | yy u Iy r w yyyy u yy tr | y y tt r t rwe | y p o 0 a p ssa o u | y p o 0 a p s a | y p o 0 a p ssa o u y p o a p | s a oa a ouo oo | oa a ouo p P p | p o | a p | s a | a a ouo op | ouo d P p | o | p o | a p | I o I u y yy d a p | yuI p oy | [0p] p p [9p] p p p p [rp] p o P p yyyuo d a p | p a s a p o u | [0p] p p [9p] p p p p [rp] p u o | y y I u | [wty]
  Level: 4
  Length: 02:00
  Easy
  IDGAF

 • w w e r y | y y u y t r | w w w e r | r t r e | w r r r t r e w w w w e r y | y u y t r | w r r r r t r e wer r r t r e w w | r t t t w e | o o p a d d d f d s a | o p a a a s a p o p a a a s a p | o a a a s a p o o | w w e r y y y u y t r | e r r r t r e | wer r r t r e w w w w e r y | w y y | o o p a d | d d d f d s a | o p a a a s apo | o a a a s a p o | o o p a d | d d f d s a | o p a a a s a p o p a a a s a p | o a a a s a p o o o o d s a a | p o I o I u u | o o d s a a | p o o I o I u | o o d s a sa p o | o o | d | apapo | w w e r y | y u y t r | o p a a a s a p o p a a a s dadapouyuo | o o o p a d | d d f | dsapopa | a d d a a a s a p o p a a a s a p o a a a s a p o o | w w e r y
  Level: 2
  Easy
  If I Were A Boy

 • t o s f [0ah] G [qG] [tg] [ij] l [wf] t [rd] 8 [0o] [ws] [tf] [0ah] w r G [qG] [eg] [tj] [il] [wf] t [id] r [8wty] [wty] u [0wt] [0w] w [8wty] [wty] u [0wt] [0w] [8wty] [wty] u [3wt] r o [4eto] 8 q i u [5ry] 9 w w y o [6tp] 8 [0u] e [8uo] 0 [wu] t [6tu] [0us] [eya] [0tp] [3ro] 7 [0wu] 7 [4tip] 8 [qo] i [8tu] w [tyi] [wto] [5ry] 9 w y o d [6tp] 8 [0u] e [8uo] 0 [wu] t [6tu] [0us] [eya] [0tp] [3ro] 7 [0wu] 7 [4tp] 8 [qo] i [8tu] w [ty] [wt] y [5r] [9y] w y o w q [80] w t u [3ro] 7 0 7 w [4e] 8 q 8 r [5r] 9 [wy] [9t] y [80tu] w t u [3ro] 7 0 [7u] [4eti] 8 q [8u] u [5ry] 9 [wt] [9y] [10w] 5 [8t] [5u] [3ro] 7 [0t] [7t] [4ya] 8 q w p [qtip] s [6t] 0 e 0 [4ey] 8 q [8u] [1u] 5 8 0 y [wu] y y [ts] [6t] 0 e 0 [4ty] 8 q [8t] [10t] t y o i u t w [8wty] [wty] u [0wt] [0w] w [8wty] [wty] u [0wt] [0w] [8wty] [wty] u [3wt] r o [4eto] 8 q i u [5ry] 9 w w y o [6tp] 8 [0u] e [8uo] 0 [wu] t [6tu] [0us] [eya] [0tp] [3ro] 7 [0wu] 7 [4tip] 8 [qo] i [8tu] w [tyi] [wto] [5ry] 9 w y o d [6tp] 8 [0u] e [8uo] 0 [wu] t [6tu] [0us] [eya] [0tp] [3ro] 7 [0wu] 7 [4tp] 8 [qo] i [8tu] w [ty] [wt] y [5r] [9y] w y o w q [80] w t u [3ro] 7 0 7 w [4e] 8 q 8 r [5r] 9 [wy] [9t] y [80tu] w t u [3ro] 7 0 [7u] [4eti] 8 q [8u] u [5ry] 9 [wt] [9y] [10w] 5 [8t] [5u] [3ro] 7 [0t] [7t] [4ya] 8 q w p [qtip] s [6t] 0 e 0 [4ey] 8 q [8u] [1u] 5 8 0 y [wu] y y [ts] [6t] 0 e 0 [4ty] 8 q [8t] [1wt] 5 8 0 [8wu] [to] [to] [us] [4ip] 8 q [4s] [4yoa] 9 [wd] 4 [3ry] [7o] [0a] [3s] [1tu] 5 8 [1o] [2eti] 6 9 [2s] [5yia] 9 w [5p] p [1tuo] 5 8 [1g] h [1s] a p o i u y t [@EYo] ^ ( [@P] [@tip] 8 [qs] @ [E2y] [^i] q [1p] P [?yi] 4 ^ [tWY] o [@O] % o i Y [Q2ty] I o [5ry] [9d] [5adh] 5 5 [80] w t u [3ro] 7 0 7 w [4e] 8 q 8 r [5r] 9 [wu] [9i] [80uo] w t p [3r] [7o] 0 [7u] [4i] 8 q [8u] u [5y] 9 [wt] [9y] [10w] 5 [8t] [5u] [3ro] 7 [0t] [7t] [4yoa] 8 q w p [qti] s [es] t u [ts] [Wsfl] t [uk] t [ws] t u [ts] [Qsfl] e t u k [9ips] q e [8s] 6 [5yis] a [1us] u [2o] [3us] [ya] [tp] [ro] [4yoa] 8 [qtip] 8 [5ruo] 9 [weyi] [1t] [5y] [8o]
  Level: 6
  Length: 04:10
  Intermediate
  If We Hold Together (Land Before Time)

 • sss aps ii ii s a p o i d o d o fdsas asa opfd sas p p fdS us au ytyty o p yy y u iui o p a o ii uu us au ytyty o p yy y u iu i o i u y t r r et ytyyty u o o oo ioii ii uiu t to II I pOp aa sss aps ii ii s a p o i d o d o fdsas sss aps ii ii s a p o i us ss a p ff a ss a ff asa p f S
  Level: 3
  Easy
  Ignite

 • lkh [qtop] lkh [0top] lkh [9tip] w fgj [ht] [odf] lk h [qtop] lk h [0top] lk h [9tip] [qf] [gf] [st] [odf] [ta] s [hy] [isd] [dg] [fj] [hu] [sdf] [gfj] [hi] [sdf] [gy] [pf] p [fp] [uos] [toj] k [lq] [top] [kp] [oj] z l [0topo] [tz] [xcvz]
  Level: 6
  Intermediate
  Ilia's Theme (The Legend of Zelda)

 • [10w] 8 [w0] 8 [w0] 8 [3wr] 8 [4qe] 8 [qe] 8 [qe] 8 [4qe] E r [10w] 8 [w0] 8 [w0] 8 [3wr] 8 [4qe] 8 [qe] 8 [qe] 8 [qe] 8 [te4] q [te] [4q] [te3] q [te] [q3] [teq2] 9 [teq] [29] [teq1] 8 [teq] [18] [ry5] w [ry] w [ry5] w [tu] w [yiw] [10w] 8 [w0] 8 [w0] 8 [3wr] 8 [4qe] 8 [qe] 8 [qe] 8 [4qe] E r [10w] 8 [w0] 8 [w0] 8 [3wr] 8 [4qe] 8 [qe] 8 [qe] 8 [qe] 8 [te4] q [te] [4q] [te3] q [te] [q3] [teq2] 9 [teq] [29] [teq1] 8 [teq] [18] [ry5] w [ry] w [ry5] w [tu] w [yiw] [te4] q [te] q [rw5] 9 [rw] [95] [tw1] 0 [rw] 0 [PO3] 0 [yw] 0 [te4] q [te] q [rw5] 9 [rw] 9 4 [tw01] 8 2 8 1 8 2 8 [10w] 8 [w0] 8 [w0] 8 [3wr] 8 [4qe] 8 [qe] 8 [qe] 8 [4qe] E r [10w] 8 [w0] 8 [w0] 8 [3wr] 8 [4qe] 8 [qe] 8 [qe] 8 [qe] 8 [te4] q [te] [4q] [te3] q [te] [q3] [teq2] 9 [teq] [29] [teq1] 8 [teq] [18] [ry5] w [ry] w [ry5] w [tu] w [yiw] [te4] q [te] q [rw5] 9 [rw] [95] [tw1] 0 [rw] 0 [PO3] 0 [yw] 0 [te4] q [te] q [rw5] 9 [rw] 9 4 [tw01]
  Level: 6
  Intermediate
  Imagine

 • [5yo] [5yo] [5yo] [EY] P [5yo] [EY] P [5yo] 5 d d d [PD] [P] [YI] [EY] P [5yo] 5 [5odh] [5o] o [5odh] G g f D f O [TOS] s a [IP] p [IP] Y [YI] [EY] I P o P d 5 h o o [5oh] [DG] g f D f O [TOS] s a [IP] p [PI] Y [YI] [EY] P [5yo] [EY] P [5yo]
  Level: 5
  Intermediate
  Imperial March (Star Wars)

 • [8o] o PP YY o [9Y] Y oo EE i [6i] i OO yy i [i5] Y o [8o] o| PP YY o [9Y] Y oo EE i [6i] i OO yy i [5i] Y o| [4s] ssdD DDDds [5d] dDgghg Dd [5D] sdD DDDds [6D] DghsD [8wD] D ghsD [9ED] D ghsD [6D] D ghsD [59D] D ghsD [8wD] D ghsD [9ED] D ghsD [6D] D ghsD [59D] D ss D h [8wh] gD ds s D h [9Eh] gD ds s D h [6Qg] gD dP P dg [59D] [8o] o PP YY o [9P] P ooOoo [6i] i OO yy i [i5] Y oi [8o] PsdsPo [9D] DsdsPP [6h] gDghDg [5g] D hgD [4s] ssdD DDDds [5d] dDgghg Dd [5D] sdD DDDds [6D] DghsD [8wD] D ghsD [9ED] D ghsD [6D] D ghsD [59D] D ghsD [8wD] D ghsD [9ED] D ghsD [6D] D ghsD [59D] D ss D h [8wh] gD ds s D h [9Eh] gD ds s D h [6Qg] gD dP P dg [59D] [8o] o PP YY o [9Y] Y oo P oi [6i]i OO yy i 5iY
  Level: 5
  Intermediate
  Impossible

 • s s s s g h H h H h O o O o O O O o O o s s s s g h H h H h O o O o O O D s Y Y Y T t T t W W t E W w W O Y T t i Y t s s s P S s O O O o O P o O Y O Y T t i Y t s s S s P s D S s P O s S s P s O o O o s s S s P s D S s P O s S s P s O o O o s s S s P s D S s P O s S s P s O o O o O i O o O o O i O o O o O i O o O o O i s s S s P s D S s P O s S s P s O o O o s s S s P s D S s P O s S s P s O o O o i O i D s i O i D D S S S s s o i O i D s i O i D s D S S s o O O O o O O O o O O O P O o O O O o O O O P O O O o Y s s S s P P s O o O o Y Y t T O O O P O o
  Level: 3
  Easy
  In And Out Of Love

 • dfG j Gfd Gjk zLjG hGf dfG j Gfd dGjk kjGf df[G] GkLzLkG hGf df[G] GkLzx zxC zk z l ll z cvV vcZ cvc Zzl llJ JJl cvV vVB VBm m dfG j Gfd Gjk zLjG hGf dfG j Gfd dGjk kjGf fdSd ds ssd ghH hgD ghg Dds ssP PPs ghH hHJ HJl l
  Level: 3
  Easy
  In Dreams (Lord of The Rings)

 • [9z] b b c [x8] x x x c [9z] b b c [x8] x x x c [9z] b b c [x8] x x c [8x] [9d] j j g [8f] f f f g [9d] j j g [8f] f f f g [9d] j j g [8f] f f f g [9d] j j g [8f] [9y] p p i [u8] u u u i [9y] p p i [u8] uÔªø u u i [9y] p p i [u8]
  Level: 4
  Easy
  In The End

 • y u i o p i p | O u O | o u o y u i o p i p | O u O | o u o y u i o p i p d s p i p s o p a s d a d | D a D | d a d o p a s d a d | D a D d d f g h j g j | H f H | h f h d f g h j g j | H f H | h f h d f g h j g j z l j g j l h j k l z k z | Z k Z | z k z h j k l z k z | Z k Z z
  Level: 3
  Easy
  In the Hall of the Mountain King

 • [30] [30f] k j h G f [03] 9 k j h G [30fu] 3 3 3 3 [18] [1fu] [1fu] 1 [ka] [jp29] 2 2 2 2 [oh18] 1 [29G] 2 [30uof] [uu] oo u oo o u oo u ooo u u oo uu u oo u ooo [30] [18] [18] [30] [30] [o30] u u [3fu] 3 [03oh] 1 [GI] [29] (29fu] 7 [7fu] [fu] [3fu] 3 [ho] [03fu] [fu30] [1fu] [ka] [fu1] [fu1] [29DY] [fu] [fu] [fu] [fu1] [DY] [DY] [DY] [fu1] [DY] [DY] [DY] [fu7] [fu] [fu] [fu7] [fu] [fu] [fu7] [fu] [fu] [fu7] [fu] [fu] [30f] s s a [30fu] s s a [DYf] s s a [G29] [s29] [s29] a [29f] s s a [f0u] s s a [f9Y] s s a [GY29] [s29] [s29] a [f19] s s a [f0u] s s a [f9Y] s s a [f2] s s a [f7] s s a [f0u] s s [7a] [f7] s s a [f7w] [7ws] [7ws] a G [7s] [7s] [7a] [30uof] u [fu] o o u u o [7uo] [fu30] [fu] [oak] [pj9] [ho18] [G29] [fu] [pfeu] p [pqt] f [dyQ] [lpi] [koa] [jp]
  Level: 6
  Intermediate
  Infinity War Theme (Avengers)

 • f 8uf w t| 7uf w o| f^ w E oh yd 6S e jp 9ig e y| * e i| g 8ig e y uf| 7yd e i ak 6sl 0 e u p s 5 9 wuf sl uf 4uf 8yd qpj e t i $ eyd IG pj sl ryak h swl k rypj h 8pqj| h 5oh w t i 59ryo| oh 4OH 8 q W oh ig ^YD q W yd 8uf 0 w t oh 3usl 8 0 8 oh 4OH 8 q W oh ig 5ak 9 w oh 1uf 5 8 9 0 w t y u| oh 4OH 8 q W oh ig ^YD q W yidg 8uf 0 w t oh 18sl 8 0 8 oh 4OH 8 q W oh ig 5ak 7 9 w oh 18sl t u o 8tuosl|
  Level: 3
  Easy
  Innocent Days (CODE GEASS Lelouch of the Rebellion)

 • pasd fs Da ds pasd f j H pasd fs Da ds pasd f H j
  Level: 1
  Super Easy
  Inspector Gadget (Theme)

 • u u u u u u [eup] u u [rua] u u u u u [eup] [rua] [tus] [rua] [eup] [rua] [tus] u u [rua] u u u u u [eup] u [uf] [tus] u u [rua] u u u u u [eup] [uf] [tus] [rua] [eup] [rua] [tus] u u [rua] u u u u u [eup] [uf] [tus] [rua] [eup] [rua] [tus] u u [yud] u u [uf] u u [eup] a [us] a [up] s [rua] p [uo] p [ua] o [ua] p [uo] p [ua] o [eup] s [rua] d [tus] p [rua] o [eup] s [rua] d [tus] d [us] a [up] s [rua] p [uo] p [ua] o [ua] p [uo] f [ua] o [ep] u a u s u a u p u s u [ra] u p u o u p u a u o u a u p u o u f u a u o u [ep] u s u [ra] u d u [ts] u p u [ra] u o u [ep] u s u [ra] u d u [ts] u d u s u a u p u s u [ra] u p u o u p u a u o u a u p u o u f u a u o u [ep] u a u s u a u [uf] u a u [ts] u d u s u a u p u s u [ra] u p u o u p u a u o u a u p u o u f u a u o u [ep] u s u [uf] u a u [ts] u p u [ra] u o u [ep] u s u [ra] u d u [ts] u a u p u a u s u p u [yd] u s u a u s u d u a u [uf] u f u f u f u f u f u [uf] [uf] [uf] [uf] [uf] [uf] [qup] [uf] u [up] [uf] u [wua] [uf] u [ua] [uf] u [eus] [uf] u [us] [uf] u [wud] [uf] u [ud] [uf] [ua] [4qup] f [uf] f u f [up] f [uf] f u f [5wua] f [uf] f u f [ua] f [uf] f u f [6eus] f [uf] f u f [us] f [uf] f u f [5wud] f [uf] f u f [ud] f [uf] f u f p s f p s f p s f a d f a d f a d f p s f o a f p s f a d f p s f o a f [qpj] u [ufx] [qpj] u [ufx] [wak] u [ufx] [wak] u [ufx] [esl] u [ufx] [esl] u [ufx] [wdz] u [ufx] [wdz] u [ufx] [uak] u [pj] u [fx] u [ak] u [fx]
  Level: 7
  Intermediate
  Interstellar Main Theme

 • u u u u u u [eup] u u [rua] u u u u u [eup] [rua] [tus] [rua] [eup] [rua] [tus] u u [rua] u u u u u [eup] u [uf] [tus] u u [rua] u u u u u [eup] [uf] [tus] [rua] [eup] [rua] [tus] u u [rua] u u u u u [eup] [uf] [tus] [rua] [eup] [rua] [tus] u u [yud] u u [uf] u u [eup] a [us] a [up] s [rua] p [uo] p [ua] o [ua] p [uo] p [ua] o [eup] s [rua] d [tus] p [rua] o [eup] s [rua] d [tus] d [us] a [up] s [rua] p [uo] p [ua] o [ua] p [uo] f [ua] o [ep] u a u s u a u p u s u [ra] u p u o u p u a u o u a u p u o u f u a u o u [ep] u s u [ra] u d u [ts] u p u [ra] u o u [ep] u s u [ra] u d u [ts] u d u s u a u p u s u [ra] u p u o u p u a u o u a u p u o u f u a u o u [ep] u a u s u a u [uf] u a u [ts] u d u s u a u p u s u [ra] u p u o u p u a u o u a u p u o u f u a u o u [ep] u s u [uf] u a u [ts] u p u [ra] u o u [ep] u s u [ra] u d u [ts] u a u p u a u s u p u [yd] u s u a u s u d u a u [uf] u f u f u f u f u f u [uf] [uf] [uf] [uf] [uf] [uf] [qup] [uf] u [up] [uf] u [wua] [uf] u [ua] [uf] u [eus] [uf] u [us] [uf] u [wud] [uf] u [ud] [uf] [ua] [4qup] f [uf] f u f [up] f [uf] f u f [5wua] f [uf] f u f [ua] f [uf] f u f [6eus] f [uf] f u f [us] f [uf] f u f [5wud] f [uf] f u f [ud] f [uf] f u f p s f p s f p s f a d f a d f a d f p s f o a f p s f a d f p s f o a f [qpj] u [ufx] [qpj] u [ufx] [wak] u [ufx] [wak] u [ufx] [esl] u [ufx] [esl] u [ufx] [wdz] u [ufx] [wdz] u [ufx] [uak] u [pj] u [fx] u [ak] u [fx]
  Level: 6
  Intermediate
  Interstellar Main Theme

 • ( G g G [%D] | ( G g G D | % G g G D S s Y Y [(i] Y | t Y Y | I i Y [%i] Y | t Y i t | Y [$P] I i Y | iY[(i] Y i I Y | Y Y [$P] I i Y i Y [*i] YiIO | I i [(Y] G g G D | % G g G D S i i Y [(Y]ttt [(Y] tttY | I i Y [%Y] Y E E [(t] | t [%Y] t Y I [%t] | [$P] S OI[$O]PIY [*i] YiYiIY | Y [%P] SOI[$O] P I Y [*i] YiYiIY | Y [%P] SOI[$O]PIY [*i] YiIO | Y [%P] SOIOPIY [^i] YiIO | [8P] stE[8t]ttt [8Y]ttt [8i] t t [%i] ttt [%O] ttt P O o Y Y Y E P [*E] | * | * | [*Y] Y Y E [%(s] P | % | % | [%Y] Y Y E [8wD] [8s] D [8s] | 8 | [8w] G [8g] G [8D] | ( G g G D S | iiY [(Y] t t t Y t t t | t Y [%I] i Y i YYtYt Y t Y i t | ttt [%P] S O I i Y [*i] Y i I Y | Y [%P] SOiY[^i] YiIO | Y i [8o] ttEt t tt Y t t Y t Y t i | [%o] tttOtttPOo | o o o Y [(EP] | ( | ( | [(Y] Y Y E s [%(] P | ( | ( | [(Y] Y Y [8wD] [8d] D s 8 | G g G [%s] G g G D i o O P P [^wP] i P P P i | P P [%(P] P P P s | s a 8s p f [8d] f s s a qs p | q | p a p s8 p a p s 4 s s d s a [4p] [2y] y y i y i [2o] i o P [!T] T Y [!O] O S 1 | ssso [1s]
  Level: 4
  Length: 02:54
  Easy
  Into the Unknown (Frozen 2)

 • y po iu yty pas sa po p yT y po iu yty yui u y t uy 9ey e 9ey e 9ey e 9ey e y po iu yty pas sa po p yT y po iu yty dfg f d s f9ey o iy9 iop sa po p i p o iop sd sap | eTu iop sa po p i p o yui u i o i o p | p SpuTe y po iu yty pas sa po p yT y po iu yty dfg f d s f9ey o [9qey] [9ey] p[8wo] i[u06] yt[9ey] pa[stq] s[aw] po[pue] yT [9ey] p[8wo] i[u06] yt[9ey] yu[iq]uy[tws] u[ye] 9ey e 9ey e 9ey e 9ey e [ye] [pe][o8] [iw][u6] yt[y9] pa[sq] [se][aw] p[or][pe] yT [ye] [pe][o8] [iw][u6] yt[y9] [td]f[gE][fu][dE] [st][f] 9ey o iy9 io[pe] s[aw] po[p9] i p [o8] io[pe] s[dw] sa[pe] eTu io[pe] s[aw] po[p9] i p [o8] yu[iq] u [iy] [o8] [it] [ou] [pe] p SpuTe [ye] [pe][o8] [iw][u6] yt[y9] pa[sq] [se][aw] p[or][pe] yT [ye] [pe][o8] [iw][u6] yt[y9] [td]f[gE][fu][dE] [st][f]9ey o [9qey]
  Level: 6
  Intermediate
  Inuyasha's Lullaby (Inuyasha)

 • 06tu tu tu 0 tu 0 48et et et 8 et 8 06tu tu tu 0 tu 0 48et et et 8 et 8 s s oh oh of of s oh of od od od os 4q q q os os oh oh of of s oh of od od os 4q q q os os oh oh of of s oh of of oh of of s oh of of oh of of os h of od od od os os of of og of od os od od us o os of of og of od os od od os oh og of og of od os od od of o os of pf g f od od od s 06etu tu 0 tu 0 tu 8qet et 8 et 8 et 06tu tu 0 tu 0 tu 48et et 8 et 8 et o os oh oh of of s oh of od od od os o os oh oh of of s oh of od od os
  Level: 3
  Easy
  Iridescent

 • [afh] k j h G [pdG] G h j h G [dhk] j h [pdG] f d [psf] s [aDG] [afh] k j h G [pdG] G h j h G [dhk] j h [pdG] f d [psf] s [aDG] h G h j k j k l z Z C x
  Level: 5
  Intermediate
  Isle Of Flightless Birds

 • o h o o o d o o o o o h o o o d o o o o o h o o o d o o o o o h o o o d o o o o o h o g o D o d o s o D o d o s o h o g o D o d o s o D o d o s o h o g o D o d o s o D o d o s o h o g o D o d o s o D o d o s [Eo] [yh] [Eo] [yg] [Eo] [yD] [Eo] [yd] [Eo] [ys] [Eo] [yD] [Eo] [yd] [Eo] [ys] [to] [yh] [to] [yg] [to] [yD] [to] [yd] [to] [ys] [to] [yD] [to] [yd] [to] [ys] [wo] [yh] [wo] [yg] [wo] [yD] [wo] [yd] [wo] [ys] [wo] [yD] [wo] [yd] [wo] [ys] [wo] [yh] [wo] [yg] [wo] [yD] [wo] [yd] [wo] [ys] [wo] [yD] [wo] [yd] [wo] [ys] [Eo] [yh] [Eo] [yg] [Eo] [yD] [Eo] [yd] [Eo] [ys] [Eo] [yD] [Eo] [yd] [Eo] [ys] [to] [yh] [to] [yg] [to] [yD] [to] [yd] [to] [ys] [to] [yD] [to] [yd] [to] [ys] [wo] [yh] [wo] [yg] [wo] [yD] [wo] [yd] [wo] [ys] [wo] [yD] [wo] [yd] [wo] [ys] [wo] [yh] [wo] [yg] [wo] [yD] [wo] [yd] [wo] [ys] [wo] [yD] [wo] [yd] [wo] [ys] [^o] [9h] [^o] [9g] [^o] [9D] [^o] [9d] [^o] [9s] [^o] [9D] [^o] [9d] [^o] [9s] [8o] [9h] [8o] [9g] [8o] [9D] [8o] [9d] [8o] [9s] [8o] [9D] [8o] [9d] [8o] [9s] [5o] [9h] [5o] [9g] [5o] [9D] [5o] [9d] [5o] [9s] [5o] [9D] [5o] [9d] [5o] [9s] [5o] [9h] [5o] [9g] [5o] [9D] [5o] [9d] [5o] [9s] [5o] [9D] [5o] [9d] [5o] [9s] [^o] [9h] [^o] [9g] [^o] [9D] [^o] [9d] [^o] [9s] [^o] [9D] [^o] [9d] [^o] [9s] [8o] [9h] [8o] [9g] [8o] [9D] [8o] [9d] [8o] [9s] [8o] [9D] [8o] [9d] [8o] [9s] [5o] [9h] [5o] [9g] [5o] [9D] [5o] [9d] [5o] [9s] [5o] [9D] [5o] [9d] [5o] [9s] [5o] [9h] [5o] [9g] [5o] [9D] [5o] [9d] [5o] [9s] [5o] [9D] [5o] [9d] [5o] [9s] [^o] [9h] [^o] [9g] [^o] [9D] [^o] [9d] [^o] [9s] [^o] [9D] [^o] [9d] [^o] [9s] [8o] [9h] [8o] [9g] [8o] [9D] [8o] [9d] [8o] [9s] [8o] [9D] [8o] [9d] [8o] [9s] [5o] [9h] [5o] [9g] [5o] [9D] [5o] [9d] [5o] [9s] [5o] [9D] [5o] [9d] [5o] [9s] [5o] [9h] [5o] [9g] [5o] [9D] [5o] [9d] [5o] [9s] [5o] [9D] [5o] [9d] [5o] [9s] [^o] [9h] [^o] [9g] [^o] [9D] [^o] [9d] [^o] [9s] [^o] [9D] [^o] [9d] [^o] [9s] [8o] [9h] [8o] [9g] [8o] [9D] [8o] [9d] [8o] [9s] [8o] [9D] [8o] [9d] [8o] [9s] [5o] [9h] [5o] [9g] [5o] [9D] [5o] [9d] [5o] [9s] [5o] [9D] [5o] [9d] [5o] [9s] [5o] [9h] [5o] [9g] [5o] [9D] [5o] [9d] [5o] [9s] [5o] [9D] [5o] [9d] [5o] [9s] o h o o o d o o o o o h o o o d o o o o [Eo] [yh] [Eo] y [Eo] y [Eo] [yd] [Eo] y [Eo] y [Eo] y [Eo] y [to] [yh] [to] y [to] y [to] [yd] [to] y [to] y [to] y [to] y [wo] [yh] [wo] y [wo] y [wo] [yd] [wo] y [wo] y [wo] y [wo] y [wo] [yh] [wo] y [wo] y [wo] [yd] [wo] y [wo] y [wo] y [wo] y [Eo] [yh] [Eo] y [Eo] y [Eo] [yd] [Eo] y [Eo] y [Eo] y [Eo] y [to] [yh] [to] y [to] y [to] [yd] [to] y [to] y [to] y [to] y [wo] [yh] [wo] y [wo] y [wo] [yd] [wo] y [wo] y [wo] y [wo] y [wo] [yh] [wo] y [wo] y [wo] [yd] [wo] y [wo] y [wo] y [wo] y [Eo] [yh] [Eo] y [Eo] y [Eo] [yd] [Eo] y [Eo] y [Eo] y [Eo] y [ro] [yh] [ro] y [ro] y [ro] [yd] [ro] y [ro] y [ro] y [ro] y [to] [Yh] [to] Y [to] Y [to] [Yd] [to] Y [to] Y [to] Y [to] Y [yo] [Yh] [yo] Y [yo] Y [yo] [Yd] [yo] Y [yo] Y [yo] Y [yo] Y [Eo] [yh] [Eo] y [Eo] y [Eo] [yd] [Eo] y [Eo] y [Eo] y [Eo] y [ro] [yh] [ro] y [ro] y [ro] [yd] [ro] y [ro] y [ro] y [ro] y [to] [Yh] [to] Y [to] Y [to] [Yd] [to] Y [to] Y [to] Y [to] Y [yo] [Yh] [yo] Y [yo] Y [yo] [Yd] [yo] Y [yo] Y [yo] Y [yo] Y [^o] [9h] [^o] [9g] [^o] [9D] [^o] [9d] [^o] [9s] [^o] [9D] [^o] [9d] [^o] [9s] [7o] [9h] [7o] [9g] [7o] [9D] [7o] [9d] [7o] [9s] [7o] [9D] [7o] [9d] [7o] [9s] [8o] [(h] [8o] [(g] [8o] [(D] [8o] [(d] [8o] [(s] [8o] [(D] [8o] [(d] [8o] [(s] [9o] [(h] [9o] [(g] [9o] [(D] [9o] [(d] [9o] [(s] [9o] [(D] [9o] [(d] [9o] [(s] [^o] [9h] [^o] [9g] [^o] [9D] [^o] [9d] [^o] [9s] [^o] [9D] [^o] [9d] [^o] [9s] [7o] [9h] [7o] [9g] [7o] [9D] [7o] [9d] [7o] [9s] [7o] [9D] [7o] [9d] [7o] [9s] [8o] [(h] [8o] [(g] [8o] [(D] [8o] [(d] [8o] [(s] [8o] [(D] [8o] [(d] [8o] [(s] [9o] [(h] [9o] [(g] [9o] [(D] [9o] [(d] [9o] [(s] [9o] [(D] [9o] [(d] [9o] [(s] [^o] [9h] [^o] [9g] [^o] [9D] [^o] [9d] [^o] [9s] [^o] [9D] [^o] [9d] [^o] [9s] [7o] [9h] [7o] [9g] [7o] [9D] [7o] [9d] [7o] [9s] [7o] [9D] [7o] [9d] [7o] [9s] [8o] [(h] [8o] [(g] [8o] [(D] [8o] [(d] [8o] [(s] [8o] [(D] [8o] [(d] [8o] [(s] [9o] [(h] [9o] [(g] [9o] [(D] [9o] [(d] [9o] [(s] [9o] [(D] [9o] [(d] [9o] [(s] [^o] [9h] [^o] [9g] [^o] [9D] [^o] [9d] [^o] [9s] [^o] [9D] [^o] [9d] [^o] [9s] [7o] [9h] [7o] [9g] [7o] [9D] [7o] [9d] [7o] [9s] [7o] [9D] [7o] [9d] [7o] [9s] [8o] [(h] [8o] [(g] [8o] [(D] [8o] [(d] [8o] [(s] [8o] [(D] [8o] [(d] [8o] [(s] [9o] [(h] [9o] [(g] [9o] [(D] [9o] [(d] [9o] [(s] [9o] [(D] [9o] [(d] [9o] [(s] o h o g o D o d o s o D o d o s o h o g o D o d o s o D o d o s o h o g o D o d o s o D o d o s o h o g o D o d o s o D o d o s o h o o o d o o o o o h o o o d o o o o o h o o o d o o o o o h o o o d o o o o
  Level: 5
  Intermediate
  Isolated System

 • 0 8 0 [w1] 0 w [e6] 8q e [w1] 0 w [e4] 8q e [w1] 0 w [r5] w r [t7] r w r | t t y [u1] yt [e4] e i u[u1] yt [e4] e i u [u1] tu u [u5] yy 5 | wt t t y [u1] yt [e4] e i u [u1] yt [e4] e i u [u1] uu [u5] yy 5 | uo p p o [u1] u u [i4] i i u [u1] t uu [i4] i i u [u1] uu u [u5] yi 5 | r r r [t41] q q q [051] 0 098 [052] 9 [52] r r r [t41] q q q [051] 0 098 [952]|[52] r r r [t41] tt y [t51] t t [u52] u u y [t3] t r r [t41] q q q [051] 0 098 [052] 9|00 | [83] 9 9 [851] 8 q 00 [52] 9 9 [841] 8 q 00 3 q 0[51] 8 0 [52] q 0 [52] 8 00 [841] 9 9 [851] 8 q 00 3 9 9 [852] 8 q 00 [62] 9 9 [853] 8 q 00 [41] q 0 [51] 8 0 [52] q 0 [52] 8 00 [83] 9 9 [851] 8 q 00[52] 9 9 [841] 8 q 00 3 q 0 [51]7 9 [52] q 0 [52] 9 00 [841] 9 9 [841] 8 q 00 [51] 9 9 [83] 8 q 00 [52] q 0 [41] 8 0 [51] q 0 [52] 8 00 [63] |
  Level: 6
  Intermediate
  It Ain't Me

 • [eu] tu [to] uo [ip] ti p [to] u o p ti p [to] u o a yo [ao] sayo a | [es] | s d[ft] | ds | [qp] p g f[ft] | ds [qp] p g f[ft] | df f [wf] dd | w | o [se] s s dft | ds [qp] p g fft | ds [ip] p g ff t | ff [wf] dd | w | uo [ep] | p o[ut] | u u[iq] | i i u[u8] | t uu [iq] | i i u[ut] | uu u[uw]yi | w a a as [eti] i i i[wtu] | u uytu[wr] y | a a as [eti] i i i[wtu] | u uyty[ro] | a a as[eti] | os ds[wt] | s df[wr]f fdds[tup] s a as[eti] i i iu[wtu] u uytu[wr] y | uu tey y [w80]tt i uu[wy] y y | [qt]tt i uu[eu] i uu [wt] t i uu[wy] i uu | t uu | te t u | [tuo] |u o | [sup] | s df[tuo] | ds [tip] p g ff[to] | ds [tip] p g ff[tuo] | f f f dd | [se] | s dft | dd s [ip] p g fft | ds [ip] p g fft df f fwddg | w a a as [eti] i i i[wtu] | u uytu[wr] y | a a as[qet] i i i[wtu] | u uyty[ro] | a a as[eti] | os ds[wt] | s df[wr]f fdds[tup] s a as[eti] i i iu[wtu] u uytu[wr] y | uu [qt]e [eti] | [wtu] | [wry] | uu [qt]e [eti] | [wtu] | [wry] | t uyu te
  Level: 5
  Length: 02:30
  Intermediate
  It Ain't Me

 • e6 pos pos | u w5 pos pos | u q4 pis pis | u w5 pos pos | u ute | e o o u | w o o u | t t y t i u y t | r t | w o o u | w o o u | t t y t i u y t r t | w u t r t w u t r t | t t o
  Level: 2
  Easy
  It Ends Tonight

 • 0 q w|u|t|y t t|r|r|
  9 0 q|y|r|t r e|w|w|
  0 q w|t y u|y t e|y u i|
  u y w|i|u|y|t||
  t|t u|t|y| y y |
  y|y i|y|u| u u |
  u|u o|u|i| i i |
  u y w|i|u|y|t

  Level: 1
  Length: 00:50
  Super Easy
  It's a Small World

 • [ej]up[sf] | fG[0h]ruo ufh[qg]tip ifd[8f]w[tg][uf][0f][rd][uf] [oh][ej]up[sf] | fG[0h]ruo ufh[qg]tip ifd[8f]w[tg][uf][0f][rd][us]o[ua] | p [ep]up[us]pu[eu][uI] [0o]ruour[0u][uo][qi]tipit[qu][ty] [8u]w[ti]u[8u][wy][tu][wi][ep]up[us]pu[eu][uI] [0o]ruour[0u][uo][qi]tipit[qu][ty] [8tu]w[to][up][0a][rs][ud][rf][ef]ups[pf][ug][ef][ug] [0f]ruo[uf][rg][0f][ud][qs]tip[is][td][qs][td] [8sf]w[tg][uf][0f][rd][us][rd][ef]ups[pf][ug][ef][ug] [0f]ruo[uf][rg][0h][uj][qj]tip[ij][tk][qj][tk] [8l]w[tz][ul][0k]r[uj]r[0H]| [6e]0ret0y0[3tu]7y0t7r0 er [4e]8rqt8y8[1tu]5 [8i][0u][3tu][7y][0t][7r][6e]0ret0ye[3tu]7 y0t7y0 ty[4u]8yqu8oq[1s]5 [8s][5d][3s][7a][0p][7s][3f] | i [6f]0et[ef][0g][ef]g[3f]70w[0f][7g][0f] [7d][4s]8qe[qs][8d][4s][8d][1f]5[8g][0f][3f]7[0d] [7f][6f]0et[ef][0g][6f][eg][3f]70w[0f][7g][3h] [0j][4j]8qe[qj][8k][4j][8k][1l]5[8z][0l][3l][7k][0j] [7l][7x] | l [6s]u[0p]a [es]u[tp]s[3a]u[7o]p[0a]u[wo]a[4p]u[8i]o [qp]u[ei]p[1O]t[5u]o[3i]u[7y]u[6s]u[0p]s [es]u[to]a[3a]u[7o]p[0a]u[wo]a[4p]u[8i]o [qp]u[ei]p[1o]t[5u]o[3i][7u]yt [6e] [0e] ee[0r]t[3t] [7t] [0r] [0e]e r [4e][8e] [qe]e[8r]t[1u] [5u]i[3u]y[7t]y [6u] [0u] [eu]u[to]p[3p] [7p]a[0s] [wa]p [4p] [8p] [qp]p[ea]s[1f] [5f]g[3f]d[0s]fj | [ej]up[sf] | fG[0h]ruo ufh[qg]tip ifd[8f]w[tg] [uf][0f][rd][uf][oh][ej]up[sf] | fG[0h] ruo ufh[qg]tip ifd[8f] w[tg][uf][0f][rd][us]o[ua] | p [6p]0etupufp [6fj]
  Level: 5
  Intermediate
  It's Hard To Say Goodbye

 • i i yi E t y i i yi p P s PP oP gd P PP oP gds g g dg P P s S S S S s PO II O P a a a aP OI u I O p p p pO I u Y Y o aaa a aa s au o p P P P P p o i YY i o O O O O o i Y T oo pp P ss PP o o P oi i o Poi Y ii y i Et y ii y p p P s P P o P g d P P o P gds g g dg P i i yi E t y i i yi p P s PP oP g d P PP oP g d s f f Sf p a S u u T u O p a p p I p f S G p I p fS a f f S f p
  Level: 3
  Easy
  It's the Hard Knock Life (Annie)

Virtual Piano Music Sheets A-Z

Search for your favourite songs in the A-Z of music sheets. Choose the letter that the song starts with to perform a search. Alternatively, click on the letters to browse music sheets until you see one that you like. When you find the song you want to play, open the music sheet and click on ‘Play This Song’ to load the music sheet into the piano.

Upgrade to Virtual Piano Plus

Stop seeing advertising and benefit from a world of added benefits. LEARN MORE

GET VIRTUAL PIANO
Advertisement
Upgrade to Virtual Piano Plus

Stop seeing advertising and benefit from a world of added benefits. LEARN MORE

GET VIRTUAL PIANO
Advertisement