A-Z of Music Sheets

# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 • [uh] y [ys]|[ud] y [yo] u [yh] y [so]|d u [us]| [uh] y [ys]|[ud] y [yo] u [yh] y [sp]|d u [us]| [uh] y [ys]|[ud] y [yo] u [yh] y [so]|d u s| [uh] y [us]|[ud] u [ys] u [yh]|s y [td]|s| [vu] y [yl]|[zu] y [yh] u [yv] y [ol]|z u [ul]| [vu] y [yl]|[zu] y [yl] u [yv] y [pl]|z u [uh]| [vu] y [yl]|[zu] y [yl] u [yv] y [ol]|z u h| [vu] y [ul]|[zu] u [yl] u [yv]|l y [zt] y [ul] y
  Level: 4
  Length: 00:32
  Easy
  Baby

 • [g9] f s g|| [wg] f s g|| [gE] p P g|| [oge] S f j h g f g [g9] f s g|| [wg] f s g|| [gE] p P g|| [oge] S f j h g f g [g9] f s g|| [wg] f s g|| [gE] p P g|| [oge] S f j h g f g [g9] f s g|| [wg] f s g|| [gE] p P g|| [oge] l h j g h f| [i2] u t i|| [i5] u t i|| [i^] e E i|| [wi6] T u p o i u i [i2] u t i|| [i5] u t i|| [i^] e E i|| [t6] y i t y i t y [i2] t y i o i u i [g9] f s g|| [wg] f s g|| [gE] p P g|| [oge] S f j h g f g [g9] f s g|| [wg] f s g|| [gE] p P g|| [oge] S f j h g f g [g9] f s g|| [wg] f s g|| [gE] p P g|| [oge] l h j g h f| [i2] u t i|| [i5] u t i|| [i^] e E i|| [t6] y i t y i t y [i2] t y i o i u i [i2] u t i|| [i5] u t i|| [i^] e E i|| [wi6] T u p o i u i [i2] u t i|| [i5] u t i|| [i^] e p o i|| [i2] u t i|| [i5] u t i|| [i^] e E i|| [wi6] T u p o i u i [i2] u t i|| [i5] u t i|| [i^] e E i|| [t6] y i t y i t y [i2] t y i o i u i [i2] u t i|| [i5] u t i|| [i^] e E i|| [wi6] T u p o i u i [i2] u t i|| [i5] u t i|| [i^] e E i|| [wi6] T u p o i u i [i2] u t i|| [i5] u t i|| [i^] e E i|| [wi6] s o p i o u| [i2] u t i|| [i5] u t i|| [i^] e E i|| [wi6] T u p o i u i [i2] u t i|| [i5] u t i|| [i^] e E i|| [t6] y i t y i t y [i2] t y i o i u i [i2] u t i|| [i5] e E p|| [i^] e E o|| [ti6]||[wut5]|| [i95] e E P|| [P860] p|p [qo86] i| [yqi4]||| [ueT6]|[ueT6]|[ueT6]|[ueT6]| [i2] u t i|| [i5] u t i|| [i^] e E i|| [wi6] T u p o i u i [i2] u t i|| [i5] u t i|| [i^] e E i|| [i^] e p o i|| [i2] u t i|| [i5] u t i|| [i^] e E i|| [wi6] T u p o i u i [i2] u t i|| [i5] u t i|| [i^] e E i|| [t6] y i t y i t y [i2] t y i o i u i [i2] u t i|| [i5] u t i|| [i^] e E i|| [wi6] T u p o i u i [i2] u t i|| [i5] u t i|| [i^] e E i|| [i6] s p o i o u| [g9] f s g|| [wg] f s g|| [gE] p P g|| [oge] S f j h g f g [g9] f s g|| [wg] f s g|| [gE] p P g|| [oge] S f j h g f
  Level: 6
  Length: 03:35
  Intermediate
  Baby Don't Cry (EXO)

 • v|[yg] f s g|| [wg] f s g|| [gE] p P g|| [oge] S f j h g f g [yg] f s g|| [wg] f s g|| [gE] p P g|| [oge] S f j| j j [yj] [pj] [zf] [zg]| l g [wg] [yh] p P||g [hE] [ji] [sj] [jd] j|h h e T u p o i [uj] [ji] [yj] [pj] [zf] g z|l g [wg] [yh] p P||g [hE] [ji] [sj] [jd]| g h [tjg]|J [jgS] [ojgeS]|p s [f9] e [uf] [if] f|s s [s5] [p9] [qp] e| p s [spf^] [qf] [tf] [yf] f|s s [w6] p d|s|| [d9] e u i s|| [o5] [o9] [oe] [oE]||s [s^] [ys] [si] [ts] [ys] [id] [tg] [yh] i t y i [poheS] g [h6]| [sjg92]| e [ti]|g [gdP] 5 h|E [ti]| d [pg^] d g [dE] [yig] E h| [whgS6] 66 6 [wihTS] g h| [sjg92]| e [ti]|g [gdP] 5 h|E [ti]| d [sg^] [qg] [tg] [yg] l|h [hS] [sie] [sj] p o i o [ug] h [sjg9] eji [uj] [yj] h h g [gP5] [d9] [ih] u u y g h [jgd^] q [li] u [uh] y j| [ihe] T u [pg] [oh] [ig] [uh] i [sjg9] e u y|t|g [sjg5] 9 t E|e|h [sh^] [yg] [ig] [td] [yg] i [th] y [ih] t y i [wpfS6]|| [yg] f s g|| [wg] f s g|| [gE] p P g|| [oge] S f j| p p [ypi] p d u d|s i [wi] o y|s|i o [ypiE]|s E p|o o e T u i|p p p [p9] [pe] [id] o d p d g [wd] [yd] o p p P|d [gE] i [pgd] i [gdP] i [pgd] h [tsof] f| [wi6] u T e [odP9]| [utspi]|| [uoP5]| [tpieE]||i [s^] p p [yoeE]|i i i [s6] p p [woiT]| i f 2 [spi] [spi] [ut]| s h [wh] [ypg] [pP] s|f s o [t^] y i [t^] y i t y i t y i [woT6] i [o6]| [tpi92] u i [tpi] [pie]|i [ti] [tqi5] o|E t y i y [ti^] y i [yq] [ie] ^ o| [oieT6] 66 6 [oT6] i o| [tpi92] u i [ti] [ie] u i [ti] [ti5] [o9] e E|y i y [yie^] [qi] [ie] [i^] s|o [oiT] [wti6] [pe] u e| g h [sjg9] eju yjuj h h g [sg5] [d9] [hE] e|E g h [sjg^] q [yl] t h y j| [ohgeS]| i [woT6] i o| [tpi2] u t [pi] [pie]| u [tpi5] u t [pi] [pie]| o [o^] [qi] [ie] [y^] i|o| o ^ q e [wuT6]|q| [i2] u t i [i9] e t i [i5] u t i [qi] E t i [i^] e E i [qi] p P g [wi6] T u p [wo] [i6] u i [i2] u t i [qi] e t i [i5] u t i [qi] E t i [i^] e E i [qi] y p o [wi6] s p o i o u y [i93] u t i [i9] i u i [i*!] u T i [i*] i u i [i^] e E i [qi] p P g [wi6] T u p [wo] [i6] u i [i92] u t i [i9] [g2] f g [i*!] u T i [i*] [g!] f g [t^] y i t y i t y i t y i [woT6] i u| [tqiE5]| t [tq] y i [oiT] [wti6]|o i [ie]|o| [ti92]| 9 [tie]| 6 [ytqe2]||[wuto6]|i| [yiE5] 9 e P t y i [uto] 6 0 [wo] i i [uto6]| [ypie^] o^ i [ypie] o^ i [yto81]|[yto81]|[oeT*!] i [o*!]| [tpi92]| 6 [sqjg]|i [yiE] [yqiE5] o o 9 q|h h y [yie^] y i [y^] [i^]|[o^]| [woiT6]|6|[oiT6] i o| [spjg93]| [tpi] 9|g [gdP] [qgdP5] h h [yiE] q [oi] [o5] [y6] [yie^] i i [i^] [sq]|o [oiT] [ti6] [pe] [wp] q 0 q [i*] o [tpi92] p[p2] p [tpi9] o o i [yqiE5] y o e|E i o [ypi^]|s q [yoie]|p| [yti7]|[e1] i [o8] i o| [tpi92] u t [tpi] [tp9]| [uo] [tpi5] u t [tpi] [tqp]| o [yo^] i i [yq] [ie] ^ o| [woiT6]||u|| [g9] [fe] [us] [ig]|d d f [wg] [yf] [dP] f d|s| [sE]|p y i p d f [oge] [fT] [pd] f d|T T [uto2] 6 [t0] [yq] o|y u [i5] [u9] [yq] [uE] y|t| [t^] 9 q [ye]|[i9] q e [wuoT6]||u|| [yg] f s g|| [wg] f s g|| [gE] p P g|| [oge] S f j h g f g [yg] f s g|| [wg] f s g|| [gE] p P g|| [oge] S f j h g f
  Level: 7
  Length: 04:25
  Intermediate
  Baby Don't Cry (EXO) (Alternative)

 • y u [9wro] o o o o o o y u [0wto] o o o o o o y u [wruo] o o o o o o o o [eyqi] |
  y u [9wro] o o o o o o y u [0wto] o o o o o o y u [wruo] o o o o o o o o [eyqi] |
  [5wy] u [5o] [wo] [5o] [wo] o 5 o [wo] [5y] [wu] [8o] [to] [8o] [to] o 8 o [to] [8y] [tu] [0o] [uo] [0o] [uo] o 0 o [uo] [0o] [uo] [9I] 8 7 6 [5wy] u [5o] [wo] [5o] [wo] o 5 o [wo] [5y] [wu] [8o] [to] [8o] [to] o 8 o [to] [8y] [tu] [0o] [uo] [0o] [uo] o 0 o [uo] [0o] [uo] [(I] [5wy] u [5o] o o o o 5 o [7o] [9y] [wu] [8o] o o o o 8 o [0o] [wy] [tu] [0o] o o o o 0 o [wo] [ro] [uo] [9ey]I

  Level: 6
  Intermediate
  Baby Shark

 • o|p|[wuts] s s ss ss o p [tsie] s s ss ss o p [utsp] s s ss ss s s [yroa]| |o|p|[wuts] s s ss ss o p [tsie] s s ss ss o p [utsp] s s ss ss s s [yroa]| |[to8]|p|[s8] [ts] [s8] [ts]s8s[ts] [o8] [tp] [sq] [si] [sq] [si]sqs[si] [qo] [pi] [se] [sp] [se] [sp]ses[sp] [se] [sp] [wa] q 0 9 [to8]|p|[s8] [ts] [s8] [ts]s8s[ts] [o8] [tp] [sq] [si] [sq] [si]sqs[si] [qo] [pi] [se] [sp] [se] [sp]ses[sp] [se] [sp] [wa]| |[to8]|p|[s8] s s ss8s[s0] [wo] [tp] [sq] s s ssqs[se] [to] [pi] [se] s s sses[ts] [us] [sp] [ywoa]

  Level: 5
  Intermediate
  Baby Shark (Alternative)

 • 0 0 [0f]ffh[st] | sssp[ws] a[ay] pp o [yo] | [ao]aaa[su] aaa popo ua a | dfffhs | sssss[so] aa pp p oo[ao]aaas aa pp [tp]ouypa o | [ay][ay][yp] pp [yp] [yp] | ppa[yp] pp ppo | upa[yp] pp[yp] [yp] | o | a | sd h j | kj kj h fd | j | kj | kz | h | G f f d d s s a o | a s d | h | j | kj kj h fd | j | kj | kj | hfd | d o d | a p p [ok]kk | j | j | jjj | j j | jkkj h jh | f h k kj h | [dh] | a p po | aa[tp] pp | p p | ppap pp ppo | upa[tp] ppp p | [dr] o d | a p po | upap ppp p | upap [ryp]p o[ryo] | upap pp pp | [dry] o d | a p p o | [auo] | [suo] | [ayo] | w
  Level: 5
  Length: 01:40
  Intermediate
  Back To You

 • 3 0 3r w8 0 8t w5 9 5y w5 9 5y w3 0 3r w8 0 8t w5 9 5y w5 9 5y w3 0 [f3][rf]f[wh][s8] 0 [s8][ts]s[ws][s5] [a9]a5[yp]o[wp][o5] [o9] [a5][ya]a[wa][s3] [a0]a[a3]rp[wo][p8]o0u[p8]taw5 9 5y w5 9 5y w3 0f[f3][rf]f[wh]8s0 [s8][ts]s[ws][s5] [a9]a5[yp]pw[p5] [o9]o[a5][ya]a[wa][s3] [a0]a3[rp]p[wo][p8]o[u0]y[p8][ta] [wo]5 9 5y w5 9 5y w3 0 3ra[wa][p8] [p0]p8[tp]pw5 9 5[yo]a[wa][p5] [p9]p5[yp]p[wo]3 0 3[ra]a[wa][p8] [p0]p[p8]tpw5 9 5y w5 9 5y w[wur30]|r t[ywut81]|o|[wrp95] ap ap ouy [wurp30] ap a[wutd81]|o I [wrI95] u u y y t t r [wur30]|r t [ywut81]|o|[wrp95] ap ap ouy y[wurp30] ap a[wutp81] ouy|d o d a p ppo [70] [j3][70] k[j8] [wt]h[f8][wtd] [h5] [w9] [j5][w9] k[j5] [w9]h[f5][wd9] [h3] [70] [j3][70] k[z8] [wt] [h8][wt] 5 [wd9] [o5][w9]d 5a[w9]p5[wp9]po3 [70] [j3][70] k[j8] [wt]h[f8][wtd] [h5] [w9] [j5][w9] k[j5] [w9]h[f5][wd9] [h3] [70] [j3][70] k[z8] [wt] [h8][wt] 5 [wd9] [o5][w9]d 5a[w9]p5[wp9]po3 0o[f3][rf]f[ws][s8] 0 [s8][ts]s[ws][s5] [a9]a5[yp] [wo][p5] [o9] [a5][ya]a[wa][s3] [a0]a3[ra]p[wo][p8]o[u0]y[p8]taw5 9 5y w5 9 5y w3 0f[f3][rf]f[wh]8s0s[s8][ts]s[ws][s5] [a9]a[a5]yp[wo][p5] [o9] 5[ya]a[wa][s3]a[a0]p[a3][rp]p[wo][p8]o[u0]y[a8]tow5 9 5y w5 9 5y w3 0 3ra[wa][p8] [p0]p8[tp]pw5 9 5[yo]a[wa][p5] [p9]p5[yp]p[wo]3 0 3[ra]a[wa][p8] [p0]p[p8]tpw5 9 5y w5 9 5y w[wur30]|[ro] t[yut81]|o|[wrp5] a[po] ap o[uo]y [urp30] a[po] a[utd81]|o I [wrI5] u [uo] y y t [to] r [wur30]|[ro30] t [yut81]|[o81]|[wrp5] a[po5] a[p5] o[uo5]y y[wurp30] [wur30]a[wurp30] [wur30]a[wutp81] [wut81]o[wut81]y[wut81]|d o d a p ppo [70] [j3][70] k[j8] [wt]h[f8][wtd] [h5] [w9] [j5][w9] k[j5] [w9]h[f5][wd9] [h3] [70] [j3][70] k[z8] [wt] [h8][wt] 5 [wd9] [o5][w9]d 5a[w9]p5[wp9]aa[p3] [70]p[j3][70]pk[j8] [wt]h[f8][wtd]pp[ph5] [w9]p[j5][w9]pk[j5] [w9]h[f5][wd9]pa[ha3]p[70]o[oj3][70]ok[z8] [wt]o[oh8][wt]a [a5]p[w9]o5[w9]o 5 [w9] 5[w9] 3 0 3ra[wa][p8] [p0]p[p8]tpw5 9 5[yo]a[wa][p5] [p9]p5[yp]p[wo]3 0 3[ra]a[wa][p8] [p0]p[p8]tpw5 [d9] [o5]ydw5a9p5[yp]p[wo]3 0 3[ra]a[wa][p8] [p0]p[p8]tpw5 9 5[yo]a[wa][p5] [p9]p5[yp]p[wo]3 0 3[ro]a[wa][p8] [p0]p8[tp]pw5 [d9] [o5]ydw5a9p5[yp]p[wo][wur30]|[ro] t[yut81]|o|[wrp5] a[po] ap o[uo]y [urp30] a[po] a[utd81]|o I [wrI5] u [uo] y y t [to] r [wur30]|[ro30] t [yut81]|[o81]|[wrp5] a[po5] a[p5] o[uo5]y y[wurp30] [wur30]a[wurp30] [wur30]a[wutp81] [wut81]o[wut81]y[wut81]|d o d a p ppoo [70] [ja3][70] k[ja8] [wtp]h[of8][wtd] [oh5] [w9] [j5][w9] k[j5] [w9]h[f5][wd9] [oh3] [70] [uj3][70]yk[zo8] [wt] [oh8][wt] [o5] [wd9] [o5][w9]d 5a[w9]p5[wp9]aa[p3] [70]p[j3][70]pk[j8] [wt]h[f8][wtd]pp[ph5] [w9]p[j5][w9]pk[j5] [w9]h[f5][wd9]as[hd3] [70] [oj3][70] k[zp8] [wt] [hd8][wt] [o5] [wd9] [o5][w9]d 5a[w9]p5[wp9]po[wur30]| |[wut81]| |[wr95]|||[wur30]| |[wut81]| |[wr95]

  Level: 8
  Length: 03:27
  Expert
  Back To You (Expert)

 • y d dsdy d dsd y d dsdy dgh gh y d dsdy d dsd y d dsdo ghi dg y d dsdy d dsd y d dsdy dgh gh y d dsdy d dsd y d dsdoioiyi y u i o p|d s p|y|p o i u y u i o p|o i u y u i u y T u y u i o p|d s p|y|p o i u y u i o p|o i u|i|o|p| y u i o p|d s p|y|p o i u y u i o p|o i u y u i u y T u y u i o p|d s p|y|p o i u y u i o p|o i u|i|o|p| s d p o p|o p s d p o p|o p o i u t y|t y u i o p y|p s s d p o p|o p s d p o p|o p o i u t y|t y u i o p y|p s s d p o p|o p s d p o p|o p o i u t y|t y u i o p y|p s s d p o p|o p s d p o p|d f g f d s p|o p o i u t y|p s s d p o p|o p s d p o p|o p o i u t y|t y u i o p y|p s s d p o p|o p s d p o p|o p o i u t y|t y u i o p y|p s s d p o p|o p s d p o p|o p o i u t y|t y u i o p y|p s s d p o p|o p s d p o p|d f g f d s p|o p o i u t y|| y d dsdy d dsd y d dsdy dgh gh y d dsdy d dsd y d dsdo ghi dg y d dsdy d dsd y d dsdy dgh gh y d dsdy d dsd y d dsdoioiyi y u i o p|d s p|y|p o i u y u i o p|o i u y u i u y T u y u i o p|d s p|y|p o i u y u i o p|o i u|i|o|p| y u i o p|d s p|y|p o i u y u i o p|o i u y u i u y T u y u i o p|d s p|y|p o i u y u i o p|o i u|i|o|p| s d p o p|o p s d p o p|o p o i u t y|t y u i o p y|p s s d p o p|o p s d p o p|o p o i u t y|t y u i o p y|p s s d p o p|o p s d p o p|o p o i u t y|t y u i o p y|p s s d p o p|o p s d p o p|d f g f d s p|o p o i u t y|P S S D P O P|O P S D P O P|O P O I i T Y|T Y i I O P Y|P S S D P O P|O P S D P O P|O P O I i T Y|T Y i I O P Y|P S S D P O P|O P S D P O P|O P O I i T Y|T Y i I O P Y|P S S D P O P|O P S D P O P|D g G g D S P|O P O I i T Y
  Level: 3
  Length: 03:44
  Easy
  Bad Apple (Touhou)

 • y d dsdy d dsdy d dsdy dgh ghy d dsdy d dsdy d dsdo ghi dgy d dsdy d dsdy d dsdy dgh ghy d dsdy d dsdy d dsdoioiyiy u i o p|d s p|y|p o i u y u i o p|o i u y u i u y T u y u i o p|d s p|y|p o i u y u i o p|o i u|i|o|p|y u i o p|d s p|y|p o i u y u i o p|o i u y u i u y T u y u i o p|d s p|y|p o i u y u i o p|o i u|i|o|p|s d p o p|o p s d p o p|o p o i u t y|t y u i o p y|p s s d p o p|o p s d p o p|o p o i u t y|t y u i o p y|p s s d p o p|o p s d p o p|o p o i u t y|t y u i o p y|p s s d p o p|o p s d p o p|d f g f d s p|o p o i u t y|p s s d p o p|o p s d p o p|o p o i u t y|t y u i o p y|p s s d p o p|o p s d p o p|o p o i u t y|t y u i o p y|p s s d p o p|o p s d p o p|o p o i u t y|t y u i o p y|p s s d p o p|o p s d p o p|d f g f d s p|o p o i u t y||y d dsdy d dsdy d dsdy dgh ghy d dsdy d dsdy d dsdo ghi dgy d dsdy d dsdy d dsdy dgh ghy d dsdy d dsdy d dsdoioiyiy u i o p|d s p|y|p o i u y u i o p|o i u y u i u y T u y u i o p|d s p|y|p o i u y u i o p|o i u|i|o|p|y u i o p|d s p|y|p o i u y u i o p|o i u y u i u y T u y u i o p|d s p|y|p o i u y u i o p|o i u|i|o|p|s d p o p|o p s d p o p|o p o i u t y|t y u i o p y|p s s d p o p|o p s d p o p|o p o i u t y|t y u i o p y|p s s d p o p|o p s d p o p|o p o i u t y|t y u i o p y|p s s d p o p|o p s d p o p|d f g f d s p|o p o i u t y|P S S D P O P|O P S D P O P|O P O I i T Y|T Y i I O P Y|P S S D P O P|O P S D P O P|O P O I i T Y|T Y i I O P Y|P S S D P O P|O P S D P O P|O P O I i T Y|T Y i I O P Y|P S S D P O P|O P S D P O P|D g G g D S P|O P O I i T Y

  Level: 2
  Length: 03:44
  Easy
  Bad Apple (Touhou) (Alternative)

 • 6 6 8 6 6 6 6 [8s] [6p] [5o] [6p] [6p] [8s] [6p] [6p] [6p] [6p] [8s] [6p] [5o] 9 9 q 9 9 9 9 [qg] [9d] [8s] 0 0 [WH] [0f] [0f] 3 3 3 [6t] t 6 8 [6t] [6t] [6t] [6e] 8 [6e] [5y] [6ps] [ps] 6 8 [6ps] [6ps] [6ps] [6ps] 8 [6ps] [5ad] [9ups] [ups] 9 q [9ups] [9ups] [9ups] [9ups] q [9ups] [8uaf] [0upa] [upa] 0 W [0upa] [0upa] [3up] [Ou] 3 3 [6ps] [ps] 6 8 [6ps] [6ps] [6ps] [6ps] 8 [6ps] [5ad] [6ps] [ps] 6 8 [6ps] [6ps] [6ps] [6ps] 8 [6ps] [5ad] [9ups] [ups] 9 q [9ups] [9ups] [9ups] [9ups] q [9ups] [8uaf] [0upa] [upa] 0 W [0upa] [0upa] [3up] [Ou] 3 [3s] d s [6d] 0 [ep] 0 [6d] [0s] [ed] [0s] [6d] 0 [ep] 0 [6d] [0s] [ed] [0s] [6d] 0 [ep] 0 [6d] [0s] [ed] [0s] [6d] 0 [ep] s d [9f] e [yf] e [9d] [es] [yd] [es] [9f] e [yf] e [9d] [es] [yd] [es] [0f] r [uf] r [0d] [rs] [ud] [rs] [0f] r [uf] d s [7ra] [6ep] e [6p] [0f] e [0p] [D6] [0f] [De] [0s] [6p] [0f] e [0p] [D6] [0f] [De] [0s] [6p] [0f] e [0p] [D6] [0f] [De] [0s] [6p] [0f] e [0p] [D6] [0f] [De] [0s] [9d] [ej] y [ed] [H9] [ej] [Hy] [eg] [9d] [ej] y [ed] [H9] [ej] [Hy] [eg] [0f] [rk] u [rf] [0j] [rf] u [rd] 0 r u r 3 3 s s s s s s p [ad] [ps] [ps] [ps] [ps] [ps] [ps] [ps] [ad] [ups] [ups] [ups] [ups] [ups] [ups] [ups] [uaf] [upa] [upa] [upa] [upa] [up] [Ou] [6ps] [ps] 6 8 [6ps] [6ps] [6ps] [6ps] 8 [6ps] [5ad] [6ps] [ps] 6 8 [6ps] [6ps] [6ps] [6ps] 8 [6ps] [5ad] [9ups] [ups] 9 q [9ups] [9ups] [9ups] [9ups] q [9ups] [8uaf] [0upa] [upa] 0 W [0upa] [0upa] [3up] [Ou] 3 [3s] d s [6d] 0 [ep] 0 [6d] [0s] [ed] [0s] [6d] 0 [ep] 0 [6d] [0s] [ed] [0s] [6d] 0 [ep] 0 [6d] [0s] [ed] [0s] [6d] 0 [ep] s d [9f] e [yf] e [9d] [es] [yd] [es] [9f] e [yf] e [9d] [es] [yd] [es] [0f] r [uf] r [0d] [rs] [ud] [rs] [0f] r [uf] d s [7ra] [6ep] e [6p] [0f] e [0p] [D6] [0f] [De] [0s] [6p] [0f] e [0p] [D6] [0f] [De] [0s] [6p] [0f] e [0p] [D6] [0f] [De] [0s] [6p] [0f] e [0p] [D6] [0f] [De] [0s] [9d] [ej] y [ed] [H9] [ej] [Hy] [eg] [9d] [ej] y [ed] [H9] [ej] [Hy] [eg] [0f] [rk] u [rf] [0j] [rf] u [rd] 0 r u r 3 [3e] [6p] [0f] e [0p] [D6] [0f] [De] [0s] [6p] [0f] e [0p] [D6] [0f] [De] [0s] [6p] [0f] e [0p] [D6] [0f] [De] [0s] [6p] [0f] e [0p] [D6] [0f] [De] [0s] [9d] [ej] y [ed] [H9] [ej] [Hy] [eg] [9d] [ej] y [ed] [H9] [ej] [Hy] [eg] [0f] [rk] u [rf] [0j] [rf] u [rd] [0d] r u r 3 3 [60e] [60e] [60e] [60e] [60e] [60e] [60e] [60e] [eup]
  Level: 5
  Length: 03:10
  Intermediate
  Bad Guy

 • 5 5 ^ 5 5 5 5 [^P]
  [o5] [i4] [o5] [o5] [^P] [o5] [o5] [o5]
  [o5] [^P] [o5] [i4] 8 8 ( 8
  8 8 8 [D(] [s8] [^P] 9 9
  [QG] [d9] [d9] 2 2 2 [E5] E
  5 ^ [E5] [E5] [E5] [w5] ^ [w5]
  [t4] [oP5] [oP] 5 ^ [oP5] [oP5] [oP5]
  [oP5] ^ [oP5] [sp4] [yoP8] [yoP] 8 (
  [yoP8] [yoP8] [yoP8] [yoP8] ( [yoP8] [ypd^] [ypo9]
  [ypo] 9 Q [ypo9] [ypo9] [yo2] [yI] 2
  2 [oP5] [oP] 5 ^ [oP5] [oP5] [oP5]
  [oP5] ^ [oP5] [sp4] [oP5] [oP] 5 ^
  [oP5] [oP5] [oP5] [oP5] ^ [oP5] [sp4] [yoP8]
  [yoP] 8 ( [yoP8] [yoP8] [yoP8] [yoP8] (
  [yoP8] [ypd^] [ypo9] [ypo] 9 Q [ypo9] [ypo9]
  [yo2] [yI] 2 [P2] s P [s5] 9
  [wo] 9 [P5] [s9] [ws] [P9] [s5] 9
  [wo] 9 [P5] [s9] [ws] [P9] [s5] 9
  [wo] 9 [P5] [s9] [ws] [P9] [s5] 9
  [wo] P s [d8] w [td] w [P8]
  [ws] [ts] [wP] [d8] w [td] w [P8]
  [ws] [ts] [wP] [d9] e [yd] e [P9]
  [se] [ys] [eP] [d9] e [yd] s P
  [pe6] [wo5] w [o5] [d9] w [o9] [S5]
  [d9] [wS] [P9] [o5] [d9] w [o9] [S5]
  [d9] [wS] [P9] [o5] [d9] w [o9] [S5]
  [d9] [wS] [P9] [o5] [d9] w [o9] [S5]
  [d9] [wS] [P9] [s8] [wh] t [ws] [G8]
  [wh] [tG] [wD] [s8] [wh] t [ws] [G8]
  [wh] [tG] [wD] [d9] [je] y [ed] [h9]
  [ed] y [se] 9 e y e 2
  2 P P P P P P o
  [sp] [oP] [oP] [oP] [oP] [oP] [oP] [oP]
  [sp] [yoP] [yoP] [yoP] [yoP] [yoP] [yoP] [yoP]
  [ypd] [ypo] [ypo] [ypo] [ypo] [yo] [yI] [oP5]
  [oP] 5 ^ [oP5] [oP5] [oP5] [oP5] ^
  [oP5] [sp4] [oP5] [oP] 5 ^ [oP5] [oP5]
  [oP5] [oP5] ^ [oP5] [sp4] [yoP8] [yoP] 8
  ( [yoP8] [yoP8] [yoP8] [yoP8] ( [yoP8] [ypd^]
  [ypo9] [ypo] 9 Q [ypo9] [ypo9] [yo2] [yI]
  2 [P2] s P [s5] 9 [wo] 9
  [P5] [s9] [ws] [P9] [s5] 9 [wo] 9
  [P5] [d9] [ws] [P9] [s5] 9 [wo] 9
  [P5] [s9] [ws] [P9] [s5] 9 [wo] P
  s [d8] w [td] w [P8] [ws] [ts]
  [wP] [d8] w [td] w [P8] [ws] [ts]
  [wP] [d9] e [yd] e [P9] [se] [ys]
  [eP] [d9] e [yd] s P [pe6] [wo5]
  w [o5] [d9] w [o9] [S5] [d9] [wS]
  [P9] [o5] [d9] w [o9] [S5] [d9] [wS]
  [P9] [o5] [d9] w [o9] [S5] [d9] [wS]
  [P9] [o5] [d9] w [o9] [S5] [d9] [wS]
  [P9] [s8] [wh] t [ws] [G8] [wh] [tG]
  [wD] [s8] [wh] t [ws] [G8] [wh] [tG]
  [wD] [d9] [je] y [ed] [h9] [ed] y
  [se] 9 e y e 2 [w2] [o5]
  [d9] w [o9] [S5] [d9] [wS] [P9] [o5]
  [d9] w [o9] [S5] [d9] [wS] [P9] [o5]
  [d9] w [o9] [S5] [d9] [wS] [P9] [o5]
  [d9] w [o9] [S5] [d9] [wS] [P9] [s8]
  [wh] t [ws] [G8] [wh] [tG] [wD] [s8]
  [wh] t [ws] [G8] [wh] [tG] [wD] [d9]
  [je] y [ed] [h9] [ed] y [se] [s9]
  e y e 2 2 [w95] [w95] [w95]
  [w95] [w95] [w95] [w95] [w95] [ywo]

  Level: 6
  Length: 02:53
  Intermediate
  Bad Guy (Alternative)

 • 6| 6 8 6|6| 6|6 8 6 5| 6| 6 8 6|6| 6|6 8 6 5| 9| 9 q 9|9| 9|9 q 9 e| 0| 0 W 0|3|3|| [s6]|s| s|s|s|s|p d| [s6]|s| s|s|s|s|p d| [s9]|s| s|s|s|s|p f| [a0]|a| a|a|p O|| [s6]|s| s|s|s|s|p d| [s6]|s| s|s|s|s|p d| [s9]|s| s|s|s|s|p f| [a0]|a| a|a|p O| s d s [d6]|p|[s6] d d s [d6]|p|[s6] d d s [d6]|p|[s6] d d s [d6]|p|6|s d [f9]|f|[s9] d d s [f9]|f|[s9] d d s [f0]|f|[s0] d d s [f0]|f||d s a||p|| [p6] f|p D f D s [p6] f|p D f D s [p6] f|p D f D s [p6] f|p D f D s [d9] j|d H j H g [d9] j|d H j H g [f0] k|f H f|d
  Level: 4
  Length: 01:22
  Easy
  Bad Guy (Easy)

 • e|e|u u i u| e e|u u i u e|e|u u i u| t t e t e t| [e6]|[e6]|[u3] [u3] [i4] [u3]| [e6] [e6]|[u3] [u3] [i4] [u3] [e6]|[e6]|[u3] [u3] [i4] [u3]| [t1] [t1] [e6] [t1] [e6] [t1]| 6 w e [w6] [e6] e|e [t6] e w [e6] 8 w| 6 e e [w6] [e6] w e w [t6] e w [e6] 8 0 w e [e6]| 6 6|| [u8]|t 8 [e9] 0 w e [e6]| 6 6|| 8| 8 8|7| 6 t t [e6] [t6] t|e [t6] t e [t6] 8|| 6 t t [e6] [t6] e t e [t6] e e [e6] [w8] 0 w e [e6]| 6 6|| [u8]|t 8 [e9] 0 w e [e6]| 6 6|| 6| 6 6|5| 4 e e e [e4] e [w4] w [w5] w w 9 5 9 [95] 0 6 0 0 0 [w6]|[60] 9 [81]| 1 [81] 9 [10] 8 [q4] e e e [e4] e [w4] w [w5] w w 9 5 9 [95] 0 3 0 0 0 [W3]|[30] 9 [86]| 6 [t6] y [u6] t [i84]| u [i84] u y| [95]| r [t95]|y| [u60]|u u [u60] y t t [w8]||[t51] y u t [i84]| u [i84] u y| [95]| r [t95]|y| [u73]|u u [u73] y t t [60] [e6]|[e6]|[u3] [u3] [i4] [u3]| [e6] [e6]|[u3] [u3] [i4] [u3] [e6]|[e6]|[u3] [u3] [i4] [u3]| [t1] [t1] [e6] [t1] [e6] [t1]| 6 w e [w6] [e6] e|e [t6] e w [e6] 8 w| 6 e e [w6] [e6] w e w [t6] e w [e6] 8 0 w e [e6]| 6 6|| [u8]|t 8 [e9] 0 w e [e6]| 6 6|| 8| 8 8|7| 6 t t [e6] [t6] t|e [t6] t e [t6] 8|| 6 t t [e6] [t6] e t e [t6] e e [e6] [w8] 0 w e [e6]| 6 6|| [u8]|t 8 [e9] 0 w e [e6]| 6 6|| 6| 6 6|5| 4 e e e [e4] e [w4] w [w5] w w 9 5 9 [95] 0 6 0 0 0 [w6]|[60] 9 [81]| 1 [81] 9 [10] 8 [q4] e e e [e4] e [w4] w [w5] w w 9 5 9 [95] 0 3 0 0 0 [W3]|[30] 9 [86]| 6 [t6] y [u6] t [i84]| u [i84] u y| [95]| r [t95]|y| [u60]|u u [u60] y t t [w8]||[t51] y u t [i84]| u [i84] u y| [95]| r [t95]|y| [u73]|u u [u73] y t t [60]
  Level: 5
  Length: 02:32
  Intermediate
  Bad Romance

 • q t [pf] [ut] [id] [ut] [sp] [ut] q t [pf] [ut] [id] [ut] [sp] [ut] q t [pf] [ut] [id] [ut] [sp] [ut] [qa] [ts] d [ts]| t| t q t fi[tp]fdi[tp]dsi[tp]s q t fi[tp]fdi[tp]dsi[tp]s q t fi[tp]fdi[tp]dsi[tp]s [qpia] [ts] d [tsqpi] q t| t q t p [ut] i [ut] p [ut] q t p [ut] i [ut] p [ut] 9 [yp] O [yp] d [yS] f [yd] [G9] [yf] h [yG] k [yj] S [yd] [spfe] u| u| u| u e u| u| u| u 9 [yp] O [yp] d [yS] f [yd] [G9] [yf] h [yG] k [yj] S [yd] [sjfe] u| u| u| [uh]G [wsh] y| y a y| y [wp] y| y a y| y [wh] [yG] h [yd]| y| y w y| y j y h [yG] [whP] [yG] h [yd]| y| y [ywdP]| |P s P [wp] y| y G y| y w y| y| [yd] f [yG] [of8] t| t| t| t [t8]||| [rYI]| D f G||J [urOH]| f| f| | [rPI]| S D [urfO]||H [rgYI]| G| G| | [rYI]| D f G||J [urOH]| f| f| | [rPI]| S D [urfO]||P [rYSI]| a| a| | q t [pf] [ut] [id] [ut] [sp] [ut] q t [pf] [ut] [id] [ut] [sp] [ut] q t [pf] [ut] [id] [ut] [sp] [ut] [qa] [ts] d [ts]| t| t q t fi[tp]fdi[tp]dsi[tp]s q t fi[tp]fdi[tp]dsi[tp]s q t fi[tp]fdi[tp]dsi[tp]s [qpia] [ts] d [tsqpi] q t| t q t p [ut] i [ut] p [ut] q t p [ut] i [ut] p [ut] 9 [yp] O [yp] d [yS] f [yd] [G9] [yf] h [yG] k [yj] S [yd] [spfe] u| u| u| u e u| u| u| u 9 [yp] O [yp] d [yS] f [yd] [G9] [yf] h [yG] k [yj] S [yd] [sjfe] u| u| u| [uh]G [wsh] y| y a y| y [wp] y| y a y| y [wh] [yG] h [yd]| y| y w y| y j y h [yG] [whP] [yG] h [yd]| y| y [ywdP]| |P s P [wp] y| y G y| y w y| y| [yd] f [yG] [of8] t| t| t| t [t8]||| [rYI]| D f G||J [urOH]| f| f| | [rPI]| S D [urfO]||H [rgYI]| G| G| | [rYI]| D f G||J [urOH]| f| f| | [rPI]| S D [urfO]||P [rYSI]| a| a
  Level: 6
  Length: 03:15
  Intermediate
  Balamb Garden (Final Fantasy VIII)

 • [qi] q 8 8 [O7]7 qr|
  [qP] q [O8] 8 [i7]7 qr|||
  [ra7]|g|[ra] t[gT]|
  [ya9]|g|a|[og]|
  [qig]|[yg]|[ua0]|[tg]|
  [ya9]|g|a|g|
  [wa5]|g|[wa] w[ge]|
  [^PE]|g|P|[wg]Wey[oa]
  wW[ge]y [wa5]|g|a|g||
  [tqig] w [sl] e [tqig] w [sl] e
  [tqig] w [sl] e [tqig] w [sl] e
  [tqig] w [sl] e [tqig] w [sl] e
  [tqig] w [sl] e [tqig] w [sl] e
  [tqig] w [sl] e [tqig] w [sl] e
  [tqig] w [sl] e [tqig] w [sl] e

  Level: 6
  Length: 00:34
  Intermediate
  Baldi's Basics Menu Theme

 • 0 y u O s a p|[te]|[te]| f|[ut]|[ut]| d|[rqe]|[rqe]| 0 y u O s a p|[te]|[te]| I|[e(]|[e(]| O|[rW0]|[rW0]|| y u O s a p|[te]|[te]| j|[sID]|[sID]| h|[sod]|[sod]| [wi] o a g f D [aD]|[toi]|[toi]| [sf]|[uto]|[uto]| [da]|[rqe]|[rqe]| 0 y u O s a p|[te]|[te]| f|[ut]|[ut]| d|[rqe]|[rqe]| 0 y u O s a p|[te]|[te]| I|[e(]|[e(]| O|[rW0]|[rW0]|| y u O s a p|[eT]|[eT]| j|[weT]|[weT]| j|[yqe]|[yqe]| f|[te0]|[te0]| d|[yqe]|[yqe]| p|[te0]|[te0]| [j9]|[qe]|[qe]| [f0]|[te]|[te]| [qd]|[ye]|[ye]| [pQ]|y|y| [wo]|[ut]|[ut]| f|Q|w| [fW]|d|S| [wd]|f|g| [ge]|[yi]|[yi]| [utf]|[ut]|[ut]| 0|[yaW]|[yWP]| a|s|d| [qd]|[ye]|[ye]| [tsqe]|[te]|[te]| [a9]|[qe]|[qe]| [a0]|W|r a [a(]|[rQ]|[rQ]| [rQ9]|[rQ]|[raQ]| 9|[wrq]|[wrq]| P|a|d| [D8]|[wf]|t| q|[ed]|[yp]| [s0]|[te]|[te]| [O0]|[yr]|[yr]| [utpe]| | [e6]
  Level: 5
  Length: 01:42
  Intermediate
  Ballade No. 1 in G Minor

 • t o s d t o s d t o s d t o s d [t8] o f o t o f o t o f o t o f o [f8]|w|[uf]|w|u|w|[uof]|w [pg] [pg9]|e|[pig]|e|i [pg] [pge] [pg] [pig] [pg] [pge] [ha] [wha]|y|[ha]|y|a|y|[ha]|[sj] [of8]|w|u|w|u|w|u|5| [of1]|w|[uof]|w|8 [of] [wof] [of] [uof] [of] [wof] [pg] [pg2]|e|[pig]|e|9 [pg] [pge] [pg] [pig] [pg] [pge] [ha] [wha]|y|[ha]|y|a|d|[ha]|j [of8]|w|u|w|8|w|[ut]|r| e u [xl] f [zsk] f [lj] f 0 r [kh] a [ojG] a [hf] a [sqj] t i t [wha] y [og] y [f8] u o t d y o t s t u w [o7] w y w 6 0 [sf] u [tda] u [sp] u 3 7 [oa] r [wpI] r [uo] r [tpi4]|o|i o 5 w t y w t y i w y i o w y i o [y5] i o d [yw] i o d [o5] d g h [wo] d g h [d5] g h z [wd] g h z [h5] z c v [wh] z c v [h5] k z v [h5] k z v [xh1]|w|[xuh]|w|u|w|[xuh]|w [jc] [jc2]|e|[jic]|e|i [jc] [jec] [jc] [jic] [jc] [jec] [vk] [wvk]|y|[vka]|y|a|d|[vk]|[lb] [xh8]|w|[wvE(] Z J h [tqec] l j g [zwj] k h 5 [xh81]|w|[xuh]|w|8 [xh] [xwh] [xh] [xuh] [xh] [xwh] [jc] [jc92]|e|[jic]|e|9 [jc] [jec] [jc] [jic] [jc] [jec] [vk] [wvk]|y|[vka]|y|a|d|[vk]|[lb] [xtl]|o|d|o|f|o|f|h| e u [xl] f [zsk] f [lj] f 0 r [kh] a [ojG] a [hf] a [qjg] t i p [wha] r [pg] [oh] t f d s [yo] u [to] w 8 7 6 0 [sf] u [tda] u [sp] u 3 7 [oa] r [wpI] r [uo] r [p4] t i t o t i o 5 w t y w t y i w y i o w y i o [y5] i o d [yw] i o d [o5] d g h [wo] d g h [d5] g h z [wd] g h z [h5] z c v [wh] z c v [h5] k z v [h5] k z v [xh1]|w|[xuh]|w|u|w|[xuh]|w [jc] [jc2]|e|[jic]|e|i [jc] [jec] [jc] [jic] [jc] [jec] [vk] [wvk]|y|[vka]|y|a|d|[vk]|[lb] [xh8]|w|[wvE(] Z J h [tqec] l j g [zwj] k h 5 [xh81]|w|[xuh]|w|8 [xh] [xwh] [xh] [xuh] [xh] [xwh] [jc] [jc92]|e|[jic]|e|9 [jc] [jec] [jc] [jic] [jc] [jec] [vk] [wvk]|y|[vka]|y|a|d|[vk]|[lb] [xtl]|o|s|f|[pc] j l c [va] k z v [xh81]|w|[xuh]|w|8 [xh] [xwh] [xh] [xuh] [xh] [xwh] [jc] [jc92]|e|[jic]|e|9 [jc] [jec] [jc] [jic] [jc] [jec] [vk] [wvk]|y|[vka]|y|a|d|[vk]|[lb] [xth]|o|s|f|p j l c [va] k z v [xth]|o|s|f|s j l c [va] k z v t o s f h l x
  Level: 6
  Length: 02:55
  Intermediate
  Ballade Pour Adeline

 • J j J h | h z l z | h l J l | h G f G d J j J | h D d D | d j h j | j z c
  Level: 2
  Easy
  Barbastella (Batman Begins)

 • 8(QetYIpsDGj6666665566666655 [p6][wp6][pe6][p6][tp6][rp6][p5][yp5] [tp6][p6][up6][yp6][p6][pi6][up5]5 [p6][wp6][pe6][p6][tp6][rp6][p5][yp5] [tp6][p6][up6][yp6][p6][pi6][up5]5 [tpie9]64064q606[p9][o8] [i7][u8][y9]5 [u9] q [qi]w [o5]98[p7]8[a9]8 [p6][wp6][pe6][p6][tp6][rp6][p5][yp5] [tp6][p6][up6][yp6][p6][pi6][up5]5 [p6][wp6][pe6][p6][tp6][rp6][p5][yp5] [tp6][p6][up6][yp6][p6][pi6][up5]5 [te6]|[yr6] 3[ut^]5 [uo6]|[YI6] 3[ut5]% [oa6]66[pe6]665566666655 [te4]|[yr4]|[ut3] [e20]|[e20] 3[w97]5 [e60]6[t60]6[y60]65[t50] [e60]6[t60]6[y60]655 [te6]|[yr6] 3[ut^]5 [uo6]|[YI6] 3[ut5]% [oa6]66[pe6]665566666655 [te4]|[yr4]|[ut3] [e20]|[e20] 3[w97]5 [e60][e6][W6][e6][t6][r6][t5][u5] [Y6][u6][p6][O6][p6][s6]55 [ie4]ui[t4]et[ie3] 2et[i2]p [o4]i [ro5]Io[y5]ry[ro4] [o3]ry[o3]ay[o3]a [ie4]|[ie4]|[wu4] [yQ$]|[yQ$] y[t$] [r95]|5 e[r5]e [W0%]|%|% [e60]|[r96]|[t60] [ye4]|4|4 [y5]Ty[r5]wr[i5]u3|3|3 [wu4]|[wu4] y[u4] [eI$]|[eI$] u[I$] [ro5]|5|5 [yrp5]|5|5 [yra5]|5|5| 2$25257[p6][wp6][pe6][p6][tp6][rp6][p5][yp5] [tp6][p6][up6][yp6][p6][pi6][up5]5 [p6][wp6][pe6][p6][tp6][rp6][p5][yp5] [tp6][p6][up6][yp6][p6][pi6][up5]5 [tpie9]64064q606[p9][o8] [i7][u8][y9]5 [u9] q [qi]w [o5]98[p7]8[a9]8 [p6][wp6][pe6][p6][tp6][rp6][p5][yp5] [tp6][p6][up6][yp6][p6][pi6][up5]5 [p6][wp6][pe6][p6][tp6][rp6][p5][yp5] [tp6][p6][up6][yp6][p6][pi6][up5]5 [te6]|[yr6] 3[ut^]5 [uo6]|[YI6] 3[ut5]% [oa6]66[pe6]665566666655 [te4]|[yr4]|[ut3] [e20]|[e20] 3[w97]5 [e60]6[t60]6[y60]65[t50] [e60]6[t60]6[y60]655 [te6]|[yr6] 3[ut^]5 [uo6]|[YI6] 3[ut5]% [oa6]66[pe6]665566666655 [te4]|[yr4]|[ut3] [e20]|[e20] 3[w97]5 [e60][e6][W6][e6][t6][r6][t5][u5] [Y6][u6][p6][O6][p6][s6]55 [ie4]ui[t4]et[ie3] 2et[i2]p [o4]i [ro5]Io[y5]ry[ro4] [o3]ry[o3]ay[o3]a [ie4]|[ie4]|[wu4] [yQ$]|[yQ$] y[t$] [r95]|5 e[r5]e [W0%]|%|% [e60]|[r96]|[t60] [ye4]|4|4 [y5]Ty[r5]wr[i5]u3|3|3 [wu4]|[wu4] y[u4] [eI$]|[eI$] u[I$] [ro5]|5|5 [yrp5]|5|5 [yra5]|5|5| 2$25257666666556
  Level: 5
  Length: 02:32
  Intermediate
  Battle 1 (Final Fantasy IX)

 • [63] 3 3 [63] 3 3 [63] 3 [63] 3 3 [63] 3 3 [63] 3 [63] [p3]a[s3] [d63] 3 [p3]a[s63] [f3] [63] [p3]a[s3] [h63] [G3] [f3]d[f63] [s3] [63] [p3]a[s3] [d63] 3 [p3]a[s63] [f3] [63] [p3]a[s3] [h63] [G3] [f3]d[f63] [f3]h [sjg4] 4 [q8] 4[q8] [q8][j4]l[wk9] [h5] [pdG2] 2 [96] 2[96] [96]2 [96]2pa [spi4] 4 [q8] 4[q8] [q8][s4]f[wd9] [a5] [ypI2] 2 [96] 2[96] [96]2 [96]2 [sjg4] 4 [q8] 4[q8] [q8][j4]l[wk9] [h5] [pdG2] 2 [96] 2[96] [96]2 [96]2pa [spi4] 4 [q8] 4[q8] [q8][s4]f[wd9] [h5] [jfd6] 0 e [60] [pfS] 6 [e0] 6 6 [p0]u[pe] [ra] [ts] a [pe] u 2 [I6]y[I9] [o0] [pQ] o [I9]| 4 [i8]t[qi] [wo] [pe] o [qp] s [a3] [O%] [u7] [r0] [u30] [y92] [t81] [r7] 6 [p0]u[pe] [ra] [ts] a [pe] u 2 [I6]y[I9] [o0] [pQ] o [I9]| ^ [qP]i[PE] [ts] [yd] P [dE] g [f3] [d%] [a7] [O0] [uW] [yQ] [r0] [W7] ! [uT][YT][uT] [YT] [uT*!][YT][uT%] % % ! [uT][YT][uT] [YT] [uT30][YT][uT%] % % [wYE@] [hP][gP][hP] [gP] [hP][gP][hP] [@(] ^ @ [hP][gP][hP] [gP] [hP][gP][hP] [@(] ^ ! [uT][YT][uT] [YT] [uT30][YT][uT%] % % [*!] [uT][YT][uT] [YT] [uWT%][YT][uT%] % % [wYE@] [hP][gP][hP] [gP] [hP][gP][hP] [@(] ^ [@(] [hP][gP][hP] [gP] [hP][gP][hP] [@(] 6 [ra753] 7 [wo753] 7 [ts853] 8 [wo853] 8 [ra753] 7 [wo753] 7 [^PE4*] * [^4*] * [ra753] 7 [wo753] 7 [ts853] 8 [uf853] 8 [IG6*$] * [TS6*$] * [ra7] @ $ 7 [ra753] 7 [wo753] 7 [ts853] 8 [wo853] 8 [ra753] 7 [wo753] 7 [^PE4*] * [^4*] * [ra753] 7 [wo753] 7 [ts853] 8 [uf853] 8 [ig864] 8 [sl864] 8 [ka7] @ $ 7 [xf73] 7 7 [73] [Z7] 7 [73] 7 [PJ73] 7 7 [73] [k7] 7 [73] 7 [h^PD@] [^@] [62] [62] [^@] [^@] [84] [84] [^@] [^@] [62] [62] [^@] [^@] [84] [84] [xf73] 7 7 [73] [Z7] 7 [73] 7 [PJ73] 7 7 [73] [k7] 7 [73] 7 [h^PD@] [^@] [62] [62] [^@] [^@] [84] [84] [^@] [^@] [62] [62] [^@] [^@] [84] [84] [73(]0[w7]r[7(]0[w73]r[7(]0[w7]r[73(]0[w7]r [Y73]u[o7]a[Y7]u[o73]a[Y7]u[o7]a[Y73]u[o7]a [63] [p3]a[s3] [d63] 3 [p3]a[s63] [f3] [63] [p3]a[s3] [h63] [G3] [f3]d[f63] [s3] [63] [p3]a[s3] [d63] 3 [p3]a[s63] [f3] [63] [p3]a[s3] [h63] [G3] [f3]d[f63] [f3]h [sjg4] 4 [q8] 4[q8] [q8][j4]l[wk9] [h5] [pdG2] 2 [96] 2[96] [96]2 [96]2pa [spi4] 4 [q8] 4[q8] [q8][s4]f[wd9] [a5] [ypI2] 2 [96] 2[96] [96]2 [96]2 [sjg4] 4 [q8] 4[q8] [q8][j4]l[wk9] [h5] [pdG2] 2 [96] 2[96] [96]2 [96]2pa [spi4] 4 [q8] 4[q8] [q8][s4]f[wd9] [h5] [jfd6] 0 e [60] [pfS] 6 [e0] 6 6 [p0]u[pe] [ra] [ts] a [pe] u 2 [I6]y[I9] [o0] [pQ] o [I9]| 4 [i8]t[qi] [wo] [pe] o [qp] s [a3] [O%] [u7] [r0] [u30] [y92] [t81] [r7] 6 [p0]u[pe] [ra] [ts] a [pe] u 2 [I6]y[I9] [o0] [pQ] o [I9]| ^ [qP]i[PE] [ts] [yd] P [dE] g [f3] [d%] [a7] [O0] [uW] [yQ] [r0] [W7] ! [uT][YT][uT] [YT] [uT*!][YT][uT%] % % ! [uT][YT][uT] [YT] [uT30][YT][uT%] % % [wYE@] [hP][gP][hP] [gP] [hP][gP][hP] [@(] ^ @ [hP][gP][hP] [gP] [hP][gP][hP] [@(] ^ ! [uT][YT][uT] [YT] [uT30][YT][uT%] % % [*!] [uT][YT][uT] [YT] [uWT%][YT][uT%] % % [wYE@] [hP][gP][hP] [gP] [hP][gP][hP] [@(] ^ [@(] [hP][gP][hP] [gP] [hP][gP][hP] [@(] 6 [ra753] 7 [wo753] 7 [ts853] 8 [wo853] 8 [ra753] 7 [wo753] 7 [^PE4*] * [^4*] * [ra753] 7 [wo753] 7 [ts853] 8 [uf853] 8 [IG6*$] * [TS6*$] * [ra7] @ $ 7 [ra753] 7 [wo753] 7 [ts853] 8 [wo853] 8 [ra753] 7 [wo753] 7 [^PE4*] * [^4*] * [ra753] 7 [wo753] 7 [ts853] 8 [uf853] 8 [ig864] 8 [sl864] 8 [ka7] @ $ 7 [xf73] 7 7 [73] [Z7] 7 [73] 7 [PJ73] 7 7 [73] [k7] 7 [73] 7 [h^PD@] [^@] [62] [62] [^@] [^@] [84] [84] [^@] [^@] [62] [62] [^@] [^@] [84] [84] [xf73] 7 7 [73] [Z7] 7 [73] 7 [PJ73] 7 7 [73] [k7] 7 [73] 7 [h^PD@] [^@] [62] [62] [^@] [^@] [84] [84] [^@] [^@] [62] [62] [^@] [^@] [84] [84] [73(]0[w7]r[7(]0[w73]r[7(]0[w7]r[73(]0[w7]r [Y73]u[o7]a[Y7]u[o73]a[Y7]u[o7]a[Y73]u[o7]a [63] 3 3 [63] 3 3 [63] 3 [63]
  Level: 7
  Length: 03:48
  Intermediate
  Battle Music (Clash Royale)

 • 35^!35^*0wET3333332233333322 [u3]I[o7][a3][d4][s1]p[s4] [a3] [u7]34[p1][o6][i4] [u3] [r7]34[r1]t[y4] [uf3]ds[a7][p3][o4][i1][u6][y4] [u3]I[o7][a3][d4][s1]p[s4] [a3] [u7]3[p4]1[o6][i4] [u3] 734[r1]t[y4] [u30] [e70]3[ye40]1[yoe6]4 [u3][u3]7i[o4][o4]1i [u3] i[u2] r[t4]i [u3][u3]7i[o4][o4]1p [o3]iur[t2] i[p4]S [u3][u3]7[i3][o4][o4]1[i4] [u3]7[i4][u2] [r3][t7][i1] [u3][u3]7[i3][o4][o4]1[p4] [o3][i7]u[r1][t2] [u1][p7]S [u3]I[o7][a3][d4][s1]p[s4] [a3] [u7]34[p1][o6][i4] [u3] [r7]34[r1]t[y4] [uf3]ds[a7][p3][o4][i1][u6][y4] [u3]I[o7][a3][d4][s1]p[s4] [a3] [u7]3[p4]1[o6][i4] [u3] 734[r1]t[y4] [u30] [e70]3[ye40]1[yoe6]4 [tie3]3[wur] 33| [eYQ3]3[wur] 33| [ia4]3[ia5]4[ia3]7[ia]2 [ia]3[ia4]32[ia3]4[iP6]2 [tie3]3[wur] 33| [eYQ3]3[wur] 33| [q3]0wq0[73]7[w4] qewq[84]1 [e5]w[r2][e@][t1][r4]y[t2] [uq3] 7[uq3] 3[uq5]% [uq7]|[oT2] [ri@] [wur3]|[wur3]|[eYQ@]| @7 @65 [u3]I[o7][a3][d4][s1]p[s4] [a3] [u7]34[p1][o6][i4] [u3] [r7]34[r1]t[y4] [uf3]ds[a7][p3][o4][i1][u6][y4] [u3]I[o7][a3][d4][s1]p[s4] [a3] [u7]3[p4]1[o6][i4] [u3] 734[r1]t[y4] [u30] [e70]3[ye40]1[yoe6]4 [u3][u3]7i[o4][o4]1i [u3] i[u2] r[t4]i [u3][u3]7i[o4][o4]1p [o3]iur[t2] i[p4]S [u3][u3]7[i3][o4][o4]1[i4] [u3]7[i4][u2] [r3][t7][i1] [u3][u3]7[i3][o4][o4]1[p4] [o3][i7]u[r1][t2] [u1][p7]S [u3]I[o7][a3][d4][s1]p[s4] [a3] [u7]34[p1][o6][i4] [u3] [r7]34[r1]t[y4] [uf3]ds[a7][p3][o4][i1][u6][y4] [u3]I[o7][a3][d4][s1]p[s4] [a3] [u7]3[p4]1[o6][i4] [u3] 734[r1]t[y4] [u30] [e70]3[ye40]1[yoe6]4 [tie3]3[wur] 33| [eYQ3]3[wur] 33| [ia4]3[ia5]4[ia3]7[ia]2 [ia]3[ia4]32[ia3]4[iP6]2 [tie3]3[wur] 33| [eYQ3]3[wur] 33| [q3]0wq0[73]7[w4] qewq[84]1 [e5]w[r2][e@][t1][r4]y[t2] [uq3] 7[uq3] 3[uq5]% [uq7]|[oT2] [ri@] [wur3]|[wur3]|[eYQ@]| @7 @65
  Level: 6
  Length: 01:54
  Intermediate
  Battle Theme (Final Fantasy VI)

 • [8u] w t u|w t o
  3 7 [0r] o|0 r t
  6 0 w t|0 w t||
  [4w][5t]iu t|
  [8u] w t u|w t o
  3 7 [0r] o|0 r t
  6 0 w t|0 w t
  [59wr]||sss d f
  f 8 [wd] y u|w y
  [ud] [0d] [rd] [yd] [rf] [yd] [us] [6s]
  0 w t|0 w t|
  0 w [ts]ss [rd] [th] og9
  e y i|e y [ig] [8g]
  [wf] [tf] [og] f [wd] [td] y 5
  9 w t|9 w t [59wr]||
  s d f f
  8 w t [yd]f[ud] o s [ah]
  0 r I o|d d d
  6 [0f] r t o d d d
  q [tf] i [os]| t [ip]
  [9pg] e [uf] [ipg]||[pg]
  [8of] w [td] [us]| p d
  5 9 w t|9 w t
  [59wr]| ssf g [osh] [osh]
  1 8 w t [uh] g [wf] d
  5 9 w y [os] d [rf] [ps]
  6 [0ad] [esf] [tps] u [ad] [esf] [dg]
  4 [8sf] q t [iof] [tpg] [qah] [sh]
  8 w t u [oh] g [uf] [aOH]
  3 [7pj] 0 [rak] u|[rf] d
  [6s] [0a] [es] [tj] 5 9 [ws] [rd]
  [4q]||[ips] d f p
  9 [ed] u i|s|
  [0tuo]sd| s d f p
  [qt] d t o|a s h
  [4q]| ggg g h g
  [1f] 5 8 [woh] t [8ts] w [tyd]
  5 9 w [yod]|[wra] [tys] w
  6 0 [rto]|0 r [to]||
  gg[5g] g h g [1f]
  5 8 [woh] t [8ts] w [tyod] 5
  9 w [yo]sh w [rya] [wts] 6
  0 r [to] 0|r t

  Level: 6
  Length: 01:25
  Intermediate
  Beautiful (Crush)

 • [s8] [ws] [ts] [ws] [a5] 9 [wo] 9 6 [p0] [ea] [s0] [o3] 7 [u0] 7 4 [p8] [qa] [s8] [o1] 5 [u8] 5 4 [p8] [qa] [s8] [d5] 9 w 9 [s8] [ws] [ts] [ws] [a5] 9 [wo] 9 6 [p0] [ea] [s0] [o3] 7 [u0] 7 4 [p8] [qa] [s8] [o1] 5 [u8] 5 4 [a8] q [s8] [d5] 9 w r y| s d [f8] [wf]f[tf] [wh] [h5] 9 [wd] 9 6 [s0] [se] [f0] [f3] 7 [a0] 7 4 [p8] [qp] [g8] [f1] [g5]f8 [s5] [d5] 9 w r y| s d [f8] [wf]f[tf] [wh] [h5] 9 [wd] 9 6 [s0] [se] [f0] [f3] 7 [a0] 7 4 [p8] [qp] [g8] [f1] [g5]f8 [s5] [d5] 9 w r y|s| [s8] w t w [a5] [s9] [wd] [s9] 4 8 q w e|| [s8] [ws] [ts] [ws] [a5] 9 [wo] 9 6 [p0] [ea] [s0] [o3] 7 [u0] 7 4 [p8] [qa] [s8] [o1] 5 [u8] 5 4 [p8] [qa] [s8] [d5] 9 w 9 [s8] [ws] [ts] [ws] [a5] 9 [wo] 9 [s6] [f0]d[ed] [f0] [d3] 7 [s0] 7 4 [p8] [qa] [s8] [o1] 5 [u8] 5 4 [p8] [qa] [s8] [d5] 9 w r y| s d [f8] [wf]f[tf] [wh] [h5] 9 [wd] 9 6 [s0] [se] [f0] [f3] 7 [a0] 7 4 [s8] [sq] [g8] [f1] [g5]f8 [s5] [d5] 9 w r y| s d [f8] [wf]f[tf] [wh] [h5] 9 [wd] 9 6 [s0] [se] [f0] [f3] 7 [a0] 7 4 [s8] [sq] [g8] [f1] [g5]f8 [s5] [d5] 9 w r y
  Level: 4
  Length: 01:18
  Easy
  Beautiful in White

 • [f8] w t w [d5] 9 w 9 [s6] 0 e 0 [a3] 7 0 7 [p4] 8 q 8 [o1] 5 8 5 [d5] 9 w r y||[s8] [ws] [ts] [ws] [a5] 9 [wo] 9 6 [p0] [ea] [s0] [o3] 7 [u0] 7 4 [p8] [qa] [s8] [o1] 5 [u8] 5 4 [p8] [qa] [s8] [d5] 9 w 9 [s8] [ws] [ts] [ws] [a5] 9 [wo] 9 6 [p0] [ea] [s0] [o3] 7 [u0] 7 4 [p8] [qa] [s8] [o1] 5 [u8] 5 4 [a8] q [s8] [d5] 9 w r y|s d [f8] [wf]f[tf] [wh] [h5] 9 [wd] 9 6 [s0] [se] [f0] [f3] 7 [a0] 7 4 [p8] [qp] [g8] [f1] [g5]f8 [s5] [d5] 9 w r y|s d [f8] [wf]f[tf] [wh] [h5] 9 [wd] 9 6 [s0] [se] [f0] [f3] 7 [a0] 7 4 [p8] [qp] [g8] [f1] [g5]f8 [s5] [d5] 9 w r y|s|[s8] w t w [a5] [s9] [wd] [s9] 4 8 q w e||[s8] [ws] [ts] [ws] [a5] 9 [wo] 9 6 [p0] [ea] [s0] [o3] 7 [u0] 7 4 [p8] [qa] [s8] [o1] 5 [u8] 5 4 [p8] [qa] [s8] [d5] 9 w 9 [s8] [ws] [ts] [ws] [a5] 9 [wo] 9 [s6] [f0]d[ed] [f0] [d3] 7 [s0] 7 4 [p8] [qa] [s8] [o1] 5 [u8] 5 4 [p8] [qa] [s8] [d5] 9 w r y|s d [f8] [wf]f[tf] [wh] [h5] 9 [wd] 9 6 [s0] [se] [f0] [f3] 7 [a0] 7 4 [s8] [sq] [g8] [f1] [g5]f8 [s5] [d5] 9 w r y|s d [f8] [wf]f[tf] [wh] [h5] 9 [wd] 9 6 [s0] [se] [f0] [f3] 7 [a0] 7 4 [s8] [sq] [g8] [f1] [g5]f8 [s5] [d5] 9 w r y

  Level: 4
  Length: 04:37
  Easy
  Beautiful in White (Easy)

 • [u8] w t u|w t o 0 w r o|w r t 6 0 w t|0 w t|| [e5]ti[wut] t|[u8] w t u|w t o 0 w r o| w r t 6 0 w t|0 w t [wr5]| s s d f f 8 w [zy] [xu]|w y [ud] [d3] [d0] [yd] [uf] d [s0] [ys] u 6 0 [zw] [xt] z [l0] [wl] t| 0 w [ts] s [rd] [th] og 9 e [yv] ic e y [ug] [g8] [fe] [tf] g f [ed] [td] y 5 9 w t|w e t [wr95]|| s d f f 8 w t [yd] u o s h 0 r y o|d d d 6 [f0] w t| [wd] [td] [od] 4 [f8] q [se]|| p [g9] e [uf] [ig]|| g [f8] e [td] s| p|[d5] 9 e t| w e t [wr95]| [of] [of] [pg] [ha] [sh] [81] w t o [sh] [wpg] [tof] [od] 7 w r y s [wd] [rf] [tso] 6 [d0] [rf] [tso]| [d0] [rf] [tsg] 4 [sf8] w e [of] [pg8] [wha] [tsh] [81] w t o [sh] [wsg] [tsf] [fOH] 3 [sj0] W [rkd] y u [fO] d [s6] [a0] [se] j 5 0 [pe] d [yQ]|| s d f p 9 [ed] u i|s| [ysod0]|| s d f p q [td] i o| a s h [to4]| o [pg] [pg] [sh] [sg] [sf8] w t o| w t o [od7] w t o| w t o [so6] 0 t o| 0 t o 6 0 t o [pg] [pg0] [tsh] [sog] [sf8] w t o| w t o [od7] w t o| w t o [so6] 0 t o| 0 t o [utqe8]|||[wut8]
  Level: 6
  Length: 01:38
  Intermediate
  Beautiful Life (Goblin)

 • 4e 8 4e 8 4e 8 p P [0o] p [eti] 8t| 4e 8 4e 8 p P [0o] p [eti] [es]| p P [8o] p [8i] [4t]| p P [8o] p [8i] [es]| 4 8 w e t u i E| p P o [8i] [4t]| e t u i [8o] u i [4e] [9i] o p P [6s] [es] P p o [8i] P p o i [8t] p P o p [eti] e t u i E| tt u i o P p i t e t u i o p o p s i i u i p t p P o p [eti] p P [8o] p [8i] [4t] [9i] o p P [6s] [9i] o p d s [9i] o p P [6s] [es] P p o [8i] i o p i o i o e t u i E| e t u i o [9i] o p P [6s] [es] P p o [8i] P p o i [8t] e t u i E| e t u i o p o p [es] [9i] i u i p [8t] p P o p [eti] p o p [es] [9i] i u i p [8t] p P o p [4eti]
  Level: 4
  Easy
  Beauty and the Beast

 • 1 5 9 0| w r t
  [2q] 6 8 q u i y u
  [1t] 5 9 0| w r t
  [2y] 6 8 q u i [7y] u
  [1t] 5 9 0| w r t
  [2q] 6 8 q u i [7y] u
  [1t] 5 9 0| w r t
  [2y] 6 8 q u i [7y] u
  [1t] 5 9 0 t y u i
  [3o] 7 0 7 [wo] i u y
  [4t] 8 q 8 [ei] u y t
  5 [2e] [7w] 8 [59t]| r|
  [60][3e][6T]* 0 * [eT] [0u] [*O] [6p] [6y] 9 0 e [0p] O u r [6T] 0 e 0 [eT] u O p [6a] 9 w 9 [*S] a S f
  [2p] 6 9 6 [Qp] O p S
  [7y] $ 7 $ [0S] d a S
  [6p] 3 6 3 * 3 6 3
  6 3 6 3 [*p] a S d
  [!f] % * % 0| p|
  [2O] 6 9 6 [Qp] a S d
  [!f] % * % 0| *|
  [2I] 6 9 6 [Qp] a S d
  [!f] % * % [0f] d S a
  [2p] 6 9 6 [9d] S a p
  [3u] 7 0 7 W| r|
  6 0 e 0 [eT] u O p
  [6y] 9 0 e [0T] u O p
  [6a] 9 w 9 [*S] a S f
  [2p] 6 9 6 [Qp] O p S
  [7y] $ 7 $ [0S] d a S
  [6p] 3 6 * 0 e T u
  [eS] [ud] [pa] [uS] [ep] u p S
  [eL] [uz] [pk] [uL] [6pb][*S][0f][ej]

  Level: 5
  Length: 01:48
  Intermediate
  Beauty And The Beast (Main Theme)

 • f g f|d s s|a p a|u| u f a f s a p| p f a f p|| klz k| fgh f d|| fgh f d|| sdf s|asd p| pas d f j k l|| p j j j j j j j h h h|j| f f dss p s d s f|| f d d s s p s d s f f|| f d d d s s p s d s fdf|| f d f|p j j j j j j j h h h|j| f f dss p s d s f f|| f d d d s s p a s a sap||| f|f|d f g d f|| s d f f f f f j h h j j|| f h j| j k|l z l l k| j|j k l l l| l|z l lkk|| k x x|| x z z z l l j l z l x x|| x z z z l l j l z l vzx|| x z z z l l j l z l b| x z l| j k l|l l k l k kjj|| jk l|l l l k l k k|j|| x z z|l l j k l k k|lkj|| [xf] [gc] [xf]| [zd] [sl] [sl]| [ka] [pj] [pk]|[uf]| [xf] [ka] [xf] [sl] [ka] [pj]| [pj] [xf] [ka] [lf] [pj]|| [kd][lf][zg] [kd]| [of][pg][ha] [of] d|| [of][pg][ha] [of] d|| [us][dO][pf] [us]| [ya][us][id] [ya]| [tp][ya][us] [dO] [pf] [sj] [kd] [lf] f|f f d f g f|| s d f f|f|d f h f|| s d f f|f f d f h j| f d f|p a s| s s|d s f||| f||f d d|s s p s d s f|| f d d|s s p s d s hdf|| f d d|s s p s d s j|f d s| p a s|s s a s a app|| f d d d s s p s d s f|| f d d|s s p s d s hdf|| f d d|s s p s d s j|f d s| p a s|s s a s a app|| p a s|s s s a s a a|p|| f d d|s s p a s a a|sap|| f g f|d s s|a p p|u|u f a f s a p|p f a f p|| O p a p|| O|p
  Level: 4
  Length: 02:52
  Easy
  Because I'm Stupid

 • t o i u t 4 8 w t o [i8] [wu] er 5 9 w t o [i9] [wu] ty 6 0 [te] y|[oe]|0 6 0 e t o [ie] [u0] t 4 8 w t o [i8] [wu] er 5 9 w t|w 9 5 [tqe4]|8 q [ywr5] 9 w [qe92]|| t o i u t 4 [t8] [wt] t t [t8] [tq] y 5 [r9] [wr] e r [e9] [we]r 9 6 [w0] [we] 0 w [w0] w [e0] [r6] [e0] [we] 0 w 0 we| 4 [t8] [wt] t t [t8] [tq] y 5 [r9] [wr] e r [e9] [we]r 9 6 [w0] [we] 0 w [w0] w [e0] [r6] [e0] [we] 0 w e t| 4 [u8] [wu] y y [t8] q e [y5] [y9] [wr] r w [w9] [q0] [90] [y6] [y0] [re] r w w 0 0 [y6] [y0] [re] r w w w y [y4] 8 [wt]| 8 q| [r5] [e9] [wr] rt r 9wq [q9] [tqe4]|8 q [ywr5] 9 w [qe92]| w w e t t y [u4] 8 q w e t [e8] ty 5 9 w [we] e t [e9] y 6 0 [te] y|[wu]|8 6 0 [we] w e t y yu 4 8 q w|t [e8] ty 5 9 w e|t [e9] y 6 [t0] e| w e [r0] [t6] 0 [ye] 0 [t5] 9 [wr] [t9] 4 8 q w e q e r [t5] 9 [yw]|t 9 [wr] [t9] 6 0 e r|e e [r0] [t6] 0 [ye] 0 [t5] 9 [wr] [t9] 4 8 q w e q e r [t5] 9 [wt] r e[w9] [we] [r9] [tqe4]|8 q [ywr5] 9 w [qe92]| 6 9 q|9 e r [tqe4]|8 q [ywr5] 9 w [qe92]|| t o i u t 4 [t8] [wt] t t [t8] [tq] y 5 [r9] [wr] e r [e9] [wr] 9 6 [w0] [we] 0 w [w0] w [e0] [r6] [e0] [we] 0 w 0 we| 4 [t8] [wt] t t [t8] [tq] y 5 [r9] [wr] e r [e9] [wr] 9 6 [w0] [we] 0 w [w0] w [e0] [r6] [e0] [we] 0 w e t| 4 [u8] [wu] y y [t8] q e [y5] [y9] [wr] r w [w9] [w0] [90] [y6] [y0] [re] r w w 0 [80] [y6] [y0] [re] r w w w y [y4] 8 [wt]| 8 q| [r5] [e9] [wr] t r 9ww q [tqe4]|8 q [ywr5] 9 w [qe92]| w w e t t y [u4] 8 q w e t [e8] ty 5 9 w [we] e t [e9] y 6 0 [te] y|[wu]|8 6 0 [we] w e t y yu 4 8 q w|t [e8] ty 5 9 w e|t [e9] y 6 [t0] e| w e [r0] [t6] 0 [ye] 0 [t5] 9 [wr] [t9] 4 8 q w e q e r [t5] 9 [yw]|t 9 [wr] [t9] 6 0 e r|e e [r0] [t6] 0 [ye] 0 [t5] 9 [wr] [t9] 4 8 q w e q e r [t5] 9 [wt] r e[w9] [we] [r9] [tqe4]|8 q [ywr5] 9 w [qe92]| 6 9 q|9 e r [tqe4]|8 q [ywr5] 9 w [qe92]| 6 9 q|9
  Level: 6
  Length: 02:34
  Intermediate
  Because Of You

 • ^|q|t||| 8|w|y||| 9|e|u||| 9|e|i p| o| i| [s^]|q|t||| [d8]|w|y| |i| [u9]|e|u||| [i9]|e|i||| [s^]|q|[tl]| h| | [g8]|w|[yl]| s| | [s9]|e|[uf]| l||z| [l9]|e|[ih]| g| | [s^]|q|[tl]| h| | [g8]|w|[yl]| s| | [s9]|e|[uf]| l||z| [l9]|e|[ih]| g| | [so^4]|q|[tl]| h| | [sg85]|w|[yl]| s| | [sp96]|e|[ug]| l||z| [lg96]|e|[ih]| g| | [so^4]|q|[tl]| h| | [sg851]|w|[yl]| s| | [sp962]|e|[uf]| l||z| [lg962]|e|[ih]| g| | E|i|s||| t|o|d||| y|p|f||| y|p|g j| h| g| [lE]|i|s||| [zt]|o|d| |g| [yf]|p| s|j|J|h|g g
  Level: 6
  Length: 01:58
  Intermediate
  Before the Story (Deltarune)

 • [E(] w E w E w E w E w E w [E(] w E w E [wP] [ED] [wg] [gE] [wg] E [wD] [E(] w E w E [wP] [ED] [wg] [gE] [wh] E w [w8] ( w ( w [g(] [wg] [g(] [wg] [g(] [wg] [g(] [wg8] [g(] [wg] [g(] [wg] [h(] [wg] [D(] [wD] [D(] w ( [(%] 8 ( 8 ( [D8] [J(] [H8] [h(] [g8] ( [D8] [(%] 8 ( 8 ( [P8] [D(] [g8] [g(] [h8] ( [g8] [q^] ( q ( q [P(] [qD] [g(] [qg] [g(] [qg] [g(] [qg^] [g9] [qg] [g9] [qg] [h9] [qg] [D9] [qD] [D9] q 9 [E(] w [YED] [wPJ] E w [ohE] w E [wPJ] E w [slE(] w E [wPJ] E w [igE] w E [wYD] E w [w8] ( w [PJ(] w ( [woh] ( w [PJ(] w ( [wsl8] ( w [PJ(] w ( [wig] ( w [YD(] w [OH(] [(%] [oh8] ( [ig8] [oh(] [ig8] ( 8 ( 8 ( 8 [(%] 8 [WO(] [YD8] ( [YD8] [YD(] 8 [ig(] [YD8] ( [OH8] [q^O] [oh(] q [ig(] [qoh] [ig(] [qi] ( q ( q ( [q^] 9 q 9 q 9 q ^ P [oD@(] [@(] [^5(] [@(] [@(] [@(] [@(] [oD(] [o^HD5(] [ohD@(] [@(] [g@(] [od^] ^ [^95] ^ ^ ^ ^ [od^] [^OHD95] [oh^D] ^ ^ [od81] [oD] [oD81] [oD] [od85(] [oD] [oD81] [81] [oD81] [oD81] [oD81] [oD85(] [oP81] [81] [oP81] [dO%] [OD] [OD%] [OD] [dO8(%] [OD] [OD%] % [OD%] [dO%] [gO%] [hO8(%] [gO%] % % [oD@(] [@(] [^5(] [@(] [@(] [@(] [@(] [oD@(] [o^JD5(] [ohD@(] [@(] [g@(] [h^] g ^ [^95] ^ ^ ^ ^ [od^] [^OHD95] [oh^D] ^ ^ [od81] [oD] [oD81] [oD] [od85(] [oD] [oD81] [81] [oD81] [oD81] [oD81] [oD85(] [oP81] [81] [oP81] [dO%] [OD] [OD%] [OD] [dO8(%] [OD] [OD%] % [OD%] [OD%] [gO%] [hO8(%] [gO%] % [OD%] [ig^] ^ [q(%] ^ ^ ^ ^ P d D [ED(] w E w E w E w E w E w [E(] w E w E w E w E w E w [E(] w E w E [wP] [ED] [wg] [gE] [wg] E [wD] [ED(] w E w E [wP] [ED] [wg] [gE] [wh] E w [w8] ( w ( w [g(] [wg] [g(] [wg] [g(] [wg] [g(] [wg8] [g(] [wg] [g(] [wg] [h(] [wg] [D(] [wD] [D(] w ( [(%] 8 ( 8 ( [D8] [J(] [H8] [h(] [g8] ( [D8] [(%] 8 ( 8 ( [P8] [D(] [g8] [g(] [h8] ( [g8] [qg^] ( q ( q [P(] [qD] [g(] [qg] [g(] [qg] [g(] [qg^] 9 [qg] [g9] [qg] [h9] [qg] [D9] [qD] [D9] q 9 [E(] w [YED] [wPJ] E w [ohE] w E [wPJ] E w [slE(] w E [wPJ] E w [igE] w E [wYD] E w [w8] ( w [PJ(] w ( [woh] ( w [PJ(] w ( [wsl8] ( w [PJ(] w ( [wig] ( w [YD(] w [OH(] [(%] [oh8] ( [ig8] [oh(] [ig8] ( 8 ( 8 ( 8 [(%] 8 [WO(] [YD8] ( [YD8] [YD(] 8 [ig(] [YD8] ( [OH8] [q^O] [oh(] q [ig(] [qoh] [ig(] [qi] ( q ( q ( [q^] 9 q 9 q 9 q ^ P [oD@(] [@(] [^5(] [@(] [@(] [@(] [@(] [oD(] [o^HD5(] [ohD@(] [@(] [g@(] [od^] ^ [^95] ^ ^ ^ ^ [od^] [^OHD95] [oh^D] ^ ^ [od81] [oD] [oD81] [oD] [od85(] [oD] [oD81] [81] [oD81] [oD81] [oD81] [oD85(] [oP81] [81] [oP81] [dO%] [OD] [OD%] [OD] [dO8(%] [OD] [OD%] % [OD%] [dO%] [gO%] [hO8(%] [gO%] % % [oD@(] [@(] [^5(] [@(] [@(] [@(] [@(] [oD@(] [o^JD5(] [ohD@(] [@(] [g@(] [h^] g ^ [^95] ^ ^ ^ ^ [od^] [^OHD95] [oh^D] ^ ^ [od81] [oD] [oD81] [oD] [od85(] [oD] [oD81] [81] [oD81] [oD81] [oD81] [oD85(] [oP81] [81] [oP81] [dO%] [OD] [OD%] [OD] [dO8(%] [OD] [OD%] % [OD%] [OD%] [gO%] [hO8(%] [gO%] % [OD%] [ig^] ^ [q(%] ^ ^ ^ ^ P d D [D1] 5 [g8] 1 5 8 1 5 8 [g1] [h5] [h8] [OH%] @ % [oh%] @ [ig%] % @ % [YD%] @ [PE%] [PE@] ^ ( @ ^ ( @ ^ ( [g@] [h^] [h(] [^OH] 4 ^ [^PJ] 4 ^ [^PJ] 4 ^ [^OH] 4 ^ [oh1] 5 [ig8] 1 5 8 1 5 8 [g1] [h5] [h8] [OH%] @ % [oh%] @ % [ig%] @ % [YD%] @ [PE%] [^E] 4 ^ [ig^] 4 [ig^] ^ 4 ^ [oh^] 4 [oh^] [h^] 4 ^ 9 q E y g [oD@(] [wYE] [@(] [oD] [woYHED] [ohD] g [od^] [ywE] ^ [od] [ywOHED] [ohD] w [od81] [oD] [oD] [oD] [wtodY] [oD] [oD] [woD] [oD81] [oD] [wtoYD] [oP81] [oP] [dO%] [OD] [OD%] [OD] [dO%] [OD] [OD%] [OD] [dO%] % % [gO%] % % [hO%] % % [gO%] % % [oD@(] [@(] [^5(] [@(] [@(] [@(] [@(] [oD(] [o^JD5(] [ohD@(] [@(] [g@(] [h^] g ^ [^95] ^ ^ ^ ^ [od^] [^OHD95] [oh^D] ^ ^ [od81] [oD] [oD81] [oD] [od85(] [oD] [oD81] [81] [oD81] [oD81] [oD81] [oD85(] [oP81] [81] [oP81] [dO%] [OD] [OD%] [OD] [dO8(%] [OD] [OD%] % [OD%] [OD%] [gO%] [hO8(%] [gO%] % [OD%] [ig^] ^ [^95] ^ ^ ^ ^ P d D [oYPD@(]

  Level: 8
  Length: 05:20
  Expert
  Before You Go

 • 8|8|8|8|
  8|8 o[8s]dd[8d] s
  8|8 o[8s]dd[8f]|
  6|6 d[6d]dd[6d]dd
  [6d]dd[6d]df[6d]ss[6s]|
  4|4 s[4h]gf[4d] s
  4|4 o[4s]dd[4f] d
  5|5 o[5s]dd[5d]dd
  [5d]dd[5d]df[5d]ss[5s]|
  1 s[1h]|[1f]|[1h]|
  [1j]|[1h]|[1d]|[1s]|
  6|[6h]|[6f]|[6h]|
  [6j]|[6h]|[6d]|[6s] g
  4f [4d]fd4|4|
  4 i[4s] s[4s] d[4s] g
  5f [5d]fd5|5|
  [5o]|9|5|9|
  [1s]|1818|1|
  1|[1s]|[8g]|[1f]|
  [5a]|5555|5|
  5|[5s]|[5g]|[5f]|
  [6a] s[6s]6[6s][6a] s[6s] s
  [6s]|[6s]|[6s]|[6o] o
  [4a] s[4s]q[4s][qs] s[4s] s
  [4s]|[4d]|[qf]|[4d]|
  [1o]|1818|1|
  1|[1s]|[8g]|[1f]|
  [5a]|5555|5|
  5|[5a]|[5g]|[5f]|
  [6a] s[6s]6[6s][6a] s[6s] s
  [6s]|[6s]|[6s]|[6o] o
  [4a] s[4s]q[4s][qs] s[4s] s
  [4s]|[4d]|[qf]|[4d]|
  [5d]|5w5w|5|
  5| oa|s|
  [8s]|8|8|8|
  8|8|8|8|
  8|8 o[8s]dd[8d] s
  8|8 o[8s]dd[8f]|
  6|6 d[6d]dd[6d]dd
  [6d]dd[6d]df[6d]ss[6s]|
  4|4 s[4h]gf[4d] s
  4|4 o[4s]dd[4f] d
  5|5 o[5s]dd[5d]dd
  [5d]dd[5d]df[5d]ss[5s]|
  1 s[1h]|[1f]|[1h]|
  [1j]|[1h]|[1d]|[1s]|
  6|[6h]|[6f]|[6h]|
  [6j]|[6h]|[6d]|[6s] g
  4f [4d]fd4|4|
  4 i[4s] s[4s] d[4s] g
  5f [5d]fd5|5|
  [5o]|9|5|9|
  [1s]|1818|1|
  1|[1s]|[8g]|[1f]|
  [5a]|5555|5|
  5|[5s]|[5g]|[5f]|
  [6a] s[6s]6[6s][6a] s[6s] s
  [6s]|[6s]|[6s]|[6o] o
  [4a] s[4s]q[4s][qs] s[4s] s
  [4s]|[4d]|[qf]|[4d]|
  [1o]|1818|1|
  1|[1s]|[8g]|[1f]|
  [5a]|5555|5|
  5|[5a]|[5g]|[5f]|
  [6a] s[6s]6[6s][6a] s[6s] s
  [6s]|[6s]|[6s]|[6o] o
  [4a] s[4s]q[4s][qs] s[4s] s
  [4s]|[4d]|[qf]|[4d]|
  [5d]|5w5w|5|
  5|5 o[wa]|[5s]|
  [6s] d6|6|[6d]ff
  [4g]|[4f] d4|[4s] o
  1|1|8|[1d]f
  [5g]|[5h] h5|[5g] f
  6|6|6|[6d]ff
  [4g]|[4f] s4|[4s] o
  5|5|5|5|
  5|5|5|5|
  8|8888|888
  8|[8s]|[8g]|[8f]|
  [7a]|7777|777
  7|[7a]|[7g]|[7f]|
  [6a] s[6s]6[6s][6a] s[6s]6[6s]
  [6s]|[6s]|[6s]|[6o] o
  [4a] s[4s]4[4s][4s] s[4s]4[4s]
  [4s]|[4d]|[4f]|d|
  [1s]|1818|1|
  1|[1s]|[8h]|[1f]|
  [5d]|5555|5|
  5|[5a]|[5g]|[5f]|
  [6a] s[6s]6[6s][6a] s[6s] s
  [6s]|[6s]|[6s]|[6o] o
  [4a] s[4s]q[4s][qs] s[4s] s
  [4s]|[4d]|[qf]|[4d]|
  [5d]| 5|
  5| oa|s|
  [8s]

  Level: 4
  Length: 03:31
  Easy
  Before You Go (Lewis Capaldi)

 • [uf]||[ka]|||[YD]||[ka]|||[uf]|[IG] [OH]|[ra]||[YD]||[ra]|||[urW3] 7 0 [a7] W|0|[rY@] 7 ( [aYI7] Q|(|[ur3] 7 [I0] [O7] W r 0|[rY@] 7 ( [r7] Q|(|[eT$] * Q * [eI]|Q T [wYE@] ^ ( [^E] w|(|[eTI$] * Q [T*] [eI] OQ p [urO30]|7 I [Y7]|$|[urW3] 7 0 [a7] W|0|[rY@] 7 ( [aYI7] Q|(|[ur3] 7 [I0] [O7] W r 0|[rY@] 7 ( [r7] Q|(|[eT$] * Q * [eI]|Q T [wYE@] ^ ( [^E] w|(|[eTI$] * Q [T] [eI] OQ p [urO3] 7 0 I [Y7] $ 7|[O730] aa0 O[a0$] a$[a0] S [u0%]||0 [60]|[60] T[ypQI$] ppQ pp O [QI] I [urI7]|[urI] $ [Y7] u I 7O[uaO730] [a0]7[a730] [O7][a0][u0$] a0[a0$]O0 [ua0%] a[a0][0%] Df[60] [D0] [a60]p [O730] OO[730] I[I0$]|[r0$]uI[O0%] pO[0%] p[rO70]|[rI70] O[uaO730] [a0]7[a730] [O7][a0][u0$] a0[a0$]O0 [a0%] aa[0%] Df[70]|[70] D [f60]|||[S0$] D [f0$] G S[0%] D [f0%]|[60]|[60]|[H0$] G f D[f730]||k|||[YID]||[nk]|||[urW30] 7 0 [ra7] [rW]|0|[rY@(] 7 ( [raYI7] [rQ]|(|[ur30] 7 [QI0] [WO7] W r 0|[rY@(] 7 ( [r7] [Q7]|(|[eT$] * Q * [eQI]|Q T [wYE@(] ^ ( [^E7] [w7]|(|[eTQI$] * Q [T] [eQI] [WO] Q [pe] [urWO30]|7 [QI] [YQ7]|$|[urW30] 7 0 [ra7] [rW]|0|[rY@(] 7 ( [raYI7] [rQ]|(|[ur30] 7 [QI0] [WO7] W r 0|[rY@(] 7 ( [r7] [Q7]|(|[eT$] * Q * [eQI]|Q T [wYE@(] ^ ( [^E7] [w7]|(|[eTQI$] * Q [T*] [eQI] [WO] Q [pe] [urWO3] 7 0 [QI] [YQ7] $ 7|[WO730] [ra][ra]0 [WO][ra0$] a$[a0] [TS] [0%] u|0 [60]|[60] T[ypeQI$] [pe][pe][e9] [pe][pe]e [WO] [QI] [QI] [urQI7]|[urQI] $ [rYQI7]|[rYQI] 7 [I7] Y p I [uraO730] [a0]7[a730] [O7][a0][ur0$] a0[a0$][WO]0 [ura0%] a[a0][u0%] D[uf][60] [D0] [a60]p [WO730] OO[W730] I[I0$]|[r0$]uI[WO0%] p[WO][0%] p[rO70]|[rI70] O[uraO730] [ra0]7[ra730] [WO7][ra0][u0$] a0[a0$][WO]0 [ra30%] [ra][ra][r30%] [YD][uf][u730]|[u730] [YD] [uf60]|||[S30$] D [f30$] G S[30%] D [f30%]|[f60]|[60]|[H30$] G f D[ka30] u [ka30] u [ka0$] [pj] [OH0$] [pj] [ka0%] u [ka0%] u [ka60] [pj] [OH60] [IG] [ka30] u [ka30] u [ka0$] [pj] [OH0$] [pj] [ka60] 6^[a70] j [H70]|[G70]|[ka30] u [ka30] u [ka0$] [pj] [OH0$] [pj] [ka0%] u [ka0%] u [ka60] [pj] [OH60] [IG] [ka30] u [ka30] u [ka0$] [pj] [OH0$] [pj] [ka60] 6^[a70] j [H70]|[G70]|[uf]

  Level: 7
  Length: 03:40
  Intermediate
  Believe (The Polar Express)

 • [ep] t [ef] t [ed] t [ed] [ts] [ed] t [ed] [tf] [ed] [ts] [ep] [to] [qp] t [qf] t [qd] t [qd] [ts] [Wd] r [Wd] [rf] [Wd] [rs] [Wp] [ro] [ep] t [es] t [epsj] t e t [euf] t e [tf] [e
  d] [ts] [ep] [to] [qp] t [qs] t [qpsj] t q t [WHu] r W r W r
  W r [ep] [tp] [ef] t [ed] [td] [ed] [ts] [ed] [td] [ed] [tf] [ed] [ts] [ep] [to] [qp] t [qf] [tf] [qd] t [qd] [ts] [Wd] r [Wd] [rf] [Wd] [rs] [Wp] [ro] [ep] t [es] t [epsj] t e t
  [euf] t e [tf] [ed] [ts] [ep] [to] [qp] t [qs] t [qpsj] t q
  t [WHu] r W r W r W p [rp] [ep] [tp] e p [tp] [ep] [tp] [ep] p [tp] [ep] [tp] e p [tp] [ep] [tp] [ep] p [tp] [qps] [tps] q [ps] [tps] [qps] [tps] [qps] [ps] [tps] [Wa] a [ra] [Wa] a [ra] [Wa] a [ra] [Wa] a [ra] [ep] [tp] e p [tp] [ep] t [ep] p [tp] [ep] [tp] e p [tp] [ep] t [ep] p [tp] [qps] [tps] q
  [ps] [tps] [qps] t [qps] [ps] [tps] [Wa] [ra] W a [ra] [epsj] t e [tpj] [esl] [tsl] [eak] [tpj] [esl] [tsl] [eak] [tpj] [qpj] t [qsl] t q t q [tsl] [Wak] r [WOH] r W r W r e t e t
  [epsj] t e [tpj] [esl] [tsl] [eak] [tpj] [esl] [tsl] [eak] [tpj] [qpj] t [qsl] t q t q [tsl] [Wak] r [WOH] r W r W r [epsf] t e t e t e [ts] [ed] [ts] [ed] [ts] [ed] [ts] [ed] [ts] [qpsf] t q t [4q] t q [ts] [Wd] [rs] [Wd] [rs] [Wd] [rs] [Wd] r [epsj] t e [tpj] [esl] [tsl] [eak] [tpj] [esl] [tsl] [eak] [tpj] [qpj] t [qsl] t q t q [tsl] [Wak] r [WOH] r W r Wr [ep] t [ef] t [ed] t [ed] [ts] [ed] t [ed] [tf] [ed] [ts] [ep] [to] [qp] t [qf] [tf] [qd] t [qd] [ts] [Wd] [rs] [Wd] [rf] [Wd] [rs] [Wp] [ro] [ep] t [es] t [epsj] t e t [euf] t
  e [tf] [ed] [ts] [ep] [to] [qp] t [qs] t [qpsj] t q t [WHu] r W r W r W p [rp] [ep] [tp] e p [tp] [ep] t [ep] p [tp] [ep] [tp] e p [tp] [ep] t [ep] p [tp] [qps] [tps] q [ps] [tps] [qps] t [qps] [ps] [tps] [Wa] [ra] W a [ra] [Wa] r W p [rp] [es] p [tp] [es] p [tp] [es] s [ts] [es] s [ts] [es] p [tp] [es] p [tp] [es] s [ts] [es] s [ts] [qs] [rta] q t q [ts] [q
  s] t [ra] [WO] [epsj] t e [tpj] [esl] [tsl] [eak] [tpj] [esl]
  [tsl] [eak] [tpj] [qpj] t [qsl] t q t q [tsl] [Wak] r [WOH] r W r W r e t e t [epsj] t e [tpj] [esl] [tsl] [eak] [tpj] [esl] [tsl] [eak] [tpj] [qpj] t [qsl] t q t q [tsl] [Wak] r [WOH] r W r W r [epsf] t e t e t e [ts] [ed] [ts] [ed] [ts] [ed] [ts] [ed] [ts] [qpsf] t q t [4q] t q [ts] [Wd] [rs] [Wd] [rs] [Wd] [rs] [Wd] [epsj] t e [tpj] [esl] [tsl] [eak] [tpj] [esl] [tsl] [eak] [tpj] [qpj] t [qsl] t q t q [tsl] [Wak] r [WOH] r W r W r [ep] t [ef] t [ed] t [ed] [ts] [ed] t [ed] [tf] [ed] [ts] [ep] [to] [qp] t [qf] [tf] [qd] t [qd] [ts] [Wd] r [Wf] [rf] [Wd] [rs] [Wp] [ro] [ep] t [es] t [epsj] t e t [euf] t e [tf] [ed] [ts] [ep] [to] [qp] t [qs] t [qpsj] t q t [WHu] r W r W r W p [rp] [8qes] p p s p p s s s s s s [8qes] p p s p p s s s s s s [9wrs] a s s [0wra] O [epsj] t e [tpj] [esl] [tsl] [eak] [tpj] [esl] [tsl] [eak] [tpj] [qpj] t [qsl] t q t q [tsl] [Wak] r [WOH] r W r W r e t e t [epsj] t e [tpj] [esl] [tsl] [eak] [tpj] [esl] [tsl] [eak] [tpj] [qpj] t [qsl] t q t q [tsl] [Wak] r [WOH] r W r W r [epsf] t e t e t e [ts] [ed] [ts] [ed] [ts] [ed] [ts] [ed] [ts] [qpsf] t q t [4q] t q [ts] [Wd] [rs] [Wd] [rs] [Wd] [rs] [Wd] [epsj] t e [tpj] [esl] [tsl] [eak] [tpj] [esl] [tsl] [eak] [tpj] [qpj] t [qsl] t q t q [tsl] [ak] [OH]

  Level: 6
  Length: 04:50
  Intermediate
  Believer

 • u p a [6s] p| u p a [6s] p| u p a [6s] a p s a p [6f] f f f d f [9g] g| g f d [8f] s| d s [7a] f s a [6p] 6 6| 6 0 e r [6t] e 666 0 [6e] r [6t] e 666 0 [6e] r [6t] r [6e] t [6r] e [6u] u 6 u| [6y] u [9i] i 999 i [9u] y [8u] t 888| [8y] t [7r] u 7 [7t] [7r] [6e] 6 666 y [6y] u [9i] i 999 p [9o] i [8o] u 888| [8y] t [7r] u 7 [7t] [7r] [6e] 6 666 6| f j k [el] j| f j k [el] j| f j k [el] k [ej] l [ek] j [ex] x e x x [ez] x [yc] c|y| c [yx] z [tx] l t| [tz] l [rk] x r l [rk] [ej]
  Level: 4
  Length: 01:10
  Easy
  Bella Ciao

 • s f j l f j k [el] [tj] u p s f j k [el] [tj] u p s f j k [el] t u k [pj] [sl] f j j [ex] t [ux] p [sx] u p a [6s] [etp] 3 [et] 6 [etu] [3p] [eta] [6s] [etp] 3 [et] 6 [etu] [3p] [eta] [6ps][et] [3a] [etp] [5os] [wr] [5a] [wrp] [4ipf] [qe] [4ipf] [qe] [O3uf]
  Level: 5
  Intermediate
  Bella Ciao (Intermediate)

 • [763]|||[63]||| [763]| g| f| [d63]| a| p| d| g| [f763]|||[63]||| 6| 8| 9| 6| 9| q| 0| | [86]| 0| 9| 6| 7| 9| 8| | [e6]| [t8]| [y9]| 6| [y9]| [qi]| [u0]| | [u60]| [t8]| [y9]| 6| [y9]| [r7]| [e6]||g| [f6]| 8|d|[s9]| 6|a| [d96]| q|p|[o0]||u| [i86]| 0|u|[y9]| 6|t| [u9]| 7|r|[e8]||g| [f6]| 8|[gd]|[sj9]| 6|[ga]| [fd9]| q|[da]|[pf0]||[ug]| [wif6]| 8|[ui]|[yp9]| 6|[ra]| [ts9]| 7|[aW]|[pe6]||[ig]| [uf6]| 1|[id]|[sp52]||[ia]| [ud2]| 3|[us]|[pi4]||[si]| [ua3]| 1|[pi]|[yi2]||[ya]| [us3]| 1|[ra]|[pe6]| | [ka9730]|||y|u| [qpi64]| s| [of851]| d|s| [yo95]| a| [us63]| a|p| [u851]| [uo]| [ie962]| u|y|[u3] 7 0 Q r 0 3 7 0 Q r I [a3] [p7] [I0] [uQ] r 0 [a3] [p7] [I0] [uQ] r 0 3 7 g 0 [fQ]| [d73]|a 7 p 0 [dQ] r I 0 [u3] 7 0 Q| [73]| 7 [I0] Q [ro] 0 [oe5] 9 w e| [r5]| 9 w [ye]|u [u3] [p7] [I0] [uQ] r 0 [a3] [p7] [I0] [uQ] r 0 3 7 g 0 [fQ]| [d73]|a 7 p 0 [dQ] r I 0 [u3] 7 0 Q|[73]| 7 [I0] Q [ro] 0 [oe5] 9 w S| [d5]|r 9 w J|k|3 7 0 [zQ]|[x73]| 7 z 0 [xQ] r C 0 2 6 Q j|j| [h2] 6 Q|h|G|G|f|[a5] 9 r a|d| [d7] $ 9|G|G|j|j|2 6 Q j|j| [h2] 6 Q|h|G|G|f|[a5] 9 r a|d| [d7] $ 9|G|G|k|k|[LG2] 6 Q [jd]| [ha2] 6 0|[ha]|[pG]|[pG92]|[of]| [yod5] 9 r| [ohd]|2 7 Q|[kaG]| [xkf2]| [LGC62] Q|[jd]|[jd]|[ha630]| [ha]|[pG]|[pG]|[of]|[k95]| k| z| [zQ7]| C| C| n| n| [eL9]| b| b| v| v| C| C| x| [yd52]| | [oh]| |[ka752]| |[xf]| |C
  Level: 7
  Length: 01:39
  Intermediate
  Bella Reborn (Twilight)

 • [ywa] o a o [sY] o s o [ywa] o a o [tp] o p o [ywa] o a o [sY] o s D [wid] o d o [sY] o s o [wa5] o a s [s(] o a p [qa5] o s o [a(] o p o [qa5] o a o [p4(] o p o [o94] y o y [o@] y o y [j92]hfd [92] [j92]hfd| [j92]hfd|jhfd| 9 Z z [le] [tj] h l [fe] [d9] e y|e|f g 4 8 e|[te]|s d 9 e y|e| | 9 Z z [le] [tj] h l [fe] [d^] q w q E|f g 9|k [le] i|V b 8|m [zw] t m z x q [ne] u x r m n b 8 [wn] t x e m z x q n b [vt] i c x z 9 [wm] [rn] v w|z| 9 Z z [le] [tj] h l [fe] [d^] q w q e q E q 0 k k [tic] c [yon] n z [vupe]x||[upe]| |lz [x8] [wh] [uh] g g [f8] [wf] d [p4] [p8] [se] s f [f8] [wh] h 4 [h8] [qh] g g [f8] [wf] d [p6] [p0] [se] s f [f8] [je] j [kf8] [wh] [th] g g [f8] [wf] d [s4] [s8] [qg] g j [j8] [ze] z [x8] [wh] [th] g g [f8] [wf] d [si4] [si8] [qpg] [pg] [sj] [sj6] [zqg] [zg] ^ [zq] [zE] l [j8] [wj] [th] f [d9] w e t [ye]| | 9 Z z [le] [tj] h l [fe] [d9] e y|e|f g 4 8 e|[te]|s d 9 e y|e| | 9 Z z [le] [tj] h l [fe] [d^] q w q E|f g 9|k [le] i|V b 8|m [zw] t m z x q [ne] u x r m n b 8 [wn] t x e m z x q n b [vt] i c x z 9 [wm] [rn] v w|z| 9 Z z [le] [tj] h l [fe] [d^] q w q e q E q 0 k k [tic] c [yon] n z [vupe]x||[upe]| |lz [x8] [wh] [uh] g g [f8] [wf] d [p4] [p8] [se] s f [f8] [wh] h 4 [h8] [qh] g g [f8] [wf] d [p6] [p0] [se] s f [f8] [je] j [kf8] [wh] [th] g g [f8] [wf] d [s4] [s8] [qg] g j [j8] [ze] z [x8] [wh] [th] g g [f8] [wf] d [si4] [si8] [qpg] [pg] [sj] [sj6] [zqg] [zg] ^ [zq] [zE] l [j8] [wj] [th] f [d9] w e t [ye]| | 4 [sj8] [sqj] [lf] [lf6] [xh0] [xhe] [vk] [wvrk9]||[wr9]| | 8 [zwc] [ztc] [xm] [qlb] [tlb] [vok] [xh] [zwrh9]||[wr9]| |lz [x8] [wh] h [yg] [ge] f f d [tqp] p s [tsq] f f h h [wkf8] h h [wg8] g f f d [si4] [si] [pg] [qpge] [sj] [sj] [ztqg] [zg] [wkd8] [ha] [ha] [wpg8] [pg] [of] [of] [id] [wso8] [so] [sg] [sge8] [jd] [jd] [zg] [zg] [xhe96]
  Level: 7
  Length: 03:24
  Intermediate
  Bella's Lullaby (Twilight)

 • Z z l j h l f d Z z l j h l||v||b| |[ue9] Z z [yle9] j h l f [ued9]||[ye9]||D g [wg84]||[e84]||s d [ued9]||[ye9]| |[ue9] Z z [yle9] j h l f [ued9]||[ye9]||D g [w84] k l [e84]||V b [ue9]|m z [ye9] m z x [yw8] n|[xwt8]|m n b [w84] n|[xe84]|m z x [yw8] n b [wvt8]|c x z [w84] m n [ve84]| |x [ue9] Z z [yle9] j h l f [ued9]||[ye9]| |[ut0] k k [tqic] c [ywon] n z [xe]up|||lz[x8] [wh] [uh] g g [f8] [wf] d [p4] [p8] [se] s f [qf] [th] h 4 [h8] [qh] g g [f8] [wf] d [p6] [p0] [se] s f [f6] [j9] j [kf8] [wsh] [tsh] [pg] [pg] [of8] [qof] [id] [si4] [si8] [qpg] [pg] [jf] [jf6] [zj0] [zj] [xk8] [wsh] [tsh] [pg] [pg] [of8] [qof] [id] [si4] [si8] [qpg] [pg] [jf] [jf6] [zj0] [zj] [q^E9] z z l [wtj8] j h f [yed9]|||[q84] [sj] [sj] [lf] [lfe60] [xh] [xh] [vk] [wvrk9]|||[q^E9] [zc] [zc] [xm] [wtlb8] [lb] [vk] [xh] [zywh9]| |zx[C9] [je] [jI] h h [G9] [eG] f [a5] [a9] [rd] d [aG] [waG] [yj] j [LG9] [jed] [jdI] [ha] [ha] [pG9] [peG] [of] [od5] [od9] [rha] [ha] [kG] [wkG] [yxk] [xk] [LC7] [jdQ] [yjd] [ha] [ha] [pG9] [peG] [of] [od0] [rod] [haI] [ha] [kG] [kG0] [xrk] [xk] [kGC7]

  Level: 7
  Length: 02:25
  Intermediate
  Bella's Lullaby (Twilight) (Alternative)

 • [7G] [Qf] [eG] [yj]
  [eG] T u p f G j k G f
  [5G] [9f] [wG] [rj]
  [eG] T o p f G L L k
  [7G] [Qf] [eG] [yj]
  [eG] T u p f G j k G f
  [5G] [9f] [wG] [rj]
  [eG] T o f G L L k
  [7raG] [Qf] [rG] [Qyj] Q r Q
  [6aG] [Qf] [rG] [yj] [uk] [rG] [ef]
  [5aG] [wf] [rG] [wyj] 7 9 7
  [6aG] [0f] [rG] [IL] [IL] [uk] e
  [7raG] [Qf] [rG] [Qyj] Q r Q
  [6aG] [Qf] [rG] [yj] [uk] [rG] [ef]
  [5aG] [wf] [rG] [wyj] 7 9 7
  [6aG] [0f] [rG] [IL] [IL] [0uk] e r T
  [9edj] [wsh] [edj] [8tgl] [rfk] [8wsh]
  [9eydj] q e y q [6d] [7f] [8g]
  [qidj] e y [ij] [tusg] [oj] i o [ig] [uf]
  [9ad] q r y 9 [qrd] [9g] [qej]
  [9djz] q e [ypz] [ufhl] [iz] u i [ul] [th]
  [S6pj] 0 e w 0 [Tox]
  [yijzc] q e [yic] [tulx] [ic] [pb] [uc]
  [qykv] [rz] [wk] [yv] [rz] w [9x]
  [ypgjc] [ez] [ij] [pc] [uofhx] [ul] u i [uh] [tx]
  [eidgx] q y [iz] [yz] [6d] [7f] [8g]
  [qidj] e y [ij] [tusg] [oj] i o [ig] [uf]
  [9ad] q r y 9 [qrd] [9g] [qej]
  [9djz] q e [ypz] [ufhl] [iz] u i [ul] [th]
  [S6pj] 0 e w 0 [Tox]
  [yijzc] q e [yic] [tulx] [ic] [pb] [uc]
  [qykv] [rz] [wk] [yv] [rz] w [9x]
  [ypgkc] [ez] [ij] [pc] [uohx] [ul] u i [uh] [tx]
  [Jwx] t u [gz] [qeygjz]
  [9yi] q e [qi] [8t] [0o] i o [wi] u
  [7ry] 9 q [7y] 9 q 9 i
  [9rp] q e [qp] [8tu] [0i] u i [wu] t
  [T] 0 e w 0 [To]
  [9yi] q e [qi] [8tu] i p u
  [7y] r w y r w 9
  [7rp] 9 q [9p] [8tu] [0i] u i [wu] [0t]
  [9yi] q e [9e] y i p d f g
  [ydj] p i [dj] [tpg] [uj] [sg] [of]
  [rad] i y a i [yd] [ag] [ij]
  [raz] i y [az] [tol] [uz] [sl] [oh]
  [Tsj] p u s [Tp] [Tophjx]
  [9ygjc] e y [igjc] [tufhx] [igjc] [pjlb] [igjc]
  [ryhzv] [rdkz] [wahk] [yohzv] [rkz] w [9flx] [flx]
  [rpgjc] [ygz] [rdgj] [pgjc] [tuhx] [ighl] u i [ush] [tjlx]
  [Jyohx] [yigjz] [6d] [^f] [8g]
  [qidj] e y [ij] [tusg] [oj] i o [ig] [uf]
  [9ad] q r y 9 [qrd] [9g] [qej]
  [9djz] q e [ypz] [ufhl] [iz] u i [ul] [th]
  [S6pj] 0 e w 0 [Tox]
  [yijzc] q e [yic] [tulx] [ic] [pb] [uc]
  [qykv] [rz] [wk] [yv] [rz] w [9x]
  [ypgjc] [ez] [ij] [pc] [uohx] [uhl] u i [uh] [thx]
  [Jeihx] q y [eigjz] [qgjz] y [ei] q
  [yigjc] [ez] [yj] [ic] [uofhx] [ufhl] u i [ufh] [tfhx]
  [wufhx] e y [eidgjz] [eidgjz] e y [ex]
  [rc] y i z j c [wx] t u l h x
  [dx] i p [iz] [pz] d i p
  [9ry] i p a

  Level: 8
  Length: 03:58
  Expert
  Beloved Tomboyish Girl (Touhou)

 • [wo80]sf d [ws80]| p [ws80]| [wo80]sf d [ws80]| h [wf80]d f [wo80]sf d [ws80]| p [ws80]| [wo80]sf d [ws80]| h [wf80]du [o8] u o [u8] o uy8 t [o8] u o [u8] o uy8 t [t4] y u [y4] t ye4 w [t4] y u [y4] t ye4 w [wo8] u [od] u [so] uyd t [so] u [od] u [so] uyd t [tq] y [us] y [tp] yes w [tp] y [us] y [tp] yes w [wt80]tttt [wt80]| o [wu80] y [wt80]ttttt[wt80]| o [wu80] y [tq86]| y [q86] u| [wq86] e||| [uto531]| 5 [uto531]| [ut] [y5] t [uto531] tttt[t531]ty u [y531] t [yqe864]| t [qe864]||[864] [wu] [yw864] [wt] [yw] [wt864] [yw] [wu864][yw] [wt] [uto531]| 5 [uto531]| [ut] [y5] t [uto531] tttt[t531]ty u [y531] t [yqe864]| t [qe864]||[864] [wut] [yw864] [wt] [yw] [wt] [yw] [wu][yw]5 [wt6] [wo80] p [ws80] p [wo80] ps[w80] p [wo80] p [ws80] p [wo80] puY[w80] y [qo86] p [sq86] p [qo86] ps[q86] p [qo86] p s p o puY y [wo8] u [od] u [so] uyd t [so] u [od] u [so] uyd t [tq] y [us] y [tp] yes w [tp] y [us] y [tp] yes w [o81] [u9] [wo] [u6] [o5] [u6][y3] [t2] [o81] [u9] [wo] [u6] [o5] [u6][y3] [t2] [t84] [y9] [u0] [y9] [t8] [y9][e6] [w5] [t84] [y9] [u0] [y9] [t8] [y9][e6] [w5] [t860]t[ut][ts][t860] ts[860] o [u860] y [wt80]t[ut][ts][wt80]tts[w80] o [wu80] y [t864] is[y864] is[u864] is[w864] e| | [uto531]| 5 [uto531]| [ut] [y5] t [uto531] tttt[t531]ty u [y531] t [yqe864]| t [qe864]||[864] [wu] [yw864] [wt] [yw] [wt864] [yw] [wu864][yw] [wt] [uto531]| 5 [uto531]| [ut] [y5] t [uto531] tttt[t531]ty u [y531] t [yqe864]| t [qe864]||[864] [wut] [yw864] [wt] [yw] [wt] [yw] [wu][yw]5 [wt6] [wo80] p [ws80] p [wo80] ps[w80] p [wo80] p [ws80] p [wo80] puY[w80] y [qo86] p [sq86] p [qo86] ps[q86] p [qo86] p s p o puY y [wuo80] 5 [wuo80] [uo5] [wqpi8] 5 [wuo80] 5 [wso80] 5 [wso80] [so5] [wqpd8] 5 [wso80] 5 [wsf80] 5 [wsf80] [sf5] [wqgd8] 5 [wsf80] 5 [wf80] 5d[ws80] 5 [wf80] 5d[ws80] 5[o5] [wuo80] [uo5] [wuo80] [uo5] [wqpi8] 5 [wuo80] [uo5] [wso80] [so5] [wso80] [pd5] [wqpd8] 5 [wso80] 5 [wsf80] 5 [wsf80] [sf5] [wqgd8] 5 [wsf80] 5 [wf80] 5d[ws80] 5 [wf80] 5d[ws80] 5[o5] [wo80]sf d [ws80]| p [ws80]| [wo80]sf d [ws80]| h [wf80]d f [wo80]sf d [ws80]| p [ws80]| [wo80]sf d [ws80]| h fd f [uto531]| 5 [uto531]| [ut] [y5] t [uto531] tttt[t531]ty u [y531] t [yqe864]| t [qe864]||[864] [wu] [yw864] [wt] [yw] [wt864] [yw] [wu864][yw] [wt] [uto531]| 5 [uto531]| [ut] [y5] t [uto531] tttt[t531]ty u [y531] t [yqe864]| t [qe864]||[864] [wut] [yw864] [wt] [yw] [wt] [yw] [wu][yw]5 [wt6] [o531] oo[o5]o[o531] uuuu[u5] uu [y531]tt s [p531]ty u [y531] t [y864]| t [e864] o ps[864] p [u864]uuuuu[o864] uu[u864]uo u [o531] p [s5] [p531] o ps5 p [o531] tttt[t531]ty u [y531] t [y864]| t [e864] o p [s864] u [y864] t y [t864] y uy[864] t 1
  Level: 6
  Length: 03:11
  Intermediate
  Best Day Of My Life

 • s [qsfp] g g | f g f g [dp] g | [fj] [duo] s s s s [qsfp] g g | f g f g [dp] g | j [duo] s s s [qsfp] g g | f g f g | [dp] g | j [duo] s s s [qsfp] g g | f g f g | [eyi] | [eyi] | [wtu] | [wtu] i E E [qet] | q u i [ey] | u i | p | t t i i u y t | u i E E i q i iu[qey] | u i | p | t | t | i i u y u | ty u i u t w | w q | [qet] | t [wt0] | yte | y i i i | o i | p p p [wyp] | o | [wry] p p | i ioiy | ip [tip] s p | ioi | ip p oi yiopp o i pio | t i o p p | t i o p p | t i o p p [qt]p | o i o iyy t p P s s|P | p | p | o i o y y t p P s [suo] | P | [ip] o p P p y y t p P s p | o | s | t t t P p o ioiuytt o o | io | io | iop | p p p [eyp] y y | P P P P i i | yo | po | iiy ytew | s a | ppooi | iiip | ooii | iiop | ooii | yt o p p p p P p i s | s d d d s spsp | t i o p p | t i o p P | p o i o y y t p P s s | P | p | o o o o i y t p P s s | P | p i o p P o y y t p P s p | o | s | p p p s P p o | i | oio | io | i[tuo] | i [tup] | i | t [etu] i i | u i u i q e t e | w | t u i i | u i u i q e t e | w | t u i i | u i u i q e t e | w | q
  Level: 6
  Length: 03:20
  Intermediate
  Best Thing I Never Had

 • [4sl] q 4 q 4 q 4 q
  3 0 3 0 3 0 3 [0ak]
  [6sl] e 6 e 6 e 6 e
  5 w 5 w 5 w 5 w
  [4sl] q 4 q 4 q 4 q
  3 0 3 0 3 0 3 [0ak]
  [6sl] e 6 e 6 e 6 e
  5 w 5 w 5 w 5 w
  [4sl] q [4sl] [qpj] 4 q 4 q
  3 0 3 0 [3hv] 0 [hv] 3 [0fx]
  [6sl] e [6sl] [epj] 6 e 6 e
  5 w 5 w [5gc] w [gc] 5 [wfx]
  [4sl] q [4sl] [qpj] 4 q 4 q
  3 0 3 0 [3hv] 0 [hv] 3 [0fx]
  [6sl] e [6sl] [epj] 6 e 6 e
  5 w 5 w [5gc] w [gc] 5 [wfx]
  [4sl] q [4sl] [qpj] 4 q 4 q
  3 0 3 0 [3hv] 0 [hv] 3 [0fx]
  [6sl] e [6sl] [epj] 6 e 6 e
  5 w 5 w [5gc] w [gc] 5 [wfx]
  [4sl] q [4sl] [qpj] 4 q 4 q
  3 0 3 0 [3hv] 0 [hv] 3 [0fx]
  [6sl] e [6sl] [epj] 6 e 6 e
  5 w 5 w [5gc] w [gc] 5 [wfx]
  [4qsl] [sl] [pj] [sl] [sl]
  [30ak] [oh] [hv] [hv] [fx]
  [6esl] [sl] [pj] [sl] [sl]
  [5wak] [oh] [gc] [gc] [fx]
  [4qsl] [sl] [pj] [sl] [sl]
  [30ak] [oh] [hv] [hv] [fx]
  [6esl] [sl] [pj] [sl] [sl]
  [5wak] [oh] [gc] [gc] [fx]
  [4sl] q [4sl] [qpj] 4 [qsl] 4 [qsl]
  3 [0ak] 3 [0oh] [3hv] 0 [hv] 3 [0fx]
  [6sl] e [6sl] [epj] 6 [esl] 6 [esl]
  5 [wak] 5 [woh] [5gc] w [gc] 5 [wfx]
  [4sl] q [4sl] [qpj] 4 [qsl] 4 [qsl]
  3 [0ak] 3 [0oh] [3hv] 0 [hv] 3 [0fx]
  [6sl] e [6sl] [epj] 6 [esl] 6 [esl]
  5 [wak] 5 [woh] [5gc] w [gc] 5 [wfx]
  [4qsl] [sl] [pj]
  [30] [hv] [hv] [fx]
  [6esl] [sl] [pj]
  [5w] [gc] [gc] [fx]
  [4qsl] [sl] [pj]
  [30] [hv] [hv] [fx]
  [6esl] [sl] [pj]
  [5w] [gc] [gc] [fx]
  [4sl] q [4sl] [qpj] 4 q 4 q
  3 0 3 0 [3hv] 0 [hv] 3 [0fx]
  [6sl] e [6sl] [epj] 6 e 6 e
  5 w 5 w [5gc] w [gc] 5 [wfx]
  [4sl] q [4sl] [qpj] 4 q 4 q
  3 0 3 0 [3hv] 0 [hv] 3 [0fx]
  [6sl] e [6sl] [epj] 6 e 6 e
  5 w 5 w [5gc] w [gc] 5 [wfx]
  [4qsl] [sl] [pj] [sl] [sl]
  [30ak] [oh] [hv] [hv] [fx]
  [6esl] [sl] [pj] [sl] [sl]
  [5wak] [oh] [gc] [gc] [fx]
  [4qsl] [sl] [pj] [sl] [sl]
  [30ak] [oh] [hv] [hv] [fx]
  [6esl] [sl] [pj] [sl] [sl]
  [5wak] [oh] [gc] [gc] [fx]
  [4sl] q [4sl] [qpj] 4 [qsl] 4 [qsl]
  3 [0ak] 3 [0oh] [3hv] 0 [hv] 3 [0fx]
  [6sl] e [6sl] [epj] 6 [esl] 6 [esl]
  5 [wak] 5 [woh] [5gc] w [gc] 5 [wfx]
  [4sl] q [4sl] [qpj] 4 [qsl] 4 [qsl]
  3 [0ak] 3 [0oh] [3hv] 0 [hv] 3 [0fx]
  [6sl] e [6sl] [epj] 6 [esl] 6 [esl]
  5 [wak] 5 [woh] [5gc] w [gc] 5 [wfx]
  [4sl] q [4sl] [qpj] 4 q 4 q
  3 0 3 0 [3hv] 0 [hv] 3 [0fx]
  [6sl] e [6sl] [epj] 6 e 6 e
  5 w 5 w [5gc] w [gc] 5 [wfx]
  [4sl] q [4sl] [qpj] 4 q 4 q
  3 0 3 0 [3hv] 0 [hv] 3 [0fx]
  [6sl] e [6sl] [epj] 6 e 6 e
  5 w 5 w [5gc] w [gc] 5 [wfx]
  [4sl] q [4sl] [qpj] 4 q 4 q
  3 0 3 0 [3hv] 0 [hv] 3 [0fx]
  [6sl] e [6sl] [epj] 6 e 6 e
  5 w 5 w [5gc] w [gc] 5 [wfx]
  [4sl] q [4sl] [qpj] 4 q 4 q
  3 0 3 0 [3hv] 0 [hv] 3 [0fx]
  [6sl] e [6sl] [epj] 6 e 6 e
  5 w 5 w [5gc] w [gc] 5 [wfx]
  [4qsl] [sl] [pj] [sl] [sl]
  [30ak] [oh] [hv] [hv] [fx]
  [6esl] [sl] [pj] [sl] [sl]
  [5wak] [oh] [gc] [gc] [fx]
  [4qsl] [sl] [pj] [sl] [sl]
  [30ak] [oh] [hv] [hv] [fx]
  [6esl] [sl] [pj] [sl] [sl]
  [5wak] [oh] [gc] [gc] [fx]
  [4sl] q [4sl] [qpj] 4 [qsl] 4 [qsl]
  3 [0ak] 3 [0oh] [3hv] 0 [hv] 3 [0fx]
  [6sl] e [6sl] [epj] 6 [esl] 6 [esl]
  5 [wak] 5 [woh] [5gc] w [gc] 5 [wfx]
  [4sl] q [4sl] [qpj] 4 [qsl] 4 [qsl]
  3 [0ak] 3 [0oh] [3hv] 0 [hv] 3 [0fx]
  [6sl] e [6sl] [epj] 6 [esl] 6 [esl]
  5 [wak] 5 [woh] [5gc] w [gc] 5 [wfx]
  [4sl] q [4sl] [qpj] 4 [qsl] 4 [qsl]
  3 [0ak] 3 [0oh] [3hv] 0 [hv] 3 [0fx]
  [6sl] e [6sl] [epj] 6 [esl] 6 [esl]
  5 [wak] 5 [woh] [5gc] w [gc] 5 [wfx]
  [4sl] q [4sl] [qpj] 4 [qsl] 4 [qsl]
  3 [0ak] 3 [0oh] [3hv] 0 [hv] 3 [0fx]
  [6sl] e [6sl] [epj] 6 [esl] 6 [esl]
  5 [wak] 5 [woh] [5gc] w [gc] 5 [wfx]
  [4qsl]

  Level: 6
  Length: 3:46
  Intermediate
  Better Off Alone

 • [eT60*]|Tyu[upT]|| [ywurp95]|[uo][yi][eT][ut]|[yr]| [upeT60]|6|6|6 [yQ] [wu6]|6 Sf[j6]|6| [upTS6]| [yd6] [uf6]|| [toihe4]| [ig4][ts][pe4]|| [yurof5]| [yd5][ts][ra5]|| [upTS6]| [yd6] [uf6] 3|6 [upTS6]| [yd6] [uf6]|| [toihe4]| [ig4][ts][pe4]|| [yurof5]| [yd5][ts][ra5]| [ra] [yupdT6]| 6 [TS6] 3|6 [tie4]| 4 [wr4]|[qe] 4 [wri4] 4[w0][yr] 1 [oa4] 1 [od4] 1 [yri4]| 4 [te4]|[wr] 4 [tie4] 4[qe][ut] 1 [sp4] 1 [pf4] 6 [utof5]| 5 [yro5]|[toe] 5 [yrod5] 5|2 5 5 2 5 [yped6]| 6 [rpea6]|[yped] 6 [upfeTS6] 3|6|3 6| [upTS6]| [yd6] [uf6]|| [toihe4]| [ig4][ts][pe4]|| [yurof5]| [yd5][ts][ra5]|| [upTS6]| [yd6] [uf6] 3|6 [upTS6]| [yd6] [uf6]|| [toihe4]| [ig4][ts][pe4]|| [yurof5]| [yd5][ts][ra5]| [ra] [yupdT6]| 6 [TS6] 3|6 [tie4]| 4 [wr4]|[qe] 4 [wri4] 4[w0][yr] 1 [oa4] 1 [od4] 1 [yri4]| 4 [te4]|[wr] 4 [tie4] 4[qe][ut] 1 [sp4] 1 [pf4] 6 [utof5]| 5 [yro5]|[toe] 5 [yrod5] 5|2 5 5 2 5 [yped6]| 6 [rpea6]|[yped] 6 [upfeTS6] 3|6|3 6
  Level: 8
  Length: 01:09
  Expert
  Beyond The Distant Skies (Fire Emblem)

 • spk[pe]| |
  jsphspgspfspDspf|
  Poj[wo]| |
  hPogPoDPodPoSPod|
  spk[pe]| |
  jsphspgspfspDspf|
  Poj[wo]| |
  hPojPoJPolPozPoZPo[xueb0]

  Level: 4
  Length: 00:22
  Easy
  Big Prophecy (The Adventure Zone)

 • [lj] s [kH] s [hJ] s [jg4]|[tie] g 8 h [tjie]| [hd5]|[yi] [da] 7SdSdSdS[yw]dSdSdSd [d^]|[yigdE]|[g^] h [yiHE]| [jg4]|[tie] s 4 d[tsie]dg [h^]|[yiHE] h [^H] h [yigE]| [spg4]|[tpie]sDds[p4] o [tie]| [J5]khd[yoPE] P [a5] s [yrod]| [tf]|[yid] s t|[uo]| [a5]ha[ysr]js[S5]JS[yrd]kd [utlf]|[tsi9]|[tsI(]|[tso0]| [p4]ss[tsie]|8|[tied] s [p4]|[tsie]|8|[tie]| [p4]ss[tsie]|8|[wtd0] s [p4]|[tqie]|[so92]|[oa30]| [p4]ss[tsie]|3|[wtd0] s [p@]|[wsYE]|2|[ytE]| [p5]ss[wsiE]|8|[widE] s [p4]|[tqie]|[gP5]|[sf6]| [s^]dg[tiW]gh[H4]hg[tiW]| [roiH]hg[h5]gd[wsE8]|| [l4] j [tqhe] g [d^] f [yqgE]| [l4] j [tqhe] g [yqdE] g [tsqe]| [yqdE] g [tsqe]|[yqdE] f g J [j5] j [ywhE] g [h8]|[wut]| [l4] j [tqhe] g [d^] f [yqgE]| [l4] j [tqhe] g [yqdE] g [tsqe]| [yqdE] g [tsqe]|[yqdE] f g J [j5] g [wtoh] h [qige]|| ^|[yigdE] d [gd^] h [yiHE]| [jg4]|[tie] [sg] 4 d[tsie]dg [hd^]|[yiHE] h [^H] h [yigE]| [spg4]|[tpie]sDds[p4] o [tie]| [J5]khd[yoPE] P [a5] s [yrod]| [tf]|[yid] s t|[uo]| [a5]ha[ysr]js[S5]JS[yrd]kd [utlf]|[tsi9]|[tsI(]|[tso0]| [l4] j [tqhe] g [d^] f [yqgE]| [l4] j [tqhe] g [yqdE] g [tsqe]| [yqdE] g [tsqe]|[yqdE] f g J [j5] j [ywhE] g [h8]|[wut]| [l4] j [tqhe] g [d^] f [yqgE]| [l4] j [tqhe] g [yqdE] g [tsqe]| [yqdE] g [tsqe]|[yqdE] f g J [j5] g [wtoh] h [qige]|| [p4]ss[tsie]|8|[tied] s [p4]|[tsie]|8|[tie]| [p4]ss[tsie]|8|[wtd0] s [p4]|[tqie]|[so92]|[oa30]| [p4]ss[tsie]|3|[wtd0] s [p@]|[wsYE]|2|[ytE]| [p5]ss[wsiE]|8|[widE] s [p4]|[tqie]|4|[yqE]| [l4] [qj] [the] g [yqdE] f g| [l6] [j0] [the] g [yqdE] g [tsqe]| [yqdE] g [tsqe]|[yqdE] f g J [j5] j [wqh9] g [h5]9q[80]| [l4]6j8[qh] g [d^9] f [qg8]| [l4]6j8[qh] g [yqdE] g [tsqe]| [yqdE] g [tsqe]|[yqdE] f g J [j5] g [wtoh] h [qige]|| [p4]ss[tsie]|8|[tied] s [p4]|[tsie]|8|[tie]| [p4]ss[tsie]|8|[wtd0] s [p4]|[tqie]|[so92]|[oa30]| [p4]ss[tsie]|3|[wtd0] s [p@]|[wsYE]|2|[ytE]| [p5]ss[wsiE]|8|[widE] s [p4]|[tqie]|4|[yqE] i 4|[tqe]|4|[yqE] i 4|[tqe]|4|[yqE] i 4 q [lj] s [kH] s [hJ] s [qg][je]
  Level: 6
  Length: 02:36
  Intermediate
  Binks no Sake (One Piece)

 • 5||[o8]||[p5]||o|[i8]|u||5|| [s8]|d|s|[a5]|o|p|[a9]|| [f5] g f d s a [qp]||[a8]||p|[wo]|i||9|| [qa]|s|p|[wo]|i|o|[u8]|| [u5]|i|I|[o8]||[p5]||o|[i8]|u||5|| [s8]|d|s|[a5]|o|p|[a9]|| [f5] g f d s a [qp]||[a8]||p|[wo]|i||9|| [qa]|s|p|[wo]|i|o|[u8]||[u5]|i|I| [u8]||5||[s8]||[d5]||s|[a0]|| [s7]|a|s|[qp]|| [a8]|p|a|[wo]|| [o9]|p|a|[s8]||[d5]||s|[a0]|| [s7]|a|s|[qp]|| [a8]|p|a|[wo]|| [o9]|p|a|[wo]|| [o9] i u [o8]||[p5]||o|[i8]|u||5|| [s8]|d|s|[a5]|o|p|[a9]|| [f5] g f d s a [qp]||[a8]||p|[wo]|i||9|| [qa]|s|p|[wo]|i|o|[u8]|| [u5]|i|I|[o8]||[p5]||o|[i8]|u||5|| [s8]|d|s|[a5]|o|p|[a9]|| [f5] g f d s a [qp]||[a8]||p|[wo]|i||9|| [qa]|s|p|[wo]|i|o|[u8]|| [u5]|i|I|[u8]||8
  Level: 4
  Length: 02:08
  Easy
  Bir Sarkisin Sen

 • [zji] g [zj] g [yjg] s [lg] s [pkf] s [kf] s [ojf] s [hf] s [jig] s [jg] s [yjg] s [lg] s [tkf] s [kf] s [jf] s [hf] [so4]a[p8] q ap[oi4] [o6] [oi8] o [so6]a[p0] e ap[o5] [s0] [wod] p [so4]a[p8] q ap[oi2] [o6] [o8] u [y3] [o5] [yo9] [p0] [wo] o o o [wt84] uuiui[ue862]iu|u [ut60]iuiuiu [50] ytuy [ut84]iuiuiu [862]|uiui [ut60]iu|yt[y50]ty uy [t84] uu[uq8]io [to862] oi[o86]u [ut60]uou[to0] o [to50]oou[to0]u [ut84]ioo[tqo8] oo[tpi862] oi[o86]u [wt60]yuu[wti0] ui[w50]u i u [84] [tp84][tp][p84]o[o84]u[ti862]u[u862]y[u862] [u862] [ut60] [p60]p[p60]o[o60]i[i50]u[u50]y[u50] [u50] [u84] [p84]p[h84] [pg84] [d862]d [s862]s[a862] [o862] [yd60]d [s60]s[a60] [p60]o[p50] [50]ou[50] [to4]o[p4]o[tqp8]o[tp4]o[tpi2]o[o8] [tqoe] [to8] [utp6]o[p6]o[tpe0]o[p6]o[tp5]o[o5] [wto0] [o5] [tpi4]o[tp8]o[qp]p[s8]s[id4]p[p8] [qpie] [pi8] [sp6][sp][sp][oa6] [e0] [sp6][sp][sp][oa5] [s5]s[wso0]p[p5] [tpi4]o[tp4]o[tqp8][tp][o4][tpi]2o[to8] [tqoe] [to8] [utp6]o[p6]o[tpe0][tp][o6][tp]5o[tp5]o[wto0] [to5] [tp4]o[p4]o[qp8]p[s4]s[id2]p[p8] [qpie] [pi8] [sp6][sp][sp][oa6] [e0] [sp6][sp][sp][oa5] [so5]s[wso0]pp [ts4]a[p8] q [a8]p[oi2] [o6] [oi9] [o6] [us6]a[p0] e [a0]p[o5] [s0] [wod] [p0] [so4]a[p8] q [a8]p[oi2] [o6] [o8] [u6] [y1] [o5] [yo9] [p0] [ywo] o o o [zji] g [zj] g [yjg] s [lg] s [pkf] s [kf] s [ojf] s [hf] s [jig] s [jg] s [yjg] s [lg] s [tkf] s [kf] s [jf] s [hf]
  Level: 7
  Length: 01:55
  Intermediate
  Black Swan

 • [wh80]||s| |f||s| | [w80]| tt tt tt t| uu u y tyty [e860]| tt tt tt t| uu u y tyty [q864] t t| wwu u| q t t ww u u| [w975] t t| w u u iuy| |t|| [w80]| t| tt tt t| uu u yytyty [e860]| tt tt tt t| uu u y y[y860]t [q864] t t| w u u qqqt t w[w864] u [u864]| [w975] tt t [w975] u u| [w975]wwww w w www w [51] tttt[t51]ty u [51]| [51] tttt[t51] u r [r75] t [63] tttt[t63]ty u [63]| [63] ttt [t63] u r [r63] t [62] ooo [i62] u i [u62] y [62] y y [y62] i u [y62] t [84] ooo [i84] u i [u84] y [84] t [i84]| [i84]| [i84] o [51] tttt[t51]ty u [51]| [51] t t [t51] u r [r75] t [63] ttt [t63] y u [63]| [63] t t [t63] u r [r63] t [62] ooo [i62] u i [u62] y [62] t t [t62] i u [y62] t [84] y [y84] yy[y84] y[84] y [84]te||wu t tto||t| |u||t||5| [w80]| tt tt tt t| uu u y tyty [e860]| tt tt tt t| uu u y tyty [q864] t t| wwu u| q t t ww u u| [w975] t t| w u u iuy| |t| t [w80]| t| tt tt t| uu u yytyty [e860]| tt tt tt t| uu u y y[y860]t [q864] t t| w u u| q t t w[w864] u [u864]| [w975] tt t [w975] u u| [w975]wwww w w www w [51] tttt[t51]ty u [51]| [51] tttt[t51] u r [r75] t [63] tttt[t63]ty u [63]| [63] ttt [t63] u r [r63] t [62] ooo [i62] u i [u62] y [62] y y [y62] i u [y62] t [84] ooo [i84] u i [u84] y [84] t [i84]| [i84]| [i84] o [51] tttt[t51]ty u [51]| [51] t t [t51] u r [r75] t [63] ttt [t63] y u [63]| [63] t t [t63] u r [r63] t [62] ooo [i62] u i [u62] y [62] t t [t62] i u [y62] t [84] y [y84] yy[y84] y[84] y [84]te||wu t tt1 [t1] 1 1 [r1]r1 [e1] 1 [w1] 1 [q1]q1 [q1] 1 [10] 1 1 [t1] 1 1 [r1]r1 [e1]e1 [w1]w1 [q1]q1 [q1] 1 [10] 1 [51] [t510] [51] [51] [wr51][wr][51] [qe51] [51] [w510] [51] [q951][q9][51] [q951] [51] [8510] [51] [51] [wt51] [51] [51] [wr51][wr][51] [we51][we][51] [wti84][wti][84] [wti84][wti][84] [wti84]| [toe84]| [51] ssss[s51]sd f [51]| [51] ssss[s51] f a [a75] s [63] ssss[s63]sd f [63]| [63] sss [s63] f a [a63] s [62] hhh [g62] f g [f62] d [62] d d [d62] g f [d62] s [84] hhh [g84] f g [f84] d [84] s [g84]| [g84]| [g84] h [51] ssss[s51]sd f [51]| [51] s s [s51] f a [a75] s [63] sss [s63] d f [63]| [63] s s [s63] f a [a63] s [62] hhh [g62] f g [f62] d [62] s s [s62] g f [d62] s [84] d [d84] dd[d84] d[84] d [84]sp|| of s ss
  Level: 6
  Length: 03:39
  Intermediate
  Blank Space

 • [e60] 6|56|3 5[e60] 6|56 353[w5][e60] 6|56|3 5[qe2] 2|12 61 7[e60] 6|56|3 5[e60] 6|56 353[w5][e60] 6|56|3 5[qe4] 1|[e4][wr5] 35[t3][y5][ue6] 6|3[te6]|[ut6] 6[yr5] 5|25|[yr] 5[ut1] 1| 1|1 1[ye2] 2|62 6[t10] [y7][ue6] 60 3[te6]|[ut60] 6[ywr5] 5y 2[wr5]|[yro] 5[wut1] 1w[ye][wt][e10]|[w1] 1[yq2] 2[te] 2[rW3] 3[e50]3[r5][t6] 6r [t3][r6]|[e6] 3[ue6] 6|36|6 [u6][yu2] [i2] u6[ye2] [wt]2[rq]6[qe2] 2|62 61 7[te6] 6r [t3][r6] e6w3[te6] 6[ue] 3[pe6]|[ro6] 6[tie2] 2|62|[ye2] 6[q92] 2[ye] 6[ye2]|[y6]t[r5][te4] 14 1[te4] [wr1][te4] [ut4][yr5] 2[e5] 2[wr5] 2[tq5] 5[r30] 5[w7] 5[wt3] 5[r70] 5[e60] 36 3[te6] 6[te5] [yr5][ute4] 14 1[te4] [wr1][te4] [ut4][yr5] 2[w5] 2[wt5] 2[ye5] 5[ur3] 5[w7] 5[wr3] 5[ur7] [ti5][ur3] %7 %[uO3] %[y7] %[ue6] 60 3[te6]|[ut60] 6[ywr5] 5w 2[wr5]|[ywr] 5[wut1] 1[wt]|[wt1]|[wt1] 1[yq2] 2[te] 2[yr3] 3[ut50]3[wuo5][upe6] 60 3[ute6]|[utp60] 6[ywro5] 5[yw] 2[wr5]|[yro] 5[wut1] 1w[ye][wt][e10]|[w1] 1[yq2] 2[tie] 2[urW3] 3[50]35[e60] 6|56|3 5[e60] 6|56 353[w5][e60] 6|56|3 5[qe2] 2|12 61 7[e60] 6|56|3 5[e60] 6|56 353[w5][e60] 6|56|3 5[qe4] 1|[e4][wr5] 35[t3][y5][ue6] 6|3[te6]|[ut6] 6[yr5] 5|25|[yr] 5[ut1] 1| 1|1 1[ye2] 2|62 6[t10] [y7][ue6] 60 3[te6]|[ut60] 6[ywr5] 5y 2[wr5]|[yro] 5[wut1] 1w[ye][wt][e10]|[w1] 1[yq2] 2[te] 2[rW3] 3[e50]3[r5][t6] 6r [t3][r6]|[e6] 3[ue6] 6|36|6 [u6][yu2] [i2] u6[ye2] [wt]2[rq]6[qe2] 2|62 61 7[te6] 6r [t3][r6] e6w3[te6] 6[ue] 3[pe6]|[ro6] 6[tie2] 2|62|[ye2] 6[q92] 2[ye] 6[ye2]|[y6]t[r5][te4] 14 1[te4] [wr1][te4] [ut4][yr5] 2[e5] 2[wr5] 2[tq5] 5[r30] 5[w7] 5[wt3] 5[r70] 5[e60] 36 3[te6] 6[te5] [yr5][ute4] 14 1[te4] [wr1][te4] [ut4][yr5] 2[w5] 2[wt5] 2[ye5] 5[ur3] 5[w7] 5[wr3] 5[ur7] [ti5][ur3] %7 %[uO3] %[y7] %[ue6] 60 3[te6]|[ut60] 6[ywr5] 5w 2[wr5]|[ywr] 5[wut1] 1[wt]|[wt1]|[wt1] 1[yq2] 2[te] 2[yr3] 3[ut50]3[wuo5][upe6] 60 3[ute6]|[utp60] 6[ywro5] 5[yw] 2[wr5]|[yro] 5[wut1] 1w[ye][wt][e10]|[w1] 1[yq2] 2[tie] 2[urW3] 3[50]35[e60]

  Level: 6
  Length: 03:14
  Intermediate
  Blazing Mountain (Wynncraft)

 • [tip] [syip] [tyip] [tuo] [tip] i | i i y i | y i y i | i y [syip] | i y i i y i | y i y i | i y [tyip] | i | i | y i | y i y i i y o [tuo] p i oi | y [tip] y i | i y i y i | i | i i | y [tyi] y i y i | i y i | i y i i i o [tuo] p | p poi o o | [tip] i p p p o o p [tyi] i p | p o o o o | o o o i | o | p | i i o o i i i [tip] s | o i s | s | o i | i [sip] y s | o i i s | s | o i | i [syi] | s | o i | s | s | o i | o | i i o o i [tip] | o o i | opo | [tip] | i y i | i y i | i y i i | y [tip] y i y i | i y i | i y i i i y [tip] | i y i | i y i | i y i y i o [tio] p o | p [tuo] oio i [tip] y i y i y i y i y i y i i | y [tip] y i y i | y i y i i d | s oi[tyip] i s p p | p o | i i y i i i o [tio] p | o | i y p oiyi | i i o | p opo | i i | o | i i o | p dsp p popop s | d | i i o o p opo i | g f d d s s sdg | hj | [eyi] | p p p p o p | p p poi i i i o p o p p s p | o p s p o o p | i p | p o o o [to] | o p o i | o p | i i i o o p pop [y9] i [st] | o i | [si] [y9] i s | o i | i E i s | o i i s E i s | o i | i 8 i s | o i | [si] 8 i s | o [ti] | o o t o t i o | 8 i i o o i i [yi] e | s | o i s | s | o i i [ti] | E | e | [wtu] | [qey]
  Level: 6
  Length: 02:20
  Intermediate
  Bleeding Love

 • [tqp]| |[ywa] u||[se]||y[to]||u [ywoa]| |r|||[yqp]| |y||[wa] [se]||uyt[yto]||t [ywra]||t [tqp] e|||[e4] 8 e|[yr5] [u8] r|[t6] 0 t y[t8] w t u [ro5] w r|r w r|r w r w t r e w [e4] 9 e 9 [ye] 9 [e4] [r5] [t6] 0 t u[yt8] w t t[r5] w r [wt] 4eq e q e q e q e q e q [e94] q e q e q e q e [qe] [ue]yqie q e q [e3] 0 e 0 e 0 e 0u[yW] 0 W 0 W 0 W 0 [e84] 0 e 0 e 0 e 0 e [e0] [ue]y0ie 0 e 0 [e3] 0 e 0 e 0 e 0u[yW] 0 W 0 W 0 [W3] 0 [e4] 0 e 0 e 0 e 0 e [e0] [ue]y0ie 0 e 0 [e5] 9 e 9 e 9 e 9u[yr5] 9 e 9 r 9 e|[t6]us 0 r t 0 r t 0ds[ra1] 0 r 0 [pe4] 0 e 0 [u10] [wo5] 0 5 [t6] 0 r 0 t 0 r 0 t 0 r t 5 0 [roha] 0 t 0 r 0 [e4] 0 [ohea] 0 u 0 e 0 [t6]us 0 r 0 t 0 r 0ds[ra1] 5 0 r [pe4] 8 0 e [u10] [wo5] 0 5 [t6] 0 r 0 t 0 r 0 t 0 u 0 [r5] 0 [roha] 0 u 0 r 0 [e4] 0 [ohea] 0 u 0 e 0 6 0 [rhf] 0 t 0 r t [r1] 5 0 r [e84]

  Level: 6
  Length: 02:34
  Intermediate
  Bless (Terror in Resonance)

 • i i i |
  Yio t Y i i i |
  Yio t Y Po i Y Po i Y i |
  tEtEt |
  tEtEy EE tw |
  tEtE y EE tw |
  E t wq |
  EtEtEt |
  tEtEy EE tw |
  tEtEy EE tw |
  E t wq |
  EtEtE |
  t Yi o t Y i |
  t t Yi o t Y i |
  E t Yi o t Y i y t E |
  Et Y i |
  io i YY tY |
  Y Po i Y Po i Y i |
  o Y i |
  o i YY tY |
  Y Po i Y Po i Y i i i |
  Yio t Y i i i |
  Yio t Y Po i Y Po i Y i |
  EtEtEt |
  EtEtEy EE tw |
  tEtEy EE tw |
  E t wq |
  Y y t E t t Yi o t Y i |
  t t Yi o t Y i |
  E t Yi o t Y i y t E |
  Y Po i Y Po i Y i i i |
  PoPos oo ii |
  P s oo io |
  P P Ooi |
  o Y i |
  o i YY tY |
  Y Po i Y Po i Y i i i |
  Yi o t Y i i |
  Yio t Y Po i Y Po i Y i i i Yio t Y i |
  i Yio t Y Po i Y Po i Y i i | i

  Level: 2
  Length: 02:10
  Easy
  Blinding Lights

 • [9ed]| d|sdf p s|
  [60d]| d|sdf p s|
  [8wh]f d s|hf d s|
  [wad]| w| w|
  [qp]o[0p]o[9eip]| [9e]|
  [9e]| [9ep]opo[60us] oo[60]pu
  [60]| [60p]opo[8wus] oo[8w]pu
  [8w]| [8wo] p [59u]y|[59]|
  w|o[qp]o[0p]o[9eip]| [9e]|
  [9e]| [9ep]opo[60us] oo[60]pu
  [60]| [60p]opo[8wus] oo[8w]pu
  [8w]| [8wo] p [59u]y|[59]|
  w|o[qp]o[0p]o[9e] p sd f|
  p s d [60p] p sd [sf]|
  p s d [8wo] p sd f|
  p s daa| p| o| h s [9ed]| [9e]| [9e]|
  [9e]df [60d] ss[60]ps [60] p [60] s [8wh]f d s|
  [8wh]f d sd [59] [ad] [59]| w|
  [qf] [0s] [9ed]| [9e]|
  [9e]| [9e]df [60d] ss[60]ps
  [60] p [60] s [8wh]f d s|
  [8wh]f d sd [59] [ad] [59] o
  w o q [0o] [9ed]| d|sdf p s|
  [60d]| d|sdf p s|
  [8wh]f d s|hf d s|
  [wad]| w| w|o[qp]o[0p]o[8wh]f d sd [59] [ad]
  [59]| w| [qh]f[0h]f[9egj] ff[9e]dd
  [9e]| [9eh]fhf[60sj] ff[60]dds[60] p [60] h
  [8wj] ff df [8w]| h [ah]
  [59]gfd[59] f w| [qf] [0s] [9ed]| [9e]| [9e]|
  [9e]df [60d] ss[60]pds[60] p [60] s [8wh]f d s|
  [8wh]f d sd [59] [ad] [59] o [59] o ww[wo]w[9ed]| d|sdf p s|
  [60d]| d|sdf p s|
  [8wh]f d s|hf d s|
  [wad]| w [ad] w [ad] q [0ad]
  [9ed]| d|sdf p s|
  [60d]| d|sdf p s|
  [8wh]f d s|hf d s|
  [wad]| w| w| [qf] [0s]
  [9ed]| [9e]| [9e]|
  [9e]df [60d] ss[60]pds[60] p [60] s [8wh]f d s|
  [8wh]f d sd [59] [ad]

  Level: 6
  Length: 02:36
  Intermediate
  Blinding Lights (The Weeknd)

 • t o o ioiYt
  t o o iiPPo
  t o o ioiYt

  Level: 1
  Length: 00:10
  Super Easy
  Blood Sweat & Tears (BTS)

 • [p6] 3 [f6] 8 d|
  [p6] 3 [f6] 8 d|
  [O%] 4 [g%] 8 s|
  [O%] 4 [g%] 8 s|
  [s6] 0 [ta] s u|
  [s5] 0 [ta] s u|
  [p4] 8 [qoe] p t|
  [o3] 8 [wi0] o t|
  [of2] [dI6] [pI9]| 0| Q| e| y|
  [of4] [dI9] [sof0]| w| e| t| i|
  [of5] [dI9] [wpf]| e| r| y| o|
  pasd[spf6] 0 e [utsp]|
  d s f [pdI6] Q e y [pI]|
  a 6 [usp6] 0 e [utp]|
  p s [f6] [pdI6] Q e [yp] f| h|
  [sqjg4] 8 q [hda] [w5] 9 [wd]|
  [sof1] 5 8 [pdI] 2 6 [p9] a
  [spi4] 8 q [spi8] 4 [p8] [sq] f
  [oda5] 9 w [rofa]| w [o5]|
  [utp63] [utp] [utp6] [utp] [utp63] [utp] [utp6] [utp]
  [ypI62] [ypI] [ypI6] [ypI] [ypI62] [ypI] [ypI6] p
  [spf63] [spf] [spf6] [spf] [spf63] [spf] [shf6] [shf]
  [pdG62] [pd] [pd6] [pdI] [pI62]| [p6]| [e6]tup

  Level: 7
  Length: 01:03
  Intermediate
  Bloodstained Theme

 • ggffddSSd pp Sd
  g ddd fgddd dfgdddg jJj hjh

  Level: 1
  Length: 00:15
  Super Easy
  Bloody Mary (Wednesday)

 • [pasf] j x l k j x l k j x l k j x l [asfk] j x l k j x l k j f s a p u t
  6 0 [ep] 0 [ra] 0 [ts] 0 [ra] 0 [wo] 0 [ra] 0 [ep]
  4 8 [qp] 8 [ea] 8 [qs] [5d] 9 [ws] 9 [ra] 9 [wp]
  6 0 [ep] 0 [ra] 0 [ts] 0 [ra] 0 [wo] 0 [ra] 0 [ep]
  [4 p s f] 8 q [8d] e 8 [qs] [5a] 9 s [wd] 9 [rdh] |
  [6j] f x f z f l f k f l f k f j f [5k] f l f z f l f k f h f k f j f
  [4j] f x f z f l f k f l f k f j f [5k] f l f z f l f k f h f k f j f
  [60tj] f x f z f l f k f l f k f j f [59wk] f l f z f l f k f h f k f j f
  [4qj] f x f z f l f k f l f k f j f [5wk] f l f z f l f k f h f k f j |
  [ead] [udh] [psf] a s p u d [es] y [w y o a d] y [ofh] p [af]
  o y w [d f d] [qs] t i o i p i t d [qs] [O0a] r u s O
  [ad] r [O0dg] 7 [6psf] 0 e r t e 0 [fj] [6k] l [5adk] j [9h] [adk] w j [rh]
  y 9 7 5 [f j l x] 4 8 q w q 8 [egjlc] q 8 4 w [H3fkx] 7 0 [Wz] [0l]
  [30k] [30l] [18z] [7k]
  [6p] u [0f] u [td] u [rs] u [ta] u [rs] u [ea] u [0p] u
  [5a] u [9s] u [ed] u [ws] u [ra] u [eo] u [wa] u [9p] u
  [4p] u [8f] u [wd] u [qs] u [ea] u [ws] u [qa] u [8p] u
  [5a] u [9s] u [ed] u [ws] u [ra] u [wo] u [ya] u [wp] u
  [6p] u [0f] u [td] u [rs] u [ta] u [rs] u [ea] u [0p] u
  [5a] u [9s] u [ed] u [ws] u [ra] u [eo] u [wa] u [9p] u
  [4p] u [8f] u [wd] u [qs] u [ea] u [ws] u [qa] u [8p] u
  [5wa] u [5ws] u [5wd] u [5ws] u [7ra] u [7ro] u [5wa] u
  [30p] u [6ead] [0dh] [esf] t r [6e] 0 6 [wd] [6s] 0 [5wad] 9 [wfh] e [wsf]
  [5w] e w [rad] [wps] 9 [4qad] [8dh] [qsf] w q [4q] 8 e
  [4qd] [4qf] [370adg] [370] [370afh] [370] [370]
  [%O30af] [O70rag] [6ead] [0dh] [esf] t r [6e] 0 6 [wd]
  [6s] 0 [5wad] 9 [wfh] e [wsf] [5w] e w [rad] [wps] 9
  [4qad] [8dh] [qsf] w q [4q] 8 e [4qd] [4qf] [370adg]
  [370] [370afh] [370] [370] [%WOaf] [30afH] [29afj]
  [H7fk] [6fk] 0 [tfj] r e [5fk] 9 [rfj] e w [4fk] 8 [efj] q 8
  [30fl] [7fk] [rfj] [0fh] [6fk] 0 [tfj] r [euf] [5fk] 9 [rfj] e [wuf]
  [4fk] 8 [efj] q [8pf] [30fl] [30fz] [H18fk] [H7fl]
  [6ej] f [0x] f [tz] f [rl] f [tk] f [rl] f [ek] f [0j] f
  [5wk] f [9l] f [ez] f [wl] f [rk] f [eh] f [wk] f [9j] f
  [4qj] f [8x] f [wz] f [ql] f [ek] f [wl] f [qk] f [8j] f
  [5wk] f [9l] f [ez] f [wl] f [rk] f [wh] f [yk] f [wj] f
  [6ej] f [0x] f [tz] f [rl] f [tk] f [rl] f [ek] f [0j] f
  [5wk] f [9l] f [ez] f [wl] f [rk] f [eh] f [wk] f [9j] f
  [4qj] f [8x] f [wz] f [ql] f [ek] f [wl] f [qk] f [8j] f
  [5wk] f [9l] f [ez] f [wl] f [rk] f [wh] f [yk] [wj]
  [e j l x] j [ul] j [az] j x j [wz] h [yk] h [pv] h x c [qlx] t o p [5ad] 9 [eoa] [ps] r [ad] [6f] p [0s] p [rd] p [0f] p [5d] o [9a] o [eh] o [9f] g [4pf] 8 w [ei] o [5ip] 0 | [6tup]

  Level: 7
  Length: 04:55
  Intermediate
  Bloody Tears (Castlevania)

 • fjkl|k j|| fjkl|z lz x| fjkl|k j|| jxz jxz h h jj||| fjklflk jhj sdf fff ghjh hhhjklk fjk lflk jhj sdf fff g l kj h hj fjkl|| l k lk fklz|| z l kj jlzx jl z x| xv cx| | xfjkl|k j|| fjkl|z lz x| fjkl|k j|| jxz jxz h h jj fjkl|k j|| fjkl|z lz x| fjkl|k j|| jxz jxz h h jj jxz jxz h h jj jxz jxz h h jj
  Level: 3
  Length: 01:13
  Easy
  Blue Bird (Naruto)

 • t|u|o|[o8]|[w0]| [whf0]|[hf8]|[w0]|[wsf0]|[sf8]|[w0]| [wt0]|[t8]|[wu0]|[wo0]|[oi9]|[wq]| [wqhg]|[hg9]|[wq]|[wqga]|[ga9]|[wq]| [wrq]|[r9]|[ywq]|[wqp]|[p7]|[wq]| [wqjg]|[jg5]|[wq]|[wqga]|[ga7]|[wq]| [wrq]|[r5]|[ywq]|[wqp]|[p8]|[w0]| [wjf0]|[jf5]|[w0]|[wsf0]|[sf8]|[w0]| [wt0]|[t8]|[wu0]|[wo0]|[s0]|[wt]| [wtlh]|[lh0]|[wt]|[wthf]|[hf0]|[wt]| [wt]|[t0]|[wut]|[wto]|[sq]|[yte]| [ytlje]|[qlj]|[yte]|[ytjge]|[qjg]|[yte]| y|y|i|p|[p7]|[wq]|[wq]|5| [wqI]|[wqo]|[sf8]|[w0]|[w0]|5| [ws0]|[wu0]|[uqe8]||y|[wqp7]||o| [wt80]||[wts80]|[wts80]
  Level: 7
  Length: 00:34
  Intermediate
  Blue Danube

 • t|[uf] d [of] s [ta]|u|o|u|[of]|[ah]|u||
  t|[uf] d [of] s [ta]|u|o|u|[of]|[ah]|u||
  [qp]|e|t|q|[ep] a [ts] g
  [wf]|t|u|
  [wd]|r|y|
  [qp]|e|t|
  q|[ep] a [ts] g [wf]|t|u|[wrd]||
  y|[id] f [pd] f [yg] h g h j l
  [ej]|t|u|
  [ef]|t|u|
  y|[id] f [pd] f [yg] h g h j l
  [qj]|e|t|q|e|[rh] g [th]|u|o|
  t|u|[og] f [Eh]|y|o|
  E|y|[og] f [eg] f [td]|i|
  e|t|i f [Wg] f [td]|i|
  w|t|[rf]|[ts]|f d f s
  [ta]|u|o|u|[of]|[ah]|u||
  t|[uf] d [of] s [ta]|u|o|
  u|[of]|[ah]|u||
  [qp]|e|t|q|[ep] a [ts] g
  [wf]|t|u|
  [wd]|r|y|
  [qp]|e|t|
  q|[ep] a [ts] g [wf]|t|u|[wrd]||
  y|[id] f [pd] f [yg] h g h j l
  [ej]|t|u|
  [ef]|t|u|
  y|[id] f [pd] f [yg] h g h j l
  [qj]|e|t|q|e|[rh] g
  [th]|u|o|t|u|[og] f
  [Eh]|y|o|E|y|[og] f
  [eg] f [td]|i|e|t|i f
  [Wg] f [td]|i|
  [Wd]|t|[ih]|
  [wf]|t|u|w|t|[ud] s
  [Qf]|e|t|Q|e|[td] s
  [qf]|e|t|q|e|[td] s
  [wd]|t|y|[wr]||s a
  [ts] u t|o|
  [ts] u t|o|
  [ua] o u|o|
  [ua] o u|o|
  [ts] u t|o|
  [ts] u t|o|
  [ua] o u|o|
  [ua] o u|o|
  [qp]|e|t|q|[ep] a [ts] g
  [wf]|t|u|
  [wd]|r|y|
  [qp]|e|t|
  q|[ep] a [ts] g [wf]|t|u|[wrd]||
  y|[ij] h [pj] h [yg] h g h j l
  [ej]|t|u|
  [ef]|t|u|
  y|[ij] h [pj] h [yg] h g h j l
  [qj]|e|t|q|e|[rh] g
  [th]|u|o|t|u|[og] f
  [Eh]|y|o|E|y|[og] f
  [eg] f [td]|i|e|t|i f
  [Wg] f [td]|i|W|t|[ih]|
  [wf]|t|u|w|t s [uf] j
  [Qf]|e|t|Q|e|[td] s
  [qf]|e|t|q|e|[td] s
  [wd]|t|y|[wr]||s a
  [ts] u t|o|
  [ts] u t|o|
  [ua] o u|o|
  [ua] o u|o|
  [ts] u t|o|
  [ts] u t|o|
  [ua] o u|o|
  [ua] o u|o|
  [qp]|e|t|q|[ep] a [ts] g
  [wf]|t|u|
  [wd]|r|y|
  [qp]|e|t|
  q|[ej] h [tg] s [wf]|t|u|[wrd]||
  y|[id] f [pd] f
  [yg] h g h j l
  [ej]|t|u|
  [ef]|t|u|
  y|[id] f [pd] f [yg] h g h j l
  [ts]|[uf] d [of] s [ta]|u|o|
  u|[of]|[ah]|u||
  t|[uf] d [of] s [ta]|u|o|
  u|[of]|[ah]|u||
  t|[uf] d [of] s a

  Level: 5
  Length: 02:51
  Intermediate
  Bluebird (Alexis Ffrench)

 • h j l j [xt] o s v|x z x [ze] u p h|j l j [zq] t i l z l j x [zw] y o h|j l j [xt] o s h|j l j [ze] u p h|j l j [zq] t [li] x|z|l [zw] y [ol] x|z|l [tl] o s g||h| [td]f||o h f d s [d8] w [td] s [d8] w [td] s [d8] w t o h f d s [d6] 0 [ed] s [d6] s d f|s|o h f d s [d4] 8 [qd] s [d4] 8 s p s||o d f d s [d5] 9 w d||f f|d|o h f d s [d8] w [td] s [d8] w [td] s [d8] w [tf] o h f d s [d6] 0 [ed] s f|d d|s|o h f d s 4 8 q o h j f s 5 9 w o f d d f [s8] w t i||o| [y8]u||o o p s p [f8] w t h|f d f [d6] 0 e o|p s p [d4] 8 q s d s p f [d5] 9 w o|p s p [f8] w t o|p s p [d6] 0 e o|p s p [d4] 8 q f||d s [d5] 9 w o|p s p [f8] w t h|f d f [d6] 0 e o|p s p [d4] 8 q s d s p f
  Level: 4
  Length: 01:42
  Easy
  Bluestone Alley

 • [dghPJ] [dghJ] [dghJ] [dghJ] [dghJ] [osfhJ] [sfhJ] [sfhJ] [sfhJ] [psgj] [sgj] [sgj] [shPJ] [sjl] i i
  [Pdg] [dg] [Dh] [dg] [sD] [Pid] [E5y] w E y
  o y E w
  [q] [^W] [Ei] J B
  [o@(P] Y o P
  [Os] D [oP] D
  [Y18o] t [toP] [Yto] [18] [Yto] [@(] [30] [4qip] t [ip] [ip] [4q] [ip] [4] [ZCakn] n [zcPJB] [Lpjxb] b [zcPJB] [ZCakn] n [zcPJB] [Lpjxb] b [zcPJB] [o@P] Y [oPD] Y
  [2iP] y [iP] y
  [!ETwu] [!ETwu] [!ETwu] [!ETwu] [Y1eti] e t Y
  [18i] Y i p
  i p s D e E
  [^Ey] q E y
  [oh] q [ig] q
  [^Ey] q E y
  [oh] q [ig] q
  [^Ey] y q E y
  [oh] q [ig] E
  [5wt] y y E y
  [pj] w [oh] y
  [18Y] [(i] Y w y
  [tdz] [tsl] y
  [18Y] i [(Y] w y
  [4qip] Y [4i] s
  [^Ey] y q E y
  [oh] q [yg] i
  [E5p] o o E y
  [pj] w [oh] w
  [18tYP] [tYP] [tYP] [tYP] [7oh] [YD] [^y] Y y Y y Y y Y y Y y Y
  [6t] t Y o
  [%WY] o [5wY] o
  [(EYwoh] [oh] ( [wEY] (
  [wEY] ( [9ig] q E y [oh] [OH] [8oh] ( w t t Y o
  [dz] t [sl] t
  [4qi] O s g [O4qig] [O30uf] [@(YOD] [YO] [O29yd] [yO] [^Ey] [E] [E] [^EY] [^Ei] [E] [E] [^Eo] [^Eo] [E] [E] [^EO] [^EO] [E] [E] [^EO] [o@(P] Y [o@(D] Y
  [29id] y [29iP] y
  [Y18o] t [Y18s] t
  [r] [%Y] O a
  [h@(J] D h J
  [Hl] Z [hJ] Z
  [Gj] Z [gH] Z
  [^Ey] q E y
  [oh] q [ig] q
  [^Ey] q E y
  [oh] q [ig] q
  [^Ey] y q E y
  [oh] q [ig] E
  [5wt] y y E y
  [pj] w [oh] y
  [18Y] [(i] Y w y
  [tdz] [tsl] y
  [18Y] i [(Y] w y
  [4qip] Y [4i] s
  [^Ey] y q E y
  [oh] q [yg] i
  [E5p] o o E y
  [pj] w [oh] w
  [18tYP] [tYP] [tYP] [tYP] [7oh] [YD] [^y] Y y Y y Y y Y y Y y Y
  [6t] t Y o
  [%WY] o [5wY] o
  [(EYwoh] [oh] ( [wEY] (
  [wEY] ( [9ig] q E y [oh] [OH] [8oh] ( w t t Y o
  [dz] t [sl] t
  [4qi] O s g [O4qig] [O30uf] [@(YOD] [YO] [O29yd] [yO] [^Ey] [E] [E] [^EY] [^Ei] [E] [E] [^Eo] [^Eo] [E] [E] [^EO] [^EO] [E] [E] [^EO] [o@(P] Y [o@(D] Y
  [29id] y [29iP] y
  [Y18o] t Y o
  [sz] d D [sl] d D
  [4qi] O s g [O4qig] [O30uf] [@(ig] [oh] [OH] [PJ] [29sl] [^J] l J H h H h [^g] h g D g D
  [^d] D d s d s [^P] [@(] P s [@(d] D g h H J
  [29P] P s [29d] D g h H J
  [18sl] t Y o
  [sz] d D [sl] d D
  [4qi] O s g [O4qig] [O30uf] [@(YOD] [YO] [O29isg] [iO] [!] [gSHL] [gSHL] [gSHL] [!] [18] [7] S g H L H g S [^] S g H L H g S
  [T6eu] [Teu] [Teu] [Teu] [Teu] [Teu] [Teu] [Teu] [eyI] [Teu] [Teu] [etY] [Teu] [eyI] [Teu] [Teu] [etY] [Teu] [Teu] [eyI] [Teu] [Teu] [eyI] [Teu] [Teu] [etY] [etY] [Teu] [eyI] [Teu] [%WTi] [%i] [%i] [%i] [t%WY] [%Y] [5tuo] [5o] [5o] [5o] [3ryO] [3ryO] [T6up] p p P p
  e e E e 6 6
  ^ 6 [6epj] [6epj] [^EPJ] [6epj] [5woh] [4qig] [30uf] [YIakn] [yiPJB] [JB] [Tupjb] [yiPJB] [YIakn] [kn] [yiPJB] [Tupjb] [jb] [JB] [@(YOs] [o@(YP] [o@(YP] [@(YIp] [o@(YP] [@(YOs] [@(YOs] [o@(YP] [@(YIp] [@(YIp] [o@(YP] [%WYOs] [YOs] [%W] [5woYP] [oYP] [5w] [Y4qip] [@(] [Y29ip] [18] [yi^P] P P [Os] D [oP] D
  [Ip] D [iO] D [YIakn] [yiPJB] [Tupjb] [yiPJB] [YIakn] [yiPJB] [Tupjb] [^Pid] [w@(EY] [^Eqy] [o@(YP] [^Ey] [^Ey] [^EY] [^Ei] [^EY] [^Ey] [^Pid] [o@(PD] [^Pid] [^Pd] [^Pd] [^PD] [^Pg] [^PD] [^Pd] [^Eqy] [w@(EY] [^Eqy] [^Ey] [^Ey] [^EY] [^Ei] [^EY] [^Ey] [^Pd] [^PD] [^Pg] [^PD] [^Pd] [^Jz] [^JZ] [^Jc] [^JZ] [^Jz] [T] [$I] P S
  [7y] d y d [6u] f u f [29I] G I G [!O] H O H [$QP] J P J [^d] z d z [@(DZ] [o@(YP] [o@(YP] [%WYOs] [o@(YP] [29y] [18t] [^EP] [o@(YP] [o@(YP] [%YOs] [%YOs] [I29yp] [18] [^Iyp] [6] [5yoP] [5yoP] [^WEqy] [^WEqy] [WEqy] [^WEqy] [WEqy] [^] [^WEqy] [WEqy] [^WEqy] [^WEqy] [WEqy] [^] [^WEqy] [^WEqy] [WEqy] [^WEqy] [WEqy] [^] [^WEqy] [^] [WEqy] [^] [^] [^WEqy] [^] [WEqy] [^] [^] [@(YD] [wo] [@(] [WO] [@(EP] [ts] [@(yd] [YD] [@(YD] [wo] [@(] [WO] [@(EP] [ts] [EP] [@(] [@(YD] [wo] [@(] [WO] [@(EP] [ts] [@(yd] [YD] [4ig] [ep] [4] [EP] [4ts] [yd] [ts] [4] [] [OH] [9qW] [OH] [^OH] [oh] [9qW] [oh] [^oh] [ig] [9qW] [ig] [^ig] [YD] [w(E] [YD] [W9qyd] [YD] [ig] ^ W E W q [S] [TL] [] [OH] [9qW] [OH] [^OH] [oh] [9qW] [oh] [^oh] [ig] [9qW] [ig] [^ig] [YD] [w(E] [YD] [%OH] [PJ] [(Wtsl] % [(Wt] [4] [OH] [qW] [OH] [8OH] [OH] [qW] [OH] [^oh] [W9qig] ^ [9qW] [4] [OH] [qW] [OH] [8OH] [OH] [qW] [OH] [^oh] [W9qig] ^ [9qW] [@(YD] [YD] [^(w] [YD] [^ig] [^9q] [@(YD] [YD] [^(w] [YD] [^ig] [YD] [^9q] [yd] [@(YD] [wo] [@(] [WO] [@(EP] [ts] [@(yd] [YD] [@(YD] [wo] [@(] [WO] [@(EP] [ts] [EP] [@(] [@(YD] [wo] [@(] [WO] [@(EP] [ts] [@(yd] [YD] [4qig] [ep] [4q] [EP] [4qts] [yd] [ts] [4q] [$Q] W
  E W E [%t] E t
  [6T] [7Y] u I O p a
  S a S D f [%W] E
  t T Y i I i I O
  P [^EP] [ts] [yd] [ts] [yd] [YD] [ig] [YD] [ig] [oh] [OH] [g^PJ] [^] [18] [29] [18] [29] [@(] [4q] [@(] [4q] [5w] [%W] [5w] [%W] [^E] [8t] [^E] [9y] [^E] [qi] [^E] [o@(P] Y [o@(D] Y [29id] y [29iP] y [Y18o] t [Y18s] t [7ry] w [18tY] w [7ry] w [18tY] w [^Eyi] [%] [5i] [4] [@Yo] E [I29p] y [29oP] [ps] [P5d] 9 w y [5o] 9 w
  P [%(Ws] P [%(WO] Y [@^(EYwo] [@^(] [18tYO] o [18Y] w [5E] E [5] [Y18to] i [18Y] y [5wE] [5] [18to] Y Y [18i] o [r%WY] r
  [^Wo] t Y i i
  Y Y t
  y [o@(P] Y o
  P [Os] d [Os] d [o@(P] Y o
  P [@(YIps] d [@(YIps] d [29yiP] y i
  P [i!*TP] s [iTP] s [18tuo] t u
  o [TP] O O
  o [18to] u t
  E [i] 4 p g
  i [Pd] g [ps] g [Oa] g [oP] g [4qeti]

  Level: 8
  Length: 05:30
  Expert
  Bohemian Rhapsody

 • [ryuo] [ryuo] [ryuo] [ryuo] [ryuo] [Teuo] [Teuo] [ryuo] [Teuo] [Twu] [Twu] [Twu] [Iety] [Iety] [Iety] [etuo] [Iety] [9y] [9y] [wryo] [wryo] [etuo] [wryo] [Qety] [9wry] [30wr] [0r] [0wr] [0r] u r w [0wr] [57wr] 9 q w [wr] [et] [ry] w [tu] [18uo] t u o [ip] s [uo] s [6tuf] [ef] [etpf] [etuf] 6 [etuf] 6 e [I29yd] [ed] [Ieyf] [Ieyd] s [tp] y I [YOt] [YOt] [ryo] [ETI] [ETI] [ryo] [YOt] [YOt] [ryo] [ETI] [ETI] [ryo] [18uof] [tuf] [uosf] [tuf] [7yod] r [yoh] r [^TSuo] [ETS] [TSuo] [ETS] [I6tyd] [ets] [Ietyp] [QI] [IG] e t y y I p s Q [5wr] 9 w r [uf] 9 [yd] 9 [5wr] 9 w r [uf] 9 [yd] 9 [5wra] a 9 w r [uf] 9 [yd] [9o] [3wrp] 0 a [wa] r [IG] 0 [uf] [0a] a [6tus] [ed] s t a u p [ak] e [pj] [ea] [6etos] [ed] s t a u p [I29y] t y p [5wra] a 9 w r [uf] 9 [yad] [9d] [G3wr] 0 f [wf] r [IG] 0 [uf] [0d] f [6eth] e h [th] u h [%Wth] u f [5wts] u a [$Qtp] Q t u [4qt] u [30t] u [18uof] f t [uos] t [uo] t [7ryd] [of] g [6tuf] e t u [ak] e [pj] e [29yig] [yg] g [yi] f [!*Ti] d [18ti] t [7ri] r [5wro] d [5ryd] f [5ruf] g [rig] h [18uog] [tf] [uos] [td] f [7yoh] r [yo] [rd] f [6tus] e [tu] [eo] [O4q] [O18uo] [to] u o [ip] s [uo] s [YI] s [yi] s [5wr] 9 w r [uf] 9 [yd] 9 [5wr] 9 w r [uf] 9 [yd] 9 [wra] a 9 [5w] r [uaf] 9 [yad] [9o] [wrp] 0 a [3wa] r [IGa] 0 [uaf] [0a] a [tus] [ed] s [6t] a u p [afk] e [pfj] [ea] [etos] [ed] s [6t] a u p [I2yp] a p a p t a p a p [9y] a p a p [wra] a 9 [5w] [rp] o [upaf] a 9 [yad] [9d] [Gwr] 0 f [3wf] r [IGa] 0 [uaf] [0d] f [eth] e h [6th] u h [%Wth] u f [5wts] u a [Qtp] Q [$t] u [4qt] u [30t] u [1uof] f t [8uos] t [uo] t [7ryd] [of] g [tuf] e [6t] u [afk] e [pfj] e [2yig] [yg] g [9yi] f [!*Ti] d [18ti] t [7ri] r o [wro] 5 5 [wryd] [wryd] 5 5 [wruf] [wruf] 5 5 [wrig] [wrig] 5 5 [5h] [18uog] [tf] [8uos] y t [7yo] r [7yo] u [tup] e [6t] u [pk] a s [pj] a s [29yipd] y [yi] [!*] p [18d] f g h [7j] [5h] g f g [5f] g f [5d] f d s a 5 s [5a] s a p a p 5 o 5 [18] u o p a [8s] d f g h 7 o p a s d [7f] g h j 6 e t [ua] s [pk] a s [pj] a s [29yid] y y [!*y] u [18ti] t [7yid] r [^yi] E y i [^Pyi] [P6yi] [%EPyi] E y i y E [E5] E y i y E [$Q] [QET] [QET] [QET] [QET] [QET] [QET] [QET] [QYra] [QETP] [QETP] [Qetp] p [QETP] P [QYra] a [QETP] [QETP] [Qetp] [QETIP] [QETIP] [QYIGr] [QETIP] [QETIP] [QYIGr] [QETIP] [QETIP] [QIetp] [QIetp] [QETIP] [QYIra] [QETIP] [E4qy] [Eqy] [Eqy] [E4qy] [4qet] [qet] 4 [T3eu] [Teu] [Teu] [T3eu] [!Wri] [!Wri] [$ETI]L L z L Q Q w Q L L z L Q Q w Q [QL] [QL] [wz] [QL] [0k] [9j] [*H] w o o [wo] [0u] [8t] [50w] [YOt] [ryo] o [ETI] [ryo] [YOt] [ryo] o [ETI] [ryo] [18tip] [18tuo] [18tuo] [YI18t] [18tuo] [18tip] [18tip] [18tuo] [YI18t] [18tuo] [4qtip] [tip] [4qtoa] [30tuo] [tuo] [30uo] [I29ty] [18] [I7rt] [I6t] [5ryo] o o [ip] s [uo] s [YI] s [yi] s [YOt] O [ryo] [ETI] I [ryo] [YOt] O [ryo] o [ETI] [59wr] [180wt] [59wr] [18tuos] [5wry] [5wry] [5wtu] [5wyi] [5wtu] [5wry] l l l [59wr] [180wt] [5wr][5wry] [5wry] [5wtu] [5wyi] [5wtu] [5wry] l l l [59wr] [180wt] [5wr][5wry] [5wry] [5wtu] [5wyi] [5wtu] [5wry] l l l [5wry] [5wtu] [5wyi][5wtu] [5wry] l l l [5wry] [5wtu] [5wyi] [5wtu] [5wry] r r E o Y S [%YOr] [$TIu] [YI7a] [^OPi] [@(TDo] [5yoa] [18us] h h h j h h h j h [18tuo] [18tuo] [4qtip] [18tuo] [7wyi] [6wtu] [5wry] y [18tuo] [18tuo] [4tip] [4tip] [ip] [YI7ra] [YI6ra] [YI5ra] [$YIra] [3ruof] [3ruof] [59qwryi] 5 5 [5u] [5y] 5 [5i] 5 [59qwrip] 5 5 [5o] [5i] 5 [5o] 5 [59qwroh] 5 5 5 5 5 5 5 [59qwr] [59qwr] [59qwr] [59qwr] [18ts] [0u] [18] [qi] [18wo] [ep] [18ra] [ts] [18ts] [0u] [18] [qi] [18wo] [ep] [wo] [18] [18ts] [0u] [18] [qi] [18wo] [ep] [18ra] [ts] [2yd] [QI] 2 [wo] [2ep] [ra] [ep] 2 [59qwr] g [9qwr] [5g] [59qwrg] f [9qwr] [5f] [59qwrf] d [9qwr] [5d] [80wtd] [1s] [0wt] [8s] [59qwra] s [9qwrd] 5 [5o] [4i] [5o] [4i] [2y] E [^P] E [59qwr] g [9qwr] [5g] [59qwrg] f [9qwr] [5f] [59qwrf] d [9qwr] [5d] [E10wtd] s [E0wt] [1s] [4qetig] h [qetij] 4 [qeti] 4 3 [29qeg] [9qe] 2 [29qe] [9qe] 2 [59wrf] d [9wr] 5 [5u] y [5r] e [2qe] g [qet] [2g] [2qetg] g [qet] [2g] [59wrf] d [9wr] 5 [5r] y u [5y] r [29qes] [29qes] [29qes] [59wrd] [9wr] 5 [29qes] [29qes] [29qes] [59wrd] s [9wr] [5a] [18ts] [0u] [18] [qi] [18wo] [ep] [18ra] [ts] [18ts] [0u] [18] [qi] [18wo] [ep] [wo] [18] [18ts] [0u] [18] [qi] [18wo] [ep] [18ra] [ts] [29yd] [QI] [29] [wo] [29ep] [ra] [29ts] [yd] [@(] q w q w [4e] w e [$E] [%t] T Y i I O P O P s S [4q] w e E t y Y y Y i o [5wo] [ep] [ra] [ep] [ra] [ts] [yd] [ts] [yd] [uf] [ig] [5wryo] 6 7 6 7 [18] [29] [18] [29] [30] [4q] [30] [4q] [5w] [6e] [5w] [7r] [5w] [9y] [5w] [1tuf] w [ts] [5uf] [8oh] 5 1 [ryd] w [ra] [yd] [7oh] [6tus] e [tp] [us] [6pj] [%WO0ra] [60etps] [%WO0ra] [60etps] [5wryad] 4 3 [2uf] [ig] [1tusf] [oh] [YIG7a] r [uof] [IGp] [30oafh] r u o [4qip] o i [4qta] s [18tuo] t s [1t] [6tug] [ef] [tus] [eu] [3wro] 0 u 0 [6etf] [ed] [ts] [ua] [3wro] 0 w r [6etuf] [es] [td] [uf] [4qs] W t O [5qf] e t d d s s p a [18uos] t u o [ip] a [ip] a [18uo] t u o [YI18tp] a [YItp] a [7ryo] r y o [^Eyo] [ip] [EPyi] [up] [T6eu] e T u [Eo] i i u [6eu] T e w [29y] I d y [oa] [ad] [Ip] [pd] [Oi] d [uod] d [I29ey]

  Level: 8
  Length: 06:00
  Expert
  Bohemian Rhapsody (Alternative)

 • yy |
  E t yy |
  y Y i Y y t |
  y Y i Y y t

  Level: 1
  Length: 00:14
  Super Easy
  Bohemian Rhapsody (Queen)

 • 9|||
  [yig] g ggd d p p|
  [euf] f f S S p p|
  [wtf] fff s s o o|
  [wr]|||
  [yig] g g d d p p|
  [euf]f ff S S p p|
  [wtf] f f s s o o|
  [wr]||p
  [yio] p p o p p
  [eup] p p o p p
  [wto] p p o p p
  [rS] p p o p|
  [yd] g [pd] g [ij]|h g
  [th] h [ph] h [uj]|h g
  [rh] h [oh] h [uj]|h h
  [rh] h [od] d [yg]||
  [yd] g [pd] g [ij]|h g
  [th] h [ph] h [uj]|h g
  [rh] h [oh] h [uj]|h h
  [rh] h [od] d [yg]||
  [yig] g ggd d p p|
  [euf] f f S S p p|
  [wtf] fff s s o o|
  [wr]|||
  [yig] ggg d d p p|
  [euf]f ff f f g f|
  [wth] h h g j h h|
  [wrh] hhh g j h|p
  [yio] p p o p p
  [eup] p p o p p
  [wto] p p o p p
  S p p o p|
  [yd] g [pd] g [ij]|h g
  [th] h [ph] h [uj]|h g
  [rh] h [oh] h [uj]|h h
  [rh] h [od] d [yg]|d d
  [yd] g [pd] g [ij]|h g
  [th] h [ph] h [uj]|h g
  [rh] h [oh] h [uj]|h h
  [rh] h [od] d [yg]||
  y|p|i||
  t|p|u||
  r|o|u|h h
  [rh] h [od] d [yg]||
  [yg] f [pf] d [id]|dddf
  t d [pd] S [uS]|dddj
  r h [og] g [uf] f f f
  [rg] fdo|y|pp g
  y f [pf] d [id]|dddf
  t d [pd] S [uS]|dddj
  r h [og] g [uf] f f f
  [rg] fdo|y| p
  [yo] p p o p p
  [Tp] p p o p p
  [to] p p o p d
  [ryod] [ryod] d [ryog] [ryod]|
  [yd] g [pd] g [ij]|h g
  [th] h [ph] h [uj]|h g
  [rh] h [oh] h [uj]|h h
  [rh] h [od] d [yg]|d d
  [yd] g [pd] g [ij]|h g
  [th] h [ph] h [uj]|h g
  [rh] h [oh] h [uj]|h h
  [rh] h [od] d [yg] g g f
  [yp]|i|y|[id]|
  [tp]|u|t f [uf] d
  [tp] P [Yp]|t|Y|
  r|[yg]|[rg]|[yf]|
  [yp]|i|y|[id]|
  [tp]|u|t f [uf] d
  [tp] P [Yp]|t|[Yh] h
  [rh] h d d g

  Level: 6
  Length: 02:34
  Intermediate
  Bones (Imagine Dragons)

 • [qe9] y [yqe9] u [tqie] s [tqpe] p [wuto] i [wuto] io[ywr] p [ywro] iy [qe9]| [yqe9] u [tqie] s [tqpe]| [wuto] i [wuto] io[ywr] p [ywro] iy [qe9]| [uqe9] i [tqe]| [tqpe] o [wut]| [wut] i [ywr]| [ywr]| [qe9] y [yqe9] u [tqie] s [tqpe]| [wuto] i [wuto] io[ywr] p [ywro] iy [qe9]| [yqe9] u [tqie] s [tqpe] p [wuto] i [wuto] io[ywr]op [ywro] iy [qe9]| [uqe9] i [tqe]| [tqpe] o [wut] p [wuto] io[ywr] p [ywro] iy [qe9]| [uqe9] i [tqe]| [tqpe] o [wut] p [wuto] io[ywr] [ywrp] [ywr] [ywri] [yiE] [yiE] d s [tqe] i [tqe] o [wut] [wuti] o io[yqe] [yqpe] o i [yiE] [yiE] d s [tqie] i [tqe] o [wut] [wuti] o io[yqe] [yqpe] o i [yiE] [yiE] d s [tqie] i [tqe] io [wut] [wuti] [wuto] [wuti]o[yqe] [yqpe] [yqoe] [yqie] [yiE] [yiE] [yidE] [ysiE] [tqie] [tqie] [tqe] [tsqe] [upTS] [upT] [upT] [upT] [upT] [qe9]| [uqe9] i [tqe]| [tqpe] o [wut]| [wut] i [ywr]| [ywri]| [yqe9]| [uqe9] i [tqe]| [tqpe] o [wut]| [wut] i [ywr]| [ywro]i y [qe9] y [yqe9] u [tqie] s [tqpe]| [wuto] i [wuto] i [ywro] p [ywro] i [yqe9]| [yqe9] u [tqie] s [tqpe]| [wuto] i [wuto] i [ywro] p [ywro] iy [qe9]| [uqe9] i [tqe]| [tqpe] o [wut]| [wut] i [ywr]| [ywr]| [qe9]| [yqe9] u [tqie] s [tqpe] p [wuto] i [wuto] i [ywro] p [ywro] i [yqe9]| [yqe9] u [tqie] s [tqpe] p [wuto] i [wuto] io[ywr]o[ywrp] [ywro] [yie] [yiE] [yiE] [uf] [ig] [tqe] [tqe] [pj] [oh] [wut] [wut] [uf] [ig] [yqe] [yqe] [ig]| [yiE] [yiE] [uf] [ig] [tqe] [tqe] [pj] [oh] [wut] [wut] [uf] [ig] [yqe] [yqe] [ig]| [yiE] [yiE] [uf] [ig] [tqe] [tqe] [pj] [oh] [wut] [wut] [uf] [ig] [yqe] [yqe] [ig]| [yiE] [yiE] [uf] [ig] [tpi] [tpi] [pj] [oh] [upT] [upT] [upT] [upT] [upT] [upT] [upT] [upT] [upT] [upT] [upT] [upT] [upT] [qe9] y [yqe9] u [tqie] s [tqpe]| [wuto] i [wuto] io[ywr] p [ywro] iy [qe9]| [yqe9] u [tqie] s [tqpe] p [wuto] i [wuto] io[yro]o[yrpo] [yro] [yie] [yiE] [yiE] d s [tqie] i [tqe] io [wut] [wuti] o io[yqe] [yqpe] o i [yiE] [yiE] [yidE] [ysiE] [tqie] [tqie] [tqe] [tqoe] [wut] [wuti] [wuto] [wuti]o[yqe] [yqpe] [yqoe] [yqie] [yiE] [yiE] [uf] [ig] [tqe] [tqe] [pj] [oh] [wut] [wut] [uf] [ig] [yqe] [yqe] [ig]| [yiE] [yiE] [uf] [ig] [tqe] [tqe] [pj] [oh] [upT] [upT] [upT] [upT] [upT] [upT] [upT] [upT] [upT]
  Level: 6
  Length: 02:45
  Intermediate
  Boulevard of Broken Dreams

 • f f h||
  f f h||
  f h l| k| j| j| h|
  d f g| d|
  d f g||
  d g k j h| k| l||
  s s l||
  j g h||
  f s g| h| j| h||
  s s l||
  j g h||
  f s g| f| d| s||
  f f h||
  f f h||
  f h l| k| j| j| h|
  d f g| d|
  d f g||
  d g k j h| k| l||
  s s l||
  j g h||
  f s g| h| j| h||
  s s l||
  j g h||
  f s g| f| d| s||

  Level: 1
  Length: 01:02
  Super Easy
  Brahm’s Lullaby

 • 6 0 e 0 r 0 t 0 6 0 e 0 r 0 [ut] [o0] [p4] 8 q 8 w 8 [se] 8 [a5] 9 w 9sa[pe] 9 [ro] 9 [o6] 0 e 0 r 0 [tp] 0 [u6] 0 e 0 r 0 [ut] [o0] [p4] 8 q 8 w 8 [se] 8 [a5] 9 w 9sa[pe] 9 [ro] 9 [o6] 0 e 0 r 0 t 0 [p6] 0 e 0 r 0 [tf] [h0] [qji] t i t o t [ph] t wyo[wd] y o y [sp] y [da] y wup[ge] [uf] [pf] u [da] u s u qti [qp] t i t i t u [to] [p4] 8 q 8 w 8 [se] 8 [a5] 9 w 9sa[pe] 9 [ro] 9 [o6] 0 e 0 r 0 t 0 [p6] 0 e 0 r 0 [utf] [oh0] [qji] t i t o t [ph] t w y o y [sp] y [da] yg[pe] [uf] [fa] u [sd] u s| qti[qp] t i t i t u [to] [p4] 8 q 8 w 8 [se] 8 [a5] 9 w 9sa[pe] 9 [ro] 9 [o6] 0 e 0 r 0 t 0 [p6] 0 e 0 r 0 [utf] [oh0] [p6] 0 e 0 r 0 [tf] [h0] [pj4]8qtitq848qt[sli]tq8 [ka5]9wyoyw[sl]9ka[pj5]9wy[oh]yw9 [oh6]0eupue060eu[pj]ue0 [uf6]0eupue060eu[upf]u[ohe]0 [pj4]8qtitq848qt[sli]tq8 [ka5]9wyoyw[sl]9ka[pj5]9wy[oh]yw9 [oh6]0eupue060eupue0 [pj6]0eupue060eu[upf]u[ohe]0 [pj4]8qtitq848qt[sli]tq8 [ka5]9wyoyw[sl]9ka[pj5]9wy[oh]yw9 [oh6]0eupue060eu[pj]ue0 [uf6]0eupue060eu[upf]u[ohe]0 [pj4]8qtitq848qt[sli]tq8 [ka5]9wyoyw[sl]9ka[pj5]9wy[oh]yw9 [oh6]0eupue060eupue0 [pj6]0eueupfpfjmv
  Level: 5
  Length: 01:50
  Intermediate
  Braveheart Theme

 • t i u i o p o p P a s i t i u o i p o P p I o y o I p p P p P s S d o t o I p o P p s P O p p p P p p P p p d s P P p p o o i i u u y o o p o o p o o s a p p o o i i u u y y t t u o P t u o P t u o P P t i u i o p o p P a s i t i u o i p o P p I o y o i o p P p P s S D o t o I p o P p s P O p i o i u i u i o i i P o p o I o I o p o o s p P p O p O p P p p d s P o o i u i o P p u i T y P o o i o p P a s p i y P p i y t y u i t i u i o p o p P a s i t i u o i p o P p P o y o P o p P p P s S d o t o I p o P p s P O por p p P p p P p p d s P P p p o o i i u u y o o p o o p o o ws a p p o o i i u u y y t t u o P t u o P t u o P P t i u i o p o p P a s i t i u o i p o P p I o y o I o p P p P s S d o t o I p o P p s P O p i o i u i u i o i i P o p o I o I o p o o s p P p O p O p P p p d s P o o i o p o I o I o p o o s p P p O p O p P p p d s P o o i u i o P p u i T y P o o i o p P a s p di y P p i y t y u i
  Level: 2
  Easy
  Brazilian National Anthem

 • j [xe] u [zp] [xu] p u [pc] u p [ub] p u [xp] u p [uj] [xe] i [zp] [xi] p i [pc] i p [ib] p i [xp] i p i [fe] u p u [pd] [uf] p [ug] p [uf] p [ud] p [uf] [sp] [us] e i p [pi] [pa] [si] p [id] p [ib] p i [xp] i p i [fe] u p u [pd] [uh] [pg] [ug] p [uf] p [ud] p [uf] p [us] e i p [pi] [pa] [si] p [id] p [si] [pa] [si] [pa] i p i [spf6]6 66 [p6] [a6]6[s6] 6 [pd6] 66 [s6]6a66 [s6] [a6] [p6] [ypi4]4 44 [p4] a4[s4] 4 [spg4] 4[pf4] 44[pd]44 [pg4] 4 [pf4] [spf6]6 66 [pf6] [pd]6[pf6] 6 [spg6] 66 [pf6]6[pd]66 [pf6] 6 [pf6] 44d[s4]4 4 [pid]44 4 4 [pia]44 44 44 4 4 4 [pe60] [pje6] [pj][e6][pje6] [spfe6] [spf] [spf][e6][pd] [pd] [tpj8] [pj][t8][tpj8] [tsof8] [sof] [sof][t8][od] [od] [wlhd5] [khd][w5][wkhd5] [wog5] [of] [od][w5] [so] [pge6] [e6][pfe6] [e6][pd]| [pfe]w0[sp9] [je6]a[pj][e6][pje6] [pfe6] [pf] [pf][e6][pd] [pd] [tpj8] [pj][t8][tpj8] s[tsf8] [sf] [of][t8][od] [od] [wlhd5] [khd][w5][wkhd5] [wog5] [of] [od][w5] [so] [pge6] [e6][pfe6] [e6][pd]| [spfe]w09 [sp6][a6]p66 66 66 666 [sfe6][e6] [e6][e6] [e6] [ed6][e6][fe6] [e6] [sge6] [e6][fe6] [e6][e6]d[e6][e6] [fe6] [e6] [spe6] [q4][q4] [q4][q4] [qp4] [qa4][q4][sq4] [q4] [qpd4] [q4][sq4] [q4][q4]a[q4][q4] [sqpg4] [q4] [sqf4] [e6][e6] [e6][e6] [e6] [ed6][e6][he6] [e6] [sge6] [e6][fe6] [e6][e6]d[e6][e6] [fe6] [e6] [pfe6] [q4][q4]d[sq4][q4] [q4] [sqp4][q4][q4] [q4] [q4] [oa][q4][q4] [q4][q4] [q4][q4] [q4] [q4] [qp4] [upe60][ka] [ka][ka] [ka][ka][ka][ka][ka] [ka]| [pje6] [pj][e6][pje6] [spfe6] [spf] [spf][e6][pd] [pd] [tpj8] [pj][t8][tpj8] [tsof8] [sof] [sof][t8][od] [od] [wlhd5] [khd][w5][wkhd5] [wog5] [of] [od][w5] [so] [pge6] [e6][pfe6] [e6][pd]| [pfe]w0[sp9] [je6]a[pj][e6][pje6] [pfe6] [pf] [pf][e6][pd] [pd] [tpj8] [pj][t8][tpj8] s[tsf8] [sf] [of][t8][od] [od] [wlhd5] [khd][w5][wkhd5] [wog5] [of] [od][w5] [so] [pge6] [e6][pfe6] [e6][pd]| [spfe]w09 [sp4] 4q 86[sp4]| 444 [oa5] 5w 97[yo5]| 555 [p6]6 66 [pj6][pj6][pj][pj6][pj6][pj]666 6 66[pj]6[pj6] [pj6]6[pj]6[pj6]6 [pi4] 4q 86[sp4]| 444 [da5] 5w 97[oa5]| 555 [p6]6 66 66 66 666 [pe6]| [ra7]| [ts8]| [uf0]| [pgd9] e y e 9 [pfe] [ypd] [spfe] 8 w [tso] [wod] 8 [wof] t [woda] 0 r [us] [rda] 0 [rfa] u [rfa] [e6]ds [r7] [da] [t8] [fa] [u0] [pgd] 9 e y e 9 e [ypd] [pfe] 8d[ws] t [wod] 8 [wof] [tod] [woda] 0 r [us] [rda] 0 r [upf] [rpfa] [hfe60][e60] [hfe60][e60][jf][e60][hfe60][hf][hfe60][hfe60][hf][hfe60][hfe60][jfe60][e60] [jfe60][jfe60][jf][jfe60][e60][jf][jfe60][jfe60][jf][jfe60][jf][hfe60][hfe60][e60][e60] [e60][zje60] [xje60][xje60] [zje60][zje60][zj][e60][lje60][lj][e60][jfe60][jfe60][e60] [zje60][e60][xj][xje60][e60][zj][zj][e60][zje60] [lje60][lj][jec60][e60][e60][xje60] [e60][hfe60][hf][hfe60][jfe60] [e60][hfe60][hf][hfe60][jfe60] [e60][hfe60][hfe60][hfe60] [jf][e60][e60] [ed60][e60]d[e60][se60] [ed60] [e60][se60][e60][e60] [tqi][tqi] [tqi][tqi] [tqi][tqi][xlj][tqi][tqi] [tqi][tqi][tqi][tqi] [xkh][ywo][ywo] [ywo][ywo] [ywo][zywokc] [ywo] [ywo][ywo][ywo][ywo] [xje6] [pj][e6][pje6] [spfe6] [spf] [spf][e6][pd] [pd] [tpj8] [pj][t8][tpj8] [tsof8] [sof] [sof][t8][od] [od] [wlhd5] [khd][w5][wkhd5] [wog5] [of] [od][w5] [so] [pge6] [e6][pfe6] [e6][pd]| [pfe]w0[sp9] [je6]a[pj][e6][pje6] [pfe6] [pf] [pf][e6][pd] [pd] [tpj8] [pj][t8][tpj8] s[tsf8] [sf] [of][t8][od] [od] [wlhd5] [khd][w5][wkhd5] [wog5] [of] [od][w5] [so] [pge6] [e6][pfe6] [e6][pd]| [spfe]w09 [sp4] 4q 86[sp4]| 444 [oa5] 5w 97[yo5]| 555 [up6]6 66 [pj6][pj6][pj][pj6][pj6][pj]666 [e6]| [r7][pj] [pj][t8][pj] [pj][u0][pj] [spg4] 4q 86[sp4]| 444 [da5] 5w 97[gd5]| | [xfe] u [zp] [xu] p u [pc] u p [ub] p u [xp] u p [uj] [xe] i [zp] [xi] p i [pc] i p [ib] p i [xp] i p [ji] [xe] u [zp] [xu] p u [pc] u p [ub] p u [xp] u p [uj] [xe] i [zp] [xi] p i [pc] i p [ib] p i [xp] i p i [e6]
  Level: 7
  Length: 03:57
  Intermediate
  Bring Me To Life

 • w| [wt80]|w|[wt80]|y| [wu80]||[y5]|u i [o8] 9 [t0] q [wu] y t r [t8]|8 8 8|w| [wt80]|w|[wt80]|y| [wu80]||[y5]|u i [o8] 9 [t0] q [wu] y t r [t80]|[80] [80] [80]|[u0] [qi] [wo]| [pe] [wo]|[qi]| [u0]| [qi] [wo]|[t8]| [pe]|[pe]|[wo] [qi] [u0] [y9] [t8]||[r7]|[w5] [w5] [wt80]|w|[wt80]|y| [wu80]|i u [y5]|u i [o8] 9 [t0] q [wu] y t r [t80]|[80] [80] [80]
  Level: 6
  Length: 00:32
  Intermediate
  British Grenadiers

 • 9 i 9 * i * 8 u 8 7 y 8 9 i 9 * i * 8 u 8 7 y [8d] s [9d] g [is] [9d] s [*d] g [is] [*d] s [8d] g [us] [8d] s [7d] d g g [ys] [8d] s [9d] g [is] [9d] s [*d] g [is] [*d] s [8d] d g [us] [8d] s [7d] d y [8d] s [9d] g [is] [9d] s [*d] g [is] [*d] s [8d] g [us] [8d] s [7d] d g g [ys] [8d] s [9d] g [is] [9d] s [*d] g [is] [*d] s [8d] d g [us] [8d] s [7d] d y [8s] [9p] o i y i 9 * i * 8 u 8 7 y 8 9 i 9 * i * 8 u 8 7 y [8d] s [9d] g [is] [9d] s [*d] g [is] [*d] s [8d] g [us] [8d] s [7d] g [ys] s [8d] s [9d] d d i s [9d] s [*d] d d i s [*d] s [8d] d d d u [8d] s [7d] s d s d y [8d] s [9d] g s i s [9d] s [*d] d d d i [*d] s [8d] d d d u [8d] s [7d] d d [ys] [8d] s [9d] g s i 9 s [*d] d d i [*f] d [8f] f f f [uf] [8f] [7f] d d [yd] [8d] s [9d] d g [is] [9d] s [*d] g s i s [*d] s [8d] g s u s [8d] s [7d] g s y s [8d] s [9d] g s i s [9d] s [*d] g s i [*d] d 8 u [8d] d 7 y [8d] s [9d] g [is] [9d] s [*d] g [is] [*d] s [8d] g [us] [8d] s [7d] d g g [ys] [8d] s [9d] g [is] [9d] s [*d] g [is] [*d] s [8d] d g [us] [8d] s [7d] d y [8d] s [9d] g [is] [9d] s [*d] g [is] [*d] s [8d] g [us] [8d] s [7d] d g g [ys] [8d] s [9d] g [is] [9d] s [*d] g [is] [*d] s [8d] d g [us] [8d] s [7d] d y [8s] [9p] o i y i 9 * i * 8 u 8 7 y 8 9 i 9 * i * 8 u 8 7 y
  Level: 4
  Easy
  Broken

 • [p9] d g e [yf] i g|[f8] e [td] e [us]| [pi^] q E y i|8 w [to] u s| [pi9] e y i p|8 e t u p| ^ q E y i|8 w t u o| [pd9] e [yg] i [pf] g [hda9] r y r [oj]| [gd9] e y i [pf] y d p i y e q [pd9] e [yg] i [pf] g [shf8] w t u [ol]| [sqjg] t i p h|[jfS6] 0 T e p| [pd9] e [yg] i [pf] g [hda9] r y r [oj]| [gd9] e y i [pf] y d p i y [ed] q [uso8] w t u [od] t [sf] o u [tg] [wf] 0 [pid9] e y i p y d p i y e q [pd9] e [yg] i [pf] g [hda9] r y r [oj]| [gd9] e y i [pf] y d p i y e q [pd9] e [yg] i [pf] [ig] [shf8] w t u [ol] u [qpjg] t i p [sh] p 6 w [jfTS] e [upT]| [pd9] e [yg] i [pf] g [hda9] r y r [oj]| [gd9] e y i [pf] y d p i y [ed] q [uso8] w t u [od] t [sf] o u [tg] [wf] 0 [pid9] e y i p y d p i y e q [p4] s g j 8 q [oh8] [pje]|[ohda4] 9 w 9 [yrd]| [spjg4] 8 q 8 [sle]|[ohda4] 9 w 9 r| [p4] s g j 8 q [oh8] [pje]|[ohda5] 9 w r [ywd] [uf9] [ig^P] ^ ^ q [yoh] E [usof1] 8 8 w t| [p4] s g j 8 q [oh8] [pje]|[ohda4] 9 w 9 [yrd]| [spjg4] 8 q 8 [sle]|[ohda4] 9 w 9 [rohda]| [p4] s g j q e [toh] [pji] t [khda5] 9 w r [yoh] r [pjfd6] 6 6 0 [ye] 0 [T6] 0 e T [upj] T [zgd^J] ^ ^ q [zygdJ] E [slhf1] 8 8 w [toh] w [spjg4] q [qi] t [oi] t [qpi] t e q [pj8] 4 [zgd^J] ^ ^ q [yxf] [zdE] [slhf1] 8 8 w [toh] w [spjf2] 9 [p9] e [yo] u [yi9] e q 9 [pj6] 2 [ohdP5] 5 5 9 [pjE] [oh9] [pigd6] 6 6 0 [ufe] 0 [ypid^] ^ [y^] [qp] [dE] [qj] [zyjgd] E q 9 [pj^] ^ [ohdP5] 5 5 9 [pjE] [oh] [pigd6] 6 6 0 [ufe]| [ypid2] 6 [p9] [qd] [ge] [z9] [zy]|| [p4] s g j 8 q e [ti]|[a5] d h k 9 w [rpj] [yoh]| [spig4] 8 [qoh] e [tpj]|[ohda5] 9 [zwkh] [zr] [zyvk] [rh] [spjg4] 8 q e i|[a5] d h k 9 w [rpj] [yoh]| [spjg4] 8 q e i|[v5] 9 [zwkh] [zr] [zyvk] [rh] [zgc^J] E [xfE] i [zdP]|[xljf6] 0 e t [usl]| [pjgd9] e y u i p d|y|[zd8] [xf] [gc^J] q [xfE] y [gcP] i [xvlh8] w t u [xof]| [zjgd9] e [yd] [ji] [zp] b [zyd]|| [y9]|[qie]|u i [yro9]|[wr]|p| [i9]|[qe]|u|[y9]|[qe]|9| [ye9]|[qie]|u i [to8]|[w0]|s| [tqpi4]|[qe]|[oi]|[upT6]|0|T| [y9]|[qie]|u i [yro9]|w|p| [yi9]|[qe]|u|[ye]|q|[ye]| [t81]|[w8]|[yt0]|[u8] 0 w t|w i [ut]| [y92]|[e9]|[yq]|[ie]|[yq]|9| [pd2] 9 [g9] e [yf] [ge] [hda9] r y r [oj]| [gd2] 6 9 q [fe] 9 [ed] y e q 9 6 [pd2] 9 [g9] e [yf] [ge] [shf8] w t u [ol]| [sqjg] t i p [sh]|[jfS6] 0 T e [uT]| [pd9] e [yg] i [pf] g [hda9] r y r [oj]| [gd9] e y i [pf] y d p i y [ed] q [uso8] w t u [od] t [sf] o u [tg] [wf] 0 [pid9] e y i p y d p i y e q [sjg4] [p8] [sq] [ohe] [tpj] e [hda5] [o9] [wa] r [yd] r [sjg4] [p8] [sq] [ge] [sli] t [hda5] [o9] [wa] [rd] [yh]| [sjg4] [p8] [sq] [ohe] [tpj] e [hda5] [o9] [wa] [rd] [ywd] [uf9] [g^P] [i^] [^P] [qd] [ohE] q [sof1] [u8] [o8] [ws] [tf] w [sjg4] 8 q [ohe] [tpj] e [hda5] 9 w r [wd] 9 [sjg4] 8 q q [tsl] i [hda5] 9 w r [yoh] r [sjg4] q e [toh] [pji] t [khd5] 9 w r [yoh] r [pjfd6] 6 6 0 [ye] 0 [T6] 0 e T [upj] T [zg^J] ^ ^ q [zyd] E [lhf1] 8 8 w [th] w [spjg4] q [qi] t [oi] t [qpi] t e q [pj8] 4 [zg^J] [d^] [g^] [qJ] [xfE] [zqd] [lhf1] [s8] [f8] [wh] [th] w [spjf2] 9 [p9] e [yo] u [yi9] e q 9 [pj6] 2 [hdP5] [o5] [P5] [d9] [pjE] [oh9] [pgd6] [i6] [p6] [d0] [fe] [u0] [pid^] [y^] [pi^] [qd] [jgE] [qd] [zyjg] E q 9 [pj^] ^ [hdP5] [o5] [P5] [d9] [pjE] [oh9] [pgd6] [i6] [p6] [d0] [fe] [u0] [pid2] [y6] [pi9] [qd] [jge] [d9] [zyjg] e q 9 [pj6] 2 [zg^J] [d^] [qg] [J9] [zdE] q [lhf1] [s8] [f8] [wh] [th] [wo] [sjg4] [qp] [sqjg] [tj] [licb] [oj] [plcb] [ji] [tlcb] [je] [sqjg] 8 [zg^J] [^P] [qg] [J9] [xfE] [zqd] [lhf1] [s8] [f8] [wh] [th] w [sjg2] [p9] [sjg9] [je] [ylcb] [uj] [ylcb] [je] [qlcb] [j9] [sjg6] [u2] [hdP5] [o5] [P5] [d9] [pjE] [oh9] [pgd6] [i6] [p6] [d0] [fe] 0 [pid^] [y^] [pid^] [qd] [zjgE] [zt] [zycb] [zE] [zqjg] [d9] [j^] [p^] [hdP5] [o5] [P5] [d9] [pjE] [oh9] [pgd6] [i6] [p6] [d0] [fe] [u0] [pid2] [y2] [pi2] [d6] [jg9] [zq] [zecb] 9 e y e q [g2] [p9] [f9] [pe] [yg] [pe] [f8] [pe] [td] [pe] [us] [pe] [p9] [yq] [iE] [qp] [yd] [qg] [h8] [ws] [tf] [wh] [ul] [ws] [j9] [yg] [ed] [qp] [i9] [y6] [o1] [t8] [u8] [o0] [ts] f [g^] [dE] [qP] [i9] [y^] [^E] [u6] [e6] [T*] [u0] [pe] [S0] [g2] 9 [f9] e [yg] e [f8] e [td] e [us] e [p^] [yq] [iE] [qp] [yd] [qg] [h8] [ws] [tf] [wh] [ul] [ws] [j9] [yd] [ge] [qj] [z9] [c6] [v1] [x8] [l8] [h0] [fe] [ts] [g^] [dE] [qP] [i9] [y^] [^E] [u6] [e6] [T*] [u0] [pe] f [ig^P] q E t [yj] i [sohf8] w t y [uslhf] o 2|| y p d f g j z
  Level: 7
  Length: 04:20
  Intermediate
  Brothers (Fullmetal Alchemist)

 • s| u o p o [s8] w [tf]hlw [uf] [wh] [tj] [wh] [l8] w [ts] w [up] [wo] [tp] [wo] [o8] w [tf]hlw [uj] [wh] [tj] [wh] [h8] w [ts] w [ut] [wo] [tp] [ws] [d2] 6 9 q e q [f9] 6 [d5] 9 w [f9] [rd] [s9] [wd]s[p5] [s8] w [tl]k[wh]f[us]a[wo]utrw [yuto8] w t y u| | [e6] [r0] [te] [y0] [ut] 0 e 0u [o5] [u9] [yw] [t9]yr 9 w 9 [e6] [r0] [te] [y0]ut 0 e 6u [o5] [u9] [yw]teor e w 9 [u4] [o8] [qp]s8pq 8 e 8 [p3] [o7] [p0] [u7]y6 [u0] e r [o2] [u6] [y9] 2t[y5] [u9][wo]eru 8 [wt] t y u| [u1]os [e6] [r0]te [y0] [ut] 0 [ue] [o0]p 3 [s7] [p0] [u7] w [o7] 0 3 [p4] [o8]pq o [p2]6[o9][pQ]e t [s5] 9dw e r| fx| [yd4][uf][yd8][ts][yqd] [ts8] [pe][pe][pe][pe][pe]8[pe][pe][pe][pe]q[pe][pe][pe][u4]f [zd3][xf][zd7][sl][zd0] [sl7][oh][oh][oh]w[oh][oh][oh][oh]7[oh][oh][oh][oh]0[oh][oh][oh][oh]3[oh][oh] [pe2] [ts6] [yd9] [ts6][pe]5 [wo9] [wpe] [ts9] [pe8] w[wo]t y [utoP8]| [o8]f| [id4][of][id8][of][qid] [of8] [tpe] 8 q [uf4] [zd3][xf][zd7][xf][zd0] [xf7][vh]6 [xf0] e [sl0] [ts2][yd]6[ts]9 6[yd][uf5] [yd9][ts]w [yrd] 1 [ts6][ts][ts][ts][ts]5[ts][ts][ts][ts]9[ts][ts][ts][ts]8[ts][ts][ts][ts]0[ts][ts][ts][ts]9[ts][ts][ts]w [u4]f [y8]d [uq]f [oe]h [yd5][yd][yd][yd][yd]9[yd][yd][yd][yd]r[yd][yd][yd][yd][yd][yd][yd] [e6] [r0]te [y0]ut 0 e 0u [o5] [u9] [yw] [t9]yr 9 w 9 [e6] [r0] [te]y0 [ut] 0 e 0u [o5] [u9] [yw] [t9] [ro] 9 w 9 [u4] [o8] [qp] 8sq [p8] q 8 [o3] [p7] [u0]y7 [t6] 0 e 0 [o2] [u6]y9 2 [o5] [u9]yw [u5] 8 [wt] t y u y t w [e6] [r0]te [y0] [ut] 0 [ue] [o0]p 3 [s7] [p0] [u7] w [o7] 0 3 [p4] [o8]pq o [p2]6[o9][pQ]e t [s5] 9dw e r| fx| [yd4][uf][yd8][ts][yqd] [ts8] [pe][pe][pe][pe][pe]8[pe][pe][pe][pe]q[pe][pe][pe][u4]f [zd3][xf][zd7][sl][zd0] [sl7][oh][oh][oh]w[oh][oh][oh][oh]7[oh][oh][oh][oh]0[oh][oh][oh][oh]3[oh][oh] [pe2] [ts6] [yd9] [ts6][pe]5 [wo9] [wpe] [ts9] [pe8] w[wo]t y [utoP8]| [o8]f| [id4][of][id8][of][qid] [of8] [tpe] 8 q [uf4] [zd3][xf][zd7][xf][zd0] [xf7][vh]6 [xf0] e [sl0] [ts2][yd]6[ts]9 6[yd][uf5] [yd9][ts]w [yrd] 1 [ts6][ts][ts][ts][ts]5[ts][ts][ts][ts]9[ts][ts][ts][ts]8[ts][ts][ts][ts]0[ts][ts][ts][ts]9[ts][ts][ts]w [o5] [u9] [yw] [t9]yr 9 w 9 [e6] [r0] [te]y0 [ut] 0 e 0u [o5] [u9] [yw] [t9] [ro] 9 w 9 [u4] [o8] [qp] 8sq [p8] q 8 [o2] [u6]y9 2 [o5] [u9]yw [u5] 8 [wt] t y u y t w [d4]f[d8]s[qd] [s8] [qp] w [pe]sgt [d3]wf[d7]s[d0] [s7] [wo] [o7] [p0] [s7] [xd^] [qj] [lE] [qj] [x^] [qj] [lE] [xq] [z5]9weryop[da]hk [u5]f| [zd4][xf][zd8][sl][zqd] [sl8] [pje] 8 q [xf4] [zd3][xf][zd7][sl][zd0] [sl7] [woh] 7 [30][@(] [oh] [pe92] [ts6] [yd9] [ts6][pe]5 [o9] [wo]adh9 [oh1] 5[uf]8 5 [utoP81] [92][uof] [30] [yqid4][uof][yid8][uof][yqd] [uf8] [pe] 8 q [uf4] [d3]f[d7]f[d0] [f7]h6 [f0] e [s0] [s2]d6s9 [l6] [l9]z6l9 [s6] [s3]d7d0 7 0fd[s7] 0 3o [p4] [s8]gq 8 e 8 [qf] 8gf [wd]95| d f ds| [d8] wse w t w e 0 [w3] 7 0 [s7]l [u6]f 0 [oe]h| [pj2] 6 [s9]l [qd]z [f5]x 9 [wd]z r [s1]l 5 8 9 0 w t y [s1]fhk
  Level: 7
  Length: 04:17
  Intermediate
  Buppesannivas Opening Theme

 • [sup] s s a p | we [sup] s s a p | y [etu] y u o y | yyu e t [et] | u uyu o y | ytyty t e | yyy t e | o o u [ryo] u[tuo] | [ryo] | [tup] | oopoou[ryo] [etu] [ryo] [tu] | ttouuy[qey] | tyu e | ouou[ryo] uo [ryo] | [tup] | oopoou[ryo] [etu] [ryo] [tu] | ttouuy[qey] | tyu e | ouou[ryo] | popoou[ryo] [etu] [ryo] [tu] y | ttouuy[qey] | tyu e | t i u | t r t r e | w et | r t r e | y u | yu o y | tyu | e t [stup] | s[ayo] | yu | yu o y | tyuyty | t t [etup] | yyy | t | t e o o u [etu]u u[tu] | u u [tu]yyt e e e e e e e [er] 9 9 9 9 9 9 [r9] 9 q q q q q q qiO [tup] oo | [etu] [ey] | tyuyty[etu] y t e | eettt r | ert e | ouou[ryo] u[tuo] | [ryo] | [tup] | pppopoou[ryo] [etu] [ryo] [tu] y | ttouuy[qey] | tyu e | t i u | [etu] [ry]y | [etu] yy | t [ry] | uyuy[etu] yy | u yy | t e | [qey]uuyuyu [qey]uuyuyuyu yy | u yy | t [ry] | uyuyu yy | u yy | t e [eyi] | e e | p | p
  Level: 5
  Length: 02:20
  Intermediate
  Burn

 • [ye9] u s||[ro0]|[tqp]||| [d60] s p|| [s95] a o|| [ye9] u s||[ro0]|[tqp]||| [d60] s p|| [s95] a o p f g f d 2 5 9||s 4 8 q|p|s| [f1] 5 [f8]|f g f d 5 9 w|f g f d 2 5 9||f s 4 8 q|p|s f 1 5 [f8]|f g f d 5 9 w d d|f g 2 5 [f9] d s| g 4 8 [qf] d s|p f 1 5 8| g f d 5 9 w y [yp] [yp] [yo]| [ypi92]||[yp]|[yo] [yp] [q4]| d [jd] [jd] [gd]| [hd81]|[hd]|[hd]|[jd] [hd] [w5]| d [jd] [jd] [hd]| [jgd92]||[jd]|[hd] [gd] [q4]| [gd] [jd] [jd] [gd]| [81] d [hd]|[hd]| d [wj5]|h|g|f d [ye9] u s||[ro0]|[tqp]||| [d60] s p|| [s95] a o p f g f d 2 5 9||s 4 8 q|p|s| [f1] 5 [f8]|f g f d 5 9 w|f g f d 2 5 9||f s 4 8 q p p|s f 1 5 [f8]|f g f d 5 9 w d d|f g 2 5 [f9] d s| g 4 8 [qf] d s|p f 1 5 8| g f d 5 9 w d d|f g 2 5 [f9] d s| g 4 8 [qf] d s|p f 1 5 8| g f d 5 9 w y [yp] [yp] [yo]| [ypi92]||[yp]|[yo] [yp] [q4]| d [jd] [jd] [gd]| [hd81]|[hd]|[hd]|[jd] [hd] [w5]| d [jd] [jd] [hd]| [jgd92]||[jd]|[hd] [gd] [q4]| [gd] [jd] [jd] [gd]| [81] d [hd]|[hd]| d [wj5]|h|g|f [pgd] [92]||[pf]|[qpi4]||| [so81]||[od]|[wo5]||| [pgd92]||[pf]|[qpi4]||| [so81]||[od]| [wo5]| d d|f g 2 5 [f9] d s| g 4 8 [qf] d s|p f 1 5 8| g f d 5 9 w y [yp] [yp] [yo]| [ypi92]||[yp]|[yo] [yp] [q4]| d [jd] [jd] [gd]| [hd81]|[hd]|[hd]|[jd] [hd] [w5]| d [jd] [jd] [hd]| [jgd92]||[jd]|[hd] [gd] [q4]| [gd] [jd] [jd] [gd]| [81] d [hd]|[hd]| d [wj5]|h|g|f d [y92] u s||o|[qp4]||| [81] d [hd]|[hd]| d [wj5]|h|g|f [jgd] [92]||[sh]|[q4]||| [81] d [hd]|[hd]| d [wj5]|h|g|f d [ye9] u s||[ro0]|[tqp]||| [d60] s p|| [s95] a o|| [ye9] u s||[ro0]|[tqp]||| [d60] s p|| [s95] a o
  Level: 7
  Length: 03:06
  Intermediate
  Burn It Down

 • [sq][td][yd][td][od][td][yd][ts][sq][td]ytoty[ts][s8][wd][td][wd][od][wd][td][ws][f8][wd]twowt[wd]f[d0]ryr[od]ryr[d0][sr][yd][sr][of]r[ys][sr]6[p0]e0t0[spe]060t0r0e[s0][sq][td][yd][td][od][td][yd][ts][sq][td]ytoty[ts][s8][wd][td][wd][od][wd][td][ws][f8][wd]twowt[wd]f[d0]ryr[od]ryr[d0][sr][yd][sr][of]r[ys][sr]6[p0]e0t0[spe]060t0[ra]0[se][h0]qtytot[yf]tqtyt[oa]t[ys][thf]8wtwow[tsf]w8wtwowt[wd]f[d0]ryrory[rd]f[d0]ryror[ys][rd][f6][d0][ed][s0][td]0[se][s0]6[p0]t0r0[se]0[qhf]tytot[ysf]tqtytot[ys]t[hf8]wtwow[tsf]w8wtwowt[wk]l[k0]ryrory[rk]l[k0]ryrory[rk]l[uk] j H g [uf0] sssds[hf]4 [sf][hf]q[sf] [ut] [ut]s[uts]ds[hf]1[sf] [hf]w[sf] [ut] [ut] [uth]hhl[k3]h f[yrd] l[k0]h f[ywrd] sd6 sd[e0]ssp6 s[tse]ds[hf]4 [sf][hf]q[sf] [ut] [ut]s[uts]ds[hf]1[sf] [hf]w[sf] [ut] [ut] [uth]hhl[k3]h f[yrd] l[k0]h f[ywrd] sd6 sd[e0]ssp6|[wr0] to4|[80] [80] [80]tt[r80] t[to]%|[W8] [tiW8] [W8] [W8] tt[to^][to] [ti][qE] t [to^][to] [ti][qE] o [u8]|[wt] [wt] [wt] [wtr] to4|[80] [80] [80]tt[r80] t[to]%|[W8] [tiW8] [W8] [W8] tt[to^][to] [ti][qE] t [to^][to] [ti][qE] o [ut8] w tyuyt w q w ghs8ghs ghs ghs hHgwhHg hHg hHg ghs8ghs ghs ghs ghf0gh[wf] ghf ghf [wutg]hs ghs ghs ghs [thWO]Hg hHg hHg hHg [tigE]hs ghs ghs ghs [utog]hf ghf ghgfdsas[qhf]tytot[ysf]tqtytot[ys]t[hf8]wtwow[tsf]w8wtwowt[wk]l[k0]ryrory[rk]l[k0]ryrory[rk]l[uk]lklklklklklklkl[uk0] sssds[hf]4 [sf][hf]q[sf] [ut] [ut]s[uts]ds[hf]1[sf] [hf]w[sf] [ut] [ut] [uth]hhl[k3]h f[yrd] l[k0]h f[ywrd] sd6 sd[e0]ssp6 s[tse]ds[hf]4 [sf][hf]q[sf] [ut] [ut]s[uts]ds[hf]1[sf] [hf]w[sf] [ut] [ut] [uth]hhl[k3]h f[yrd] l[k0]h f[ywrd] sd6 sd[e0]ssp6|[wr0] to4|[80] [80] [80]tt[r80] t[to]%|[W8] [tiW8] [W8] [W8] tt[to^][to] [ti][qE] t [to^][to] [ti][qE] o [u8]|[wt] [wt] [wt] [wta] shq|[ut] [ut] [ut]ss[uta] s[sh]W|[tO] [tsgO] [tO] [tO] ss[shE][sh] [sg][iP] s [shE][sh] [sg][iP] h [sf8] w td[yf]d[us]

  Level: 6
  Length: 03:13
  Intermediate
  Butterfly

 • j j k l l l g g
  f f f h h h h h
  j j k l l l g g
  f f f h h h h h
  j j k l l l g g
  f f f h h h h h
  j j k l l l g g
  f f f h h h h h
  j j k l l l g g
  f f f h h h h h

  Level: 1
  Length: 00:38
  Super Easy
  Bxtch Lasagna (PewDiePie)

Virtual Piano Sheets A-Z

Search for your favourite songs in the A-Z of virtual piano sheets. Choose the letter that the song starts with to perform a search. Alternatively, click on the letters to browse music sheets until you see one that you like. When you find the song you want to play, open the music sheet and click on ‘Play This Song’ to load the music sheet into the piano.