A-Z of Music Sheets

# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 • t|w|t|i|u|y|t||
  o|p|y|i|u|y|t||
  t|w|t|i|u|y|t||
  o|p|y|i|u|y|t||
  o|o|p|a|s||o||
  s|a|p|o|o i u i y||
  u| i o||
  y| u i||
  u|y|t|i|u|y|t||
  o|o|p|a|s||o||
  s|a|p|o|o i u i y||
  u| i o||
  y| u i||
  u|y|t|i|u||y| t t

  Level: 2
  Length: 00:48
  Easy
  Ma'oz Tzur

 • [s1] 5 8 h|l|k 5 9 w|k j h| [g2] 6 9 f|s|g 4 8 q f|s| 8|w o|s|a 5 9 w a a p o| [i2] 6 9 u|t|i 4 8 q|| 8 w|o a s a s 5 [s9] [ws] s s d f g [f9] e s s|| [spi4]||[qpi]|| [uo8]|w o a s a s 5 [s9] [ws] s s d f g [f2] 6 s s 9|i| [spi]|9| i p o [a6] s a d|o o| [a5] [s9] [wa] d|o o| [a4] [s8] a d q o o o [a5] [s9] a d w o o| [a6] [s0] a d e o o| 5 [a9] as [ws] d f g [f4] 8 s s q|| [o5] [p9] a s d|h| [k6] 0 e j j|s| [h4] 8 q g|| [f9] e|d| s| [o5] [p9] a s [wd]|h| [k6] 0 e j| s| [h4] 8 q g| p| [f2] 6 9 d| f| [f5] [d9] [wf] d f|g s [hf1] 5 8 [h9] 0 w h| 5 [h9] w h h g f d 2 [g6] 9 [gd]| 9| [p4] 8aq p p|[qf]| [sh8] w s [sh]| [sh]| 5 [ha9] w a h g f d 2 [g6] 9 [pg]| 9| [i4] [o8] [pi] [oa] [sp]|[qd]|[s8]|w f|h| d 5 sss [s9] [ws] a p a [s2] 6 9 f|h| s 4 [s8]ss s [sq] a p a [s1] 5 8 [wg] w h| s 5 ss[s9] [ws] s a p a [s2] 6 9 g|h| s 4 8 q [si]||[92]|| [qe] s g h j|j j| h h 6 f 0 e|| [up]|e|[up]|0|[ypi92]|| 9 s f h [sj]|j j 9|h h 6 0 w [sf]|| [oda5] 9 w [od]|| dg[j2] 9 h h|| [sp][h8] w h h|| [sp][g4] 8 g g|| [so][f8]|f f|| [pdI2]|9|[pdI]|9|j|j j|j 9| [j5]|h||5 9w[yro]
  Level: 6
  Length: 01:56
  Intermediate
  Mad

 • [9i] p [qeu] i [9y] u [qet] r w [ry] w [ry] i 9 p [qeu] i [9y] u [qei] o w [ry] w [ry] [29] [qey] y [9i] i [3qey] y [4qp] p [et] p [6q] i [et] [80o] o [0w] o 8 u [0w] [7wo] o [ry] o w i [ryu] y [29] [qey] y [9i] i [3qey] y [4qp] p [et] p [6q] i [et] [80o] o [0w] o 8 u [0w] [7wo] o [ry] o w i [ryu] y [29] [qey] y [9i] i [3qey] y [4qp] p [et] p [6q] i [et] [80o] o [0w] o 8 u [0w] [7wo] o [ry] o w i [ryu] y [29] [qey] y [9i] i [3qey] y [4qp] p [et] p [5q] i [6et] [8o] o [0w] o [80] u [0w] [wo] o o i u y [9ip] [qey] y [9ip] i [qeyip] p [wyoa] o [ryoa] o [wa] [ya] [ryo] [yo] [9y] [qeip] y [9i] [yi] [qeip] p [wya] o [ryoa] [yo] [wa] [ya] [ryoa] o [9y] y [qeip] y [9yi] i [qeip] [yp] [woa] o [ryoa] o [wa] [ya] [ryoa] o [9y] [qeip] y [9i] [yi] [qeip] y [wrya] o o o a a o o [9ip] [ip] [qeu] u [9yi] y [qet] [ry] w [ry] w [ry] i 9 [ip] [qeu] u [9yi] y [qet] [ryo] w [ry] w [ry] [29] [qey] y [9i] i [3qey] y [4qp] p [et] p [6q] i [et] [80o] o [0w] o 8 u [0w] [7wo] o [ry] o w i [ryu] y [29] [qey] y [9i] i [3qey] y [4qp] p [et] p [6q] i [et] [80o] o [0w] o 8 u [0w] [7wo] o [ry] o w i [ryu] y [29] [qey] y [9i] i [3qey] y [4qp] p [et] p [6q] i [et] [80o] o [0w] o 8 u [0w] [7wo] o [ry] o w i [ryu] y [29] [qey] y [9i] i [3qey] y [4qp] p [et] p [5q] i [6et] [8o] o [0w] o [80] u [0w] [wo] o o i u y [9ip] [qey] y [9ip] i [qeyip] p [wyoa] o [ryoa] o [wa] [ya] [ryo] [yo] [9y] [qeip] y [9i] [yi] [qeip] p [wya] o [ryoa] [yo] [wa] [ya] [ryoa] o [9y] y [qeip] y [9yi] i [qeip] [yp] [woa] o [ryoa] o [wa] [ya] [ryoa] o [9y] [qeip] y [9i] [yi] [qeip] y [wrya] o o o a a o o [9ip] [ip] [qeu] u [9yi] y [qet] [ry] w [ry] w [ry] i 9 [ip] [qeu] u [9yi] y [qet] [ryo] w [ry] w [ry] [9ip] [ip] [qeu] [eu] [9yi] y [qeti] [ri] w y [ry] w [ry] [9i] i [qeu] u [9eyi] y [qet] [ry] [5w]
  Level: 6
  Length: 03:30
  Intermediate
  Mad World

 • [i9] p [uqe] i [y9] u [tqe] r w|[yr]|w|[yr] i 9 p [uqe] i [y9] u [qie] o w|[yr]|w|[yr]| 9|[yqe] y [i9] i [yqe] y [qp] p [te] p q i [te]| [o8] o [w0] o 8 u [w0]| [wo] o [yr] o w i [yur] y 9|[yqe] y [i9] i [yqe] y [qp] p [te] p q i [te]| [o8] o [w0] o 8 u [w0]| [wo] o [yr] o w i [yur] y 9|[qe] y [i9] i [yqe] y [qp] p [te] p q i [te]| [o8] o [w0] o 8 u [w0]| [wo] o [yr] o w i [yur] y 9|[yqe] y [i9] i [yqe] y [qp] p [te] p q i [te]| [o8] o [w0] o 8 u [w0]| [wo] o [yr] o w i [yur] y 9|[yqe] y [i9] i [qpe] p [wa] o [yr] o [wa] a [yro] o [y9]|[qe] y [i9] i [qpe] p [wa] o [yro] o [wa] a [yro] o [y9]|[qe] y [i9] i [qpe] p [wa] o [yro] o [wa] a [yro] o [y9]|[qe] y [i9] i [qpe] p [wra] o o o a a o o 9|[qe]|[i9]|[qe] y w|[yr]|w|[yr]| 9|[qe]|[i9]|[qe] y w|[yr]|w|[yr]| 9|[qe] e [i9]|[qie] i w y [yr]|w|[yr]| 9|[qe]|[i9]|[qe] y [yw5]
  Level: 5
  Length: 01:12
  Intermediate
  Mad World (Alternative)

 • [es] f [ua] s [ep] a [uo] I 9 [ye] 9 [ye] s e f [ua] s [ep] a [us] d 9 [ye] 9 [ye] u
  [es] f [ua] s [ep] a [uo] I 9 [ye] 9 [ye] s e f [ua] s [ep] a [us] d 9 [ye] 9 [ye]
  e [tp] p [es] s [tp] p [tf] [sf] u f t s u [wad] d y d w a y [9pd] d y d 9 s [ya] p
  e [tp] p [es] s [tp] p [tf] [sf] u f t s u [wad] d y d w a y [9pd] d y d 9 s [ya] p
  e [up] p [eps] s [sf] f G [ypd] e d G G [ypd] d [ep] u p [eps] s [sf] [sf] G d [ypd] [ed] G G [ypd] d [ep]
  e [up] p [eps] s [sf] f G [ypd] e d G G [ypd] d [ep] u p [eps] s [sf] [sf] G d [ypd] [ed] G G [ypd] d [ep]
  e u o e s [oaf] [eyp] e a s f a s p o
  e u o e s [oaf] [eyp] e a s f a s p
  e [tp] p [es] s [tp] p [tf] [sf] u f t s u [wad] d y d w a y [9pd] d y d 9 s [ya] p
  e [tp] p [es] s [tp] p [tf] [sf] u f t s u [wad] d y d w a y [9pd] d y d 9 s [ya] p
  e [up] p [eps] s [sf] f G [ypd] e d G G [ypd] d [ep] u p [eps] s [sf] [sf] G [ypd] e G G [ypd] d [ep]
  e u o e s [oaf] [eyp] e a s f a s p o
  e u o e s [oaf] [eyp] e a s f a s p
  [es] f [ua] s [ep] a [uo] I 9 [ye] 9 [ye] s e f [ua] s [ep] a [us] d 9 [ey] 9 [ye] u
  [es] f [ua] s [ep] a [uo] I 9 [ye] 9 [ye] s e f [ua] s [ep] a [us] d 9 [ey] o I [9e] [9y]

  Level: 3
  Length: 05:00
  Easy
  Mad World (Donnie Darko) (Easy)

 • i p [uqe] i [y9] u [tqe] r w| [yr]| w| [yr] i 9 p [uqe] i [y9] u [qie] o w| [yr]| w| [yr]| 9| [yqe] y [i9] i [yqe] y [qp] p [te] p q i [te]| [o8] o [w0] o 8 u [w0]| [wo] o [yr] o w i [yur] y 9| [yqe] y [i9] i [yqe] y [qp] p [te] p q i [te]| [o8] o [w0] o 8 u [w0]| [wo] o [yr] o w i [yur] y 9| [qe] y [i9] i [yqe] y [qp] p [te] p q i [te]| [o8] o [w0] o 8 u [w0]| [wo] o [yr] o w i [yur] y 9| [yqe] y [i9] i [yqe] y [qp] p [te] p q i [te]| [o8] o [w0] o 8 u [w0]| [wo] o [yr] o w i [yur] y 9| [yqe] y [i9] i [qpe] p [wa] o [yr] o [wa] a [yro] o [y9]| [qe] y [i9] i [qpe] p [wa] o [yro] o [wa] a [yro] o [y9]| [qe] y [i9] i [qpe] p [wa] o [yr] o [wa] a [yro] o [y9]| [qe] y [i9] i [qpe] p [wra] o o o a a o o [pi9] [pi] [uqe] u [yi9] y [tqe] r w| [yr]| w| [yr] i 9 [pi] [uqe] u [yi9] y [tqe] [ro] w| [yr]| w| [yr]| 9| [yqe] y [i9] i [yqe] y [qp] p [te] p q i [te]| [o8] o [w0] o 8 u [w0]| [wo] o [yr] o w i [yur] y 9| [yqe] y [i9] i [yqe] y [qp] p [te] p q i [te]| [o8] o [w0] o 8 u [w0]| [wo] o [yr] o w i [yur] y 9| [qe] y [i9] i [yqe] y [qp] p [te] p q i [te]| [o8] o [w0] o 8 u [w0]| [wo] o [yr] o w i [yur] y 9| [yqe] y [i9] i [yqe] y [qp] p [te] p q i [te]| [o8] o [w0] o 8 u [w0]| [wo] o [yr] o w i [yur] y 9| [yqe] y [i9] i [qpe] p [wa] o [yr] o [wa] a [yro] o [y9]| [qe] y [i9] i [qpe] p [wa] o [yro] o [wa] a [yro] o [y9]| [qe] y [i9] i [qpe] p [wa] o [yr] o [wa] a [yro] o [y9]| [qe] y [i9] i [qpe] p [wra] o o o a a o o [pi9] [pi] [uqe] u [yi9] y [tqe] r w| [yr]| w| [yr] i 9 [pi] [uqe] u [yi9] y [tqe] [ro] w| [yr]| w| [yr]| [pi9] [pi] [uqe] u [yi9] y [tqe] r w| [yr]| w| [yr]| [i9] i [uqe] u [yie9] y [tqe] [yr] [w5]

  Level: 5
  Length: 03:49
  Intermediate
  Mad World (Intermediate)

 • [29dy] [gi] [30fu] s [4qdi] [p] [15uo] s [29dy] [gq] [30ft] [hw] [4eji] [q] [3wu] 0 [29jp] [qls] [30ho] 8 [49oh] [6u] [15y] t 8 f g [29yf] [qs] [30d] w [4eyd] q t [3we] [0w] [29pj] [qsl] [30oh] 8 [49oh] [6u] [15y] t 8 f g [29yf] [qs] [30d] w [4eyd] q t [3we] [0w] [59hz] d [5s] [5rdz] [5f] j [8toh] 8 [8ufl] [8k] j k [6ufj] i 6 [6ef] [6g] [uf] s [49pd] 4 [49pf] [4g] f s [59hz] d [5s] [5rdz] [5f] j [6tjx] c l [5j] [5tj] 5 [$tDz] Z k [$D] [$tD] [$h] g d [$rak] k d [$a] [$ra] $ [8s] P O o [$s] P [Ei] Y [4wP] O [Wo] O [!Ti]
  Level: 5
  Intermediate
  Mafia Game Main Theme

 • [tp]| s| [ya]| o|
  [tp]| u| y| o|
  [tp]| s| [ya]| d|
  [tf]| p| [rd]| o|
  [4qpj]||i o p s i o p s i o p s|
  [eak] u p u s u
  [esl] u p u s u
  [4qpj]||i o p s i o p s i o p s|
  [wsl] y o a o a [wa] y o| o|
  [4qpj]||o p i u o p i u|
  [5dz] 9 w 9 r 9 [5sl] 9 w 9 r 9
  [4qpj]| o p i u t r
  [wsl] y o y a y [wak] y o y a y
  [ej] u [pj] u [aj] u
  [eh] u [ph] u [ah] u
  [eg] u [pg] u [ag] u
  [ef] u [pf] u [af] u
  [ed] u [psd] u [asd] u
  [ed] u [pas] u [as] u
  [eas] u [pa] u a u [ep]| |
  [0j] u [pj] u [aj] u
  [qh] u [ph] u [ah] u
  [wg] u [pg] u [ag] u
  [qf] u [pf] u [af] u
  [0d] u [pd] u [ad] u
  [qsd] u [ps] u [as] u
  [ws] u [pa] u a u [qp]| |
  6| |[sj]| l| [dk]| h| [sj]| f| [ad]| o

  Level: 5
  Length: 02:19
  Intermediate
  Mafia II (Main Theme)

 • e t u p u t e t u p u t e t u a u t e t u p u t [p6] 8 [f0] [ea] 0 [p8]a[s6] 8a[p0] [ea] 0 [o8] [u6] 8 0 r 0 8 6 8 0 r 0 8 [p6] 8 [f0] [ea] 0 [p8]a[s6] 8a[p0] [a5] [s9] [d7] [f8] 0 w t w 0 8 0 w [tf] [wg] [h0] [g4] 6 [p8] [qp] 8a[s6] [d4] 7 9 [wd] [f9] [g7] [h3] 5 [o7] [o0] 7p[a5] [s6] 8 0 [se] [d0] [f8] [s4] 6 [i8] [sq] 8 6 [s2] 4a[s6] [s9] 6 [d4] [a%] 7 9 w 9 [p7] [O3] 7 9 2 7 9 [up6] 8 [f0] [ea] 0 [p8]a[sp6] 8a[p0] [ea] 0 [o8] [ut6] 8 0 [rj] 0k[j8] [h6] 8j[h0] [rg] [d0] [g8] [up6] 8 [f0] [ea] 0 [p8]a[sp6] 8a[p0] [a5] [s9] [d7] [sf8] 0 w t w 0 8 0 w [f5] [g9] [h7] [sg4] 6 [p8] [qp] 8a[s6] [da4] 7 9 [wd] [f9] [g7] [hf3] 5 [o7] [o0] 7p[a5] [sp@] $ 6 [s8] [d6] [f$] [sp2] 4 [i6] [sp9] 6 4 [sp7] 2a[s4] [d6] [s4] [d2] [f3] % 7 0 7 % 3 % 7 0 W r [qlc] e [tj] [ji] tk[le] [qkh] r y [zo] [yx] [rc] [xv0] w [rh] [uh] rj[wk] [jf8] 0 w [tlj] [zyk] [xul] [lj8] q [ge] [tlj] e q [lj7] 0k[lW] [zr] [lW] [k0] [kh6] 8 0 e [l0] [k8] [j6] * 0 [pe] [O0] [u] [I$] 6O[pQ] [S$] [S6] [aQ] [u3] % [70] [T!] [y3] [u%] [y2] $ [u96]I[O3] % [T70] [p$] 6 [Q] [T$] [y6] [uQ] [I$] 6O[pQ] [S$] [S6] [aQ] [f%] 7 [WO9] [f!] [d3] [S%] [d2] $ [I96]a[p3] % [O70] [I$] 6 [Q] 3 % [70] $ 6 [Q] 3 % [70] $ 6 [Q] 3 % [70] [O$] p [a$] [S*!]||e t u p u t e t u p u t e t u a u t e t u p u t [e6]tup

  Level: 5
  Length: 01:47
  Intermediate
  MAIA (Lacrimosa of DANA)

 • k l z [x9] [yspi] [yspi] e [zyspi] [yspji] [x8] [utp] [utp] e [zutp] [utpj] [x7] [yrpi] [yrpi] [k0] [urO] [urjO]k[le] [utp] [utp] [wk] [utpl] [zq]0[x9] [yspi] [yspi] e [zyspi] [yvspi] [x8] [uta] [uta] e [zutp] [utpj] [j7] [yrpi] [yrpi] [k0] [urO] [urO]l[je] [utp] [utp] [wk] [utol] [zuto] [x9] [yspig] [yspli]k[le] [zyspi] [yspji] [f8] [utpj] [utpj]k[le] [zutp] [utpj] [xf7] [yrpjigd] [yrpjigd] [kfa0] [urfaO] [urjO]k[le] [utspf] [utspf] [wk] [utpl] [zq]0[xf9] [yspji] [yspji]k[lge] [zyspi] [yvspi] [xf8] [xutp]z[utpl]k[lfe] [zutp] [utpj] [ja7] [yrpigd] [yrpigd] [k0] [urfaO] [urkO]l[je] [utspf] [utspf] [wk] [utol] [zuto] [xjg9] [yspig]j[yspli]k[le] [zyspi]g[yspji] [s8]f[utpj]f[utpj]k[lfe] [zutp] [utpjf] [xjg7] [yrpjigd] [yrpjigd] [kfH0] [urfO] [urjO]k[le] [utspf] [utspf] [wk] [utpl] [zq]0[xjg9] [yspjig] [yspjig]k[ljge] [zyspi] [yvspi] [xlj8]f[xutplj]z[utpl]k[lfe] [zutpf] [utpjf]f[jda7] [yrpigd] [yrpigd] [kfH0] [urfOH] [urkOH]l[sjfe] [utspf] [utspf] [wk] [utol] [zuto] [xjg9] [yspig]j[yspli]k[le] [zyspi]g[yspji] [sl8]f[utpj]f[utpj]k[lfe] [zutpf] [utpjf] [xjg7] [yrpjigd] [yrpjigd] [kfH0] [urfO] [urjO]k[slfe] [utspf] [utspf] [wkh] [utpl] [zq]0[xjg9] [yspjig] [yspjig]k[le] [zyspid] [yvspih] [xjf8]f[xutplj]z[utpl]k[lfe] [zutpf] [utpjf]f[jda7] [yrpigd] [yrpigd] [kfH0] [urfOH] [urkOH]l[sjfe] [utspf] [utspf] [wkh] [utol] [zuto] [xjg9] [yspig]j[yspli]k[le]g[zyspi]g[yspji] [s8]f[utpj]f[utpj]k[le]f[zutp]f[utpj] [xjg7] [yrpjigd] [yrpjigd] [kfH0] [urfO]k[urjO]k[le]f[utsp]f[utpd]f[wk]f[utpl]f[zq]0[xjg9] [yspjig] [yspjig]k[le] [zyspi] [yvspih] [xjf8]f[utpljc]z[utpl]k[lfe] [zutpj]f[utpj] [jda7] [yrpigd] [yrpigd] [kfH0] [urfOH] [urkfOH]l[je] [utspf] [utspf] [wk] [utol] [zuto] [xjg9] [yspig]j[yspli]k[le]g[zyspi]g[yspji] [s8]f[utpj]f[utpj]k[le]f[zutp]f[utpj] [xjg7] [yrpjigd] [yrpjigd] [kfH0] [urfO]k[urjO]k[le]f[utsp]f[utpd]f[wk]f[utpl]f[zq]0[xjg9] [yspjig] [yspjig]k[lge] [zyspid] [yvspih] [xjf8]f[xutplj]z[utplf]k[lfe] [zutpj]f[utpj] [sjg7] [yrpigd] [yrpigd] [k0]ruO

  Level: 8
  Length: 01:55
  Expert
  Main Theme (A Tale of Two Sisters)

 • j z j z H z H z h z h z G z G G h j z j z H z H z h z h z G z G G h [jI] [zy] [je] [zy] [uH] [zy] [eH] [zy] [wh] [zy] [wh] [zy] [QG] [zy] [QG] [yG] h [jI] [zy] [je] [zy] [uH] [zy] [eH] [zy] [wh] [zy] [wh] [zy] [tsc] [xra] [zpe]| j k l zl kj| l zl kj g l lk jk h z k j k l zl kj| l zl kj g l lk jk h z k [ul] v [yl] u[vi] o[ok] v [pk] [vo] [oJ] v [pJ] [vo] [sg] c [tg] [yc] Y Y yY yY yt| s D [wd] [rd] s[yd] s[rd]Dds[wa] r y r [ul] v [yl] u[vi] o[ok] v [pk] [vo] [oJ] v [pJ] [vo] [sg] c g c| h J Z v| v c [vrok]| [tpl]| [TPL]| [zya]| [pb] d p d [VO] d O d [oB] d o d [bI] d I I o [pj] z j z [OH] z H z [hP] z h z [pG] z G G h [pb] d p d [VO] d O d [oB] d o d [bI] d I I o [pj] z j z [OH] z H z [hP] z h z [pG] z G G h [pj] [xa] [sj] d[xs] a[pH] x [sH] d[xs] a [ph] [li] [sh] s[la] p[ha] [xo] [hd] a [pj] [xa] [sj] d[xs] a[pH] x [sH] d[xs] a [ph] [li] [sh] s[la] p[xa] [zo] [kd] a f| d fg hh| j h h| j h l| tyYuytY Y yY yY yt| s D [wd] [rd]sas[yd]sas[rd]Dds[wa] r y r [lf] v [ld] f[vg] h[kh] v [kj] [vh] [hJ] v [jJ] [vh] [lg] c g c h [hg] [fJ] [gZ] [vh] g [vf] [gc] [vkh] g [ld] g [hL]| z| j z j z H z H z h z h z G z G G h j z j z H z H z h z h z G z G G h [jI] [zy] [je] [zy] [uH] [zy] [eH] [zy] [wh] [zy] [wh] [zy] [QG] [zy] [QG] [yG] h [jI] [zy] [je] [zy] [uH] [zy] [eH] [zy] [wh] [zy] [wh] [zy] [tsc] [xra] [zpe]| j k l zl kj| l zl kj g l lk jk h z k j k l zl kj| l zl kj g l lk jk h z k [ul] v [yl] u[vi] o[ok] v [pk] [vo] [oJ] v [pJ] [vo] [sg] c [tg] [yc] Y Y yY yY yt| s D [wd] [rd] s[yd] s[rd]Dds[wa] r y r [ul] v [yl] u[vi] o[ok] v [pk] [vo] [oJ] v [pJ] [vo] [sg] c g c| h J Z v| v c [vrok]| [tpl]| [TPL]| [zya]| [pb] d p d [VO] d O d [oB] d o d [bI] d I I o [pj] z j z [OH] z H z [hP] z h z [pG] z G G h [pb] d p d [VO] d O d [oB] d o d [bI] d I I o [pj] z j z [OH] z H z [hP] z h z [pG] z G G h [pj] [xa] [sj] d[xs] a[pH] x [sH] d[xs] a [ph] [li] [sh] s[la] p[ha] [xo] [hd] a [pj] [xa] [sj] d[xs] a[pH] x [sH] d[xs] a [ph] [li] [sh] s[la] p[xa] [zo] [kd] a f| d fg hh| j h h| j h l| tyYuytY Y yY yY yt| s D [wd] [rd]sas[yd]sas[rd]Dds[wa] r y r [lf] v [ld] f[vg] h[kh] v [kj] [vh] [hJ] v [jJ] [vh] [lg] c g c| h J Z v| v c [vk]
  Level: 6
  Length: 03:20
  Intermediate
  Main Theme (Cave Story) (Alternative)

 • [d92] fds p o ps[d92] s [qd4] fds p o ps[qg4] f [d81] fds p o ps[d81] s [g^] fd[f^] ds[p81]sds[g81] f [d92] fd[s92] p [o92] ps[d92] s [qd4] fd[sq4] p [qo4] ps[qg4] f [d81] fd[s81] p [o81] ps[d81] s [g^] fd[f^] ds[p81]s[d81]s[g81] f [d92] [f92]d[s92] p [o92] [p92]s[d92] s [qd4] [qf4]d[sq4] p [qo4] [qp4]s[qg4] f [d81] [f81]d[s81] p [o81] [p81]s[d81] s [g^] [f^]d[f^] ds[p81]s[d81]s[g81] f [y92] [u92]i[u92] o [i92] [p92] [o92]iu [y92] [u92]i[u92] o [i92] [p92] [o92]iu [y2] [u9]i[u2] [o9] [i2] [p9] [o2]i[u9] [d^] [f^]g[f^] [h^] [g^] [j^] [h^]g[f^] [y92] [92] [92] [92] [p92] [92] [92] [92] [q4] [q4] [q4] [q4] [qp4] [tq4] [qo4] [tq4] [i81] [81] [81] [81] [u81] [81] [81] [81] [y^] ^ ^ ^ [u81] [81] [81] [81] [y92] [92] [92] [92] [p92] [92] [92] [92] [sq4] [q4] [q4] [q4] [sq4] [tq4] [qp4] [qi4] [o81] [81] [t81] [81] [i81] [81] [u81] [81] [y^] ^ ^ ^ [u1] 8 1 8 [y2] [u9]i[u2] [o9] [i2] [p9] [o2]i[u9] [d^] [f^]g[f^] [h^] [g^] [j^] [h^]g[f^] [y2] 9 2 9 [p2] 9 2 9 4 q 4 q [p4] [tq] [o4] [tq] [i1] 8 1 8 [u1] 8 1 8 [y^] ^ ^ ^ [u1] 8 1 8 [y2] 9 2 9 [p2] 9 2 9 [s4] q 4 q [s4] [tq] [p4] [qi] [o1] 8 [t1] 8 [i1] 8 [u1] 8 [y^] ^ ^ ^ [t81] [81] [81] [81] [d92] fds p o ps[d92] s [qd4] fds p o ps[qg4] f [d81] fds p o ps[d81] s [g^] fd[f^] ds[p81]s[d81]s[g81] [f81] [y92] [92] [92] [u92] [i92] [92] [u92] [y92] [tq4] [q4] [qp4] [q4] [q4] [q4] [qo4] [qi4] [o81] [81] [p81] [o81] [i81] [81] [u81] [81] [y^] ^ ^ ^ [u81] [81] [81] [81] [y92] [92] [92] [u92] [i92] [92] [u92] [y92] [tq4] [qe4] [sq4] [q4] [qp4] [q4] [qo4] [qi4] [o81] [81] [p81] [o81] [i81] [81] [u81] [81] [y^] ^ ^ [u^]i[u81] [81] [t81] [81] [yd92] [92] [92] [uf92] [ig92] [92] [uf92] [yd92] [tsq4] [q4] [qpj4] [q4] [q4] [q4] [qoh4] [qig4] [oh81] [81] [pj81] [oh81] [ig81] [81] [uf81] [81] [yd^] ^ ^ ^ [uf81] [81] [81] [81] [yd92] [92] [92] [uf92] [ig92] [92] [uf92] [yd92] [tsq4] [qpe4] [sql4] [q4] [qpj4] [q4] [qoh4] [qig4] [oh81] [81] [pj81] [oh81] [ig81] [81] [uf81] [81] [yd^] ^ ^ [uf^][ig][uf81] [81] [ts81] [81] [d92] fds p o ps[d92] s [qd4] fds p o ps[qg4] f [d81] fds p o ps[d81] s [g^] fd[f^] ds[p81]s[d81]s[g81] [f81] [d92] fds p o ps[d92] s [qd4] fds p o ps[qg4] f [d81] fds p o ps[d81] s [gd^] fd[sf81] ds[p92]sds[gd92] f [pd92]||[yd]
  Level: 6
  Length: 02:06
  Intermediate
  Main Theme (Fairy Tail)

 • [uof]| |k| | [oka]| |j d [phd]| |G| | [tsof]| |[ypdG]| | [uf]| a| [kf]| | [zo]| a| d| k h [yj]| [pd]| [hd]| G| [tsf]| o| [ydG]| p| [f0]| r| [uk]| | [wk]| y| o| j d [h9]| e| [yG]| | [f8]| w| [G9]| e| [f0]| r| [uk]| r| [zw]| y| o| k h [j9]| [ed]| [yh]| [eG]| [sof8] w t w [pdG9] e y e [f0] r I G [oh]| G f [wd] y [zo] p [ka]| j h [j9] e y k [pj]| h G [sof8] w t| [pdG9] e y| [f0] r I G [oh]| G f [oda5] 9 [zwk] r [ykh]| j h [j9] e y [ke] [yj]kj h G [sof8] w t Gh[G9] e [yd]| [ofa3] 7 0 [rG] [uh] r [uG] [rf] [oda5] 9 [zwk] r [yk] r [yj] [rh] [jG2] 6 9 [ke] [yj] e [yh] [eG] [sof1] 5 8 0 [pdG2] 6 9 Q [ofa3] 7 0 [rG] [uh] r [uG] [rf] [da5] [oa9] [zwk] r [ykh] r [yj] [rh] [jdG2] 6 9 [ke] [yj]kje [yh] [eG] [sof1] 5 8 Gh[pdG2] 6 [pd9]| [wrf0] Gfd a p adf d [wrf9] Gfd a p adh G [feQ9] Gfd a p adf d [wh80] GfG fd[eaQ9]dfdh G [xuoa] Cxz k j kzx z [xoda] Cxz k j kzv C [xpdI] Cxz k j kzx z [vsof] CxC xz[kdaI]zxzv C [x3] 7 0 r u
  Level: 6
  Length: 01:56
  Intermediate
  Main Theme (Fairy Tail) (Alternative)

 • [zsi] x v l z [xod] v l [zpf] x v b z [xsh] j l [zsi] x v l z [xod] v l [zpf] x v b z [xto] [vj] l [tqd] f h s d [ywf] h s [ued] [fd] [hd] [sd] d [tofd] [hd] [sd] [tqd] f h [sf] [fd] [ywf] [hf] [sf] [ued] [fd] [hd] [sd] d [tofd] f h [tqj]| [ol] z p [yw] [ok] h [ufe] h [ok] l p [to] [ol] k [tqj]| [ol]| [pk] [ywh] o h [zuhe] x [vo] l [zp] [xto] [of] h [tqj]| [ol] z p [yw] [ok] h [ufe] h [ok] l [zp] [zto] [zol] [zk] [xtqj] x [xol] x [xpk] [yxwh] [xoh] [xj] [zue] z [zo] z [zp] [to] [oj] k [qlhf84]| o k [pj] [wkh95] [olj]| [e60] k [ojf] [kh] [plj] [wtkh8] [ojf] [kh] [qj84] s [so] j [sph] [wso95] [pod] [sf] [ze60] z [zo] z [zp] [zwt8] [oj] k [qlhf84]| o k [pj] [wkh95] [olj]| [e60] k [ojf] [kh] [plj] [zwtk8] [xol] c [q84] l [ol] x [zp] [wl95] [tl]| 8| | x vx[zc4] [qml4] [qjb][tmli] [zic]gs[w95] x[w95]vx[z6] [mle6] [vhe][upml] [xpml]jf[wt8] [xwt8] vx[zc4] [q4] [xq][vti] [v55] 5[wb9] [ywvo]c[xwr7] 6 [e6] ept[e6]80[wt8] [xwt8] vx[zc4] [qml4] [qjb][tmli] [zic]gs[w95] x[w95]vx[zc6] [mle6] [vhe][upml] [xpml]jf[wt8] [wtml8][nk][jb][nk][ljb4]8qw[zec]qti[nk5]9[ywojb] [ywonk] [nk] [te8]| [yrml9]| [ut0]| [yr9]| [zsi] x v l z [xod] v l [zpf] [zx] [zv] [zl] z [zxsh] [zv] [zl] [zxsi] x [xv] [xl] [zx] [xod] [xv] [xl] [zpf] [zx] [zv] [zl] z [to]| lz [xtq] [zt]l[ol] [tj][pk]lt[ywk]jh [ih]h [uje] [uj]l[ok]h[ujg]p [uhf][to] ff[yg]h [tsqj] [tk]l[ok] [tl][zp][xh]t[zyw]lk [ih] [ue] [uh] [zo] [zu]pzu[zto] z [yl]z [xtqh] [zt]l[olf] [tj][pk][lf]t[ywk]j[ha] [ih]h [usje] [uj]l[ok]h[uj]p [uh][to] [sj] y[ha] [tq] [tsj] o[lf]tp[zg]t[yw][xf] [zji] [ue]lu o up[zd][xuf][vtoh] [jb] [yxf] [sj84] 8 [wha] [pg8]e[of]8[95] [da][sqf][gd] [60]f[d0]swd[f0][ge] [f0][wd8]s [pi][oa9][sp] [84]a[p8]owo8[tpe] 8[us95] [ya]q [ro60] 0[u0]w [tp0]e 0[w8] [zd] [sl9] [tsqje] [tqe] [tqhea] [tqpge] [ywof9] [yw9] [ywda9][sf][ywsg9] [te0] [te0] [tfe0]d[tfe0] [wt8] [wt8] [wt8] [wt8] [tq8] [tq8] [tq8] [tqgc8] [yxwf9] [zywd9] [ywsl9] [ywsl9] [tsqpi8]| [spjig] [tqe][spi] 4[sqpi86]q[qe6] [sqpie6] [tspie8]| [splji] [tqe][spi] 4[sqpi86]q[tq8] [tsqpi8] [wutso8]| [usolh] [wt0][uso] 3[uso850]0[t80] [utso80] [ywroa7]| [yokha] [wr9][yoa] 2[yoa975]9[xwr7] [wvr7]x [zc4] [qml4] [qjb][tmli] [zic]gs[w95] x[w95]vx [z6] [mle6] [vhe][upml] [xpml]jf[wt8] [xwt8] vx [zc4] [q4] [xq][vti] [v55] 5[wb9] [ywvo]c[xwr7] 6 [e6] ept[e6]80[wt8] [xwt8] vx [zc4] [qml4] [qjb][tmli] [zic]gs[w95] x[w95]vx [zc6] [mle6] [vhe][upml] [xpml]jf[wt8] [wtml8][nk][jb][nk] [ljb4]8qw[zec]qti[nk5]9[ywojb] [ywonk] [nk] [wt8]| [ywsl9]dfg[wutf0]ghghjklzx [xwvolh] o uytyy [wrokhda] [wu0][ysqljg9][t80][yq9] [zyvqkh9] o uytyy [xwrolhf] [wu0][yxqlhf9][t80][yq9] [zyqkhd9] o uytyy [wrokhda] [wu0][ysqljg9][t80][yq9] [zyvqkh9] p oiuoo [xtpljfe] [wro][zqkihed][wu0][wro] [wtsolhf] o uytyy [xwrolhf] [wu0][yxqlhf9][t80][yq9] [zyqkhd9] o uytyy [wrokhda] [wu0][ysqljg9][t80][yq9] [yvqh9]j[ok]l[uk][yl][zt][yx][zt8][yx9][uc0]h[vqih] [vh] [vqh] [ywvh9] [vh]||| [zsi] x v l z [xod] v l [zpf] x v l z [xsh] v l [zsi] x v l z [xod] v l [zpf] x v l z [xsh] [vf] [xh] [zsj] x [vl] [zl] z [xd] [vk] [lh] [zf] [xh] [vk] l z [xh] [vl] [lk] [zsj] x [vl] l [zk] [xhd] v [lh] [zf] x v l z [xh] [vf] [xh] [zsj] x [vl] [zl] z [xd] [vk] [lh] [zf] [zxh] [zvk] [zl] z [zxh] [zvl] [zlk] [zxsj] x [xvl] [xl] [zk] [zxhd] [zvh] [zlj] [ywrohd] k [wutohf] l [ywrohd] z [xwo] [vt8]x [zvc4] [qml4] [qjb][tmli] [zic]gs[w95] x[w95]vx [z6] [mle6] [vhe][upml] [xpml]jf[wt8] [xwt8] vx [zc4] [q4] [xq][vti] [v55] 5[wb9] [ywvo]c[xwr7] [m66] [ne6] [me]p[vt][e6]80[wt8] [xwt8] vx [zc4] [qml4] [qjb][tmli] [zic]gs[w95] x[w95]vx [zc6] [mle6] [vhe][upml] [xpml]jf[wt8] [wtml8][nk][jb][nk] [ljb4]8qw[zec]qti[nk5]9[ywojb] [ywonk] [nk] [wt8]| [ywml9]| [wt80]| [jb][nk][ml]z [xtqjfe8]| [tqpje8][ka][sl] [zgd] [wr97] [xhf][wr97] [tslfe80]| [xtfe80][zd][sl] [zgd] [wut0] [wvutkh0]| [xtqhfe8]| [tsqle8][ka][oh] [spj] [wr97] [oh][wr97][ig] [tsohe80] lz[xte80] zxc [xwt80]c[wvt80]bxz [tqpjfe8]| [tqpje8][ka][sl] [zgd] [wr97] [xhf][wr97] [tslfe80]| [xtfe80][zd][sl] [zgd] [wut0] [wvutkh0]| [xtqjeb8]| [tqe8] [xf] [zjd] [wr97] [wr97][sl][zd] [xutlfe0]| [y9] [zd][sl][wtslhf80]| lzxc [xvtqje8]| [tqpje8][ka][sl] [zd] [wr97] [xhf][wr97] [tslje80]| [xthfe80][zd][sl] [zgd] [wut0] [xwvuth0]| [xtqlfe8]| [tsqle8][ka][oh] [pjd] [wr97] [oh][wr97][ig] [tsohfe80] lz[xte80] zxc [xwt80]c[wvt80]bxz [tsqpjfe8]| [tqpje8][ka][sl] [zkgd] [wr97] [xlhf][wr97] [tsljfe80]| [xtfe80][zd][sl] [zgd] [wut0] [xwvutlh0]| [utpljeb] [te] p [xtfe] [zyrogda] [yr] a [ysrl][zd] [xutlfe0]| [yh9] [zd][sl][wtslj80]| | [zsi] x v l z [xod] v l [zpf] x v l z [xso] v x [zsi] x v l z [xod] v l [zpf] x v l z x v l z x v l z x l z| |l
  Level: 7
  Length: 05:10
  Intermediate
  Main Theme (Fireworks)

 • 8|w|e|y|| 7|w|e|y|| [e6]|| [ye9]|| [w5]||| [o8]|w p [ea] d [ya]||p| [o7]|w|e|y|| [oe6]| p a d [yea9]||o| [wp5]||p|d|| [o8]|w p [ea] d [ya]||p| [o7]|w|e|y|d|f|[ed6]|| [ye9]|o|I|[wo]||| [oj8] h [wj] [zp] [kea] [hd] [yja] h j z [pk] h [oj7] h [wj] z [ke] h [yj] h j z k h [oje6] h j [zp] [ka] [hd] [yjea9] h j z [ok] h [wpj5] h j z [pk] h [jd] h j z k h [oj8] h [wj] [zp] [kea] [hd] [yja] h j z [pk] h [oj7] h [wj] z [ke] h [yj] h j z k h [r5]wojh j z k h j h j z k h
  Level: 6
  Length: 01:31
  Intermediate
  Main Theme (Fruits Basket)

 • 8 w u| |8 e I| |8 w u| |8 e y|h|[l8] w u|z x [C8] e I vCx z [x8] w u|z l [z8] e [yj]| |[l8] w u|l z [k8] Qlk[yj]||h [j8] q [xu]| |8 q y|h|[s8]fhlw [ut]|z x [j8]lCe [tI] vCx z [f8]hlxw [ut] z z l [d8]Gjze [yjQ]| |[sq]fjlt [pi]|l xz [wkhf] y [oja]||h [o9]dfje [yI]|||x C [h8]lzvw [ut]|v b [j8]lCe [xtI]|z|8 w [xutkf]|[znkC]|[lC8] evC[xtI]|z|[qg]jlxt [pi]|z l [wkhd] y [oa] lkj h [jfd9] e [yI]| |9 e y|x C [zvlh8] w [ut]|v b [ljC8] e [xtI]|z|8 w [xutokf]|[znC]|[tsljIC] vCx|z|[qg]jlxt [pi] z z l [wkhfd] y [oa] lkj h [pjfed] u d| |S| |[oh]|[tsol]| |[zd] [xf] [tpGC]| |[xf] [zd] [tG][ol]ax| |[zd] [sl] [ztpg]|j| |[tod]hl| |[sl] [zd] [tkdIG]| |[pj] [oh] [tjid]|[xg]|||o|[y8][wu]tos||d f [I8]eptsdG||hGf d [u8][wo]ysf||d s [y81]Ipd [ype]| |[spi84]| |s fd [oa95] sap||o [upe6] u d| |[upeT6]

  Level: 7
  Length: 01:57
  Intermediate
  Main Theme (Genshin Impact)

 • u|u|u|u|u|u|u|u|u|u|u|u|[upe]|u|u|[ura]|u|u|u|u|u|[upe]|[ura]|[uts]|[ura]|[upe]|[ura]|[uts]|u|u|[ura]|u|u|u|u|u|[upe]|u|[uf]|[uts]|u|u|[ura]|u|u|u|u|u|[upe]|[uf]|[uts]|[ura]|[upe]|[ura]|[uts]|u|u|[ura]|u|u|u|u|u|[upe]|[uf]|[uts]|[ura]|[upe]|[ura]|[uts]|u|u|[yud]|u|u|[uf]|u|u|[upe] a [us] a [up] s [ura] p [uo] p [ua] o [ua] p [uo] p [ua] o [upe] s [ura] d [uts] p [ura] o [upe] s [ura] d [uts] d [us] a [up] s [ura] p [uo] p [ua] o [ua] p [uo] f [ua] o [pe]uausuaupusu[ra]upuoupuauouaupuoufuauou[pe]usu[ra]udu[ts]upu[ra]uou[pe]usu[ra]udu[ts]udusuaupusu[ra]upuoupuauouaupuoufuauou[pe]uausuaufuau[ts]udusuaupusu[ra]upuoupuauouaupuoufuauou[pe]usufuau[ts]upu[ra]uou[pe]usu[ra]udu[ts]uaupuausupu[yd]usuausuduau[uf] u f u f u f u f u f u [uf]|[uf]|[uf]|[uf]|[uf]|[uf]|[uqp]|[uf]|u|[up]|[uf]|u|[wua]|[uf]|u|[ua]|[uf]|u|[use]|[uf]|u|[us]|[uf]|u|[wud]|[uf]|u|[ud]|[uf]|[ua]|[uqp4] f [uf] f u f [up] f [uf] f u f [wua5] f [uf] f u f [ua] f [uf] f u f [use6] f [uf] f u f [us] f [uf] f u f [wud5] f [uf] f u f [ud] f [uf] f u f [pk][sl][kf]l[pk][sl][kf]l[pk][sl][kf]l[ka][ld][kf]l[ka][ld][kf]l[ka][ld][kf]l[ka][ld][kf]l[ka][ld][kf]l[ka][ld][kf]l[pk][sl][kf]l[ok][la][kf]l[pk][sl][kf]l[ka][ld][kf]l[pk][sl][kf]l[ok][la][kf]l[qpj]tup[xuf]tqtuput[qpj]tup[xuf]tqtuput[wka]yua[xuf]ywyuauy[wka]yua[xuf]ywyuauy[sle]tus[xuf]tetusut[sle]tus[xuf]tetusut[zwd]yua[xuf]ywyuauy[zwd]yua[xuf]ywy[uka]auy[pj4]80e[xf0]8480e08[pj4]80e[xf0]8480e08[ka5]90r[xf0]9590r09[ka5]90r[xf0]9590r09[sl6]80t[xf0]8680t08[sl6]80t[xf0]8680t08[zd5]90r[xf0]9590r09[zd5]90r[xf0]959[ka0]r09[e4]q08u80qeq08[e4]q08u80qeq08[r5]097u790r097[r5]097u790r097[t6]e08u80ete08[t6]e08u80ete08[p4]iutftuipiut[p4]iutftuipiut[a5]uyrfryuauyr[a5]uyrfryuauyr[s6]putftupsput[s6]putftupsput[d5]ouyfyuodouy[d5]ouyfyuoaouy[sqe]dfg[uf]dfsdfgh[ed]fgh[uj]hgfghjk[wrl]kjk[uh]jkfkhjh[rj]kzf[uh]jkhjkzf[tle]klj[uk]lzjlklj[tk]lzj[ul]kljflkl[ywj]klz[ul]klzxklz[yx]klz[xu]klzxzlk[pli]zxc[xf]zxl[zp]xcv[zp]xcv[fb]vcx[pc]vbn[oma]nbn[vf]bnx[na]vbv[ba]nzx[vf]bnv[ba]nzx[spm]nmb[nf]mzb[sm]nmb[sn]mzb[mf]nmb[xs]mnm[odb]nmz[mf]nmz[xd]nmz[xd]nmz[xf]nmz[xa]nmz[xuf]|f|f|f|f|f|[p4][i8][u0][te][f0][t8][u4][i8][p0][ie][u0][t8][p4][i8][u0][te][f0][t8][u4][i8][p0][ie][u0][t8][a5][u9][y0]r[f0][r9][y5][u9][a0][ur][y0][r9][a5][u9][y0]r[f0][r9][y5][u9][a0][ur][y0][r9][s6][p8][u0]t[f0][t8][u6][p8][s0][tp][u0][t8][s6][p8][u0]t[f0][t8][u6][p8][s0][tp][u0][t8][d5][o9][u0][yr][f0][y9][u5][o9][d0][ro][u0][y9][d5][o9][u0][yr][f0][y9][u5][o9][a0][ro][u0][y9][qj][tg][uf][sp][xu][ts][qf][tg][uj][pg][uf][ts][qj][tg][uf][sp][xu][ts][qf][tg][uj][pg][uf][ts][wk][yf][ud]a[xu][ya][wd][yf][uk][fa][ud][ya][wk][yf][ud]a[xu][ya][wd][yf][uk][fa][ud][ya][le][tj][uf]s[xu][ts][fe][tj][ul][sj][uf][ts][le][tj][uf]s[xu][ts][fe][tj][ul][sj][uf][ts][zw][yh][uf][da][xu][yd][wf][yh][zu][ha][uf][yd][zw][yh][uf][da][xu][yd][wf][yh][uk][ha][uf][yd][ib][sc][xf][lj][xf][sl][xi][sc][fb][jc][xf][sl][ib][sc][xf][lj][xf][sl][xi][sc][fb][jc][xf][sl][on][xd][zf]k[xf][kd][zo][xd][nf][xk][zf][kd][on][xd][zf]k[xf][kd][zo][xd][nf][xk][zf][kd][pm][sb][xf]l[xf][sl][xp][sb][mf][lb][xf][sl][pm][sb][xf]l[xf][sl][xp][sb][mf][lb][xf][sl][zo][vd][xf][zk][xf][zd][xo][vd][zf][vk][xf][zd][zo][db][nf][mk][zf][db][on][md][zf][nk][mf][zd][xuf]|f|f|f|f|f|f|f|f|f|f|f

  Level: 6
  Length: 04:31
  Intermediate
  Main Theme (Interstellar)

 • 4 8 e r u| |4 8 e r u||[uf] [uf4] 8 e r u||[xf] [xf4] 8 e r u| |[uf4] 8 [ufe] [yrd] [uf] [yd] [ts] [yd] [oh3] 8 [woh] [yred]| |[ts2] [yd6] [yqd] [tse] [yd5] [ts9] [wra] [tsr] [uf1] 5 [uf8] [ra0] w|[pe][ra][ts][yd][uf6] 0 [ufe] [ytd] [uf] [pj] [ka] [sl] [zd4] 8 [sql] [xfe] $ 9 [slQ] [zed] 5 9 w r|[sl] [pj] [sl] [ka4] 8 [qpj] e [oh]| |4 8 e r u| |4 8 e r u||[uf] [uf4] 8 e r u||[xf] [xf4] 8 e r u| |[uf4] 8 [ufe] [yrd] [uf] [yed] [ts] [yd] [oh3] 8 [woh] [yd]| |[ts2] [yd6] [yqd] [tse] [yd5] [ts9] [wra] [tsr] [uf1] 8 [uf0] [wra] u w [pe7][ra][wts][yd][uf6] 0 [ufe] [yud] [uf] [trpj] [kea] [sl0] [zd4] 8 [sql] [xfe] $ 9 [slQ] [zed] 5 9 w r|[sl] [pj] [sl] [sl3] 7 [ka0] w [pj]|[oh]|4 8 e 8 e 8 e 8 4 8 e 8 e 8 e 8 4 8 e 8 e 8 e 8 5 9 w rt6 0 e rt1 8 0 w t 8 0 w 3 7 0 w r 7 0 w 4 8 q e t 4 8 q 4 8 q e t 4 8|4 8 e r u| |4 8 e r u||[uf] [uf4] 8 e r u||[xf] [xf4] 8 e r u| |x f xj xjf||zjf zjf| |[uf] [ulf]hf lhf lhf|[xf] [xkf]hf khf

  Level: 5
  Length: 01:52
  Intermediate
  Main Theme (Made in Abyss)

 • [u3]IodoI[u3]IodoI[u5]IodoI[u5]IodoI[u81]IodoI[u81]IodoI[e6]uosou[e6]uos5$[u3]IodoI[u3]IodoI[u5]IodoI[u5]IodoI[u81]IodoI[u81]IodoI[e6]uosou[e6]uos5$[30][30]|[30]|[30][Q$][w5]||[w5] [e6] [r7] [t81][81]|[81]|7 6||6 7 5$[ra3][ra3]|[ra3]|[pe2][ra3][yd5]||[wo5] 6 7 [usf81][81]|[81] [yd] [uf7][IG][ohf6]|[IG][oh][pjG92]||[khfa3]3 3 33 3 $ 55 5 55 6 7 [81][81] [81] [81][81] [81] 7 66 6 6[zjd6] [slh7] 5[pjf$][khfa3]3 3 33 3 $ 55 5 55 [oh6] [uf7] [zhd81][81] [81][xjf][81][81] [81] [81] [92][92] [92] [92][92] [92] 5$[u3] 33 3[y3] 3 3r[y7] [u7][u7] 77 7 [I7]o[I1] 11u11 [r1] 1 [e6] [y6]6 66 6 [r5][y$][u3] 33 3[y3] 3 3r[y7] [u7][u7] 77 7 [I7]o[p1] [o1]1I[o1][I7]y7 7 [u6] [I6][o6] 6[I2] [o2] [p2] [a3] 33 33 3 3o[d7] 7[s7] [a7][p7] [a7] [o7] [p1] 11o[I1][o1] 1 1 1 11 1[p1] [a1] [y1]7[u6] 66 6[u6] [y6] 6r[y7] [u7][u7] 77 [I7] [o7] [p1] 11o[I1][o1] 1 1 [p2] 22o[p2][d2] 2 [G2] [f3] 33 3[oa$] $ $ [pI5] 55 5[yI5] 6 [yr7] [ur1] 11 11 1 1 [e2] 22 2[d2] 2 [G2] [f3] 33 3[oa$] $ $ [pI5] 55 5[pI5] [oa6] [sp7] [us1] 11 11 1 1 [dI2] 22 2[rp2] [t2] [y2] [u6] 66y[u6][I7] 7 7 [o1] 11I[o1][p2] 2 [yra2] [uts6] 66[ra][ts6][ydI7] 7 7 [uof81] [81][81][yd][uf81][pIG92] [92] [92] fhfGjGfhfdGdfhfGjG[uf5]h[fI6][od][G7]d[p1] [o5] [I8][y7] $ [I7]o[p1] [o5] [I8][o3] 7 0o[p1] o5I8[I2] [y6] [r9]y[u3] 7 0[u0] [I7]o3 [p1] [o5] [I8][y7] $ [I7]o[p1] [o5] [p8][a5] 2 5 [a1] p5o8[I2] [y6] [r9]y[u3] 7 0[uf5] [IG6][oh]7 [pj81] [oh81] [IG81][yd7] 7 [IG7][oh][pj81] [oh81] [IG81][oh30] [30] [30] [pj81] [oh][81][IG][81][IG92] [yd92] [ra92][yd][uf30] [30] [30][uf30] [IG30][oh][30] [pj81] [oh81] [IG81][yd7] 7 [IG7][oh][pj81] [oh81] [pj81][ka5] 5 5 [ka81] [pj][81][oh][81][IG92] [yd92] [ra92][yd][uf30] [30] [30][30] [30] [30] 3333 33 3 $ 5555 55 6 7 181[81] [81][81] [81] 7 6666 66 7 5$3333 33 2 3 5555 55 6 7 181[81] [81][81] [81] 7 6666 6[f6] [k7] 5[j$][k0] w r [uk] j z[k9] Q e [yk] x Cv[C8] 0 [xw] [zt]||7 9 Q r|h [z6] [l8] 0k[le]|h [l5] [k7] 9j[k5] 6 [h7]j[k81] [81]f[81][f81] [k81] [81]l[j92] [92] [92][uf92] [ka92] [92][pj][ka30] [30] [30][ka30] [pj30] [30][zd][ka92] [92] [92][ka92] [xf92] [GC92][vh][GC81] [81][jb][81][zd81] [81] [81] 7 7 7[GC7] 7 [pj7] [zd6] [sl6] [zd6] [xf6] 6 6[xf7] [zd7] [xf7] [GC7] 7[xf][GC7][vh81] [81] [81][zd81] [81] [vh81] [GC92] [92] [92][92] [92] [92] [jb92]hf[G92]j[G92][f92]h[f92]d[G92]dfhfGjGfhfdGd[30][30]|[30]|[30][Q$][w5]||[w5] [e6] [r7] [t81][81]|[81]|7 6||6 7 5$[ra3][ra3]|[ra3]|[pe2][ra3][yd5]||[wo5] 6 7 [usf81][81]|[81] [yd] [uf7][IG][ohf6]|[IG][oh][pjG92]||[khfa3]

  Level: 6
  Length: 03:17
  Intermediate
  Main Theme (My Hero Academia)

 • [fI9][fI9] [fI9] [sI9][fI9] [woha]| [o5]| [wus]|[to0]|[wu8]|[tqp] [ywa] [TQP][tqp] [to0][tof][uha][sji] [ypg][uha] [tpf] [use][rid][ywa]|[wus]|[to0]|[wu8]|[tqp] [ywa] [TQP][tqp] [to0][tof][uha][sji] [ypg][uha] [tpf] [use][rid][ywa]|8 [hf][wGD][gd][aD]t[sf]q[uO][pi][tso]t[tp][usq][id]8 [hf][wGD][gd][aD]w[tsf] [lhg] [lhg][lhg] w 8 [hf][wGD][gd][aD]t[sf]q[uO][pi][tso]t[tp][usq][id]8 [WOD]|[idE]|[uts]|ww 8 8 [hf][wGD][gd][aD]t[sf]q[uO][pi][tso]t[tp][usq][id]8 [hf][wGD][gd][aD]w[tsf] [lhg] [lhg][lhg] w 8 [hf][wGD][gd][aD]t[sf]q[uO][pi][tso]t[tp][usq][id]8 [WOD]|[idE]|[uts]|ww 8 [sO%][sO] [sO(] [sO][dWP] [wof][us] [up8][to] 5 [sO%][sO] [sO(] [sO][dWP][of]w|8|5 [sO%][sO] [sO(] [sO][dWP] [wof][us] [up8][to] 5 [fI9][fI9] [fI9] [sI9][fI9] [woha]| [o5]| [wus]|[to0]|[wu8]|[tqp] [ywa] [TQP][tqp] [to0][tof][uha][sji] [ypg][uha] [tpf] [use][rid][ywa]|[wus]|[to0]|[wu8]|[tqp] [ywa] [TQP][tqp] [to0][tof][uha][sji] [ypg][uha] [tpf] [use][rid][ywa]|[sf8][sp] [uoQ]w [utO] [qpi][sg]q[sg][tpi]tq [oa9][jg][jg]q[wjg][hf]r[gd][sqf][sp]q[pi][uto]tq [sf8][sp] [uoQ]w [utO] [qpi][sg]q[sg][tpi]tq [woa][wgd] [wgd][wgd][sfe][rda][tso]uwu[t8]| [sf8][sp] [uoQ]w [utO] [qpi][sg]q[sg][tpi]tq [oa9][jg][jg]q[wjg][hf]r[gd][sqf][sp]q[pi][uto]tq [sf8][sp] [uoQ]w [utO] [qpi][sg]q[sg][tpi]tq [woa][wgd] [wgd][wgd][sfe][rda][tso]uwu[t8]| [sO%][sO] [sO(] [sO][dWP] [wof][us] [up8][to] 5 [sO%][sO] [sO(] [sO][dWP][of]w x[v8]xm[z5]v[sO%][sO] [sO(] [sO][dWP] [wof][us] [up8][to] 5 [fI9][fI9] [fI9] [sI9][fI9] [woha]| [o5]| [sf8][sp] [uoQ]w [utO] [qpi][sg]q[sg][tpi]tq [oa9][jg][jg]q[wjg][hf]r[gd][sqf][sp]q[pi][uto]tq [sf8][sp] [uoQ]w [utO] [qpi][sg]q[sg][tpi]tq [woa][wgd] [wgd][wgd][sfe][rda][tso]uwu[t8]| [sf8][sp] [uoQ]w [utO] [qpi][sg]q[sg][tpi]tq [oa9][jg][jg]q[wjg][hf]r[gd][sqf][sp]q[pi][uto]tq [sf8][sp] [uoQ]w [utO] [qpi][sg]q[sg][tpi]tq [woa][wgd] [wgd][wgd][sfe][rda][tso]uwu[t8]| [wus]|[to0]|[wu8] [pi84]ap[iO%!]PO[uo51]yu

  Level: 8
  Length: 01:53
  Expert
  Main Theme (Super Mario Bros) (Alternative)

 • 269qey269qey269qey269q[pje]y[PJ2]69[qpj][eOH][ypj][gc4]69[zqd][eSL][zyd][xf3]^0[wOH][pjE][yPJ][pj6]0e[TOH][upj][TPJ][pj2]69[qgc][xfe][ygc][jb4]69[qgc][xfe][ygc][vh3][gc^][xf0][zwd][SLE][zwd][ZD6]0e[xfT]u [pj2]69q[eOH][ypj][PJ@]^([qoh][IGE][ohY][sl4]8q[pje][tOH][pji][gc5]9w[zdE][ySL][zod][gc6]0[eOH]T[uPJ]T[pj6]0[ufe]T[uig]T[uf2]69qey[ypid2]6[pj9]q[pje]y[pj5]9[wPJ]E[yvh]i[gc5]9wE[yxf]u[zd4]69q[ePJ]y[pj4]69q[pje]y[PJ3]^[OH0]w[pjE]u[PJ6]0[xfe]TuT[pj2]6[OH9]q[pje]y[PJ2]6[SL9]q[zed]y[PJ@]^[jb(]q[vhE]Y[PJ!]5[gc]0[xwf]0[pj2]6[xf9]q[zed]y[pj4]6[OH9]q[pje]y[PJ3]^[OH0]w[pjE]u[PJ6]0[gec]Tu[xof][xf2]69q[eSL]y[zd2]6[gc9]q[jeb]y[zjb5]9wE[yvh]i[gc5]9wE[yxf]u[xf4]69q[eSL]y[zd4]6[gc9]q[jeb]y[jb3]^0w[vhE]u[gc6]0eT[xuf]o[xf2]69q[eSL]y[zd4]6[gc9]q[jeb]y[zjb@]^(q[vhE]Y[gc!]50[xwf]0[xf2]6[OH9]q[pje]y[PJ4]6[OH9]q[pje]y[PJ3]^[OH0]w[pjE]u[PJ6]0[gec]Tu[xof][xf2]69qey[zjgd2]69qey269qqeye269qqeye269qqeye[q2][e6][y9]

  Level: 5
  Length: 00:52
  Intermediate
  Main Theme (The Great Seducer)

 • [p63] j|||[e0] T u|||[630]|q|0|9|| 6|7|[84]|1|[64]|||[630]|q|0|9|| 0|q|[w864]| q|||[630]|q|0|9||6|9|0|[q962]| 6| 2| [q2]|w|[e6]| 0| |e|r|[q2]| e| 2| e|r|[eT60]|[y0]|T|r|e|6|[ue30]|r|[t40]|1|[e40]|6|8|6|4|6|[eT30]|[y6]|[T3]|[r6]|[e3]|6|3|[u6]|[uqe2]|2|[yqe6]|9|0|q|e|y|[ueT6]|[ye]|[T6]|[r3]|[e6]||y|u|[ie2]|2|[e6]|2|6| [i9]|o|[pT6]|6|[u3]|6||0|p|a|[yi2]|6|[p9]|0|q|e|r| [TS6]|[yd6]|[TS6]|[ra3]|[pe6]|7|[pe*]|[ra0]|[ts4]|1|[pe4]|6|8|q|8|4|[TS3]|[yd]|[TS6]|[ra6]|[pe]|3|6|[uf3]|[uf^]|4|[yd^]|4|^|q|^|q|[uTS6]|[yd]|[TS6]|[ra6]|[pe3]|6|6|[yd3] [uf] [ig2]|6|[pe2]|6|2|6|[ig9]|[oh]|[pj6]|[u0]|[uf]| 0| [pj]|[ka]|[rqkea9]| [pj]| r| |[63]| [t6]|6|[r0]|6|[e0]|6|[q962]| 2|6|9|q|[q62]|[30]|[84]| [t4]| [r84]| [e4]| [w975]|2|5|7|9| [u0]|2|[ue863]| [ut0]|6|[r0]|6|[ue0]|6|[q962]|2|6|9|[q6]|2|[q96]|[630]|[84]|4|t|4|r|4|[e4]| [w975]|2|5|7|9|5|[w2]| [e86]|3|[ts6]|6|[ra6]|3|[pe6]|3|[qi2]|2|6|2|[u6]|9|[qi2]|[u0]|[t84]|1|[ts4]|4|[ra8]|q|[pe8]| [wo3]|7|[u30]|7|3|7|[wo0]|7|[pe6]| [ts6]|6|[ra3]|6|[pe6]|3|[qi2]|2|6|2|6|9|[qi2]|[u30]|[t84]|1|[ts4]|1|[ra4]|4|[pe8]|q|[wo3]|7|[u0]|7|0| |[86] [30] [e6] t

  Level: 7
  Length: 02:38
  Intermediate
  Main Theme (The Outer Worlds)

 • b n [mj]|l|x|x|[nh]|k|z|v|[gb]|j|l|x|c| |b n [mjb]|l|x|[xl]|[vnh]|k|z|[vk]|[gc]b|l|c|v|b| |v c [xs]v|h|l|x|v| |v|[x0]V|r|u|O|a|f|H|k|x| |p a [s6] 0 e 0 t 0 [fe] 0 [a5] 9 w 9 r 9 [wo] 9 [p4] 8 q 8 w 8 [wq] 8 [pe4] 8 q e t e [qp] [ea] [sp6] 0 e 0 t 0 [je] 0 [h5] 9 w r [yf] r w [rf]d[s4] 8 q e t e q [ie] [o4] [p8] [qa] [se] [td] [fe] [qd] [se] [a5] 9 w r y r w [ra] [oa5] 9 w r [yoa] r [ws] [w5] [d30] 7 0 W r [uW] [O0] [aW] [ufaO30] 7 0 W [rpj] e [ka0] e [sle6] 0 e 0 t r [xfe] 0 [ka5] 9 w 9 r 9 [woh] 9 [pj4] 8 q 8 e 8 q 8 4 8 q e [tpj] e [qka] e [sl6] 0 e t u t [xfe] t [ka5] 9 w 9 r 9 [xwf] 9 [qpj4] 8 q 8 e w q 8 4 8 q e t e [qoh] [ige] [oh81] 5 8 0 [wts] 0 8 0 [uf1] 5 8 0 [woh] 0 8 0 [ka30] 7 [uf0] W [rOH] W [ka0] W [xkfH30] 7 [730] [730] [730] [730] [xkfH730] [730] [zqdG4] [xf8] [qpj] e t [je] [qb] [xe] [ql4] [j8] [qf] [se] [tp] [se] [qd] [se] [a5] 9 w [ro] [ya] [rd] [wh] [rk] [wc5] [z9] [wk] [rg] [yd] [ra] [wo] [ra] [p30] [a7] [u0] W r W 0 W [WO30] 7 0 W [ra] W 0 [W%] [xkfH30] 7 0 W r W 0 W 0 W [x30]| |j k [pl]|s|f|x|[ok]|a|d|h|[ji]|p|s|f|g| |j k [lje]|u|p|[xs]|[wkh]|y|a|[yx]|[qjg]|t|i|p|s| |h g [hf8]|w|t|u|o| |h|[fH0]|r|u|O|a| |f j 6|0|e|r|t|u|t|r|60etup

  Level: 7
  Length: 02:25
  Intermediate
  Main Title (Sayonara Zetsubou Sensei)

 • ^ [yi] [yi] E y P [pie] [ti] e [%WYO] t Y W [EY] t W [EY(] E w ( [Y(Q] [QE] ( E i Y E t [yq] E y ^ q [u8w] [4q] Y ^ [qy] E y q E y E yi g g g g D [dyi] [gei] p p e t i [YW] g g g [DW] Y d [D(] P P ( w E [(QE] D D D ( d E d s [yqd] P o P q E y [wut] P P d [qe] P P P [qy] q E y E [yi] g g g [iyg] g g D [dyi] [egi] P P e [ti] [YW] g g g g [DW] [DY] d [D(] g D ( w E [(QE] P D D g [D(] [DE] d [dyq] g P q y [wut] P P d [qe] P d s P P [qy] q E y [E(] J J [JE] J [J(] [jw] h [gqy] P [PE] q y Q [ye] d d d [dw] s s P P E [qy] [qy] q w E [(E] J J [JE] J [J(] [jw] h [gyq] g J [JE] q E y [twd] s s [dt] [dw] [gt] P s [qet] [qte] [et] E [yi] g [iyg] g g D [dyi] [gei] P P e [ti] [WY] P P s S s [PW] [PY] o [PE(] d s P P ( w E [(QE] d d g ( g E g D [gyq] P P q y [wut] P P d [qet] P P P [qy] [qy] q E y [P^] [P^] E y P [pie] [pie] [seo] i [YW%] [YW%] W Y [@(] o @ o ( o [@IE] [@IE] ( E [YI] ( E [yiq] [iyq] ^ q [u8w] [4q] Y ^ [qy] [qy] q w E [E(] q E y [E(] J J [JE] J [J(] [jw] h [gqy] d [dy] q y Q [ye] d d d [dw] s s P P E [qy] [qy] q w E [(E] J J [JE] J [J(] [jw] h [gyq] g J [JE] q E y [twd] s [st] s [dw] [st] P s [qet] [qte] [et] [yig] g g g g g D [dyi] [gei] P P q [ti] [WY] g g g [DW] Y d [DE(] P P s D ( w E [(QE] D D D D ( d [QE] s [dyq] P o P q y [uwt] P P d [qe] P P P [qy] q E y [wut] P P d [qe] P P i [P^] q E y i P
  Level: 4
  Easy
  Make You Feel My Love

 • [t2] 2 [sqp96] [yp]2 2 [qo96] i 1 1 [to850] [ut]1 1 [u850]yt [y2] 2 [sqp96] [yp]2 2 [qof96] is1 1 [850]|[u1] [u1] [u850]yty2 2 [sqp96] [yp]2 2 [qo96] i 1 1 [to850] [ut]1 1 [u850]ytT[y2] 2 [sqp96] [yp]2 2 [qof96] is1 1 [850]|1u1u[850]io [y2] 2 [q96]|2d2d[qj96] jh1 [s1] [850]|[s1] [s1] [p850] pd2 2 [q96]|[h2] [h2]j[q96]jh 1 [lf1] [850]|[f1] [f1] [f850]dsd2 2 [q96]|[h2] [h2]j[q96]js 1 1 [850] o [o1] [o1] [o850]iuy2 2 [sq96] p2 2 [q96] f 1 [so1] [850]|[so1] 1 [s850]df5[p4] 4 [l4] [sj]4 4 4 14[s6] 6 [l6] 6[jf6]6 6 [h6] 7 [o1] 1 [l8] 1[sh8]1 1 [h8] [gd][i2] 2 9 292 [f2] [u1] s[p4] 41[l6] 1[sj4]4 4 6 36[s6] 6 [l6] 3[jf6]6 6 7|[o1] 1 [l8] 5[sh8]1 1 [h8] [gd][i2] 2 9 292 [f1] [uf1]|[t9] [x9] [ztq] le[z9]x9hq|8 [x8] [zw0] l0[z8]x8f[w0]9899 [x9] [ztq] le[z9]x9v[uq] x[vt]8 8 [w0] 88 8 [w0]9899 [x9] [ztq] le[z9]x9hq|8 [x8] [zw0] l0[z8]x8f[w0]98 9 [x9] [ztq] le[z9]x9v[uq] x[vt]8 8 [wt] 8[wt][81] [h81] [h850]j d2 2 [q96]|2h[h2]h[qh96]j s1 1 [o850] o1 [h1]h[h850]j [l2] 2 [q96] j [h2] 2 [qd96] f1 1 [850]|1 [f1] [f850]ds [d2] 2 [qh96] jd2 2 [q96] s [s1] 1 [s850] po1 1 [850]|2 [h2] [qh96]j l2 [j2]l[q96]j [lf]1 1 [850]|1 [of1] [of850]ds [p4] 4 [l4] [sj]4 4 4 36[s6] 63[l6] 3[jf6]6 6 [h7]|[oj1] 15[l8] 5[sj8]1 1 [h8] [gd][i2] 2 9 292 [g2] [uf1] s[p4] 41[l6] 1[sj4]4 416 36[s6] 63[l6] 3[jf6]6 6 7|[o1] 15[l8] 5[sh8]1 15[h8] [gd][i2] 2 9 29[uf3] 3 0 79[s2]|q p2|q|1|[uo0] [ut]1|0yt [y2]|[sq] p2|[qf] [so]1|0|[o1] u [u0]yt [y2]|[sq] p2|q|1|[uo0] [ut]1|0 yt[y2]|[sq] p2|f sfh1|||[p2]dg|||[o1]sf|||[u6]ps|||[y5]od|||[p2]dg|||[p6]sf|t||r|[s6]fh|e||t|[p95]sf||[wd]|[d9]|[t2] 2 [sqp96] [yp]2 2 [qo96] i 1 1 [to850] [ut]1 1 [u850]yt [y2] 2 [sqp96] [yp]2 2 [qof96] is1 1 [850]|[u1] [u1] [u850]yty2 2 [sqp96] [yp]2 2 [qo96] i 1 1 [to850] [ut]1 1 [u850]ytT[y2] 2 [sqp96] [yp]2 2 [qof96] is1 1 [850]|1u1u[850]io [y2] 2 [q96]|2d2d[qj96] jh1 [s1] [850]|[s1] [s1] [p850] pd2 2 [q96]|[h2] [h2]j[q96]jh 1 [lf1] [850]|[f1] [f1] [f850]dsd2 2 [q96]|[h2] [h2]j[q96]js 1 1 [850] o [o1] [o1] [o850]iuy2 2 [sq96] p2 2 [q96] f 1 [so1] [850]|[so1] 1 [s850]df5[p4] 4 [l4] [sj]4 4 4 14[s6] 6 [l6] 6[jf6]6 6 [h6] 7 [o1] 1 [l8] 1[sh8]1 1 [h8] [gd][i2] 2 9 292 [f2] [u1] s[p4] 41[l6] 1[sj4]4 4 6 36[s6] 6 [l6] 3[jf6]6 6 7|[o1] 1 [l8] 5[sh8]1 1 [h8] [gd][i2] 2 9 292 [f1] [uf1]|[t9] [x9] [ztq] le[z9]x9hq|8 [x8] [zw0] l0[z8]x8f[w0]9899 [x9] [ztq] le[z9]x9v[uq] x[vt]8 8 [w0] 88 8 [w0]9899 [x9] [ztq] le[z9]x9hq|8 [x8] [zw0] l0[z8]x8f[w0]98 9 [x9] [ztq] le[z9]x9v[uq] x[vt]8 8 [wt] 8[wt][81] [h81] [h850]j d2 2 [q96]|2h[h2]h[qh96]j s1 1 [o850] o1 [h1]h[h850]j [l2] 2 [q96] j [h2] 2 [qd96] f1 1 [850]|1 [f1] [f850]ds [d2] 2 [qh96] jd2 2 [q96] s [s1] 1 [s850] po1 1 [850]|2 [h2] [qh96]j l2 [j2]l[q96]j [lf]1 1 [850]|1 [of1] [of850]ds [p4] 4 [l4] [sj]4 4 4 36[s6] 63[l6] 3[jf6]6 6 [h7]|[oj1] 15[l8] 5[sj8]1 1 [h8] [gd][i2] 2 9 292 [g2] [uf1] s[p4] 41[l6] 1[sj4]4 416 36[s6] 63[l6] 3[jf6]6 6 7|[o1] 15[l8] 5[sh8]1 15[h8] [gd][i2] 2 9 29[uf3] 3 0 79[s2]|q p2|q|1|[uo0] [ut]1|0yt [y2]|[sq] p2|[qf] [so]1|0|[o1] u [u0]yt [y2]|[sq] p2|q|1|[uo0] [ut]1|0 yt[y2]|[sq] p2|f sfh1|||[p2]dg|||[o1]sf|||[u6]ps|||[y5]od|||[p2]dg|||[p6]sf|t||r|[s6]fh|e||t|[p95]sf||[wd]|[d9]

  Level: 7
  Length: 06:24
  Intermediate
  Mallard's Tomb (Night in the Woods)

 • 0 [rw] 0 [rw] 0 [rw] 0 [rw] 0 [rw] 0 [rw] 0 [rw] 0 [rw] 0 [rw] 0 [rw] 0 [rw] 0 [rw] 7 [(Q] 7 [(Q] 7 [(Q] 7 [(Q] 6 [0e] 6 [0e] 7 [(Q] 7 [(Q] 5 [9w] 5 [9w] 3 [70] 3 [70] 7 [(Q] 7 [(Q] 0 [rw] 0 [rw] 0 [rw] 0 [rw] [u0] [urw] 0 [orw] [I0] [rw] [Y0] [Irw]u0 [rw] 0 [rw] 0 [rw] 0 [rw] 0 [urw] [u0] [orw] [a0] [rw] [a0] [srw]a7 [(Q] 7 [(Q] 7 [(Q] 7 [I(Q] [p6] [p0e] 6 [o0e] [I7] [o(Q] 7 [o(Q] [I5] [u9w] 5 [o9w] [I3] [u70] 3 [70] 3 [u70] [u3] [o70] [I7] [(Q] [Y7] [I(Q]u0 [rw] 0 [rw] 0 [urw] [u0] [yrw] [u0] [yrw] 0 [yrw] [o0] [rw] [u0]y[rw]y0 [urw] 0 [rw] 0 [urw] [u0] [urw] [o0] [rw] [p0] [prw]o7 [I(Q] 7 [(Q] 7 [(Q] 7 [o(Q] [I6] [u0e] 6 [o0e] [I7] [u(Q] 7 [o(Q] [I5] [u9w] [o5] [o9w] [u3] [70] 3 [70] [u3] [70] [u3] [o70] [I7] [(Q] [Y7] [I(Q] [0u] u a a a p [p1] [o58] [I1] [o58] 1 [a58] [p1] [58] 2 [y69] [y2] [u69] [y2] [t69] [t2] [69] [t5] [9w] 5 [r9w] [r5] [9w] [I5] [u9w] 1 [t58] [t1] [t58] [t1] [58] [r1] [58] [r4] [8q] 4 [t8q] [t4] [8q] [t4] [8q] [y1] [t58] 1 [r58] 1 [58] [t1] [58] [u3] [70] 3 [70] [y2] [69] 2 [69] [r5] [9w] [u5] [I9w] [o3] $ [I5] [u7] [u80w] I u [yeQ(] t [r70w] u o a f | [u0] [urw] 0 [orw] [I0] [rw] [Y0][I][urw] 0 [rw] 0 [rw] 0 [rw] 0 [rw] 0 [urw] [u0] [orw] [a0] [rw][a][0][s][rw] [a7] [(Q] 7 [(Q] 7 [(Q] 7 [I(Q] [p6] [p0e] 6 [p0e] [a7] [a(Q] 7 [a(Q] [s5] [a9w] 5 [s9w] 3 [a70] 3 [70] 3 [u70] [u3] [o70] [I7] [(Q] [Y7][I][u(Q] 0 [rw] 0 [rw] 0 [rw] 0 [urw] [f0]f[rw][f][0][D][rw][D] [0] [drw] [d0] [Srw] [S0] [srw] [s0] [arw] [a0] [krw] [J0][k][lrw] 0 [krw] [J0][k][lrw] 0 [krw] [J0][k][rw] [l7] [k(Q] [J7][k][l(Q] 7 [a(Q] [a7] [a(Q] [u6] [a0e] [a6] [a0e] [o7] [u(Q] [o7] [o(Q] [p5] [p9w] [p5] [o9w] [u3] [a70] [a3][p][o70] 3 [a70] [a3] [p70] [I7] [Y(Q] [Y7] [I(Q] [u0] u a a a p [p1] [o58] [u1] [o58] 1 [a58] [p1] [58] 2 [y69] [y2] [u69] [y2] [t69] [t2] [69] [t5] [9w] 5 [r9w] [r5] [9w] [I5] [u9w] 1 [t58] [t1] [t58] [t1] [58] [r1] [58] [r4] [8q] 4 [t8q] [t4] [8q] [t4] [8q] [t1] [r58] 1 [e58] 1 [58] [r1] [58] [u3] [70] 3 [70] [y2] [69] 2 [69] [r5] [u9w] [o5] [o9w] [p3] 4 [o5] 7 [I1] [58] 1 [o58] [o1] [58] 1 [58] 2 [y69] [y2] [u69] 2 [y69] 2 [t69] 5 [o9w] [o5] [o9w] 5 [p9w] [u5] [9w] 1 [t58] [t1] [t58] [t1] [58] [r1] [58] [r4] [8q] 4 [t8q] [t4] [8q] [t4] [8q] [t1] [r58] [e1] [e58] [e1] [58] [r1] [58] [u3] [70] 3 [70] [y2] [69] 2 [69] [r5] [9w] [u5] [I9w] [o3] 4 [I5] [u7] [u80w] o [I(Qe] Y [u07w] | [u0] [urw] 0 [Irw] [o0] [rw] [u0][y][urw] 0 [rw] 0 [rw] 0 [rw] 0 [rw] 0 [urw] [u0] [urw] [o0] [rw] [o0][p][arw] 7 [(Q] 7 [(Q] 7 [(Q] 7 [a(Q] [p6] [p0e] 6 [p0e] [a7] [a(Q] 7 [a(Q] [a5] [a9w] 5 [s9w] [a3] [70] 3 [70] [u3] [u70] 3 [o70] [I7] [(Q] [Y7] [I(Q] [u03] [03] [03] [03] | [03] [u0] [E^] [r7] [03] [u0] [E^] [r7] [03] [u0] [E^] [r7] [03] [u0] [E^] [r7] [Qr7] [t8] [QE^] | [Qr7] [t8] [QE^] | [Qr7] [t8] [QE^] | [r7] [e6] [w5] [Q$] [03] [u0] [E^] [r7] [03] [u0] [E^] [r7] [03] [u0] [E^] [r7] [03] [u0] [E^] [r7] [Qr7] [t8] [QE^] | [Qr7] [t8] [QE^] | [Qr7] [t8] [QE^] | [r7] [e6] [w5] [Q$] [h] [G0] [fwr] [hwr] [G0] [fwr] [hwr] [G0] [fwr] [wr] [0] [wr] [awr] [a0] [awr] [awr] [f0] [wr] [fwr] [a7] [(Q] [(Q] [(Q] r r [t6e] [t6e] [t6e] [u7r] [o7r] [I7r] [I5w] [o5w] [I5w] [u30] [a30] [a30] [a30] [p30] [p30] [p30] [o30] [o30] [I7] [7] [7] [r7] [7] [7] [ruo3] [70] [70] [ruI3] [70] [u70] [r3] [70] [70] 3 [70] [r70] [t3] [t70] [t70] [u3] [70] [o70] [rYI7] [(Q] [(Q] 7 [(Q] [r(Q] [t6] [t0e] [t0e] [u7] [uQr] [oQr] [I5] [o9w] [I9w] [u3] [u70] [u70] [u3] [u70] [u70] [I3] [I70] [70][u][Y7] [(Q] [(Q] [r(Q] | [ruo3] [70] [70] [ruI3] [70] [70] [r3] [70] [70] 3 [r70] [r70] [t3] [t70] [t70] [u3] [70] [o70] [rYI7] [(Q] [(Q] 7 [(Q] [r(Q] [t6] [t0e] [t0e] [u7] [u(Q] [o(Q] [I5] [o9w] [I9w] [u3] [u70] [u70] [u3] [u70] [o70] [I7] [Y(Q] [I(Q] [u30] [u30] [u30] | [f0] [wr] [wr] [a7] [wr] [wr] [f0] [wr] [dwr] [f7] [hwr] [kwr] [z0] [wr] [lwr] [k7] [wr] [Jwr] [j7] [(Q] [(Q] [(Q] [f][G][h][H][j6] [h0e] [G0e] [f7][d][G(Q][D][s(Q][a][f5] [D9w][f][G9w] [s3][a][P70][a][s70][d][f3] [70] [a70][d][D7] [f(Q] [G(Q] [f0] a o [u3]
  Level: 9
  Length: 05:45
  Expert
  Mama

 • [slhD81]OoOoioiYi[Y1]8[y1]8[t81]OoOoioiYi[Y1]8[y1]8[ts81]OoOoioiYiYy[Y81]y[t81]y[t81]E[t81]E[^W]w[q%]([92]22[Q2]22[w5]55[r5]55[s1]OoO oi [O2]@[o2]7[s1]oas dD [d1]2[a@]5[s4][qO][s4][qd][D4][qh][s@][o(][s@][d(][D@][h(][a2][o9][a2][s9][d2][g9][h%]54[a5]@2[t1]WwW wq [W2]@[w2]7[t1]w[r2]t@y[Y@] [y4] [r5] [s4][qO][s4][qd][D4][qh][s@][o(][s@][d(][D@][h(][a2][o9][a2][s9][d2][g9][s1][O8][s1][d8][D1][h8][a7][o7][a7][s7][d7][g7][O%][i%][O%][a%][s%][g%][o5][Y5][o5][a5][s5][D5][I$][Y$][I$][p$][s$][D$][d2][p2][d2][G2][h2][j2][h5]hh[qH]h[h9][h7][H9]h[h7][h4][H7]h[h4][h2][H@]o[O2]s[a1]s[d7]D[g%]h[H5]k[sl1]OoO o[81][81][81][81][81][81][s81]OoO I[81][81]77^^[p6]iui O666666[p6]iui P66%%55[P$]IiI sQ[QI$][iQ$][QI$][Q$][SQ$][Y(]IiI D[Q$][QI$][iQ$][QI$][Q$][igQ$]777[IG7]77[OH]77[IG7] 7[QI5]55[wo5]55[pe]55[wo5] 5[ig7]77[IG7]77[OH]77[IG7] 7[IG5]55[oh5]55[pj]55[PJ5] 5[J30]fDf Da[30]D[30]P[30][P30]uYu Yr[30]Y[30]T[30][ZQ$]jHj Hf[Q$]H[Q$]D[Q$][QD$]pOp Ou[Q$]O[Q$]I[Q$][WH%]dS[dW%] S[WO%] S[W%]o [WO%]yT[yW%] T[W%] T[W%]w [zWH9%]| [zWH9%]| [zWH9%]| [zWH9%]| [zH%]5%[cH7]%7[kH8]78[zH9]wr[slhD81]OoOoioiYi[Y1]8[y1]8[t81]OoOoioiYi[Y1]8[y1]8[ts81]OoOoioiYiYy[Y81]y[t81]y[t81]E[t81]E[^W]w[q%]([92]22[Q2]22[w5]55[r5]55[slhD81]

  Level: 7
  Length: 01:36
  Intermediate
  Mantis Lords (Hollow Knight)

 • [pdj] e T u i u T e | [60] e T u i [up] i [uf] [psg] q e t T t e q | [48] q e t T t e q [pfj] e T u i u T e | [60] e T u i [up] i [uf] [ipsf] q e t T t e q | [ips] q e t T t T t [pd] y I p P p I y | [269] y I p P p I y [oaf] y o a s a o y | [osf] t u o O o u t y [8wtu] o [0wru] y [qet] [0w] u o [4qtip] s [5wyo] o [30wtu] [29wry] [10wt] y u o u yuy[t0] u [ow] [tp] [sq] [ae] [eo] [1wtu] | i u [5wry] t y [0u] [to] [u8] yty[t0] u o [4p] [to] [uw] [5etu] i u [5ru] y | [6et] y u | e t e | e t e 6 | e t e | e t e [6u] | [ep] a [4ips] | 8 e 8 | [8a] e [8p] [5ru] | [iq] u y t y [6etu] t y [eu] [tu] p a [4ips] a p [5rto] [ry] [wt] y u o [wu] yuy[t8] u o [4tp] [sq] [wa] [oe] [1wtu] | i u [5wry] t y [18wto] t u o O o u t [18] t u i o O [ot] u o [30ru] u O a s a O u [30] u O a s a s a [9wyo] a d D d [9wo] | o a d D t y [8wtu] o [0wru] y [qet] | [0w] u o [etp] s [wrya] o [0wtu] [9wry] t y [8wtu] o [0wry] y [qet] | [0w] t u o [qetp] [0eto] [wu] [59wry] | [150wt]
  Level: 6
  Intermediate
  Many Meetings (Lord of The Rings)

 • [shf]|[shf][shf][shf][spjf]|[spjf]|[ukf]|[shf]|[spjf]|| [shf]|[shf][shf][shf][spjf]|[spjf]|[ukf]|[shf]|[spjf]|| [yg] hg f[id] sa o [tf] gf d[us] ap s [ia] pO d[us] ap f [yg] f[ud] s[oh]|Cv| [shf]|[shf][shf][shf][spjf]|[spjf]|[ukf]|[shf]|[spjf]|| [shf]|[shf][shf][shf][spjf]|[spjf]|[ukf]|[shf]|[spjf]|| [yg] hg f[id] sa d [th] jh g[uf] ds f [ji] hg j[yk] jh k [ul] kj k[uH]|[uZ]x| [ufO]|[ufO][ufO][ufO][se]|[pe]| i|y|[ur]|x| [le]|[tj]|[yg]|[id]| [yg]|[tj]|[kW]|[xuH]| [ufO]|[ufO][ufO][ufO][se]|[pe]| i|y|[ur] x Z z l k j h g f d s a p o i u y t r [thf]|[shf][shf][shf][spjf]|[spjf]|[ukf]|[shf]|[spjf]|| [shf]|[shf][shf][shf][spjf]|[spjf]|[ukf]|[shf]|[spjf]|| [yg] hg f[id] sa o [tf] gf d[us] ap s [ia] pO d[us] ap f [yg] f[ud] s[oh]|Cv| [shf]|[shf][shf][shf][spjf]|[spjf]|[ukf]|[shf]|[spjf]|| [shf]|[shf][shf][shf][spjf]|[spjf]|[ukf]|[shf]|[spjf]|| [yg] hg f[id] sa d [th] jh g[uf] ds f [ji] hg j[yk] jh k [ul] kj k[tl]|1
  Level: 6
  Length: 01:20
  Intermediate
  March (The Nutcracker)

 • 6 0 t 0 t 0 t 0j[j6]k[k0]l[tl]k[k0]j[tj]f[f0]s[ts]p[p0]h[h9]g[ge]f[ig]h[ge] i e 5g[g9]h[rh]j[qj]k[rk]h[h9]d[rd]g[g5]f[f8]d[wf]g[yfW0]| | [f6]| [p0] s [tf] d [f6]| [p0] s [tf] d [f6]| [p0] s [tg] f [g9]| [pe] s [tig] f [g9]| [ge] f [tig] G [h5]| [qh] j [wrh] j [f8]| t| [r7]| [x6]| [j0] l [xt] z [x6]| [j0] l [xt] z [x6]| [j0] l [tc] x [c9]| [je] l [tic] x [c9]| [ec] x [tic] C [v5]| [vq] b [wvr] b [x8]| t| [r7]| [l5]| 0 f [tf] g [g9]| t d [ki] j [k5]| [rq] d [wd] f [f8]| [wus] s [j7] h [j6]| 0 s [ts] d [d7]| q a [fe] d [f0]| r| O| [l6]| 0 l [tl] z [z9]| e l [tki] j [h5]| 9 h [rj] h [f8]| t| [r7]| [l6]| [l0] l [tl] z [z9]| e l [tki] j [h5]| 9 h [rj] h [j6]| 0| t| [l6]| 0 l [tl] z [z9]| e l [tki] j [h5]| 9 h [rj] h [f8]| t| [r7]| [l6]| [l0] l [tl] z [z9]| e l [tki] j [h5]| 9 h [rj] h [j6]| 0| t| 6 0 t 0 t 0 t 0j[j6]k[k0]l[tl]k[k0]j[tj]f[f0]s[ts]p[p0]h[h9]g[ge]f[ig]h[ge] i e 5g[g9]h[rh]j[qj]k[rk]h[h9]d[rd]g[g5]f[f8]d[wf]g[yfW0]| | [f6]| [p0] s [tf] d [f6]| [p0] s [tf] d [f6]| [p0] s [tg] f [g9]| [pe] s [tig] f [g9]| [ge] f [tig] G [h5]| [qh] j [wrh] j [f8]| t| [r7]| [x6]| [j0] l [xt] z [x6]| [j0] l [xt] z [x6]| [j0] l [tc] x [c9]| [je] l [tic] x [c9]| [ec] x [tic] C [v5]| [vq] b [wvr] b [x8]| t| [r7]| [l5]| 0 f [tf] g [g9]| t d [ki] j [k5]| [rq] d [wd] f [f8]| [wus] s [j7] h [j6]| 0 s [ts] d [d7]| q a [fe] d [f0]| r| O| [l6]| 0 l [tl] z [z9]| e l [tki] j [h5]| 9 h [rj] h [f8]| t| [r7]| [l6]| [l0] l [tl] z [z9]| e l [tki] j [h5]| 9 h [rj] h [j6]| 0| t| [l6]| 0 l [tl] z [z9]| e l [tki] j [h5]| 9 h [rj] h [f8]| t| [r7]| [l6]| [l0] l [tl] z [z9]| e l [tki] j [h5]| 9 h [rj] h [j6]| 0| t| [ml6]| 0 [ml] [tml] z [z9]| e [ml] [tnki] [jb] [vh5]| 9 [vh] [rjb] [vh] [xf8]| t| [r7]| [ml6]| [ml0] [ml] [tml] z [z9]| e [ml] [tnki] [jb] [vh5]| 9 [vh] [rjb] [vh] [j6]| 0| t| u| p| s| [ji]lx
  Level: 6
  Length: 03:39
  Intermediate
  Mariage d'amour

 • 6 0 t 0 t 0 t 0 j [6j] k [0k] l [tl] k [0k] j [tj] f [0f] s [es] p [tp] h [9h] g [eg] f [ig] h [eg] h g y i 5 g [9g] h [rh] j [9j] k k r h h 9 d [rd] g [8g] f [wf] d [tf] g [0f] W y x [6f] [0p] s [tf] d [0f] [tp] s [0f] d [6f] [0p] s [tg] f [9g] [ep] s [yg] f [eg] [yg] f [ig] G [5h] [9h] j [rh] j [8f] w 7 [6x] [0j] l [tx] z [0x] [tj] l [0x] z [6x] [0j] l [tc] x [9c] [ej] l [ic] x [ec] [yc] x [ic] C [5v] [9v] b [rv] b [8x] w 7 [6l] 0 f [tf] g [9g] e d [ik] j [5k] 9 d [rd] f [8f] [ws] s [7j] h [6j] 0 s [ts] d [7d] q a [ef] d [0f] r O [6l] 0 l [tl] z [9z] e l [ik] j [5h] 9 h [rj] h [8f] w 7 [6l] [0l] l [tl] z [9z] e l [ik] j [5h] 9 h [rj] h [6j] 0 e t e 0 [6lm] 0 [elm] [tlm] [elm] [tz] [9z] e y [ilm] [ykn] [ejb] [5hv] 9 w [rhv] [wjb] [9hv] [8fx] w t u 8 w [6lm] 0 [elm] [tlm] [elm] [tz] [9z] e y [ilm] [ykn] [ejb] [5hv] 9 w [rhv] [jb] [hv] [6j] b 0 t u p s [6f] [0p] s [tf] d [0f] [tp] s [0f] d [6f] [0p] s [tg] f [9g] [ep] s [ig] f [eg] [yg] f [ig] G [5h] [9h] j [rh] j [8f] w 7 [6x] [0j] l [tx] z [0x] [tj] l [0x] z [6x] [0j] l [tc] x [9c] [ej] l [ic] x e c [yc] x [ic] C [5v] [9v] b [rv] b [8x] w 7 [6l] 0 l [tl] z [9z] e l [ik] j [5h] 9 h [rj] h [8f] w 7 [6l] [0l] l [tl] z [9z] e l [ik] j [5h] 9 h [rj] h [6j] 0 e t e 0 [6lm] 0 [elm] [tlm] [elm] [tz] [9z] e y [ilm] [ykn] [ejb] [5hv] 9 w [rhv] [wjb] [rhv] [8fx] w t u 8 w [6lm] 0 [elm] [tlm] [elm] [tz] [9z] e y [ilm] [ykn] [ejb] [5hv] 9 w [rhv] [jb] [hv] [6j] b 0 t u p s j [6j] k [0k] l [tl] k [0k] j [tj] f [0f] s [es] p [tp] h [9h] g [eg] f [ig] h [eg] h g y i 5 g [9g] h [rh] j [9j] k k r h h 9 d [rd] g [8g] f [wf] d [tf] g [0f] W y x [6f] [0p] s [tf] d [0f] [tp] s [0f] d [6f] [0p] s [tg] f [9g] [ep] s [yg] f [eg] [yg] f [ig] G [5h] [9h] j [rh] j [8f] w 7 [6x] [0j] l [tx] z [0x] [tj] l [0x] z [6x] [0j] l [tc] x [9c] [ej] l [ic] x [ec] [yc] x [ic] C [5v] [9v] b [rv] b [8x] w 7 [6l] 0 l [tl] z [9z] e l [ik] j [5h] 9 h [rj] h [8f] w 7 [6l] [0l] l [tl] z [9z] e l [ik] j [5h] 9 h [rj] h [6j] 0 e t e 0 [6lm] 0 [elm] [tlm] [elm] [tz] [9z] e y [ilm] [ykn] [ejb] [5hv] 9 w [rhv] [wjb] [rhv] [8fx] w t u 8 w [6lm] 0 [elm] [tlm] [elm] [tz] [9z] e y [ilm] [ykn] [ejb] [5hv] 9 w [rhv] [wjb] [rhv] [6j] [0b] e t e 0 [6lm] 0 [elm] [tlm] [elm] [tz] [9z] e y [ilm] [ykn] [ejb] [5hv] 9 w [rhv] [wjb] [rhv] [8fx] w t u 8 w [6lm] 0 [elm] [tlm] [elm] [tz] [9z] e y [ilm] [ykn] [ejb] [5hv] 9 w [rhv] [jb] [hv] [6j] b 0 r [tp]
  Level: 5
  Length: 04:29
  Intermediate
  Mariage d'Amour (Alternative)

 • 5 9 E 9 E 9 E 9
  5 9 E 9 E 9 E 9
  5h[9h]j[Ej]J[9J]j[Ej]h[9h]d[5d]P[9P]o[Eo]P[9P]g[8g]D[wD]d[YD]g[wD]d[8D] w Y w
  4D[8D]g[eg]h[8h]j[ej]g[8g]s[4s]D[8D]s[^D]d[qd]s[Ed]D[9d]s[9d] Q e 9
  5h[9h]j[Ej]J[9J]j[Ej]h[9h]d[5d]P[9P]o[Eo]P[9P]g[8g]D[wD]d[YD]g[wD]d[8D] w Y w
  4D[8D]g[eg]h[8h]j[ej]g[8g]s[es]D[8D]s[9D]d[qd]s[Ed]Dds[qd] e [yZ]z[Iz]l[pz]Z[dz]l[Gz] j d|
  [wz]y[oh][pJ][Pl][dz]lJ[wz]E[yh][oJ][pl][Pz][dl]J[8Z]w[th][yl][Yz][oZ]zl[8Z]w[th][yl][Yz]oZ
  [4j]c8q[ev][tc]ip[sv]cgspipcv[^z]qEyEyz[eZ][9z][tl][eJ][tj][eh][tG]h[qj][5z]9[wh][eJ][El][yz][ol][yJ][wz]e[Eh][yJ][ol][yz][El][wJ][8Z]w[th][yl][Yz][oZ][sz]l[(Z]w[th][yl][Yz]oZ
  [4c]8q[ev][tc]ipvcsgsp cZcv[^z]qEyEyz[eZ][9z][tl][eJ][Qj][th][eG][yJ][tl][9z]eyIpsdGj z||
  5v[9v]b[Eb]B[9B]b[Eb]v[9v]z[5z]J[9J]h[Eh]J[9J]c[8c]Z[wZ]z[YZ]c[wZ]z[8Z] w Y w
  4Z[8Z]c[ec]v[8v]b[qb]c[ec]l[tl]Z[eZ]l[^Z]z[qz]l[Ez]Z[9z]l[9z] e y Q
  5h[9h]j[Ej]J[9J]j[Ej]h[9h]d[5d]P[9P]o[Eo]P[9P]g[8g]D[wD]d[YD]g[wD]d[8D] w Y w
  4D[8D]g[eg]h[8h]j[qj]g[eg]s[ts]D[eD]s[^D]d[qd]s[yd]D[qd]s[9d] e t Q
  [5z] [wh][eJ][El][yz][ol][yJ][wz] [yh][oJ][pl][Pz][dl][PJ][8Z] [wh][tl][yz][YZ][oz]l[8Z]w[th][yl][Yz]oZ
  [4j]lc8q[ev][tc]ipvcsgsp cvcv[9z]qEyEyzZ[2z][6l][9J][Qj][eh][tG]h[9G][5d]9[wo][eP][Es][ed]s[yP][wd]e[Eo][yP][Es][yd]s[wP][8D]w[to][ys][Yd][oD]d[ws][8D]w[to][ys][Yd]oD
  [qp]sget[ih][tg]et[ih][pg]sgsp ghgh[Ed]yiPiylZ[9z][Ql][ez][yZ][Iz]pdGjlzCbzz| |
  [5J] d [9d] D [8D] s [(s] jh[4j] s [es] D [^d] P [EP] hg[5h] P [9P] s [6s] p [ed] s [2d]| p s d G j z
  [5B] z [9z] Z [8Z] l [(l] bv[4b] [ql]e[tl] Z [^z] J [qJ] vc[5v] J [9J] l [6l] j z l [9z]eyIpdGjzCbmzCbzCb[zb]
  5v[9v]b[Eb]B[9B]b[Eb]v[9v]z[5z]J[9J]h[Eh]J[9J]c[8c]Z[wZ]z[YZ]c[wZ]z[8Z] w Y w
  4Z[8Z]c[ec]v[8v]b[qb]c[ec]l[tl]Z[eZ]l[^Z]z[wz]l[Ez]Z[9z]l[9z] e y Q
  5h[9h]j[Ej]J[9J]j[Ej]h[9h]d[5d]P[9P]o[Eo]P[9P]g[8g]D[wD]d[YD]g[wD]d[8D] w Y w
  4D[8D]g[eg]h[8h]j[qj]g[eg]s[ts]D[eD]s[^D]d[qd]s[yd]D[qd]s[9d] e t Q
  [5z] [wh][eJ][El][yz][ol][pJ][wz] [Eh][yJ][ol][pz][Pl][dJ][tZ]Y[oh][sl][oz][sZ][oz][sl][tZ]y[Yh][ol][sz]d[DZ]h[qc]etv[pc]sgvcpgppicv[^z]qEyEy[ez]Z[9z][Qm][eB][tb][ev][tC][eb][QC][Iz]ZzlzZ[wz]E[yh][oJ][pl][Pz][dl]J[wz]e[Eh][yJ][ol][Pz]l[oJ][tZ]y[Yh][ol][sz][oZ][sz]l[8Z]w[th][yl][Yz]o[sZ]
  [qc]etv[ic]p vcsgsp cvcv[^z]qEyEyzZ[9z][tl][eJ][Qj][th][eG][yh]j[9d]IpsGjzdzdz||
  [5J] d [Ed] D [8D] [(s] [ws] jh[4j] s [es] D [^d] [qP] [EP] hg[5h] P [EP] s [es] p [etop] ds[9d] IpdGjlzCbzbCz[wB] z [yz] Z [tZ] [Yl] [ol] bv[qb] [il] [pl] Z [Ez] [iJ] [PJ] vc[wv] J [EJ] [yl] [el] j [etoz] l [G9yz] y| p d G j z b C zz| |
  5h[9h]j[Ej]J[9J]j[Ej]h[9h]d[Ed]P[9P]o[Eo]P[9P]g[8g]D[wD]d[YD]g[wD]d[8D] w Y w
  4[sD][8sD][sg][esg][sh][8sh][sj][qsj][sg][esg]s[ts]D[eD]s[^D]d[qd]s[Ed]D[9d]s[9d] e y Q
  5h[9h]j[Ej]J[9J]j[Ej]h[9h]d[5d]P[9P]o[Eo]P[9P]g[8g]D[wD]d[YD]g[wD]d[8D] w Y w
  4D[8D]g[eg]h[8h]j[qj]g[eg]s[ts]D[eD]s[^D]d[qd]s[Ed]Dds[9d] ey[IZ][pz][dz][Gl][jz][zZ]zl[yz]pdGjzCbmzCzbC[zb] CC|
  [^h]vqEyyopPz [hv][JB][zm][hz][zm][JB][zv]vBzvbBm[hv]v

  Level: 10
  Length: 04:19
  Expert
  Mariage d'Amour (Expert)

 • 6 0 t 0 t 0 t 0 6 0 t 0 t 0 t 0 6j[j0]k[tk]l[l0]k[tk]j[j0]f[f6]s[s0]p[tp]s[s0]h[h9]g[ge]f[ig]h[ge]f[g9] e i e 5g[g9]h[rh]j[j9]k[rk]h[h9]d[d5]g[g9]d[g8]f[wf]d[tf]g[f0]d[f0] W r 0 6j[j0]k[tk]l[l0]k[tk]j[j0]f[f6]s[s0]p[tp]s[s0]h[h9]g[ge]f[ig]h[ge]f[g9] e i e 5g[g9]h[rh]j[j9]k[rk]h[h9]d[rd]g[g9]d[g8]f[wf]d[tf]gfd[f0] r [uc]x[xO]z[xa]c[xf]z[xH] k f|[xe]u[pj][la][zs][xf]zl[xe]t[uj][pl][za][xs][zf]l[c9]e[yj][zu][xi][pc]xz[c9]e[yj][zu][xi]pc [k5]9[wv][rb][yv]oa[db]vhdaoavb[x8]wtutux[rc][x0][zy][rl][yk][rj][yH]j[k0][x6]0[je][rl][zt][xu][zp][ul][xe]r[tj][ul][zp][xu][zt][le][c9]e[yj][zu][xi][pc][xd]z[c9]e[yj][zu][xi]pc [v5]9w[rb][yv]oabvdhda vbvb[x8]wtutux[rc][x0][zy][rl][kW][yj][rH][ul][zy][x0]ruOadfHk x||6b[b0]n[tn]m[m0]n[tn]b[b0]x[x6]l[l0]j[tj]l[l0]v[v9]c[ec]x[ic]v[ec]x[c9] e i e 5c[c9]v[vr]b[b9]n[wn]v[vr]z[zy]c[rc]z[c8]x[xw]z[xt]c[x0]z[x0] r u W 6j[j0]k[tk]l[l0]k[tk]j[j0]f[f6]s[s0]p[tp]s[s0]h[h9]g[ge]f[ig]h[ge]f[g9] e i e 5g[g9]h[rh]j[j9]k[wk]h[rh]d[yd]g[rg]d[g8]f[wf]d[uf]g[wf]d[f0] r y W [x6] [je][rl][zt][xu][zp][ul][xe] [uj][pl][za][xs][zf][sl][c9] [je][zy][xu][ic][xp]z[c9]e[yj][zu][xi]pc [k5]zv9w[rb][yv]oabvdhda vbvb[x8]wtutuxc[x3][z7][l0][kW][rj][yH]j[H0][f6]0[pe][sr][td][rf]d[us][fe]r[tp][us][td][uf]d[se][g9]e[yp][ud][if][pg]f[ed][g9]e[yp][ud][if]pg [wa]dhry[oj][yh]ry[oj][ha]dhda hjhj[tf]uosouzc[x0][zW][xr][uc][xO]afHkzxVnxx| |[l6] f [f0] g [g9] d [qd] kj[k5] d [rd] g [f8] s [ts] jh[j6] s [s8] d [d7] a [rf] d [f3]|a d f H k x [m6] x [x0] c [c9] z [zq] nb[n5] [zw]r[zy] c [x8] l [wl] bv[b6] l [l0] z [z7] k x z [x0]ruOafHkxVnzxVnxVnx 6b[b0]n[tn]m[m0]n[tn]b[b0]x[x6]l[l0]j[tj]l[l0]v[v9]c[ec]x[ic]v[ec]x[c9] e i e 5c[c9]v[vr]b[b9]n[wn]v[vr]z[zy]c[rc]z[c8]x[xw]z[xt]c[x0]z[x0] r u W 6j[j0]k[tk]l[l0]k[tk]j[j0]f[f6]s[s0]p[tp]s[s0]h[h9]g[ge]f[ig]h[ge]f[g9] e i e 5g[g9]h[rh]j[j9]k[wk]h[rh]d[yd]g[rg]d[g8]f[wf]d[uf]g[wf]d[f0] r y W [x6] [je][rl][zt][xu][zp][la][xe] [tj][ul][zp][xa][zs][lf][yc]i[pj][zd][xp][dc][xp][zd][yc]u[ji][zp][xd]f[gc]j[wv]ryb[va]dhbvdhdaovb[x8]wtutu[xr]c[x0][zW][rm][yn][rb][yV][rn][WV][xO]cxzxc[xe]t[uj][pl][za][xs][zf]l[xe]r[tj][ul][zp][xs]z[pl][yc]u[ji][zp][xd][pc][xd]z[c9]e[yj][zu][xi]p[dc] [wv]ryb[vo]a bvdhda vbvb[x8]wtutuxc[x0][zy][rl][kW][yj][rH][uj]k[f0]OadHkxfxfx||[l6] f [tf] g [g9] [qd] [ed] kj[k5] d [rd] g [f8] [ws] [ts] jh[j6] s [ts] d [rd] a [yrpa] fd[f0] OafHkzxVnxnVx[me] x [xu] c [yc] [zi] [zp] nb[wn] [zo] [za] c [xt] [ul] [sl] bv[eb] l [tl] [zu] [zr] k [ypk] xz[xuH0] u|a f H k x n V x| |6j[j0]k[tk]l[l0]k[tk]j[j0]f[f6]s[s0]p[tp]s[s0]h[h9]g[ge]f[ig]h[ge]f[g9] e i e 5g[g9]h[rh]j[j9]k[wk]h[rh]d[yd]g[rg]d[g8]f[wf]d[uf]g[wf]d[f0] r u W 6j[j0]k[tk]l[l0]k[tk]j[j0]f[f6]s[s0]p[tp]s[s0]h[h9]g[ge]f[ig]h[ge]f[g9] e i e 5g[g9]h[rh]j[j9]k[wk]h[rh]d[yd]g[rg]d[g8]f[wf]d[tf]gfd[f0] ru[cO][xa][xf][zH][xk][xc]xz[xu]afHkxVnzxVxnV[xu] [uH]V|[j6]b0etupasx [jb][ml][zx][xj][zx][ml][xb]bmxbnmz[pjb]mxb

  Level: 4
  Length: 04:44
  Easy
  Mariage d’Amour (Easy)

 • r t y u [i9] e u y [u8] [yw] t r 5 9 w [r5] [r5]| asap 9 e p 9 [p8] o y [o5] 5 5 5 5 [wra5] [wts5] [ywd5] [uf] [ig2] 6 [uf9] [yqd] [uf1] [yd8] [ts0] [wra] 5 9 [wr] 9 [wr] 9 [wra]sap [qe9]| p| [wp80] o y o 5 9 [wr] 9 5 9 [wr] 9 [pg9] e [yi] e [pf9] e [yi] e [od8] w [ut] w [so8] w [utso] [wa] [oa5]s[d9][ha][wr] 9 5 9 [wr]| 5 a [ywra] [p9][ya]5pap[ywra] [a9]p 9 ss[yspi]s[se]s[si9]ss[pd][yi] [ed] 8 s[utod] [wd] [od8] d[od][ut] ws [od5] [oa] [wr] 9 5| [wr] 9 5 ap[ywra] [p9][ya]5a p[ywra] [a9]p 9 aa[yspi] [ea][sp]9sss[ysi]d[ped] [so8]| [utod] [wd]d[so8] a[utod] [wd]d [oa5]| [wr] 9 5| [wr] 9 5oap[ywra] [p9]a5[yp] p[ywrp] [a9] 9aap[ypi][pi]ea[ia9]ppa[yia] [pe]o 8 ss[utoa] wa[s8] [oa] [ut]s[woa] [yo5]| [wr] 9 5| [wr] 9 5 ap[ywra] [p9][ya]5[ya] p[ywra] [p9] 9 [si]a[yoi] es[s9][sp] [sp][yi][pd]e[od] 8 ad[utod] [wd] [od8] a[od][ut] [wf][od] 5 [oa] [wr] 9 [oa5] [so9] [wrod] [of9] [pgd92] qg[ypged]fqf[sof81] [wod] [utof] [wofa] 5[od]9[oda][wr] [ofa9] [w5] 9 [wra]s[a9]p [pgd92] [qpd]g[ypged] qd[sof81] wf[utsof] wd [oda5] 9a[ywroa] 9p[ywpo5] 9o[ywro] 9 [pgd92] q [yhged][jgd]q[kgd][sjf81] w [utshf][sjf]w[skf] [jda5] 9 [wrhda][jda]9[kda][wjda5] 9 [wrhda] [jgd9] [92] q [yi]| [81] [wo] [uto] [yo] [w5] 9 [wr]| 5 9 [wr] d [pg9] q [yi]| [of8] [wo] [uto] [yo] 5 9 [wr]| [wr] 9 [wr]| 5 ap[ywra] [p9][ya]5a p[ywra] [a9] 9 aa[yspi] [ea][sp]9[sp] s[ypid] [ed] 8 sd[utod] [wd] [od8] a[od][ut] [wa][od] 5 [oa] [wr] 9 5| [wr] 9 5 ap[ywra] [p9][ya]5[ya] p[ywra] [a9]p 9 [si]a[yoi]oes[sp9] s s[yid] [ed] 8 [sp]d[utod] [wh][sh]8 j [utsj] [wj][ja] 5 [ha] [wr] 9 5| [wr] 9 5oap[ywra] 9aa[a5][ya] p[ywrp][yp]9o [s9]ao[si][yi] eo[ia9]p p[ypi]pep [up8]p p[uto] w [so8] a[utso] wa [oa5]| [wr] 9 5| [wr] 9h [ha5]hhj[wrja]h[h9][ha]5[ha] j[wrja] [ha9] [hd9]hhj[yjid][hd]e[hd]9hhj[yjid]h[hed] [sh8] g[sh][ut] wd[sh8] [sg] [uth][sh]wg [ha5]g [wr] 9 [oa5] [so] [wrod] [of9] [pgd92] qg[ypged]fqf[sof81] [wod] [utof] [wofa] 5[od]9[oda][wr] [ofa9] [w5] 9 [wra]s[a9]p [pgd92] [qpd]g[ypged] qd[sof81] wf[utsof] wd [oda5] 9a[ywroa] 9p[ywpo5] 9o[ywro] 9 [pgd92] q [yhged][jgd]q[kgd][sjf81] w [utshf][sjf]w[skf] [jda5] 9 [wrhda][jda]9[kda][wjda5] 9 [wrhda] [jgd9] [92] q [yi]| [81] [wo] [uto] [yo] [w5] 9 [wr]| 5 9 [wra]sdp [pg9] q [yi]| 8 [o0] [uto] [yo] 5 9 [wr]| [wr] q [wr]| [pg9] [qp] [yi] p [of8] [o0] [ut] o [od5] [o9] [wr] o [wr] [o9] [wr] o [pg9] [qp] [yi] p [of8] [o0] [ut] o [od5] [o9] [wr] o [wra] [so9] [wrd] [of] [pg9] [qp] [yi] p [of8] [o0] [ut] o [od5] [o9] [wr] o [wra] [so9] [wrd] [of] [pg9] [qp] [yi] p [of8] [o0] [ut] o [od5] [a9]p[ywra] p[ya][wr][ya]9p[ywra] [yp] [pg9] [qp] [yi] p [oa8][oa]0p[utoa] p [od5] [o9] [wr] p [wroa][oa]9p[wrog] [oa] [pg9] [qp] [yi] p [of8] [o0] [ut] o [od5] [o9] [wr] o [wr]
  Level: 7
  Length: 04:00
  Intermediate
  Mariners Apartment Complex

 • q [et] [et] 8 [et] [et] 9 [et] [et] 8 9 g [0j] g [qf] [et] [et] 8 [et] g [etj] f [9d] [et] d [etg] d [8s] [et] [et] d [7j] [9qwh] [9qw] d [7j] [9qwh] f [9qwg] [7d] [9qw] [9qw] 7 [9qw] g [9qwh] g [0f] [wt] [wt] 9 [wt] f [wth] f [8s] [0w] s [0wf] s [^P] [0w] P [0ws] P q [etp] [etP] [qs] [et] d [etf] 8 [0ws] [0wd] [80wf] g j g [qf] [et] [et] 8 [et] g [etj] f [9d] [et] d [etg] d [8s] [et] [et] d [7j] [9qwh] [9qw] d [7j] [9qwh] f [9qwg] [7d] [9qw] [9qw] 7 [9qw] g [9qwh] g [0f] [wt] [wt] 9 [wt] f [wth] f [8s] [0w] s [0wf] s [^P] [0w] P [0ws] P q [etp] [etP] [qs] [et] d [etf] 8 [0ws] [0wd] [80wf] g j g [qf] [et] [et] 8 [et] g [etj] f [9d] [et] g [etj] z [8x] [et] [et] z [7c] [9qwx] [9qw] z [7j] [9qwk] [9qwz] z x [7c] [9qw] [9qw] c x [7z] [9qw] c [9qwv] c [0wtx] [9wt] x v x [80wl] l x l [0w^J] l z x v b [8B] m B m B m B m [0wB] m B m B m B m [0wB] m B m [5B] [0w] [0w] [8B] [0wb] [0w] h [5z] [0wj] [0wh] [4j] [qe] [qe] [8g] [qe] [qe] [4j] [qeh] [qe] g [2j] [qrG] [qrd] [7a] [qrL] z Z x c C v V b B [9B] b [qrV] v C c x Z z L l a [0wtf] h d f P a [etus] l z x c v b c [qx] [et] 8 [et] c b x [9z] [et] z c b [8m] [et] c [7b] [wrv] z [5b] [wrv] x c [7z] [wr] 9 [wr] c v c [0x] [wt] 9 [wt] x v x [8l] [0w] l x l [^P] [qet] p j P J s l d z f x [80w] s l d z f x g j g [qf] [et] [et] 8 [et] [et] 9 [et] [et] [et] 8 [et] g j g f i u i g j g [qetf] [0et] g j f [qetd] d g d [(ets] a [9wrj] h d [9wj] h g [9wrd] [9w] g h g [0wtf] [9wt] f h f [80ws] s f s [0w^P] [qet] p P s d f [0wt] s d f [pg] [pf] [pg] [pf] c b c [pgx] [pf] c b x [pgz] z c z [Ypsl] z [ryob] v z [eyob] v c [wryz] [qry] c v c [sfx] s x v x [Posl] l x l [oPJ] [tip] j J l z x [wtu] l z x c b c [qetm] [qetu] [qet] [qetu] [8qeti]
  Level: 6
  Length: 04:11
  Intermediate
  Married Life (Up)

 • q [et] [et] 0 [et] [et] 9 [et] [et] 8 9 0 g [0j] g
  [qf] [et] [et] 0 [et] g [etj] g
  [9d] [et] d [etg] d [8s] [et] [et] d [7j] [9wh] [9w] d
  [^j] [9wh] [9wf] g [7d] [9w] [9w] 7 [9w] g [9wh] g
  [0f] [wt] [wt] 9 [wt] f [wth] f [8s] [0w] s [0wf] s
  [^P] [0w] P [0ws] P q [etp] [etP] [qs] [et] d [etf]
  8 [0ws] [0wd] [80wf] g j g [qf] [et] [et] 0 [et] g [etj] g
  [9d] [et] d [etg] d [8s] [et] [et] d [7j] [9wh] [9w] d
  [^j] [9wh] [9wf] g [7d] [9w] [9w] 7 [9w] g [9wh] g
  [0f] [wt] [wt] 9 [wt] f [wth] f [8s] [0w] s [0wf] s
  [^P] [0w] P [0ws] P q [etp] [etP] [qs] [et] d [etf]
  8 [0ws] [0wd] [80wf] g j g [qf] [et] [et] 0 [et] g [etj] f
  [9d] [et] g [etj] z [8x] [et] [et] z [7c] [9wx] [9w] z
  [7j] [9wk] [9wz] [7z] x [9w] [9wc] [7c] x z [9w] c [9wv] c
  [0wtx] [9wt] x v x [80wl] l x l [0w^J] l z x v b [8B] [0w] [0w]
  5 [0w] [0w] [8J] [0wj] [0w] h [5z] [0wl] [0wh] [4j] [qe] [qe]
  [8g] [qe] [qe] [4j] [qeh] [qe] g [2j] [qrG] [qrd] [7a] [qrL] z Z x
  c C v V b B [9B] b [qrV] v C c x Z z L l k [0wtf] h d f P a [Wtus]
  l z x c v b c [qx] [et] 8 [et] c b x [9z] [et] z c b [8m] [et] c
  [7b] [wrv] z [5b] [wrv] x c [7z] [wr] 9 [wr] c v c [0x] [wt]
  9 [wt] x v x [8l] [0w] l x l [^J] [qet] [pj] [PJ] [sl] [dz] [fx]
  [80w] [sl] [dz] [fx] g j g [qf] [et] [et] 0 [et] [et] 9 [et] [et]
  8 [et] g j g f i u i g j g [qetf] [0et] g j f [qetd] d g d [(ets] a
  [9wrj] h d [9wj] h g [9wrd] [9w] g h g [0wtf] [9wt] f h f
  [80ws] s f s [0w^P] [qet] p P s d f [0wt] s d [0f] [pg] [pf] [pg]
  [pf] c b c [pgx] [pf] c b x [pgz] z c z [Ypsl] z [ryob] v z [eyob] v c
  [wryz] [qry] c v c [sfx] s x v x [Posl] l x l [oPJ] [tip] j J l z x [wtu] l z
  x c b c [qetm] [qetu] [qet] [qetu] [8qpsg]

  Level: 6
  Length: 02:40
  Intermediate
  Married Life (Up) (Alternative)

 • [t80]|[80] u [80]|[o80]| [80] s [80]|[o80]|[u80]| [yq9]|[q9] i [q9]|[qp9]| [q9] d [q9]|[qp9]|[qi9]| [qie]|[qe] p [qe]|[sqe]| [qe] g [qe]|[sqe]|[qpe]| [t80]|[80] u [80]|[o80]| [80] s [80]|[o80]|[o80] o [d8] f [f8] f 8|8| 8 f [f8] f [d8]|[s8] s [d9]|[f9] p 9|9| 9|9|9 [if] 9 [id] q [si] q|q|q o [sq] s [sq] s [qd] s [sq]| 8|8|8|8| 8|8|8 o [o8] o [d8] f [f8] f 8|8| 8|[f8]|[d8] s8s [d9]|[f9] p 9|9| 9|9|9|[if9] [id] q s q s q|q o [sq] s [sq] s [qd] s [sq]| 8|8|8|8| 8|8|8|[o8] o [o8] o [p8] p [a8]|[s8]| [o8] o [p8] p [a8]|[s8] s [d9] f [d9] s [p9]|9| 9|9 s 9 s 9 s [qd] f [qd] s [qp]|q| q|q|q o [qd] s 8|8|8|8 o 8|8|8|8 o [o8]|[p8] p [a8]|[s8] s [o8] o [p8] p [a8]|[s8] s [d9] f [d9] s [p9]|9| 9|9 s 9 s 9 s [qd] f [qd] s [qp]|q| q|q|q o [qd] s 8|8|8|8 o 8|8|8 o [p8]| [tf8]|[td8]|[ts8]|[ta8] s [t8]|[t8]|[t8] s [ts8]| [yg9]|[yf9]|[yd9]|[ys9] p [y9]|[y9]|[y9] s [ys9] s [qig]|[qif]|[qid]|[sqi] p [qi]|[qi]|[qi] o [sqi] d [t8] f [t8]|[t8] o [ts8] d [t8] f [t8]|[t8] o [to8] o [d8] f [f8] f 8|8| 8 f [f8] f [d8]|[s8] s [d9]|[f9] p 9|9| 9|9|9 [if] 9 [id] q [si] q|q|q o [sq] s [sq] s [qd] s [sq]| 8|8|8|8| 8|8|8 o [o8] o [d8] f [f8] f 8|8| 8|[f8]|[d8] s8s [d9]|[f9] p 9|9| 9|9|9|[if9] [id] q s q s q|q o [sq] s [sq] s [qd] s [sq]| 8|8|8|8| [t8] s [t8] d [t8] s [t8] [hf] [t8]|[t8]|[t8]|[t8] [sf] [t8]|[t8]|[t8] [shf] [t8] [jg] [y9]|[y9]|[y9]|[y9]| [y9]|[y9] f [y9] d [yf9]| [qid]|[sqi]|[sqi]|[qi]| [qi]|[qi] f [qi] d [qif]| [td8]|[ts8]|[ts8]|[ts8]| [ts8] s [t8] d [t8] s [t8] [hf] [t8]|[t8]|[t8]|[t8] [sf] [t8]|[t8]|[t8] [shf] [t8] [jg] [y9]|[y9]|[y9]|[y9]| [y9]|[y9] f [y9] d [yf9]| [qid]|[sqi]|[sqi]|[qi]| [qi]|[qi] f [qi] h [qif]| [td8]|[ts8]|[ts8]|[ts8]| [ts8]|[t8] f [t8]|[to8] o [d81] f f f||f f f d| s s [d92]|f p||| [if]|[id] [q4] [si]|| o s s s s d s s|[81]||| o o o [d81] f f f|| f|d s s [d92]|f p||| [if] [id] [q4] [si]|| o s s s s d s s| [81]|o|p|u|s|o|p|u
  Level: 6
  Length: 02:33
  Intermediate
  Marry You

 • a p o p a a a |
  p p p |
  a d d |
  a p o p a a a |
  a p p a p o

  Level: 1
  Length: 00:11
  Super Easy
  Mary had a little lamb

 • o [8o] w [ts] [ys] u [of] [8ipf] e g [td] [8is] W [td] [8io] w t y u o [8i] e [tu] [8y] W [to] [8uo] w [ts] [yos] u [of] [7pf] e g [yd] [0ps] y a [6ups] 0 e t [ry] [eu] [e5yi] 9 w [8tio] E [yus] [qps] t [uj] [psj] u [tl] [wdk] y l [ok] [aj] o [yk] [0ah] r y o a h [6uas] 0 w t u [eo] [9tio] e [ts] [is] i f [wisf] t g [yd] [is] i a [8us] w [tu] [ei] o [ei] [wu] [qy] [0t] [6s] [0l] [ek] [rh] t [us] [qsh] e [tp] [us] h j [8ofh] w [to] [us] g f [5isf] 9 [wg] f [yisd] p a [6us] [0l] [ek] [rsh] t [us] [qsh] e [tp] [us] h j [8ofh] w [to] [us] g f [5isd] 9 [wp] [ra] d f [2isg] 9 e [th] [if] [3os] 0 [0to] [4qop] [5wya] [6tos] 0 [ed] f [2ig] 9 e [th] f [3os] 0 [30to] [4qtp] [4qpf] [5wsd] [9i] d f [2isg] 9 e [th] f [3os] 0 [30to] [4qop] [5wya] [6ets] 0 [esl] [hv] [^hv] q [ejgc] t [yfx] i [pjdz] i [sl] y [5dgz] w w t y i [sgl] [lm] [kn] [8hlv] w t y u o [sl] [lm] [kn] [3hlv] 0 w t u o [sl] [lm] [kn] [4jlb] 8 q w [esl] [5kzn] 9 w r [5fkx] 0 [6lxm] 0 e r t u [ohlv] [gc] [fx] [9sgl] e y u i p [shv] [gc] [fx] [0shl] r t u o a [shv] [gc] [fx] [qfjx] e [tgc] u [tfx] e [Qdjz] e t [ysl] t e [5dgz] w w t y i [5sfl] [0lm] [Wkn] [6hlv] 0 e r t u [osl] [lm] [kn] [4hlv] 8 q w e t [isl] [lm] [kn] [5jcb] 9 w e [rsl] [5kxn] 0 W r [yfkx] [6lbm] 0 e r t u [ohv] [gc] [fx] [9sgl] e y u i p [shv] [gc] [fx] [0shl] r t u o a [shv] c x [ijx] c x [ogl] k [tofl] l m n [tlv] o s [fl] m n [ulv] s f [hl] m n [isb] l [odzn] [Ofkx] [pxm] f j [lv] c x [ygl] p d [glv] c x [uhl] a s [hlv] c x [ijx] c x [ogl] k [togl] d f
  Level: 6
  Length: 02:26
  Intermediate
  Mary's Theme (Mary and The Witch's Flower)

 • 8 wrt 8 f 8 a 8
  4 wrt q a q o q
  5 wrt w f w a w
  4 wrt q a q o q
  1 wrt 8 f 8 a 8
  4 wrt q a q o q
  5 wrt w f w a w
  4 wrt q [8f]||
  1 [8o] [0s] [wp] u [wo] [ts] [wp]
  4 [8o] [qs] [8p] e [8o] [qs] [8p]
  5 [9o] w [9o] ri[9u] w 9
  4 8 q 8 e 8 q 8
  1 [8o] [0s] [wp] u [wo] [ts] [wp]
  4 [8o] [qs] [8p] e [8o] [qs] [8p]
  5 [9o] w [9o] ri[9u] w 9
  4 8 q 8 e 8 q 8
  [1d] [8f]f0d[wd] [us]swa[ta] [wp]p
  4o[8o] q [8u] [eo] 8oq [8u]
  [5p] 9uw [9u] [ro] 9 w 9
  4 8 q 8 e 8 q 8
  1 [8o] [0s] [wp] u [wo] [ts] [wp]
  4 [8o] [qs] [8p] e [8o] [qs] [8p]
  5 [9o] w [9o] ri[9u] w 9
  4||h||
  [1y] [8u] [0u]ywuu w t w
  [4y] [8u] [qu]o8ie [8u] [qt] [8y]
  [5y]u9u[wy] [9u] r 9 w 9y
  [4y] [8u] [qu]o8ie [8u] [qt] [8y]
  [1y]u8u[0y] [wu] u w t wy
  [4y] [8u] [qu]o8ie [8u] q [8t]
  [5s] [9p] w [9o] [rp] 9tw [9t]
  4r[8e] q 8 e [8t] [qy] [8u]
  1 wrt 8 f 8 a 8
  4 wrt q a q o q
  5 wrt w f w a w
  4 wrt q a q o|
  1 8 [0s] [wp] u [wo] [ts] [wp]
  4 [8o] [qs] [8p] e [8o] [qs] [8p]
  5 [9o] w [9o] ri[9u] w 9
  4 8 q 8 e 8 q 8
  1 [8o] [0s] [wp] u [wo] [ts] [wp]
  4 [8o] [qs] [8p] e [8o] [qs] [8p]
  5 [9o] w [9o] [rp] 9 w [9o]i
  [4u] 8 q 8 e 8 q 8
  [1d] [8f]f0d[wd] [us]swa[ta] [wp]p
  4o[8o] q [8u] [eo] 8oq [8u]
  [5p] 9uw [9u] [ro] 9 w 9
  4 8 q 8 e 8 q 8
  1 8 [0s] [wp] u [wo] [ts] [wp]
  4 [8o] [qs] [8p] e [8o] [qs] [8p]
  5 [9o] w [9o] ri[9u] w 9
  [4u]|||
  [1y] [8u] [0u]y u||
  [4y] [8u] [qu]o i u t y
  [5y]u9u[wy] u||y
  [4y] [8u] [qu]o i u t y
  [1y]u8u[0y] u||y
  [4y] [8u] [qu]o i u|t
  [5s] [9p] w o p t t
  4re||
  [1y] [8u] [0u]ywuu w t w
  [4y] [8u] [qu]o8ie [8u] [qt] [8y]
  [5y]u9u[wy] [9u] r 9 w 9y
  [4y] [8u] [qu]o8ie [8u] [qt] [8y]
  [1y]u8u[0y] [wu] u w t wy
  [4y] [8u] [qu]o8ie [8u] q [8t]
  [5s] [9p] w [9o] [rp] 9tw [9t]
  4r[8e] q 8 e 8 q 8
  [qu]||p p o
  p o u u o u
  [8u]||0
  t||r||
  [qu]||s s p
  s s p s d d
  [8f]||h f||
  8 [wf] [th]|f
  0ds|||
  f h|f
  9ds||po||
  d s p
  [8o]||0 w t
  [0s] d||f d
  qsp||
  [uf] [ig] [uf] [yd]|[ts]|o
  8||u|d
  0||s|p
  q|||
  [uf] [ig] [uf] [yd]|[ts]|h
  8||s|H
  9||k|k
  [ql] k j h|f|d
  [8f]| d|s|o
  8||u|d
  0||s|p
  q|||
  [0y] u uy u||
  y u uo i u t y
  [8y]u uy u||
  [0y] u uo i u t y
  [0y]u uy u||y
  y u uo i u|t
  [8s] p|o p t t
  9re||
  [0y] u uy u||
  y u uo i u t y
  [8y]u uy u||
  [0y] u uo i u t y
  [0y]u uy u||y
  [0y] u uo i u t|
  [9u]

  Level: 4
  Length: 03:51
  Easy
  Matilda (Harry Styles)

 • 6|[t0]|[t0]|6|[t0]|[t0]| 6|[t0]|[t0]|6|[t0]|[t0]| 6|[t0]|[tp0] s [d6]|[t0] f [t0]| [j6]|[t0] f [t0]|[h%]|[rq] f [srq]| [O%]|[rq]|[rq]|%|[rq]|[rq]| %|[r0]|[r0]|6|[t0]|[tp0] s [d6]|[t0] f [t0]|[j6]|[t0] f [t0]| [h%]|[rq] f [srq]|[O%]|[rq]|[rq]| %|[rq]|[rq]|%|[r0]|[r0]| 6|[t0]|[tp0] s [d6]|[t0] f [t0]| [j6]|[t0] f [t0]|[h%]|[rq] f [srq]| [O%]|[rq]|[rq]|%|[r0]|[ri0] u [a3]|[e0]|[ue0]|[a3]|[W0]|[sW0]| [O6]|[t0]|[t0]|6|[t0]|[t0]| 6|[t0]|[t0]|6|[t0]|[t0]| 6|[t0]|[tp0] s [d6]|[t0] f [t0]| [j6]|[t0] f [t0]|[h%]|[rq] f [srq]| [O%]|[rq]|[rq]|%|[rq]|[rq]| %|[r0]|[r0]|6|[t0]|[tp0] s [d6]|[t0] f [t0]|[j6]|[t0] f [t0]| [h%]|[rq] f [srq]|[O%]|[rq]|[rq]| %|[rq]|[rq]|%|[r0]|[r0]| 6|[t0]|[tp0] s [d6]|[t0] f [t0]| [j6]|[t0] f [t0]|[h%]|[rq] f [srq]| [O%]|[rq]|[rq]|%|[r0]|[ri0] u [a3]|[e0]|[ue0]|[a3]|[W0]|[sW0]| 6|0|t|u|a|O
  Level: 5
  Length: 01:15
  Intermediate
  Max Payne 3 Theme

 • t Y i o s o P o Y r W w y w y Y r t Y i o s o P o Y r W w y w y Y [ts] [YD] [ig] [oh] [sl] [oh] [PJ] [oh] [YD] [ra] [WO] [wo] [yd] [wo] [yd] [YD] [ra] [ts] [YD] [ig] [oh] [sl] [oh] [PJ] [oh] [YD] [ra] [WO] [wo] [yd] [wo] [yd] [YD] [qi] | [qi] [wo] [WO] [yd] [ra] [wo] [YD] [yd] [qi] | [qi] [wo] [WO] [yd] [ts] [ra] [ep] [ra] | [tosh] [ts] [YD] [ig] [oh] [sl] [oh] [PJ] [oh] [YD] [adgh] [WO] [wo] [yd] [wo] [yd] [YD] [ash] [ts] [YD] [ig] [oh] [sl] [oh] [PJ] [oh] [YD] [adgh] [WO] [wo] [yd] [wo] [yd] [YD] [to] sDghlhJhDa OododDa sDghlhJhDa OododD as
  Level: 6
  Intermediate
  Max Payne Main Theme

 • s sds d8[of]w [th] [a0] t s u [so] q t i o| s sds d8[of]w [tsh] [kd0] t [lf] [sh] h[sj]q [th] o s| s sds d8ofw [th] [a0] t s u [so] q t i o| s sd s [d8]ofw [tsh] [kd0] t [lf] [sh] h[sj]q [th] o s| [sj] [kd] [ulf] o s [kd]|[ha]|h[sj]q [th] o s|d| [of] 8 [o0] [th] d 7 [wo] [rh] g 6 [f0] d s| [sj] [kd] [qlf] t o [kd]|[ha]|h[sj]0 [th] u s|d| ypsd9 e t i|o|p|s|d|g| h5ds9o q t|o|r rw| s sds d8[of]w [th] [a0] t s u [so] q t i o| s sds d8[of]w [tsh] [kd0] t [lf] [sh] h[sj]q [th] o s| s sds d8ofw [th] [a0] t s u [so] q t i o| s sd s [d8]ofw [tsh] [kd0] t [lf] [sh] h[sj]q [th] o s| [sj] [kd] [ulf] o s [kd]|[ha]|h[sj]q [th] o s|d| [of] 8 [o0] [th] d 7 [wo] [rh] g 6 [f0] d s| [sj] [kd] [qlf] t o [kd]|[ha]|h[sj]0 [th] u s|d| ypsd9 e t i|o|p|s|d|g| h5ds9o q t|o|r rw| t tyt [y1]uw5 o [wr0] 5 t|[t84]| [l8] [wl]z [l8] [jb4] [v8] w [t8]y[u1] [y5] t [ro3]|[t5]|[t84]| [l8] [wl]z [l8] [jb4] [v8] w [t8]y[u1] [y5] t [ro3]|[t5]|[t84]| [l8] [wl]z [l8] [jb4] [v8] w [t8]y[u1] [y5] t [ro3]|[t5]|[t84]| 8 w 8 4 8 w [s8]d[of1] [d5] [s8] [ha73] 8 [s0]|[spi4] 4 [l8] [wl]z [l8] [qjb] [v8] w [s8]d[of1] [d5] [s8] [ha73] 8 [s0]|[spi4] 4 [l8] [wl]z [l8] [qjb] [v8] w [s8]d[of1] [d5] [s8] [ha73] 8 [s0]|[spi4] 4 [l8] [wl]z [l8] [qjb] [v8] w [s8]d[of1] [d5] [s8] [ha73] 8 [s0]|[spi4] 4 [l8] [wl]z [l8] [qjb] [v8] w [s8]d[of1] [d5] [s8] [ha73] 8 [so0]|[so4]| [t8] [wo] y|t o y|t o y| s d s d8[of]w [th] [a0] t s u [so] q t i o| s sds d8[of]w [tsh] [kd0] t [lf] [sh] h[sj]q [th] o s| s sds d8ofw [th] [a0] t s u [so] q t i o| s sd s [d8]ofw [tsh] [kd0] t [lf] [sh] h[sj]q [th] o s| [sj] [kd] [ulf] o s [kd]|[ha]|h[sj]q [th] o s|d| [of] 8 [o0] [th] d 7 [wo] [rh] g 6 [f0] d s| [sj] [kd] [qlf] t o [kd]|[ha]|h[sj]0 [th] u s|d| ypsd9 e t i|o|pp s|d|| [us6] 0 t [ya]|[rp]|o [o7] [yw] r d|o| [of8] w [tg] [f7]|[wd]| [sr] 6 [u0] t a 5 [o0]| o[yp]$ 9 0 e|u|y 4 9 0 e|s a o 3 5 0 [wr]|y|t 6 [us0] w [ya]|[ro] 6| [tie2] 6 [uq] t|e| [q5]etu| i||p|| o s d a d[of8] w [th] [a0] t s|[sqo]| [tl] [ol]z [tl] [qjb] [vt] o [ts]d[of8] [wd] [ts] [ha0] t s|[sqo]| [tl] [ol]z [tl] [qjb] [vt] o [ts]d[of8] [wd] [ts] [ha0] t s|[sqo]| [tl] [ol]z [tl] [qjb] [vt] o [ts]d[of8] [wd] [ts] [ha0] t s|[sqo]| [tl] [ol]z [tl] [qjb] [vt] o [ts]d[of8] [wd] [ts] [ha0] t s|[sqo]| [tl] [ol]z [tl] [qjb] [vt] o [ts]d[of8] [wd] [ts] [ha0] t s|[sqo]| [tl] [ol]z [tl] [qjb] [vt] o [ts]d[of8] [wd] [ts] [ha0] t [us] t| [sqo] t i o s h l v m
  Level: 6
  Length: 03:15
  Intermediate
  May Be

 • w | r | w 9 r | w 9 r | w 9 w 5 | 9 0 | r | [wr] [ay] a a a | a a a [ay] p | p | o o | [tu] o o o | o o o [to] I | u | y y | [tu] | I o | o o | o o | p p [ay] | a [yp] | o [yo] | [yp] p p p | o o o I u | o | o [ay] a a a | a [ay] | p | o o | [tu] o o o | o | [to] I | u y y | [tu] | o | [to] | p o | o o [to] | p | [ay] | a a [up] | o [yo] 0 | r | w [yp] p p p | o I u | o [tuo] o | o | [tuo] | o | [tuo] | o [tuo] 8 | y [wty] 8 | y [ry] | r | o | [tuo] | o | [tuo] | o [tuo] | o [tuo] | p [ayo] y [tuo] o | [tuo] | p | [tuo] o | o p a | a p [eyo] o | y p p | I u y | y o I u | u y | I o | [yp] p p p | o o o I u | o | o | 5 | 9 | w | y | o
  Level: 5
  Length: 02:05
  Intermediate
  Maybe It's Time (A Star Is Born)

 • I op p p IapoI u up | o o | I | I op p p IapoI u up | Tu y | u u | ooII | o oo oa a p | Ipd | SSaa | ppo | T u | y
  Level: 2
  Length: 00:26
  Easy
  Mazurek Dabrowskiego (Polish National Anthem)

 • [e64]| |i|u|[t86]|e|i|u|[r75]| |y|u|t|[64]|e|i|u|[t86]|e|i|u|[r75]| |e|w| |[w80]||uuuuu[w70]yyyyttu[w80]|uuuu[w70]yyyytt[860]ssssaaa[864]p o|pu[wu80]| tuy[wr7]| [81]|[ut8][wut0][ut][ut][ut]7y [y7][yw0]t[ut][81]|[ut8][wut0][ut][ut][ut]7y [y7][yw0]ytt6[us][us][us6][us80][ya][ya][ya]4[tp] [ro4][86] [tp][ut][81]|8[w0]uu[yr][wr70]| s [sj4] [sj]4[sj8][sj6][sj4][sh]6[sf][sf][sf6]0[s8]s[f6]d5sf[d5]975s[d5]ddds[d30]f[s81]p4 [sj]4[sj8][sj6][sj4][sh]6[sf][sf][sf6]08[f6]d5sf[d5]975s[d5]dddsdfsp[qe8]|opdfsp[te0]|opdfsa[wro9]|||[w80]|uuuuu[w70]yyyyt u[w80]|[wut80][ut][ut][wut80][ut][wut70]y [yw70]yy[wt70]t[860][us][us][us860][us][ya][ya860][ya][864][tp] [ro864][ro][ro][tp864][ut][w80]|[w80] [uo][wuo80][oa][wr7]|[wr7]|[wsr7] [sqj84] [sj][q84][sj][sj][sqj84][sh][e60][sf][sf][sfe60] ss[fe60]d[w95]sf[wd95]|[w95]s[wd95]dd[wd95]sd[wf][s5]p[q84] [sj][q84][sj][sj][sqj84][sh][e60][sf][sf][sfe60]|[fe60]d[w95]s[sf][wda95]|[w95]s[wd95]dddsdfsp[864]|opdfsp[860]|opdfsa[o975]|||s[oa5][oa]aaasaop4|opdfsp6|opdfs[oa]5|5|[uf5][oh][sj4]8[sqj]e[tsj][sj][sje][sh]6[sf0][sfe][tsf]uss[yf]d59s[wf][rd]yoys[d5]ddds[d30]f[s81]p[q4]8[sqj]e[tsj][sj][sje][sh][e6][sf0][sfe][tsf]u [tf]d[w5]9s[wsf][rda]yoys[da5]dddd[usf][ohf][usf][spj]48q[fe]f[tf]hfj60e[tf]f[uf]jhh59wryoy[sr]d[oh5][oh][oh][oh][lf][kd][ha][sj]48q[sfe][sf][tsf]hf[sj]60e[tsf][sf][usj][sh][sh][hda]579wryoaddddsdfop[tqe]|sdfop[te]|ppsaaa[wr]

  Level: 7
  Length: 02:36
  Intermediate
  Medals

 • u u f a P p o u o p y y f a P p o u o p T T f a P p o u o p t t f a [P9] p o u o p [0u] [0u] [0f] [0a] [P0] [0p] [0o] [0u] [0o] [0p] [9y] [9y] [9f] [9a] [P9] [9p] [9o] [9u] [9o] [9p] [*T] [*T] [*f] [*a] [*P] [*p] [*o] [*u] [*o] [*p] [8t] [8t] [8f] [8a] [P9] [9p] [9o] [9u] [9o] [9p] [30uf] [30uf] [30fx] [30ak] [PJ30] [30pj] [30oh] [30uf] [30oh] [30pj] [29yd] [29yd] [29fx] [29ak] [PJ29] [29pj] [29oh] [29uf] [29oh] [29pj] [*TS] [*TS] [*fx] [*ak] [*PJ] [*pj] [*oh] [*uf] [*oh] [*pj] [8ts] [8ts] [8fx] [8ak] [PJ29] [29pj] [29oh] [29uf] [29oh] [29pj] [30uf] [30uf] [30fx] [30ak] [PJ30] [30pj] [30oh] [30uf] [30oh] [30pj] [29yd] [29yd] [29fx] [29ak] [PJ29] [29pj] [29oh] [29uf] [29oh] [29pj] [*TS] [*TS] [*fx] [*ak] [*PJ] [*pj] [*oh] [*uf] [*oh] [*pj] [8ts] [8ts] [8fx] [8ak] [PJ29] [29pj] [29oh] [29uf] [29oh] [29pj] [30h] [30] [30h] h [30] h [30h] [30] f [30] f [30] [30] [30] [29h] [29] [29h] h [29] j [J29] [29] j [29h] f [29h] [29j] [29] [*h] * [*h] h * j [*J] [*k] [*z] * * [*k] [8x] 8 [8x] [8x] k x [29z] [29] [29b] [29] [29] [29] [30hk] [30] [30hk] [hk] [30] [hk] [30hk] [30fj] [30fj] [30] [30] [30] [29hk] [29hk] [29] [hk] [29] [fj] [29hk] [29hx] [29fk] [dj] [29] [29] [29] [*x] * [*k] [*j] h * z * j * h * [*G] * 8 8 [8ts] [8uf] [oh] [29dz] [29] [29] [29] [29] [29] 8 8 8 8 8 h [8f] h [8j] J 8 [J8] [8h] [29f] [29h] [29] j [29] [29] [29] [29] J [29] [29k] [29z] [30] [30] [30] k [J30] j h [30f] G [30h] [30j] [J30] [30] [30z] [@(] [@(Z] [@(] J [@(] J j [4qh] j [4q] [4q] [4q] [4q] [4q] [8uo] 8 [I8p] [8oa] [fh] 8 [Gd] 8 8 [af] 8 8 8 [G29p] [29] [29] [29ah] [29] [dj] [29] [29] [Ga] [29] [29] [29] [30fk] [30] [30] [30] [30] k [J30] j [H30] h [G30] [30g] [30f] [@(PD] [@(] [@(] [@(] [4q] [sg] [4q] [4q] [4q] [4q] [4q] 8 8 8 8 8 h [8f] h [8j] J 8 [J8] [8h] [29f] [29h] [29] j [29] [29] [29] [29] J [29] [29k] [29z] [30] [30] [30] k [J30] j h [30f] G [30h] [30j] [J30] [30] [30z] [@(] [@(Z] [@(] J [@(] J j [4qh] j [4q] [4q] [4q] [4q] [4q] [8uo] 8 [I8p] [8oa] [fh] 8 [Gd] 8 8 [af] 8 8 8 [G29p] [29] [29] [29ah] [29] [dj] [29] [29] [Ga] [29] [29] [29] [30fk] [30] [30] [30] [30] k [J30] j [H30] h [G30] [30g] [30f] [@(PD] [@(] [@(] [@(] [4q] [sg] [4q] [4q] [4q] [4q] [4q] [8t] 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 [8o] 8 8 8 [I29] [29] [29] [29] [29] [29] [29] [29] [29u] [29] [29] [29] [29] [29] [29] [29] [*o] * * * * * * * * * * * * * * * [*u] [*u] [*f] * [*a] * * [*P] * [*p] * [*o] * [*u] [*o] [*p] [8t] 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 [8o] 8 8 8 [I29] [29] [29] [29] [29] [29] [29] [29] [29u] [29] [29] [29] [29] [29] [29] [29] [30u] [30] [30] [30] [30] [30] [30] [30] [30] [30] [30] [30] [30u] [Y30] [30y] [T30] [30t] [30r] [E30] [30e] [W30] [30w] [Q3] [3q] [30] t t f a P p o u o p y y f a P p o u o p u u f a P p o u o p u u f a P p o u o p [8t] [8t] f a P p o u o p [9y] [9y] f a P p o u o p [0u] [0u] f a P p o u o p [0u] [0u] f a P p o u o p 8 8 f a P p o u o p 9 9 f a P p o u o p 0 0 f a P p o u o p 0 0 f a P p o u o p 8 8 [8f] [8a] [P8] [8p] [8o] [8u] [8o] [8p] 9 9 [9f] [9a] [P9] [9p] [9o] [9u] [9o] [9p] 0 0 [0f] [0a] [P0] [0p] [0o] [0u] [0o] [0p] 0 0 [0f] [0a] [P0] [0p] [0o] [0u] [0o] [0p] 8 8 [8f] [8a] [P8] [8p] [8o] [8u] [8o] [8p] [29] [29] [29f] [29a] [P29] [29p] [29o] [29u] [29o] [29p] [30] [30] [30f] [30a] [P30] [30p] [30o] [30u] [30o] [30p] [29] [29] [29f] [29a] [P29] [29p] [29o] [29u] [29o] [29p] * * [*f] [*a] [*P] [*p] [*o] [*u] [*o] [*p] 8 8 [8f] [8a] [P29] [29p] [29o] [29u] [29o] [29p] [30ufx]
  Level: 6
  Length: 02:38
  Intermediate
  Megalovania (Undertale)

 • eep u Y y t etywwp u Y y t etyQQp u Y y t etyqqp u Y y t ety[e6]e[p6] [u6]6 [Y6] [y6] [t6]6[e6][t6]y[w5]w[wp5] [u5]5 [Y5] [y5] [t5]5[e5][t5]y[Q$]Q[pQ$] [u$]$ [Y$] [y$] [t$]$[e$][t$]y[q4]q[qp4] [u4]4 [wY5] [y5] [t5]5[e5][t5]y[pe6][pe][pj6] [uf6]6 [YD6] [yd6] [ts6]6[pe6][ts6][yd6][wo5][wo][pj5] [uf5]5 [YD5] [yd5] [ts5]5[pe5][ts5][yd][QI$][QI][pj$] [uf$]$ [YD$] [yd$] [ts$]$[pe$][ts$][yd][qi4][qi][pj4] [uf4]4 [YD5] [yd5] [ts5]5[pe5][ts5][yd][pe6][pe][pj6] [uf6]6 [YD6] [yd6] [ts6]6[pe6][ts6][yd6][wo5][wo][pj5] [uf5]5 [YD5] [yd5] [ts5]5[pe5][ts5][yd][QI$][QI][pj$] [uf$]$ [YD$] [yd$] [ts$]$[pe$][ts$][yd][qi4][qi][pj4] [uf4]4 [YD5] [yd5] [ts5]5[pe5][o5]pa[a6]s [s6]s6[s6] [a6]s [p6] [p6]66e [s5] [s5]s5[d5] [D5] [d5]Dd[p5][s5][d5]w5[s$] [s$]s$[d$] [D$] [f$] [h$]$[f$]Q [j4] [j4] [j4][f4]j[h5] 5 [z5]55w5[sfe6]e[spf][sf]u[sf] [aYD][sf] [ypd] [tpd] ety[wsf5]w[spf] [usf][sf] [pdY] [ysf] [tja] [pfe][tod]y[sjQ$]Q[pf] [ud] sY[ha]ydtse[ta]y[yqi4]q[pi][oa]u[sp] [ha5] y t ety4 4 44 4[sp][pi4][sp][pd4][pD4][pd4][sp4][pi][sD5][da]p[sp5] [da5]5 5 5 55[D5]5f[h6] [f6]D[d6][s6]p[a6]s6d6[f6]6[h6] [H%] [D%] [D%][d%]s[d^] ^ ^^^^ [tp4] [ya4] [us4]4[lf]4[kd]4 4[sj4]44 [kd5] 5 [lf5]5 5[zh]5 5[kf5]55 [xj6] 6 66 6x[Z6]z[L6][l6][k6][J6]j[HD%] % [j%]% ^[gJ]^ ^^^^ 4 4 44 4[sp][pi4][sp][pd4][pD4][pd4][sp4][pi][sD5][da]p[sp5] [da5]5 5 5 55[D5]5f[h6] [f6]D[d6][s6]p[a6]s6d6[f6]6[h6] [H%] [D%] [D%][d%]s[d^] ^ ^^^^ [tp4] [ya4] [us4]4[lf]4[kd]4 4[sj4]44 [kd5] 5 [lf5]5 5[zh]5 5[kf5]55 [xj6] 6 66 6x[Z6]z[L6][l6][k6][J6]j[HD%] % [j%]% ^[gJ]^ ^^^^ [q4] 4 44 4 4 4[t4]44 [r5] 5 55 5e5 5555 [t$] $ $$ $ $ $$$$ $ $ $$ $ $ $$$$ [q4] 4 44 4 4 4[t4]44 [r5] 5 55 5e5 5555 [e6] 6 66 6 6 6666 6 6 [e6]W6wQq60(96*876^666 [q4]6e 0 ( 9 8t689[r5]5e 0 (e9 8 689[t$]$e 0 ( 9 8 689[d$][j$][le]j[z0] l(j[h9] [f8] [d6][f8][h9][q4]6e 0 ( 9 8t689[r5]5e 0 (e9 8 689[e6]6[tse] [ra0] [wo(] [ra9] [pe8] [y6][u8][o9]66[tse] [ra0] [wo(] [ra9] [pe8] [y6][u8][o9]4 4 44 4 4 4444 5 5 55 5 5 555556 6 66 % % %%%% 5 5 55 $ $ $$$$ 4 4 44 4 4 4444 5 5 55 5 5 555556 6 66 6 6 6666 6 6 66 6 6 6666 4 4 44 4 4 4444 5 5 55 5 5 555556 6 66 % % %%%% 5 5 55 $ $ $$$$ 4 4 44 4 4 4444 5 5 55 5 5 55555[e6]e[p6] [u6]6 [Y6] [y6] [t6]6[e6][t6]y[e6]e[p6] [u6]6 [Y6] [y6] [t6]6[e6][t6]yqqp u Y y t etywwp u Y y t etyeep u Y y t etyeep u Y y t etyqqp u Y y t etywwp u Y y t ety

  Level: 6
  Length: 02:36
  Intermediate
  Megalovania (Undertale) (Alternative)

 • y y d p O o i y i o t t d p O o i y i o r r d p O o i y i o E E d p O o i y i oy y d p O o i y i o t t d p O o i y i o r r d p O o i y i o E E d p O o i y i oy y d p O o i y i o t t d p O o i y i o r r d p O o i y i o E E d p O o i y i o d d z j H h g d g h s s z j H h g d g h
  a a z j H h g d g h P P z j H h g d g h d d z j H h g d g h s s z j H h g d g h
  a a z j H h g d g h P P z j H h g d g h d d z j H h g d g h s s z j H h g d g h
  a a z j H h g d g h P P z j H h g d g h g g g g g d d
  g g g h H h g d g h g g g h H j l j z z z j z l j j j j j h h j j j j h j z j h z j h g l h g f P s d g l g d g h H h g d H h g d g h H j l j H h g d f g h j l L H H h g h i o p g f d f g h f j j H h G g f D d S Dg d g h H h g d H h g d g h H j l j H h g d f g h j l L H H h g h i o p g f d f g h f j j H h G g f D d S Dg d g h H h g d H h g d g h H j l j H h g d f g h j l L H H h g h i o p g f d f g h f j j H h G g f D d S D E i u y i E i u y i E i u y i E i u y y T t r E e W w Q q 0 9 9 9 y e W w q 9 q w 8 8 y e W w q 9 q w 7 7 y e W w q 9 q w ^ ^ y e W w q 9 q w
  9 9 y e W w q 9 q w 8 8 y e W w q 9 q w d g f s f d o p s g f s f d o p s E E E E E E E E E E t t t t t t t t t t y y y y T T T T T t t t t r r r r r r E E E E E E E E E E t t t t t t t t t t
  y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y E E E E E E E E E E t t t t t t t t t t
  y y y y T T T T T t t t t r r r r r r E E E E E E E E E E t t t t t t t t t t y y d p O o i y i o y y d p O o i y i o E E d p O o i y i o t t d p O o i y i o y y d p O o i y i o y y d p O o i y i o E E d p O o i y i o t t d p O o i y i o

  Level: 2
  Length: 04:40
  Easy
  Megalovania (Undertale) (Easy)

 • 8|[wut]| |5|[wrY]| |8|[wut]| |5|[wrY]| |[o8]|[wut] a s d [D5]|[wrY]|k|[j8]|[wut]|h|[D5]|[wrY]| |[o8]|[wut] a s d [D5]|[wrY]|k|[j8]|[wut]|h|[J6]|[weT]|j|[H9] j [tqeH] j f|[H5] j [wrH9] j x k [j8]|[wt0] H j|6 H [jieT]| |[H9] j [tqeH] j f|[H5] j [wrH9] j x k [j8]|[wut] H j|[wrY] H h| |[t8]|[wut]| |[w5]|[wrY]| |[t8]|[wut]| |[w5]|[wrY]| |[o8]|[wut] a s d [D5]|[wrY]|k|[j8]|[wut]|h|[D5]|[wrY]| |[o8]|[wut] a s d [D5]|[wrY]|k|[j8]|[wut]|h|[J6]|[weT]|j|[H9] j [tqeH] j f|[H5] j [wrH9] j x k [j8]|[wt0] H j|6 H [jieT]| |[H9] j [tqeH] j f|[H5] j [wrH9] j x k [z8] l [k(] j [H9] j [D*] f [h9]|5|[qpie]|5 O [qpie]|5 O [upe0] f 5 d [utqp]|4 O [utqp]|4 O [yqpe] a [s4] d [utof]|6 D [utof]|6 D [utfI] k 6 j [yrdI] S [d5] D [yrif] a [utso] f [tkY] j h D a p o Y||[ywr] o o d d h [whTE]|o|p|[s92] a o| |9 Q [teY] Y p y [yw5]|[yo]|[TI]|[yi]| |[t8]|[wut]| |[w5]|[wrY]| |[o8]|[wut] a s d [D5]|[wrY]|k|[j8]|[wut]|h|[D5]|[wrY]| |8|[wutD]fDfs p [O5]|[wrY]| |8|[wutD]fDfs p [O5]|[wrY]| |8|[wut]| |5|[wrY]| |[s8]| |IoIo[t81]

  Level: 6
  Length: 02:05
  Intermediate
  Melancholic (Little Witch Academia)

 • h k l z [xi] [sh] z l [ki] [pdh] k [ju] [osf] d [fu] h k l z [xi] [sh] z l [ki] [pdh] k [jo] [ajx] z [pfx] h k l z [xi] [sh] z l [ki] [pdh] k [ju] [osf] d [fu] f h [ij] [jsp] [fl] [ofk] j h [u o a f] h k l z [xi] [sh] z l [ki] [pdh] k [ju] [osf] d [fu] h k l z [xi] [sh] z l [ki] [pdh] k [jo] [ajx] z [pfx] h k l z [xi] [sh] z l [ki] [pdh] k [ju] [osf] d [fu] f h [ij] [jsp] [fl] [ofk] j h [u o a f]
  Level: 6
  Intermediate
  Melancholy (Pokemon Mystery Dungeon 2)

 • p a s f
  [4j] 8 w e [tp] a s f
  [5j] 9 e r [yz] l k l
  [6j] 0 r t u| |
  6 0 r t [up] a s f
  [4j] 8 w e [tp] a s f
  [5j] 9 e r [yz] l k l
  [6j] 0 r t u| |
  6 0 r t [uf] h [tj] x
  [4z] 8 w [ex] [tz] x [qz] l
  [5z] 9 w r [yz] [rx] [wv] x
  [3h] 7 0 [wf] [rh] f [0h] z
  [6l] 0 w e [tp] a s f
  [4j] 8 w [ex] [tjx] z [qx] z
  [5k] 9 w r [yz] l k l
  [6j] 0 r t u| |
  6 0 r t [up] a s f
  [4j] 8 w e [tp] a [qs] f
  [5j] 9 w r [yz] l [rk] l
  [6j] 0 r t u r t u
  [6s] 0 [ra] t [up] a [0s] f
  [4j] 8 w e [tp] a [qs] f
  [5j] 9 w r [yz] l [rk] l
  [6j] 0 r t u r t u
  [6s] 0 [ra] t f h [rj] x
  [4z] 8 w [ex] [tz] x [qz] l
  [5z] 9 e r [yz] [rx] [wv] x
  [3h] 7 0 [wf] [rh] f [0h] z
  [6l] 0 w e [ts] d [qf] j
  [4j] 8 w [ex] [tjx] z [qx] z
  [5k] 9 w r [yz] l [rk] l
  [6j] 0 r t u r t u
  [6s] 0 [ra] t [ets] [yd] [wuf] [pj]
  [4pj] 8 w e [ts] [yd] [quf] [pj]
  [5pj] 9 e r [ts] [yd] [euf] [sl]
  [6pj] 0 r t u r t u
  [6s] 0 [ra] t s d [rf] [pj]
  [4pj] 8 w e [ts] d [qf] [sj]
  [5sj] 9 w r [yjx] z [rx] v
  [8hx] w y u o u t u
  [8d] 0 [rf] 0 [tp] [wa] [ts] f
  [4j] 8 w [ex] [tjx] z [qx] v
  [5hz] 9 e r [yz] [rx] [wv] x
  [3h] 7 0 [wf] [rh] f [0h] z
  [6l] 0 w e [ts] d [qf] j
  [4j] 8 w [ex] [tjx] z [qx] z
  [5k] 9 w r [yhz] l [rk] l
  [6j] 0 r t u||t
  [6s] 0 [ra] t p a [rs] f
  [4j] 8 w e [tp] a [qs] f
  [5j] 9 w r [yz] l [rk] l
  6 [0j] r t u r t u
  [6s] 0 [ra] t p a [rs] f
  [4j] 8 w e [tp] a [qs] f
  [5j] 9 w r [yz] l [rk] l
  6 [0j] r t u r t u
  [6s] 0 [ra] t f h [rj] x
  [4z] 8 w [ejx] [tz] x [qz] l
  [5z] 9 w r [yz] [rx] [wv] x
  [3h] 7 0 [wf] [rh] f [0h] z
  [6l] 0 w e [ts] d [qf] [sj]
  [4sj] 8 w [ejx] [tjx] z [qx] z
  [5k] 9 w r [yz] l [rk] l
  6 [0j] r t u r t u
  [6s] 0 [ra] t [ets] [yd] [wuf] [pj]
  [4pj] 8 w e [ts] [yd] [quf] [pj]
  [5pj] 9 w r [ts] [yd] [wuf] [sl]
  6 [0pj] r t u r t u
  [6s] 0 [ra] t s d [rf] [sj]
  [4sj] 8 w e [ts] d [qf] [sj]
  [5sj] 9 w r [yjx] z [rx] [hv]
  8 [wfx] y u o u t u
  [8d] 0 [rf] 0 [tp] [wa] [ts] f
  [4j] 8 w [ejx] [tjx] z [qx] [hv]
  5 [9z] w r [yz] [rx] [wv] x
  [3h] 7 0 [wf] [rh] f [0h] z
  6 [0l] w e [ts] d [qf] [sj]
  [4sj] 8 w [ejx] [tjx] z [qx] z
  [5k] 9 w r [yhz] l [rk] l
  6 [0j] r t u r t u
  [6s] 0 [ra] t s d [rf] [sj]
  [4sj] 8 w [ejx] [tjx] z [qx] z
  [5k] 9 w r [yhz]||l
  [6j] 0 r t u r t u
  [5s] 0 [wa] 0 o u y u
  [4e] 8 w e t| q e
  [5r]| [wt] 9 [ry] 9 u|
  [1e]6tup

  Level: 5
  Length: 04:01
  Intermediate
  Melody of the Night 5

 • 8 w u 5||[yr]|
  6 0 [te] 3||r|
  4 8 [qe] 8||[ut]|
  4 8 [qe] 5||[wr]|
  [h8] [wf]g[uh] [f5]gh| [yr]|
  [f6] [s0]d[tfe] [s3]df sd[wrf] ds
  [p4] [p8] [qpe] [p8]opoo [ut] o
  [o4]pp[p8] [qpe] [s5] a| [wr]|
  [v8] [xw]c[vu] [x5]cv| [yr]|
  [x6] [l0]z[xte] [l3]zx lz[xwr] zl
  [j4] [j8] [qje] [j8]hjhh [ut] h
  [j4]j[j8] [qje] [l5] kkk [wrk] l l||
  sd[f8] [wh]huf[j5] f|
  [yr] df[g6] [g0]g[te]f[s3]||
  [wr] df[g4]g8g[qe] [f8]|
  d [uts] ss[s4] [s8]f[qe]g[d5]||
  [wr] lz[x8] [wv]vux[j5] x|
  [yr] zx[c6]v0c[te]x[l3]||
  [wr] zx[c4]c8c[qe]x[x8]|
  l [ut] ll[l4] 8x[qe]c[z5]||
  [wrl]| 8 w [us]s[s5]sf s [ysr]|
  [s6]s[s0]s[tfe] [s3] a|
  [wra] s 4 8 [sqe]s[s8]sf s [uts]|
  [s4] [s8]s[qhe] [s5] a| l|
  [h81] [wf]g[uh] [f5]gh| [yr]|
  [f6] [s0]d[tfe] [s3]df sd[wrf] ds
  [p4] [p8] [qpe] [p81]opoo [ut] o
  [p4]p[p8] [qpe] [s5] a| [wr]|
  [v81] [xw]c[vu] [x5]cv| [yr]|
  [x6] [l0]z[xte] [l3]zx lz[xwr] zl
  [j4] [j8] [qje] [j81]hjhh [ut] h
  [j4]j[j8] [qje] [l5] kkk [wrk] l
  [sl81] w[vh]u[xf]5
  [zd] [zd] [zyrd] [sl]
  6[zd][xf0][gc][te][xf]3
  [zd] [zd] [zwrd] [sl]
  4[zd][xf8][gc][qe][xf][81]
  [zd] [zd] [zutd]|
  [sl4][sl][sl8] [vqhe] [sl5]
  [ka][ka][ka] [wrka] [sl]| |
  sd[f8] [wh]huf[j5] f|
  [yr] df[g6] [g0]g[te]f[s3]||
  [wr] df[g4]g8g[qe] [f8]|
  d [uts] ss[s4] [s8]f[qe]g[d5]||
  [wr] lz[x8] [wv]vux[j5] x|
  [yr] zx[c6]v0c[te]x[l3]||
  [wr] zx[c4]c8c[qe]x[x8]|
  l [ut] ll[l4] 8x[qe]c[z5]||[wrl]|
  8 w [us]s[s5]sf s [ysr]|
  [s6]s[s0]s[tfe] [s3] a|
  [wra] s 4 8 [sqe]s[s8]sf s [uts]|
  [s4] [s8]s[qhe] [s5] a| l|
  [h81] [wf]g[uh] [f5]ghopa[ysr]dfg[f6]
  [s0]d[tfe] [s3]df sd[wrf]
  ds[p42] [p8] [qpe] [p81]opoo [ut] o
  [p4]p[p8] [qpe] [s5]
  asdf[wrh]jklzx[vk81] [xw]c[vu]
  [x5]cvhjk[yrl]zxc[x6] [l0]z[xte]
  [f3]ghjhg[wrh]lkl[j4] [l8]k[qje]
  [h81]ghgfg[uth]glk[j4]j[j8]
  [qje] [l5] kkk [wrk] l
  [sl81] w[vh]u[xf]5
  [zd] [zd] [zyrd] [sl]6[zd][xf0][gc][te][xf]3
  [zd] [zd] [zwrd] [sl]4[zd][xf8][gc][qe][xf][81]
  [zd] [zd] [zutd]|
  [sl4][sl][sl8] [vqhe] [sl5]
  [ka][ka][ka] [wrka] [sl]
  [tsl] o f w||[da]|
  e u [sp] 0||[oa]|
  q t [pi] t||[sf]|
  q t [pi] w||[oa]| l

  Level: 6
  Length: 03:00
  Intermediate
  Memories

 • 8 w u 5 [ry] 6 0 [et] 3 [wr] 4 8 [qe] 8 [tu] 4 8 [qe] 5 [wr] [8h] [wf] g [uh] [5f] g h [ry] [6f] [0s] d [etf] [3s] d f s d [wrf] d s [4p] [8p] [qep] [8p] o p o o [tu] o [4o] p p [8p] [qep] [5s] a [wr] [8v] [wx] c [uv] [5x] c v [ry] [6x] [0l] z [etx] [3l] z x l z [wrx] z l [4j] [8j] [qej] [8j] h j h h [tu] h [4j] j [8j] [qej] [5l] k k k [wrk] l l s d [8f] [wh] h u f [5j] f [ry] d f [6g] [0g] g [et] f [3s] [wr] d f [4g] g 8 g [qe] [8f] d [tus] s s [4s] [8s] f [qe] g [5d] [wr] l z [8x] [wv] v u x [5b] x [ry] z x [6c] v 0 c [et] x [3l] [wr] z x [4c] c 8 c [qe] x [8x] l [tu] l l [4l] 8 x [qe] c [5z] [wrm] 8 w [us] s [5s] s f s [rys] [6s] s [0s] s [etf] [3s] a [wra] s 4 8 [qes] s [8s] s f s [tus] [4s] [8s] s [qeh] [5s] a [lm] [8h] [wf] g [uh] [5f] g h [ry] [6f] [0s] d [etf] [3s] d f s d [wrf] d s [4p] [8p] [qep] [8p] o p o o [tu] o [4p] p [8p] [qep] [5s] a [wr] [8v] [wx] c [uv] [5x] c v [ry] [6x] [0l] z [etx] [3l] z x l z [wrx] z l [4j] [8j] [qej] [8j] h j h h [tu] h [4j] j [8j] [qej] [5l] k k k [wrk] l [8sl] w [hv] u [fx] 5 [dz] [dz] [rydz] [sl] 6 [dz] [0fx] [gc] [et] [fx] 3 [dz] [dz] [wrdz] [sl] 4 [dz] [8fx] [gc] [qe] [fx] 8 [dz] [dz] [tudz] [4sl] [sl] [8sl] [qehv] [5sl] [ak] [ak] [ak] [wrak] [sl] s d [8f] [wh] h u f [5j] f [ry] d f [6g] [0g] g [et] f [3s] [wr] d f [4g] g 8 g [qe] [8f] d [tus] s s [4s] [8s] f [qe] g [5d] s h j l x b [wrhv] l z [8x] [wv] v u x [5b] x [ry] z x [6x] c [0x] c [et] x [3c] x [wr] z x [4c] c 8 c [qe] x [8x] l [tu] l l [4l] 8 x [qe] c [5z] [wrm] 8 w [us] s [5s] s f s [rys] [6s] s [0s] s [etf] [3s] a [wra] s 4 8 [qes] s [8s] s h s [tus] [4j] [8h] h [qef] [5j] h [lm] [8h] [wf] g [uh] [5f] g h o p a [rys] d f g [6f] [0s] d [etf] [3s] d f s d [wrf] d s [4p] [8p] [qep] [8p] o p o o [tu] o [4p] p [8p] [qep] [5s] a s d f [wrh] j k l z x [8v] [wx] c [uv] [5x] c v h j k [ryl] z x c [6x] [0l] z [etx] [3f] g h j h g [wrh] l k l [4j] [8l] k [qej] [8h] g h g f g [tuh] g l k [4j] j [8j] [qej] [5l] k k k [wrk] l [8sl] w [hv] u [fx] 5 [dz] [dz] [rydz] [sl] 6 [dz] [0fx] [gc] [et] [fx] 3 [dz] [dz] [wrdz] [sl] 4 [dz] [8fx] [gc] [qe] [fx] 8 [dz] [dz] [tudz] [4sl] [sl] [8sl] [qehv] [5sl] [ak] [ak] [ak] [wrak] [sl] [tsl] o f w [ad] e u [ps] 0 [oa] q t [ip] t [sf] q t [ip] w [oa] [8s] [0f] [wh] [tl]
  Level: 5
  Length: 02:54
  Intermediate
  Memories (Alternative)

 • 4 8 w e t| |4 8 w e t| |[t4] 8 w e i||s [s4] 8 w e t|s d [D%] ( [tg]|[d^] q y s [s4] 8 w e t| |[t4] 8 w e i||s [s4] 8 w e t|s d [D%] ( [td] s [^P] q y d [s8] w t i u| |[t4] 8 w e [ti]||s [si4] 8 w e t|s d [OD%] ( [tg]|[d^P] q y s [sp4] 8 w e t|g h [gH] W [iJ]|[h(] E o D [GD7] Q [YHD]|[gS] W i S [sD%] ( t|[gd^] q y P [sp4] 8 w e t| |4 8 w e t t i o [WO]|[W] o i|[W*] Y [YE(]|[E(]||Y [WO(] s [wYD]|[wY] d s|[wY] P [ywP]|[yw]||P [ywd] h [TJI]|[TI] H G|[TI] g [tig]|[tsi]| |[tig]|[rYD]|[rY] g H|[rY] G [gYE]|[YE]| |[YE]|[yE]|[yE]||i [yPE] s [TSQ]|[TQ] s [TQP]|[TQ] O [YWO]|[YW]|[WT] O [WTS] g [yqge]|[yqe] f [yqed]|[yqe] s [tse]|[te0]|[te0] s [tfe0] j [tlY]|[tY] J [tYH]|[tY] h [yhE]|[ydE]|[yE]|[yhE]|[igT]|[iT] h [iTJ]|[iT] H [tih]|[ti]|[ti]|[ti]|[uto]|[uto]|[uto]| |[sg4]|[qe8]| |[qe8]|[WD(%] g [qd^E]| |iPsd[sg4]|[qe8]| |[qe8]|[WD(%] g [qd^E]| |sPiy[tW(%]|[qi^E]| |[qo^E]|[qpe8]| |[tqi84]| |[tqi84]

  Level: 6
  Length: 02:14
  Intermediate
  Memories (Little Witch Academia)

 • 8 w u| w u 8 w u| w u 8 w u| w u 8 w u| w u [l8] w u l w u 8 [wk] [ul] z [wl] [uj] [l6] 0 t l 0 t 6 [k0] [tl] z [l0] th [j4] 8 e j 8 e 4 [g8] [he] j [h8] [ge] [f3] 7 w| 7 w 3 7 w [rf] w [h0] [h9] q e [yd] e [qf] [g9] [he] [yj] [ke] [l6] [k0] [je] [th] e 0 6 0 e [tf]| s [a5]dh9 w r y o [we]ti| p p| s [s8] w u| w u 8 w u| w u [f8]hlw u fhl w u 8 [wk] [ul] z [wl] [uj] [f6]jl0 t fjl 0 t 6 [k0] [tl] z [l0] th [s4]gj8 e sgj 8 e 4 [g8] [he] j [h8] [ge] [o3]af 7 w| 7 w 3 7 w [ur] w [o0] [o9] q e y e [uq] [i9] [oe] [yp] [ea] [s6] [a0] [pe] [to] e 0 6 0 e [tf]| s [a5]dh9 w r y o [we]ti| p p| s [s8] w u| w u 8 w u| w u [s8] w u s w u 8 [wa] [us] d [ws] [up] [s6] 0 t s 0 t 6 [a0] [ts] d [s0] to [p4] 8 e p 8 e 4 [i8] [oe] p [o8] [ie] [u3] 7 w| 7 w 3 7 w [ur] w [o0] [o9] q e y e [uq] [i9] [oe] [yp] [ea] [s6] [a0] [pe] [to] e 0 6 0 e [tf]| s [a5]dh9 w r y o [we]ti| p p| s [s8] w u| w u 8 w u| w u [s8] w u s w u 8 [wa] [us] d [ws] [up] [s6] 0 t s 0 t 6 [a0] [ts] d [s0] to [p4] 8 e p 8 e 4 [i8] [oe] p [o8] [ie] [u3] 7 w| 7 w 3 7 w [ur] w [o0] [o9] q e y e [uq] [i9] [oe] [yp] [ea] [s6] [a0] [pe] [to] e 0 6 0 e [tf]| s [a5]dh9 w r y o [we]ti| p p| s [s8]0w
  Level: 5
  Length: 04:00
  Intermediate
  Memory (Cats)

 • p o i o p P p| p o i o p P o| o i u i o p o| p o p P s p
  Level: 1
  Length: 0:18
  Super Easy
  Mercedes Lullaby (Pan's Labyrinth)

 • [sf][dg][sf][dg][sf][dg][ad][sf][ad][sf][ad][sf][ps][ad][ps][ad][ps][ad][Oa][ip][uO]|
  0ru [uO]
  u p s [9p]sft [psf]
  [0d] [ys] a [es] t|
  e upsf[9j] t j
  [wj] [yh] g [th] u|
  [waf] [ru]afh[Qk] t j
  [rh] [YG] h
  [0j] r h
  [9G] w f
  [8d] [ws] d
  [7f] [Qd] p
  [0a] eupa[0rip]|
  kzl|k [W0r]| zlkjHgf|
  e [tu] [tu]
  0 [tu] [tu]
  e [tu] [tu]
  [0u] [tup] [tus]
  [9f] [qe] [qef]
  [0d] [Wys] [Wya]
  [es] [tu] [tu]
  [ep] [tus] [tuf]
  [9j] [et] [etj]
  [wj] [ryh] [ryg]
  [8h] [wr] [wr]
  [wa] [rf] [rh]
  [qk] [et] [etj]
  [7h] [q(G] [(qh]
  [0j] [wr] [wrh]
  [9G] [wr] [wrf]
  [8d] [ws] [wd]
  [7f] [Qd] [Qp]
  [0a] r r
  [sf][dg][sf][dg][sf][dg][ad][sf][ad][sf][ad][sf][ps][ad][ps][ad][ps][ad][Oa][ip][uO]|
  0ru [uO] u p s
  [9p]sft [psf]
  [0d] [ys] a [es] t|
  e upsf[9j] t j
  [wj] [yh] g [th] u|
  [waf] [ru]afh[Qk] t j
  [rh] [YG] h
  [0j] r h
  [9G] w f
  [8d] [ws] d
  [7f] [Qd] p
  [0a] eupa[0rip]|
  kzl|k [W0r]| zlkjHgf|
  e [tu] [tu]
  0 [tu] [tu]
  e [tu] [tu]
  [0u] [tup] [tus]
  [9f] [qe] [qef]
  [0d] [Wys] [Wya]
  [es] [tu] [tu]
  [ep] [tus] [tuf]
  [9j] [et] [etj]
  [wj] [ryh] [ryg]
  [8h] [wr] [wr]
  [wa] [rf] [rh]
  [qk] [et] [etj]
  [7h] [q(G] [(qh]
  [0j] [wr] [wrh]
  [9G] [wr] [wrf]
  [8d] [ws] [wd]
  [7f] [Qd] [Qp]
  [0a] r r

  Level: 5
  Length: 02:03
  Intermediate
  Merry Go Round of Life

 • [dP] [sD] [dP] [sD] [dP] [sD] [sp] [dP]
  [sp] [dP] [sp] [dP] [oP] [sp] [oP] [sp]
  [oP] [sp] [pI] [uo] [yI] 2 6 9
  Q [yeI] y o P [Y1] o P
  d [ywYE] [odYP] [ysI92] [PI] p [P5] [ywYE]
  w [ywYE] o P d [hP8] [wtoY] [hP]
  [hP4] [tige] D [i^] p d g [yqeE]
  q [yqeE] p d g [P0] d j
  [yoE] [hdP] [gSP6] [wfTSE] g [p9] d h
  [yqe] g [pf8] [yqe] d [ysi^] [qePE] s
  [d6] [ws0] o [p9] [wte] y o p
  [yteY9] [pI] [sp] [oP] [pI] [yeQ9] [sp] [oP]
  [pI] [oY] [yI] [tY] [ye] 5 [ywE] [ywE]
  2 [ywE] [ywE] 5 [ywE] [ywE] [y2] [yoeQ]
  [eYQPI] [odP1] [ywYE] [ywdYE] [s2] [tYQPI] [tpYQI] [P5]
  [ywiE] [ywiE] [o5] [ywiPE] [ywidE] [hP1] [toYE] [tohYPE]
  [hP4] [tigeY] [tieYD] [pgd^] [yie] [yie] [p4] [yied]
  [yige] [jdP3] [ypE] [yohdPE] [gSP6] [ofTSE] [igTE] [phd92]
  [yoe] [yige] [pf81] [ute] [yted] [ysi^] [yqPE] [ysqe]
  [d6] [wuts] [wuto] [p92] [ytoe] [ytoe] [y92] [toe]
  [tePI] [odP1] [wYE] [wodYPE] [s2] [yPIE] [ypeI] [P5]
  [yiE] [yiE] [tqoW] P [q^W] d [hP@] [yoE]
  [yohPE] [hP@] [tjie] [tige] D [g2] [tie] [tie]
  [p5] [yoidE] [yoigE] [jdP3] [ypiE] [yoihdPE] 6 [igTSE]
  f [oTED] f [phd2] [ytoe] [ytige] 1 [yife]
  d [yieS] d [id^P] [ysiE] d [ysiE] P
  [p6] [ueT] a [ueTS] [d2] [yeI] [yeI] 6
  [yeI] [yeI] 2 [yeI] [yeI] 6 [yeI] [yedI]
  [sD4] [oYE] [odYPE] [sp4] [toPE] [tpie] [o^P] [tspYE]
  [yidPE] [yi^] [yiE] [yiE] [sD4] [oYE] [odYPE] [sp4]
  [toeP] [tspeY] [d^P] [yiE] [yiE] ^ [yiE] [yidE]
  [d9] f d [yieS] [yied] [g6] [yife] [yied]
  [S0] [ueT] [ufeT] [p6] [ueT] [upeT] [jg9] [yie]
  [yjige] [jg6] [yihfe] [yiged] [hf0] [ueT] [ueT] 6
  [ueT] [ueT] [dG2] [teY] [ytedG] [dG2] [uthfe] [ytjeG]
  [hJ5] [yicE] x Z [zyiE] L l [J5]
  [yiJE] j H [yihE] G g [sf1] [utE]
  [tsofE] [sf1] [tigdE] [uthfE] [jg4] [uthe] G g
  [utfe] D d [s4] [tohe] [tige] [fa7] [urQD]
  [rfYQ] [h3] [rigW] [urfW] [pd6] [wueTS] [wuedT] [f6]
  [wuT] [wujT] [slhD1] [wtY] [ywtJ] [j1] [wtY] [whYE]
  [G2] j [yseI] d s [yePI] 2 [PE]
  s P [tp] 2 [oe] p o [IE]
  y [oe] P [Y1] o P d [wYE]
  [woYE] P d [ysI2] [yPIE] [ypeI] [P5] [yiE]
  [yiE] [tqoW] P [q^W] d [hdP@] [yoE] [yohdPE]
  [hdP@] [tjie] [tige] D [g2] [tige] f [tige]
  h [j5] g [yidE] p [yidE] g [jg3]
  [yoiE] [yoihE] 6 [igTE] f [oTED] f [hf2]
  [ytoe] [ytige] 1 [yife] d [yieS] d [d^P]
  [yifE] g [yihE] j [h6] [uheT] g [uheT]
  2 [yjeI] h G [yfeI] d S [z6]
  L k [yjeI] h G [yfeI] d S
  [z2] L k [yjeI] h G [yfeI] d
  S [d6] [yeI] [yeI] [dP] [sD] [dP] [sD]
  [dP] [sD] [sp] [dP] [sp] [dP] [sp] [dP]
  [oP] [sp] [oP] [sp] [oP] [sp] [pI] [uo]
  [yI] [s2] 6 8 9 ( Q e
  t y Y I s [sD] [gd] [sD]
  [gd] [sD] [gd] [da] [sD] [da] [sD] [da]
  [sD] [aO] [sp] [aO] [sp] [aO] [sp] [daOH]
  [iO] [oY] [yi] [oY] [iO] [aO] [iO] [oY]
  [yi] [oY] [iO] [gaO] [pD] [dO] [ia5] 9
  q w W y r t y i
  o O g o s D [wthYW] h
  [ywrig] D d [toYD] s D h [slihOD]
  [lD] [ysliOED] [dJ] [sH] [yohdPJE] y o P
  [d6] s [P9] p P [s5] P [p4]
  o I [o@] o [o2] i t [y5]
  [yto] [yto] [yro5] [toYW4] o [ywri5] Y y
  [wYE8] t Y o [tsqY4] [sY] [sq^YE] [yP]
  [tO] [yoP@] d h J [zspoD] l [spdJIG]
  j J [olgdP] J [jigdP] h G [ohdYP]
  g D [yspdI] f G [wp5] a d
  h d [Y4] o P D 8 q
  w [dYE] [sY4] [yP] [tp] [y^P] q [sYE]
  t [yid] [yi^] q E t [tiE] q
  [PD4] 8 q [tYE] [od] [sY4] [yP] [sY]
  [id^] q E t E q ^ q
  E t E q [d2] [yi] S [uT]
  d [yi] [g2] [pi] f [uo] d [yi]
  [S6] e W e [fE] e [p6] e
  E e [wp] 0 [g2] [yi] [ye] g
  [yi] [g2] [ye] f [uo] d [ye] [f6]
  e E t E e [g6] f D
  d S s a P p [dG2] [teY]
  [ytedG] [dG2] [uthfe] [ytjeG] [hJ5] [yicE] x Z
  [zyiE] L l [J5] [yiJE] j H [yihE]
  G g [sf1] [utE] [tsofE] [sf1] [tigdE] [uthfE]
  [jg4] [uthe] G g [utfe] D d [s4]
  [tohe] [tige] [f7] [urQD] [rfYQ] [h3] [rigW] [urfW]
  [d6] [wueTS] [wuedT] [pofS6] [wuT] [wujT] [slhD1] [wtY]
  [ywtJ] [j1] [wtY] [whYE] [G2] j [yseI] d
  s [yePI] 2 [PE] s P [tp] 2
  [oe] p o [IE] 2 Y I Y
  y [Y(] [WO] [ra] 3 [u3] 3 3
  3 3 p 3 3 3 3 s
  3 3 3 [f2] [utpie] [utpife] [d3] [ysiWO]
  [yiaWO] [s6] [utoe] [utoe] [p6] [utsoe] [utofe] [j2]
  [ytpi] [ytpji] [j5] [yroih] [yroig] [h1] [uro] [uro]
  [a5] [urof] [uroh] [k$] [uta] [utpj] [h7] [tpYG]
  [tohY] [j3] [urp] [uroh] [G2] [yrI] [yurf] [d1]
  [wuts] [wurd] [f7] [yedI] [ypeI] [a3] [yurp] [yurp]
  [uf30] [yrpj] [ysrlO] [xf2] [xtife] [xtife] [zd3] [zutdO]
  [ka] [zurdO] [ka] [l6] k [utoj] f [utso]
  a [wutp] s [wE8] f [sjf4] [utp] [sjf]
  [utp] [sjf] [j4] [yrok] [yroh] g [h3] [yrof]
  d [yrof] h [fa6] d [utspo] a [utpof]
  h [k$] [utoa] [utpoj] 7 [tohY] G [tpgY]
  G [j3] [yurp] [yuroh] 2 [uroG] f [uroD]
  f [x1] [zuto] x [zuto] l [k7] [rYI]
  L [rZYI] [H3] k x [rW0] [rW0] 7
  [rW0] [rW0] 3 [rW0] [rW0] 7 [IGC] [xuf]
  [ZYD] [xuf] [sp6] [oa3] [pI7] 8 [aY7] [pT]
  [YI] 7 [f3] H k [rW0] [rW0] 3
  [rW0] [rW0] [urW0] Y u O [tpe0] s
  [raW0] P a D [tfe0] G [urWH] G
  H k [rlYQ] Z [xurW] [r730] u O

  Level: 8
  Length: 06:00
  Expert
  Merry Go Round Of Life (Howl’s Moving Castle)

 • a[aw] d a [wo] | o I p I [y9] | r [t0] u o y I p [aw]o | aa[aw] d a [wo] | o Ip | I [y9] | r [t0] u o y I p [aw]o | o [st] s s [ay] p o [yp] o p [aw] | [s0]s | s [ay] p o o I o [yp] | a[aw] d a [wo] | o I p I [y9] | r [t0] u o [y9] I p [aw]o
  Level: 4
  Length: 00:37
  Easy
  Messing About The River

 • f| d| [se] u p a s d f p [qf] t [id] o p| s d [tf] o s d f j h f [ws] y [od] s a| f j [le] u p a s [ka] [pl] [zu] [ql] t [ji] o p o [ih] [tj] [wk] y o [pl] [ka] pjo [yh] [j9] e y I p I y e 9| |[uf]| [yd]| [ts6] 0 e 0 t [yd0] [ufe] [pe0] [uf4] 8 [yqd] 8 e 8 [tsq] [yd8] [uf8] w t w u [wpj] [toh] [wuf] [ts5] 9 [ywd] 9 r 9 [wuf] [pj9] [sl6] 0 e 0 t [ka0] [sle] [zd0] [sl4] 8 [qpj] 8 e 8 [qoh] [pj8] [ka5] 9 w [sl9] [rka] 9[pj]w [oh9] [pj2] 6 9 Q e y I p yIpd| | [pj]| [ka]| [sl4] 8 q e [ztd] i p s [xf5] 9 w r [yvh] o a d [jb6]| x l j f s p u t e 0 8| 6
  Level: 6
  Length: 01:22
  Intermediate
  Metal Gear Solid Main Theme

 • 33333333333335653333333333355555$$$$
  33333333333335653333333333355555$$$$
  [30][730][30][730][730][730][30][730]
  [730][730][30][730][w95][e60][w95][730]
  [730][730][30][730][730][730][30][730]
  [w95][w95]5[w95][Q*$][Q*$][Q$][Q*$]
  [30][730][30][730][730][730][30][730]
  [730][730][30][730][w95][e60][w95][730]
  [730][730][30][730][730][730][30][730]
  [w95][w95]5[w95][e60][rQ7][rQ7][rQ7]
  [730][73]3[q73][73][73][e3][73]
  [73][73]3[73][t84][84]2[84]
  [r73][73]3[e73][73][73][q3][73]
  [73][73]3[73][73][73]e[73]
  [W73][73]3[e73][73][e73][r3][73]
  [t73][e73]3[t73][t84][84][r2][84]
  [W73][73]3[e73][73][e73][r3][73]
  [tp][rO][ie][uW][yq][wt]
  [i84][84]o4[p84][p84][84]i4[s84]
  [a95][95]p5[o95][o95][95]p5[a95]
  [p60][60]u6[p60][p60][60]u6[s60]
  [t(%]e[t(%]u[p%]u[t(%]ups[p(%]ups[d73]f
  [g84][84]4[84][84][84]4[f84]g
  [h95][95]5[95][f95][95][d5][95]
  [j62][62]2[62][62][62]2[H62]j
  [H73][73]3[73][g73][73]f3d[73]
  [p62][62]a2s[62][d62][p62][f2][s62]
  [d95][95][p5][95][a95][s95]a[p5][95]
  [a73][73][O3][73][d73][73][a3][73]
  [f60][g60]f[d6][f60]d[s60][d60]s[a7][s8]
  [p84][84]4[84][a84][84]4[84]
  [s95][95]5[95][d95][95]5[95]
  [f62][62]2[62][g62][62]2[62]
  [H73][73]3[73][z5]5l5
  [j6]6666666666665653333333333355555$$$$
  66666666666665653333333333355555$$$$
  33333333333335653333333333355555$$$$
  33333333333335653333333333355555$$$$
  [30][730][30][730][730][730][30][730]
  [730][730][30][730][w95][e60][w95][730]
  [730][730][30][730][730][730][30][730]
  [w95][w95]5[w95][Q*$][Q*$][Q$][Q*$]
  [30][730][30][730][730][730][30][730]
  [730][730][30][730][w95][e60][w95][730]
  [730][730][30][730][730][730][30][730]
  [w95][w95]5[w95][e60][rQ7][rQ7][rQ7]
  [730][73]3[q73][73][73][e3][73]
  [73][73]3[73][t84][84]2[84]
  [r73][73]3[e73][73][73][q3][73]
  [73][73]3[73][73][73]e[73]
  [W73][73]3[e73][73][e73][r3][73]
  [t73][e73]3[t73][t84][84][r2][84]
  [W73][73]3[e73][73][e73][r3][73]
  [tp][rO][ie][uW][yq][wt]
  [i84][84]o4[p84][p84][84]i4[s84]
  [a95][95]p5[o95][o95][95]p5[a95]
  [p60][60]u6[p60][p60][60]u6[s60]
  [t(%]e[t(%]u[p%]u[t(%]ups[p(%]ups[d73]f
  [g84][84]4[84][84][84]4[f84]g
  [h95][95]5[95][f95][95][d5][95]
  [j62][62]2[62][62][62]2[H62]j
  [H73][73]3[73][g73][73]f3d[73]
  [p62][62]a2s[62][d62][p62][f2][s62]
  [d95][95][p5][95][a95][s95]a[p5][95]
  [a73][73][O3][73][d73][73][a3][73]
  [f60][g60]f[d6][f60]d[s60][d60]s[a7][s8]
  [p84][84]4[84][a84][84]4[84]
  [s95][95]5[95][d95][95]5[95]
  [f62][62]2[62][g62][62]2[62]
  [H73][73]3[73][z5]5l5
  [j6]6666666666665653333333333355555$$$$
  66666666666665653333333333355555$$$$

  Level: 5
  Length: 02:11
  Intermediate
  Metalmancy (Crypt of the Necrodancer)

 • [uoa]|[uoa] | [yoad]|[yoad] | [toas]|[toas] | [tus]|[tus] | o a o a o a o a o a o a o a o a | [03] a o a o a o a o a o a o a o a | [uoa]|[uoa] | [yoad]|[yoad] | [toas]|[toas] | [tus]|[tus] | o a o a o a o a o a o a o a o a | [03] a o a o a o a o a o a o a o a | u z k | y z k | t z k | Y J h | o a o a o a o a o a o a o a o a | [03] | a o a o a o a o a o a o a o a | u z k | y z k | t z k | Y J h | o a o a o a o a o a o a o a o a | [03] a o a o a o a o a o a o a o a | u z k | y z k | t z k | Y J h | o a o a o a o a o a o a o a o a | [03] a o a o a o a o a o a o a o a | [uoa]|[uoa] | [yoad]|[yoad] | [toas]|[toas] | [tus]|[tus] | [IP]|[IP]
  Level: 7
  Intermediate
  Metamorphosis One

 • 6|0|[t0]|[yq]|6|q|y|e| 6|q|[r9]|[t0]|6|0|r|e| 6|0|[t0]|[yq]|6|q|y|e| [r5]| [w3]| [e6]|0 r t r e 6|0|[t0]|[yq]|6|q|y|e| 6|q|[r9]|[t0]|6|0|r|e| 6|0|[t0]|[yq]|6|q|y|e| [r5]| [w3]| [e6]|0 r t r e 6|e|[wu]|[ie]|6|e|u|y| 6|e|[yq]|[wu]|6|e|u|y| 6|e|[t0]|[yq]|6|e|y|e| [r5]| [w3]| [e6]|0 r t r e 6|e|[wu]|[ie]|6|e|u|y| 6|e|[yq]|[wu]|6|e|u|y| 6|e|[t0]|[yq]|6|e|y|e| [r5]| [w3]| [t6]| [r7]| 6|0 e r t r e 6|0|[t0]|[yq]|6|q|y|e| 6|q|[r9]|[t0]|6|0|r|e| 6|0|[t0]|[yq]|6|q|y|e| [r5]| [w3]| [e6]|0 r t r e 6|0|[t0]|[yq]|6|q|y|e| 6|q|[r9]|[t0]|6|0|r|e| 6|0|[t0]|[yq]|6|q|y|e| [r5]| [w3]| [e860]
  Level: 6
  Length: 01:33
  Intermediate
  Metro 2033 Main Theme

 • [th]|h|f g h j [rh]|g|f|d| [fe]|f|s d f g [wf]|d|s|a|q|p p s|j|[h0]|| [se]|d f [gE]|f|d|s| [wd]||s|a| [sW]|||E|||t||| W||s s s s [sE]|P O|P s| [wP]||P P P P [tP] P O o|O P| [qO]||O O O O [yO]|o|[wo]|i| [ti]|o|Y i|o E||T O|P [sW]||s s s s [sW]|P O|P s| [wP]||P s d [td]|D|P O o [qO]||P|O [wo] o|o [ro] h g [tg]|| g D d D t||[sE]|d| [WD] D|d [WD]| d [WD]| s [gW] D d s [ws] P P o [wP] P|o [wP]||[wP] s d [WD] d D [sW]|| [qD] d D [sq] s h| [gE]| g [gE] D g h w||| [th]|h|f g h j [rh]|g|f|d| [fe]|f|s d f g [f0]|d|s|a|q|p p s|j| [h0]||[se]|d f [qg]|f|d s s d [f9]|g|[wd]|| [th]|h|f g h j [rh]|g|f|d| [fe]|f|s d f g [wf]|d|s|a|q|p p s|j| [h0]||[se]|d f [gE]|f|d|s| [wd]||s|a| [sW]|||E|||t
  Level: 4
  Length: 01:39
  Easy
  Mi Corazon Encantado (Dragon Ball)

 • [u8] p a s a p [i9]| | [wi] p a s a p [u8]| | [u8] p a s a p [i9]| | [wd] s a s a p [u8]| | [f8] j k l k j [g9]| | [wg] j k l k j [f8]| | [f8] j k l k j [g9]| | [zw] l k l k j [f8]| o p a s [g9] f d f d s [wp]| t| [ya]| [f8] d s d s a [qp]| t| y| [g9] f d f d s [wp]| t| [ya]| [f8]| o| p| [p8]| s| f| [wj] h g h g f [wd]| e r t y [k0] j H g f d [s6]| p| O| [p4] a p a s| [p3] a p a s| [p@] a p a s p [d2]| [OI]| [sH]| [wS] d [rS] d f| [SQ] d [SE] d f| [qd] D [ed] D f g [hd0]|||v| 6| BcxcvcL JlLlJlL hgfgJgS PsSsasS [tiQ9]||| [riZ]| L| k| J| V| v| c| Z| L| L| [wusP8]|||[qgO]
  Level: 7
  Length: 01:31
  Intermediate
  Mia and Sebastian's Theme (La La Land)

 • OSDfDSp pSDfDSO OSDfDSp GfDfDSO j HGHGfSD H GfGfDS j HGHGfSDH LkjkjHG ZLkjHGf SDSDf SDSDf SDSDfSHH QWe TYuIOp TYuIOp SDfSDfGHjkL GHjkLZxCV LZxCVbn
  Level: 3
  Easy
  Mia and Sebastian's Theme (La La Land) (Easy)

 • [x8] z [whv] [egl] j [x8] z [ef]jl x [qgl] j [wadh] [wa] [5r] [efj] [gl] [whl] j [qgjl] [gj9] l [wkh] h [gd9] [qe] [wh0] f [qs] d s [esf] g h [qf] [qd] sd [esf] [h8] f [5d] [0f] [80x] zl [wh] z [gil] j [x8] z [fjl] [gl] [whl] j [qgl] [gj9] l [whk] h [gd9] [qe]
  Level: 5
  Intermediate
  Mice on Venus (Minecraft)

 • [8x] z
  [whv]
  [igjl] j
  [8x] z
  [6ef] j l x
  [4qg] j l j
  [5wadh]
  [5r]
  [6efjl]
  [%Wgl]
  [5whl] j
  [4qgjl]
  [29gj] l
  [5whk] h
  [29dg]
  [qe]
  [80wh] f
  [4qs] d s
  [6esf] g h
  [4qf]
  [6qd] s d [sf]
  e
  [18h] f
  [5d] [0f]
  [80x] z l
  [wh] z
  [igl] j
  [8x] z
  [6efjl]
  [%Wgl]
  [5whl] j
  [4qgl]
  [29gj] l
  [5whk] h
  [29dg]
  [qe]
  [8tsfhl]

  Level: 6
  Length: 01:32
  Intermediate
  Mice on Venus (Minecraft) (Alternative)

 • k f f k f f k f l f k f f k f f k f l f k f f k f f k f l f k f f k f f k f l f [k3] f f k f f k f l f [k5] f f k f f k f l f [J%] D D J D D J D k D J D D J D D J D k D [k3] f f k f f k f l f [k5] f f k f f k f l f [J%] D D J D D J D k D [J6] D D J D D J D k D [j2] d d j d d j d J d [j4] d d j d d j d J d [H!] S S H S S H S j S H S S H S S H S j S [j2] d d j d d j d J d [j4] d d j d d j d J d [H!] S S H S S H S j S H S S H S S H S j S [f6] p p f p p f p g p [f1] p p f p p f p g p [f2] p p f p p f p g p [f3] p p f p p f p g p [f6] p p f p p f p g p [f1] p p f p p f p g p [f2] p p f p p f p g p [f3] p p f p p f p g p f p p f p p f p g p f p p f p p f p g p
  Level: 4
  Length: 01:09
  Easy
  Michael Myers Theme (Halloween)

 • 9 0 q e t u 9 0 q e t u 9 0 q e t u o u t e q 0 [p9] 0 q e [tg] u [f9] 0 q e [ts] u [a9] 0 q e [tp] [uo] [a9] 0 q e t u 9 0 q e r u [z9] [b0] [xq] e [zr] [ub] [x9] 0 q e r u 9 0 q e r u [p9] 0 q e [tg] u [f9] 0 q e [ts] u [d9] 0 q e [tf] [ug] [h9] 0 q e t u 9 0 q e r u 9 0 [qc] [me] [vr] [uc] [x9] 0 q e r u 9 0 q e r u [j9] 0 q e t u 9 0 q e t u [D(] q w [JE] y i [j(] q w [gE] y i [h%] 8 ( w W t % 8 ( w [gW] [th] [f6] * 0 w e T 6 * 0 w e T [p9] 0 q e [tg] u [f9] 0 q e [ts] u [a9] 0 q e [tp] [uo] [a9] 0 q e t u 9 0 q e r u [z9] [b0] [xq] e [zr] [ub] [x9] 0 q e r u 9 0 q e r u [p9] 0 q e [tg] u [f9] 0 q e [ts] u [d9] 0 q e [tf] [ug] [h9] 0 q e t u 9 0 q e r u 9 0 [qc] [me] [vr] [uc] [x9] 0 q e r u 9 0 q e [rp] [ua] [s6] 0 q e t u 6 0 q e [tf] u [d5] 8 9 [wo] r y 5 8 9 w r y [i4] 8 0 q e t 4 8 0 q [se] t [a3] 7 8 [u0] w r 3 7 8 0 w r 4 8 [o9] [qd] [pe] t [o4] [d8] [p9] q e t $ 8 [h9] [zQ] [je] t $ 8 9 Q e t 5 7 [j9] [xw] [rk] y [j5] [x7] [k9] w r y % 9 [k0] [vW] [zr] [yl] [k%] 9 0 W r y 6 7 8 0 w r 6 7 8 0 w r 6 7 8 0 w r y r w 0 8 7 9 0 q e t u 9 0 q e t u 9 0 q e t u o u t e q 0 [p9] 0 q e [tg] u [f9] 0 q e [ts] u [a9] 0 q e [tp] [uo] [a9] 0 q e t u 9 0 q e r u [z9] [b0] [xq] e [zr] [ub] [x9] 0 q e r u 9 0 q e r u [p9] 0 q e [tg] u [f9] 0 q e [ts] u [d9] 0 q e [tf] [ug] [h9] 0 q e t u 9 0 q e r u 9 0 [qc] [me] [vr] [uc] [x9] 0 q e r u 9 0 q e r u [j9] 0 q e t u 9 0 q e t u [D(] q w [JE] y i [j(] q w [gE] y i [h%] 8 ( w W t % 8 ( w [gW] [th] [f6] * 0 w e T 6 * 0 w e T [p9] 0 q e [tg] u [f9] 0 q e [ts] u [a9] 0 q e [tp] [uo] [a9] 0 q e t u 9 0 q e r u [z9] [b0] [xq] e [zr] [ub] [x9] 0 q e r u 9 0 q e r u [p9] 0 q e [tg] u [f9] 0 q e [ts] u [d9] 0 q e [tf] [ug] [h9] 0 q e t u 9 0 q e r u 9 0 [qc] [me] [vr] [uc] [x9] 0 q e r u 9 0 q e [rp] [ua] [s6] 0 q e t u 6 0 q e [tf] u [d5] 8 9 [wo] r y 5 8 9 w r y [i4] 8 0 q e t 4 8 0 q [se] t [a3] 7 8 [u0] w r 3 7 8 0 w r 4 8 [o9] [qd] [pe] t [o4] [d8] [p9] q e t $ 8 [h9] [zQ] [je] t $ 8 9 Q e t 5 7 [j9] [xw] [rk] y [j5] [x7] [k9] w r y % 9 [k0] [vW] [zr] [yl] [k%] 9 0 W r y 6 7 8 0 w r 6 7 8 0 w r 6 7 8 0 w r y r w 0 8 7 9 0 q e t u 9 0 q e t u 9 0 q e t u o u t e q 0 9 0 q e t u 9 0 q e t u 9 0 q e t u o u t e q 0 9
  Level: 5
  Length: 03:08
  Intermediate
  Midna's Lament (The Legend of Zelda)

 • p| f| |
  a| f| |
  s| h| |
  d| s| |a|
  p| f| |
  a| f| |
  s| h| |
  d| s|||
  [xp]| f z x| c x
  a| f| |
  s| h| |x c
  [vd]| s c||x|
  [xp]| [jf]| |
  a| f| |
  s| h| |
  d| s| |
  [xp]| f z x| c x
  a| f| |
  s| h| |x c
  [vd]| s c||x|
  [xp]| [fb]| |
  a| f| v| |
  [vs]| h| |
  d| s| x| |
  [xspif]|||
  [ih]psf|||
  [spjif]|||
  [tsphf]|||
  [qp] t [if]| |
  [wa] y [of]| |d
  [ts] o [sh]| |
  [ed] u [sp]| |a|
  [qp] t [if]| |
  [wa] y [of]| |d
  [ts] o [sh]| |
  [ed] u [sp]| |
  [qpj] t [xif] t i t i t
  [wka] y [xof] y o y o [zyd]
  [tsl] o [vsh] o s o s o
  [zed] u [spl] u p u p [uka]
  [qoj] t [xif] t i t [xif] t
  [wka] y [xof] y o y o [zyd]
  [tsl] o [vsh] o s o s o
  [zed] u [spl] u [pka] u [pj]|||
  [xp]| f z x| c x
  a| f| |
  s| h| |x c
  [vd]| s c||x|
  [xp]| [jf]| |
  a| f| |
  s| h| |
  d| s

  Level: 5
  Length: 02:21
  Intermediate
  Midnight Love (Diabolik Lovers)

 • t y u|u|u|u|u|u|o|| p o u yuyt t y u|s| p s o| u t y u|o u yuyt t|| t y u|u|u|u|u|u|o|| p o u yuyt t y u|s| p s o| u t y u|o u yuyt t|| p a s|s| d s a p o p a a|s p o u u|| [us]|d||d f d| s d s f| h f d s a p o p a a| s a s d s a p o p a s| p o u t|| t y u|s|p s o| u t y u|o u y t t|| p a s|s| d s a p o p a a|s p o u u|| [us]|d||d f d| s d s f| h f d s a p o p a a| s a s d s a p o p a s| p o u t|| t y u|s|p s o| u t y u|o u y t t
  Level: 2
  Length: 01:12
  Easy
  Midnight on The Water - Bonaparte's Retreat

 • [wra0] p [wrd0] [raQ9] d f G [rfQ9]
  d [wta0] p [wtd0] [tea0] p o [ute0]
  [wra0] p [wrd0] [raQ9] d f G [rfQ9]
  d [wta0] p [wtd0] [tea0] p o [ute0]
  [wr0] p a p p p [wrp0] [rpQ9]
  o p o p o p o p
  a [raQ9] [wta0] p a p p p
  [wtp0] [tpe0] o p o p o p
  o p p o u [ute0] [wur0] G
  h h G G f [wrG0] [rfQ9] f
  f d d d a a a p
  [rQ9] a s [wt0] a o p p
  o [wt0] [yte0] u h f [te0] a
  [wtf0] f f h G [eQ9] d a
  p [wrf0] f f f h j [rQ9]
  h G k h j k [wrf0] d
  f [wrd0] f d [wra0] d f [rQ9]
  G f [rdQ9] a [raQ9] p [wt0] a
  [wt0] d f G [wtf0] d [tea0] p
  p [te0] u [te0] [wrf0] d f [wrd0]
  f d [wra0] d f [rQ9] G f
  [rdQ9] a [raQ9] p [wt0] a [wt0] d
  f G [wtf0] d [tea0] p p [te0]
  u f [the0] k [wt0] f h [wtk0]
  f [wth0] k [jeQ9] j h [jeQ9] h
  f d [feQ9] [wrh0] [wrh0] G d [wr0]
  f [rQ9] [rfQ9] f d a [rQ9] [wtf0]
  d f [wtd0] f d [wta0] d f
  [eQ9] G f [edQ9] a [eaQ9] p [wr0]
  a [wr0] d f G [wrf0] d [raQ9]
  p p [rQ9] u [rQ9] [wra0] p [wrd0]
  [raQ9] d f G [rfQ9] d [wta0] p
  [wtd0] [tea0] p o [ute0] [wr0] p a
  p p p [wrp0] [rpQ9] o p o
  p o p o p a [rQ9] h
  [wtf0] p a p p p [wtp0] [tpe0]
  o p o p o p o p
  p o u [ute0] [wur0] G h h
  G G f [wrG0] [rfQ9] f f d
  d d a a a p [rQ9] a
  s [wt0] a a d f [wt0] [tfe0]
  d f d a k j h f
  d [tfe0] a [wtf0] f f h G
  [eQ9] d a p [wrf0] f f f
  h j [rQ9] h G k h j
  k [wrf0] d f [wrd0] f d [wra0]
  d f [rQ9] G f [rdQ9] a [raQ9]
  p [wt0] a [wt0] d f G [wtf0]
  d [tea0] p p [te0] u [te0] [wrf0]
  d f [wrd0] f d [wra0] d f
  [rQ9] G f [rdQ9] a [raQ9] p [wt0]
  a [wt0] d f G [wtf0] d [tea0]
  p p [te0] u f [the0] k [wt0]
  f h [wtk0] f [wth0] k [jeQ9] j
  h [jeQ9] h f d [feQ9] [wrh0] [wrh0]
  G d [wr0] f [rQ9] [rfQ9] f d
  a [rQ9] [wtf0] d f [wtd0] f d
  [wta0] d f [eQ9] G f [edQ9] a
  [eaQ9] p [wr0] a [wr0] d f G
  [wrf0] d [raQ9] p p [rQ9] u [rQ9]
  [wtk0] h f k [jeQ9] G d j
  [wrj0] [wrj9] k z x [wtf0] G h
  k j [eQ9] h G d f f
  [wr0] k [rjQ(] h G f D [wrf0]
  d [wrf0] d f [wr0] d [wra0] d
  f [rQ9] G [rfQ9] d a [rQ9] [raQ9]
  p [wt0] a [wt0] d [wtf0] G [wtf0]
  d [tea0] p [tpe0] [ute0] [te0] [wrf0] d
  [wrf0] d f [wr0] d [wrf0] h k
  [rQ9] j [rjQ9] h k [rQ9] [rkQ9] l
  [wt0] k j [wt0] d [wtf0] G [wtf0]
  d [tea0] p [tpe0] [ute0] f [the0] k
  [wt0] f h [wtk0] f [wth0] k [jeQ9]
  j h [jeQ9] h f d [feQ9] [wrh0]
  [wrh0] G d [wr0] f [rQ9] [rfQ9] f
  d a [rQ9] [wtf0] d f [wtd0] f
  d [wta0] d f [eQ9] G f [edQ9]
  a [eaQ9] p [wr0] a [wr0] d f
  G [wrf0] d [raQ9] p p [rQ9] u
  [rQ9] [wra0] [wr0] p [wrd0] a [rQ9] [rdQ9]
  f G [rfQ9] d [wta0] [wt0] p [wtd0]
  a [te0] [tpe0] o [ute0] [wra0] [wr0] p
  [wrd0] a [rQ9] [rdQ9] f G [rfQ9] d
  [wta0] [wt0] p [wtd0] a [te0] [tpe0] o
  [ute0] [f30]

  Level: 6
  Length: 05:23
  Intermediate
  Midnight Sky

 • sfhle u p a| s| osh0 t u o| s| psgjq t i o| p| s d [ywrf]|||d| [ywrf]|||d h [spi]| u| y| t| [rj] h g f d| s| [tsqe]| o| [ywrd]|||[tqhe]|||[uto]|||s d [utoa]|||[ywra]s ap o|||u| [tsqe]|||s d [utsoe]|[so]a o| u [qe9] h g f [tsqe]| p| d| a| [tsqe]| a| p| s| a| [o860]|||s| a| p| s d [ywrf]|||[wrd0]|||p[tsqe]|a| p| s| [ywra]| o|||sd s[tqfe]| g d| s [wrd0]|||u| o| a s d [tsqe]| a a| d| [tsqe]| a| o a [utse]| s a| d a [wr0]| o| o p s f [tqe] o d| f a [wr0] d a| o a [utse]| s [ywrh]| g f [ute]| d| a s d [tsqe]| a a| d| d[sqe9]| a| o a [utse]| [ywrd]|s d [utof]| s h|[qge9]| s j| [wrh0]|||s| a s [qpe9]| a| s|[ywra]| s| [utod]|||u| o| a s d [tsqe]| a a| d| [tsqe]| a| o a [utse]| s a| d a [wr0]| o| o p s f [tqe] o d| f a [wr0] d a| o a [utse]| s [ywrh]| g f [ute]| d| a s d [tsqe]| a a| d| d[sqe9]| a| o a [utse]| [ywrd]|s d [utof]| s h|[qge9]| s j| [wrh0]|||s| a s [qpe9]| a| s|[ywra]| s| [utod]|||[tsqe]| f| [wa80]| s| d h| s [tqje]|||h [ywr] s| [uthe]|||[ywrg]| f| [tsqe]|||p a s [wa80]| s| d f s f [tqfe]| g| [wf80] s p s [so]|||ds[ywrd]| f| [sqe9]|||f|||[wa80]| s| d h| s [tqje]|||[ywrl] k h [w80]| f [ywr] g h [tqje]| h| g| [wrh0]|||s|||[tqle]|||k j| j| k| l| [zywr]|||[xute]|||[zywr]|||k [tqhe]| g h [utje]| l| h l [zywr]| k| z|x c[xtqe] z l [wrk0]|||[tsqe]|||[ywrf] g h|ds s [wra0]| fg[tqhe]|||[utse]|||o s [ywrd]|||o|||[tqfe]|||g| h| [qje9]|||[tqle]|||h l [zywr]| k| z| x c [vtqe]|||[ute] s f j|||[tqle]| k| z| v

  Level: 6
  Length: 05:42
  Intermediate
  Might U (My Hero Academia)

 • [pi9]|[sp] [sf]|[sp]|[pi] [ri] [ri] [ri]| |[uW] [ie9] [pi] [sp] [sf]|[sp]|[pi] [roha]||[PIGE] [pige]| |[a8]|[uof] p|[wf]|[ta]|[uof]|[PE] [pe]|[uo]|[oeY4] [oeY4] [oeY4]| |[oeY4] [oeY4] [oeY4]| |[yrI]|[iTE]|[ute]|[sp] [sf]|[sp9]|[pQI] [wroi] [wroi] [wroi]|[ha] [ha] [ha]|2 [pi] [sp] [sf9]|[sp2]|[pi] [wofa5]| |[qpid4]| |[wd5] P [yiE] [u8]|[utd] P u [sq4] p [teY] [y^]|[yOE] i y [ywuo8] [ywuo8] [ywuo8]| |[SE] [rd] [fT] [yg] [ji] [lP]|||t|T|[yw5]|[wE] [T9] y [wE]|0 8 [wE] t [wT] y p [yE] u [yq4]|[te] [T8] y [te]|0 q [te]|8 y|[teY]|[ur7]|[yQ] [Y0] u [T0]|% 6 [T0] u [Y3] u a [T0] I [ue6]|[te] [I9] y [te]|u [wi5] [sp]|i [yuoa] [yuoa] [yuoa]|[pi9]|[sp] [sf]|[sp]|[pi] [ri] [ri] [ri]| |[uW] [ie9] [pi] [sp] [sf]|[sp]|[pi] [roha]||[PIGE] [pige]| |[a8]|[uof] p|[wf]|[ta]|[uof]|[PE] [pe]|[uo]|[oeY4] [oeY4] [oeY4]| |[oeY4] [oeY4] [oeY4]| |[yrI]|[iTE]|[ute]|[sp] [sf]|[sp9]|[pQI] [wroi] [wroi] [wroi]|[ha] [ha] [ha]|2 [pi] [sp] [sf9]|[sp2]|[pi] [wofa5]| |[qpid4]| |[wd5] P [yiE] [u8]|[utd] P u [sq4] p [teY] [y^]|[yOE] i y [ywuo8] [ywuo8] [ywuo8]| |[SE] [rd] [fT] [yg] [ji] [lP]|||t|T|[yw5]|[wE] [T9] y [wE]|0 8 [wE] t [wT] y p [yE] u [yq4]|[te] [T8] y [te]|0 q [te]|8 y|[teY]|[ur7]|[yQ] [Y0] u [T0]|% 6 [T0] u [Y3] u a [T0] I [ue6]|[te] [I9] y [te]|u [wi5] [sp]|i [yuoa] [yuoa] [yuoa]

  Level: 7
  Length: 01:45
  Intermediate
  Mii Channel

 • p sf s piii| uipsf s ph|Gg|
  a fp f a f Pp o ooo| ooo|
  I i u sf s piii hhh|psf s ph| g|
  dPiu dPuspYy Oiyooo| Sdfgjl|||
  t T y|Ty| tTyp uy|Ty|||
  y Y u|Yu| uYua Iu|Iy|||
  ooo p sf s piii| uipsf s ph|Gg|
  a fp f a f Pp o ooo| ooo|
  I i u sf s piii hhh|psf s ph| g|
  dPiu dPuspYy Oiyooo| Sdfgjl|||
  t T y|Ty| tTyp uy|Ty|||
  y Y u|Yu| uYua Iu|Iy|||
  ooo p sf s p

  Level: 2
  Length: 01:47
  Easy
  Mii Channel Theme (Easy)

 • 8 0 w|||o u e [ute0]|||0 q [te8] q|||[q8]| [yr975]| [wr]| [wr]| [yr]| [uto8]| [uto]||[uto]| [uto]| [ute6]| [ute]||[ute]| [ute]| [tqie]| [tie]||[tie]| [tie]| [ywr5]| [ywr]||[ywr]| [ywr]| [uto8]| [uto]||[uto]| [uto]| [ute6]| [ute]||[ute]| [ute]| [tqie]| [tie]||[tie]| [tie]| [ywr5]| [ywr]||[ywr]| [ywr]| [tqie]| [tie]| [uto8]| [yto]| [ute6]| [ute]| [ywt5]| [ywr]| [tqie]| [tie]| [uto8]| [yto]| [ute6]| [ute]| [ywt5]| [ywr]| [tqie]| [tie]| [uto8]| [yto]| [ute6]| [ute]| [ywt5]| [ywr]| [tqie]||| [uto8]| [uto]||[uto]| [uto]| [ute6]| [ute]||[ute]| [ute]| [tqie]| [tie]||[tie]| [tie]| [ywr5]| [ywr]||[ywr]| [ywr]| [uto8]| [uto]||[uto]| [uto]| [ute6]| [ute]||[ute]| [ute]| [tqie]| [tie]||[tie]| [tie]| [ywr5]| [ywr]||[ywr]| [ywr]| [tqie]| [tie]| [uto8]| [yto]| [ute6]| [ute]| [ywt5]| [ywr]| [tqie]| [tie]| [uto8]| [yto]| [ute6]| [ute]| [ywt5]| [ywr]| [tqie]| [tie]| [uto8]| [yto]| [ute6]| [ute]| [ywt5]| [ywr]| [tqie]||| [utpe]| [utp]| [tqpi]| [tia]| [utso]| [uso]| [ywoa]| [yoa]| [utpe]| [utp]| [tqpi]| [tia]| [utso]| [uso]| [ywoa]| [yoa]| [tqpi]| [tia]| [utso]| [uso]| [utpe]| [utp]| [ywro]| [yro]| [tqie8]| [q8]| [q8]| [q8]| [tqie8]| [q8]| [q8]| [tqie8]| [tqie]| [tie]| [uto8]| [yto]| [ute6]| [ute]| [ywt5]| [ywr]| [tqie]| [tie]| [uto8]| [yto]| [ute6]| [ute]| [ywt5]| [ywr]| [tqie]| [tie]| [uto8]| [yto]| [ute6]| [ute]| [ywt5]| [ywr]| [tqi8]| [q8]| [q8]| [q8]| [tqi8]| [q8]| [q8]| [q8]| [tqi8]| [q8]| [q8]| [q8]| [te60]| [te]| [tie]| | [wt8] o
  Level: 6
  Length: 03:19
  Intermediate
  Million Reasons

 • [60t]| [59r]| [49e]| [39w]| [60t]| u| p||u
  [2i] q 8 [qu] y [qu] [8i] i 5 q 9 q i [qi] 9 i
  [8u] r w [ry] t [ry] [wu]| 4 w 8 [eu] u [wu] 8|
  [2y] q 8 [qt] r [qt] [8y]| 3 [We] [9e] [Wer] [et] W 9 [er]
  [6e] w 0 t| w 0 w [6t] 0 [wu]| [T6p] 0 w u
  [2i] q 8 [qu] y [qu] [8i]| 5 q 9 [qi] i [qt]i[9t] [ti]
  [8tu] r w [rty]tt [rty] [wtu]| 4 w 8 [etu] [tu] [wt] 8 u
  [2y] q 8 [qt] r [qt] [8y]| 3 W [9w] [Wwr] [wt] W 9 [wr]
  [6e] 0 w 6 0 w||
  [5r] 0 w t 4 q w|
  [6e] 0 w 6 0 w||
  [5r] 0 w t 4 q w|
  [6u] 0 w 6 0 w| yt[5r] 0 [we]| 4 q w|
  [3u] 9 W 3 9 [Wi]uy u 3 9 [Wu]| p| u|
  [2i] q 8 [qu] y [qu] [8i]| 5 q 9 q| [qi] [9i] u
  8 r w [ry] t [ry] [wu]| 4 w 8 [eu] u [wu] 8 u
  [2y] q 8 [qt] r [qt] [8y]| 3 7 [90] 0 [Wu] u 0 u
  [6t]| [0wr] w [wt] w [0wy]| [6tu] 0 w u [T6p] 0 [wu] u
  [2i] q 8 [qu] y [qu] [8i]| 5 q 9 [qi] i q [9i] i
  [8u] r w [ry]| [rt] [wy] u 4 w 8 [eu] u [wu] 8 u
  [2y] q 8 [qt] r [qt] [8y]| 3 7 9 0 [Wu] u 0 u
  [6t]| [0r] w t w [0y]| [6tu] 0 w u [T6p] 0 w u
  [2i] q 8 [qu] y q 8 u [5i] q 9 [qi] i [qi] 9 u
  8 [ry] w [rt] t [ry] [wu]| 4 w 8 e u [wu] 8 u
  [2y] q 8 [qt] r [qt] [8y]| 3 W 9 [Wu] u [Wu] 9 [Wu]
  [60t]| [59r]| [49e]| [39w]| [60e]|||
  [60t]| [59r]| [49e]| [39w]| [60] u u| p||u
  [2i] q 8 [qu] y [qu] [8i] i 5 q 9 q i [qi] 9 i
  [8u] r w [ry] t [ry] [wu]| 4 w 8 [eu] u [wu] 8|
  [2y] q 8 [qt] r [qt] [8y]| 3 [We] [9e] [Wer] [et] W 9 [er]
  [6e] w 0 t| w 0 w [6t] 0 [wu]| [T6p] 0 w u
  [2i] q 8 [qu] y [qu] [8i]| 5 q 9 [qi] i [qt]i[9t] [ti]
  [8tu] r w [rty]tt [rty] [wtu]| 4 w 8 [etu] [tu] [wt] 8 u
  [2y] q 8 [qt] r [qt] [8y]| 3 W [9w] [Wwr] [wt] W 9 [wr]
  [6e] 0 w 6 0 w||
  [5r] 0 w t 4 q w|
  [6e] 0 w 6 0 w||
  [5r] 0 w t 4 q w|
  [6u] 0 w 6 0 w| yt[5r] 0 [we]| 4 q w|
  [3u] 9 W 3 9 [Wi]uy u 3 9 [Wu]| p| u|
  [2i] q 8 [qu] y [qu] [8i]| 5 q 9 q| [qi] [9i] u
  8 r w [ry] t [ry] [wu]| 4 w 8 [eu] u [wu] 8 u
  [2y] q 8 [qt] r [qt] [8y]| 3 7 [90] 0 [Wu] u 0 u
  [6t]| [0wr] w [wt] w [0wy]| [6tu] 0 w u [T6p] 0 [wu] u
  [2i] q 8 [qu] y [qu] [8i]| 5 q 9 [qi] i q [9i] i
  [8u] r w [ry]| [rt] [wy] u 4 w 8 [eu] u [wu] 8 u
  [2y] q 8 [qt] r [qt] [8y]| 3 7 9 0 [Wu] u 0 u
  [6t]| [0r] w t w [0y]| [6tu] 0 w u [T6p] 0 w u
  [2i] q 8 [qu] y q 8 u [5i] q 9 [qi] i [qi] 9 u
  8 [ry] w [rt] t [ry] [wu]| 4 w 8 e u [wu] 8 u
  [2y] q 8 [qt] r [qt] [8y]| 3 W 9 [Wu] u [Wu] 9 [Wu]
  [60t]| [59r]| [49e]| [39w]| [60e]| |t
  [60t]| [59r]| [49e]| [39w]| [60et]

  Level: 5
  Length: 03:55
  Intermediate
  Million Years Ago (Adele)

 • 3 4 $ 5 8 [f4] [p4] [f4]
  [f4] j [f4] 4 s [d9] f g
  [f5] d s [a0] s d [s6] u
  [i9] [s9] [s9] 5 s [a5] [s5] d
  p [tp] [o8] o 8 t [f0] [O0]
  [f0] [f6] j [f6] 6 s [s9] d
  f [d5] s [a0] s d [s6] p
  [o0] [o0] [o0] [o(] [d(] [d(] [p9] [f9]
  [f9] [wf] [wd] [wf] [wg] [wh] 9 q
  [wh] 9 q w [h6] [j0] [wJ] [j6]
  [h0] w e [g9] 6 8 [g9] 6
  8 9 [qg] [h8] [H(] [h^] [qg] W
  [hE] [f6] [p6] [f6] 5 [f$] j [f$]
  $ s [d5] 5 5 [d0] f g
  [f0] 0 d f d [s4]

  Level: 4
  Length: 00:47
  Easy
  Mind of a Thief (Mother 3)

 • [8s] f o|[0o]|
  [qp] s i|[qi]|
  [wu] o t|[5r]|
  [8r]|5|[1t]|
  [5w] r y|y|
  [5w] t u|u|
  5 w[7r]yi8 u[wu]|9|[5y]|
  [8s] f o|[0o]|
  [qp] s i|[qi]|
  [wu] o t|[5r]|
  [8r]|5|[1t]|
  [5w] r y|y|
  [5w] t u|u|
  5 w[7r]yi8 u[wu]|9|[5y]|
  [*o] P u|u|
  [9i] p y|y|
  [wu] o [eT]|[6T]|
  [9T]|6|[2y]|
  [7i] p y|y|
  [8u] o t|t|
  [qy] i [wr]|[5r]|
  [8r]|5|[1t]|
  [0s] f o|o|
  [qp] s i|i|
  [wu] o t|[5r]|[6r]||t|
  [0s] f o|o|
  [qp] s i|i|
  [wu] o t|[5r]|
  [8r]|5|[1t]

  Level: 4
  Length: 00:48
  Easy
  Minuet in F Major

 • [utoh]| s d [yf] g [uh]| s| s| [ji]| gfgh j k [ul]| s| s| [yg]fg h g f d [tf]| g f d s [oa]| [us] d [tf] s [of]| w i [ud] y [uh]| s d [yf] g [th]| [us]| [ts]| [ji]| gfgh j k [ul]| [si] u [ys] t [yg]fg h g [rf] d [tf]| g f [ud] s [id]| [of] d [ws] a [ts]| |8| [xt]| l z x l [zr]| h j k h [le]| [tj] k [le] h [yG]| f G [d9]| [yd] f G h j k [ul]| [ok]| [jI]| [ok]| [rd]| [yG]| [oh]| w| i| [uh]| [so] a [us]| [ji]| [sp] a [si]| [uh]| [yg]| [tf]| [od] s a s d| [wo] p a s [rd] f [ge]| [tf]gf [rd]| [tf] h [s0]| [wa]| [utso]| w| 8
  Level: 6
  Length: 00:57
  Intermediate
  Minuet in G Major

 • y werty w w u tyuIo w w t ytrer trewQ werwr e |
  y werty w w u tyuIo w w t ytrer trewe rewQw

  Level: 1
  Length: 00:40
  Super Easy
  Minuet In G Major

 • [wryd] o p [ea] s [rd] o o [tf] s a s d f G [rh] o o [es] a s d s a p [wa] s a p o [yI] [ro] p [wa] o [ya] [9p] t r e [rd] o p [ea] s [wd] [ro] [wo] [tf] s a s d f G [rh] [to] r [eo] w [es] a s d s [Qa] p [wa] s a [rp] o [tp] [ya] p [9o] I [wo] 5 [wryd] o p [ea] s [rd] o o [tf] s a s d f G [rh] o o [es] a s d s a p [wa] s a p o [yI] [ro] p [wa] o [ya] [9p] t r e [rd] o p [ea] s [wd] [ro] [wo] [tf] s a s d f G [rh] [to] r [eo] w [es] a s d s [Qa] p [wa] s a [rp] o [tp] [ya] p [9o] I [wo] 5 [wk] h j k h [Qj] d f G d [0h] [wf] G [0h] d [eS] a S [6p] [ep] a S d f G [rh] [yG] [Tf] [yG] [Qp] [eS] [yd] 9 t [rd] [yo] I [ro] [tf] [uo] I [to] [rd] [es] [wa] [yp] o I o p [9y] u I o [Qp] a [0s] [ws] a s a [Qp] [wa] d [7o] [9I] [wryo] 9 5 [wk] h j k h [Qj] d f G d [0h] [wf] G [0h] d [eS] a S [6p] [ep] a S d f G [rh] [yG] [Tf] [yG] [Qp] [eS] [yd] 9 t [rd] [yo] I [ro] [tf] [uo] I [to] [rd] [es] [wa] [yp] o I o p [9y] u I o [Qp] a [0s] [ws] a s a [Qp] [wa] d [7o] [9I] [wryo] 9 5
  Level: 5
  Length: 01:46
  Intermediate
  Minuet in G Major (Alternative)

 • [th]|s d [yf] g
  [uh]|s|s|
  [ij]|g h j k
  [ul]|s|s|
  [yg]|h g f d
  [tf]|g f d s
  [oa]|[us] d [tf] s
  [of]|[wd] i u y
  [th]|s d [yf] g
  [uh]|s|s|
  [ij]|g h j k
  [ul]|s|s|
  [yg]|h g f d
  [tf]|g f d s
  [id]|[of] d [ws] a
  [ts]||
  [th]|s d [yf] g
  [uh]|s|s|
  [ij]|g h j k
  [ul]|s|s|
  [yg]|h g f d
  [tf]|g f d s
  [oa]|[us] d [tf] s
  [of]|[wd] i u y
  [th]|s d [yf] g
  [uh]|s|s|
  [ij]|g h j k
  [ul]|s|s|
  [yg]|h g f d
  [tf]|g f d s
  [id]|[of] d [ws] a
  [ts]||
  [tx]|l z x l
  [rz]|h j k h
  [el]|[tj] k [el] h
  [yG]|f G [9d]|
  [yd] f G h j k
  [ul]|[ok]|[Ij]|
  [ok]|[rd]|[yG]|
  [oh]|w|i|
  [uh]|s a s|
  [ij]|s a s|
  [uh]|[yg]|[tf]|
  [od] s a s d|
  [wo] p a s [rd] f
  [eg]|[tf]|[rd]|
  [tf] h [0s]|[wa]|
  [ts]|w|8|
  [tx]|l z x l
  [rz]|h j k h
  [el]|[tj] k [el] h
  [yG]|f G [9d]|
  [yd] f G h j k
  [ul]|[ok]|[Ij]|
  [ok]|[rd]|[yG]|
  [oh]|w|i|
  [uh]|s a s|
  [ij]|s a s|
  [uh]|[yg]|[tf]|
  [od] s a s d|
  [wo] p a s [rd] f
  [eg]|[tf]|[rd]|
  [tf] h [0s]|[wa]|
  [ts]|w|8

  Level: 4
  Length: 01:35
  Easy
  Minuet in G Major (Bach)

 • [fe] u s g [fW] u s g [wf] [us] g [usfQ]|t u a [utqp] f d s [udOE]|h|[urfO]|[pg]|[fO]| |[qf] t [spi] g [qf] r [yaO] g [fa0] y [kd] [ujeTS]|u p f [spiD] j h j [uokd]|[ha]|[pjdG]|hj| |[qe^] u y t [yo]||p [yr60]|[ute]| |[piE] f d s d|h|[yrfda]|[tspje]| |w|[sqf] [tj] [uh] j [yrqkhd]||h [ujfeTS0]||h [jgY]||hjh[ypfI]| |[usfW0]|a|[fe] u [sp] g [fW] u [sO] g [wf] [utp] g [uspfQ]|t u a [uqp] f d s [qd^O]|h|[ufWO0]|[pige(]|[ufWO0]|u|[pif] t [sp] g [ifO] r [aO] g [uof0] r [ykda] [pjTS]||xbx|[piD] j h j [kda]|h|[ujeaS]|hj

  Level: 7
  Length: 01:20
  Intermediate
  Mipha's Theme (The Legend of Zelda)

 • v|| u o r| [e4] 8 w t|| y 5 9 w w [yw] u i [ti8]| u||| f [oh]h [ra] [pe4] 8 w t|| [yw] 5 9 w t r|| [ywe93]||[ywe]|[w92] 9 Q|| s d f d [qd] s [ts] o|| s [ws] d [yd] [da] d s s| e a [oa] l|v v z|| s d f d [qd] s [ts] o|p| [h7] [wf] [rf] [od] d s s| [ywu8]||[yu]|8| 8 [uf] [ig] [oh] [sph] [92] [tg] [ig] [spg] [sp] f f [pd] [pd7] [wo] r y [od] f g [gd] 8 [wf] [tf] [ysf] [sf7] [wd] [rd] [so] 6 w t [uf] d s a s [tpi9]| f|| o [d95] [wd] [rd] [od] d s s| [y1] w t y 8 w t y 8| o h [ha] j k l p f [kf] l f| k l [li] s [sk] j s| h h o j| d| l d k|| h j k l e u [ka] [sl]| k l [wl] u [ka] j| h j q t i p p| o s t|| [yod0] s a o [us6] 0 [yra] [uts] s| [ya] [us] 4 [id8] r t [tp] [ya] [us] [us] 5 9 [ywa] [us] s [to] [to] [ro]|| t p o i u 2 9 e [ti] i| [so]| s s j j f d ^ d| w y|g f s o i t||| s s d f [shf] 4 [s8] [ws] [to]| o o o [od5] [d9] [wd] [trod] d s s t [kd6] 0 r [tha] h| [ya]| o p a [s5] d h d [so4] [p8] [se] [so] p [so] ops [od5] 9 [wd] [rod] d s [of]| 6 0 r [us]|| [zhfa]sd|f f g h [sph] 2 9 [ge] [tspig] [sp] f f [pd] 7 [wo] r [yd] [od] f g [gd] 8 w [tf] [hd] [h3] [s8] [ws] [so] 4| f d s a s [tpi9]| f|| o [wd5] d d d d s s|a|| [ut8] t t [ti] w 8 y 8 [ut8] t o 8 [ro7] [tp] [ya] [us] 6 6 [ya0] [use] r t [ya] [us] 4 q [yea] [trp] p|[ro] [ro] 5 [tp9] [wp] [so] s y o s [yoa5] 9 w [yr] [ya] [us] [id] [of] 6 0e[ya] [us0] [ur] 0 [yta] [us] 5 9w[ywa] [tpe] t r [ro] [tp] 4oi 8 w|r o t e q [to] 4 [ro30] [tp] [ya] [us] 6 0e[yra] [uts] r t [yra] [use] 4 [id8]qw e [tp] [yra] [uts] [us] [us5] 9w[ya] [us] s [tp] [tp] [ro] 5| s j h g f 9 [ge] [tg] i|p| s| s s j j f d [ywt5]| w t y o s d [zvl]|| o [wuf5] [oh][oh] [ra] [qpe4] [pe] [pe] [qpe] [pe] [pe] [qpe] [pe4] [wpe5] [ra] [ra] [wra] [yd] [yd] [uf5] [ig] [igd81] [igd] [igd] [yigd] [igd] [ogd] [yogd] [ogd8] [ofd81] [ofd] s o [uf30] [oh][oh] [ra] [qpe4] e e [qpe] e [pe] [qpe] [pe4] [wpe5]|[ra] [ra5] [wra] [yd] [uf5][uf][ig] [igd6] q t [ushf]|[uf]| h [vl]| f d s a s [upo2]| 9 [pod] f [od] s|| [tqoe4]| q t|q s [sq] q s h 4|[lWHD%] [zg^JE] [hWD%]|[toY] [lZ] [hJD] [sohYJD] [hJD]| [W%] [sHD] [sHD] [tsoYHD] [hPD] t [ogY] D [tgdP8] h h [oYE]|Y Y [P8] [yiE1] i E y i g [gdP1] h [sqpjD4] h [toY]| p [sqpD] 4 [spjD@(] h [spD] [toY] o [s(] [d^] [g6] [sohd5] w o [yto] [yto]|tyo w [wro5]| 5w5w[ha] [sj] [kd] [ljf] [le6]|[khd] [ljf] [utp] [utp][khd] [utpljf] [w5]|[khd] [jhd] [yro]|[hda] [hda] [q4] [sjg] s [sh] [tspih] xzjfds [q4] o a o [ha30] [sj] [kd] [ljf] [e6]|[khd] [ljf] [utp] [utp][utpljf] [utpljg] [w5] [lhf] [khf] [uro]|[sj] [sj]| [q4] a h [utp] xlkfds [q4] ertyui[ytoe] p a [usp] [e6]|[yoa] [usp] [te] [te][ytoea] [utspe] [q4] [pid]|q [up] a s [yso] [w5]|a d|p p o|| s j h g f 9 [ge] [tsg] i|o|xcm| s s j j f d 5 9 w r r t y o 5| o [uf5] [oh] h [ra] [qpe4] [pe] [up] [up] [uqp] [tp] [tp] [rp] [wrp5] [rp] [rp] [rp] [ywp] [up][up] [pi] [tpi8]|[pi] [pi] [uo8]|[gd] [gd] [gd] [fd] t s o [uf30]|[oh] [oh] [ka] [qpj4] [pj] [pj] [utjea] [ja] [sj] [utsj] [sj] [ja5] w [wr] y [yro] [utp][utp] [yoa] [yoa6] 0 r s t [kd]|[ha]| s s f d s a s [ypo9]| d y o s d I|| f d s [s4] 8 w [he] c|c c|x x||| l z x z y l|[sg]|l| [zu] z z [zhd] z l l| i s [sf] j||| s d f d 9 s [ts]|i|p| [hd0] f f d [da] s s||| [ypoea6] y o p| d|h|j|z||[skf]
  Level: 7
  Length: 04:32
  Intermediate
  Miracles in December (EXO)

 • [pj] f f f d| f| [pf] g f| | [pj] f f f f| d| [oda]| h| | d s [ypa]| s| | y i p a s p a s [pj] f [sf] f [usf]| [sf]| [pda]| [spf]| k| l| [pja] f [ofa] f [uofa]| [ofa]| [oda]| [ofa]| j k l z [pia] x| | z l [yskia]| |[ufa]| h| [fe] r [ut] [ri] [yo] t [yu] t [ute]
  Level: 6
  Length: 00:42
  Intermediate
  Mirror Mirror (RWBY)

 • 0| u [t6] [u80] y [r5] [w7] [r6] [r6] [80] [80]e[e860]| | e| u u| u t| |0 e r t y r i i u y u|| u o i y i u t| |u y| w u y r w r ee|| [u6] [o80] [i80] [y%] [i70] [u70] [u6] [u80] [Y80]Y[u6] [80] [80] [t6] [u80] [y80] [t%] [W70] [r70] [r6] [80] [80]e[e6] [80] [80] [r6] [80] [80]e[e860]|| [w5] [e97] [r97] [t4] [q7] [qi7] [u3] [76] [Y76] [u3] [7%]Y[u2] [u1] [o83] [i83] [y2] [i94] [u94] [t3] [85] [85] 4 [86] [86] [yqe9] r [tq96] [yq95] u [qi95] [o3] [75] [o75] [P6] [wp*]o[wp*] [q96] u [qo96] [qi96]| [yq96] [wur9] 5 7 8 0 w [qe9] u [qoe9] [qie6]| [yqe6] [t5] [w0] [w0] [r5] [q7] [q7] [t1] [80] [80] 5 [80] [80] 1 [80] [80] 5 [80] [80] [4%!] T t T| E [tY764]| |T Y [u^3%] u TO o i [u753]| yu[te653]| y [y7] [^$] [^$] 7 [^$] [^$]
  Level: 7
  Length: 01:08
  Intermediate
  Misa no Uta (Death Note)

 • fgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfg [j6]||6|8 9 6|6|5 % 6|6|8 9 6|6|5 % [e6]|[e6]|[t8] [y9] [e6]|[e6]|[w5] [W%] [e6]|[e6]|[t8] [y9] [e6]|[e6]|[w5] [W%] 6|6|8 9 6|6|5 % [l6]jf6|8 9 [l6]jD6|5 % [l6]jd6|8 9 [s6]d 6|5 % [s6]pH6|8 9 [s6]ph6|5 % [s6]pG6|8 9 [g6]f 6|5 % [c9]zj9|q w [c9]zH9|8 * [c9]zh9|q w [g9]h 9|8 * [s6]pH6|8 9 [s6]ph6|5 % [s6]pG6|8 9 [g6]f 6|5 % [l6]jf6|8 9 [l6]jD6|5 % [l6]jd6|8 9 [s6]d 6|5 %| [sjf6]| [lhD8] [zjg9] [xkj6]
  Level: 6
  Length: 01:02
  Intermediate
  Mission Impossible Main Theme

 • 5|5|^ 8
  5|5|4 $
  5|5|^ 8
  5|5|4 $
  [5P]oy5|^ 8
  [5P]oT5|4 $
  [5P]ot5|^ 8
  [5E]t 5|4 $
  5|5|^ 8
  5|5|4 $
  [5P]oG5|^ 8
  [5P]og5|4 $
  [5P]of5|^ 8
  [5D]d 5|4 $
  [5o]|[5o]|[^P] [8s]
  [5o]|[5o]|[4i] [$I]
  [5o]|[5o]|[^P] [8s]
  [5o]|[5o]|[4i] [$I]
  [5o]

  Level: 4
  Length: 00:42
  Easy
  Mission Impossible Theme (Easy)

 • 8| fdf fdf df f[d5]| sddsd dsd f [s6]| sop sopos d [s4] opop ss s op [o8]| f ffg ffffgd5| d d dsdsd fs6| sop sopos d [s4] opop ss s p o8 o h f d| dffg[d5] d h f d| sddf[s6] s h f d| sdsg4| d sds| |8| | dffdf g [d5]| d d dsdsd fs6| sop sssssd s4 opop ss s p o8| fffffffdf gd5| dsd d dsd fs6| sop sopos d [s4] opop ss s p o8 o h f d| hjjJ[h5] h h fgf d sd[s6]| l kj| sdf[g4]| f sds f dfds 8 s h f|| hjjk[h5] h h f gfdsdfd 6 s| | s ds[g4]| f sds f dfdsdf[s8]
  Level: 4
  Length: 01:30
  Easy
  Mistletoe

 • o u r||
  w e E p p p p o u t e||
  qwetuo o o i o| i u| iot| yui e|e r t y u|||
  o u r||w e E p p p p o u t e||
  qwetuo o o i o| i u| iot| yui e|e r t y t|||
  t y u o p P P P P||
  P s S s P p p p p||
  t y u o p a a a p a||
  a a p d a p o|||
  o u r||w e E p p p p o u t e||
  qwetuo o o i o| i u| iot| yui e|e r t y t

  Level: 2
  Length: 01:01
  Easy
  Misty (Erroll Garner)

 • u|o|[utpe6]|| s|[woda5]|f d s|a|[utpe6]|| u|o|p|[ywoa5]|| s|[pid92]|s a [utpe6]||| u|o|p|[utpe6]|[utpe6]|| s|[woda5] s a|o|[utpe6]|| u|o|p|[ywoa5]|[ywoa5]|| s|[pid92] s a|p|[yoa5]|9|r|9|5| [a9]|[sr]|[a9]|[spf6]|0|t|0|6| [a0]|[ts]|0 p [uoa3]|7|w|7|3| [u7]|[wo]|[p7]|[yoa5]|[yoa9]|r|9|5|9| [sr]|9 o [utp5]|0|r|0|6|| [uf]|[oh]| [pj6] 0 t 0 6 0 [tsl] 0 [zd5] 9 [xrf] [zd9] [sl5] 9 [rka] 9 [pj6] 0 t 0 6 0 t 0| [uf]|[oh]|[pj]| [ka5] 9 r 9 5 9 [srl] 9 [zd2] 6 [sql] [ka6] [pj6] 0 t 0 6 0 t 0 6 0 [utf] 0 [oh6] 0 [tpj] 0 [pj6] 0 [tpj] 0 6 0 [tsl] 0 [zd5] [sl9] [rka] 9 [oh5] 9 [pj6] 0 t 0 6 0 t 0 6 0 [utf] 0 [oh6] 0 [tpj] 0 [ka5] 9 [rka] 9 5 9 [srl] 9 [zd2] [sl6] [qka] 6 [pj2] 6 [ka5] 9 r 9 5 9 r 9 5 9 [rka] 9 [sl5] 9 [rka] 9 [xf6] 0 t 0 6 0 t 0 6 0 [tka] 0 [sl6] 0 t [pj0] [ka3] 7 w 7 3 7 w 7 3 7 [wuf] 7 [oh3] 7 [wpj] 7 [ka5] 9 [rka] 9 5 9 r 9 5 9 r 9 [sl5] 9 r [oh9] [utp6]|0|e|0|6
  Level: 7
  Length: 01:32
  Intermediate
  Misty Mountains Cold (The Hobbit)

 • sd[if]|h|[og]|f|[ud]|s|[if]||| op[si]|d|[of]|a|[us]|o|[pi]||| sd[if]|j|[oh]|f|[ud]|s|[if]||| op[si]|d|[of]|a|[us]|o|[pi]||| [sq]hshs||shshs| [se]hshs||w|sdsfs| [sq]hshs||shshs| [se]hshs||wlkhjfha [sq]hshspdhj|shshs| [se]hshs|bxw|sdsf[zs]x[sq]dsfs|| sdsfs|[sq]dsfs|bzv|| [whd8]|o|s|o| [wd7]|o|[ysf]|[to]y[ushe0]|p|s|p| [td]|p|[tsoig]fdsq|i|o|i| [qp]|[i9]|[so0]|[i9]| [wtsof8]|o|s|[yo]t[ywd]|o|s|o| [whd8]|o|s|o| [wd7]|o|[ysf]|[to]y[ushe0]|p|s|p| [td]|p|[tsoig]fdsq|i|o|i| [qp]|[i9]|[so0]|[i9]| [tsof8]|o|s|o|[wda9]||| sd[if]|h|[og]|f|[ud]|s|[if]||| op[si]|d|[of]|a|[us]|o|[pi]||| sd[ihf]|j|[olh]|f|[xud]|s|[lif]||| op[si]|d|[of]|a|[usf]|o|[pid]||| tyuo[p4]|u|[o5]|y| [u6]|t|[y8]ou||| [w4]|t|[r5]|y| [t6]|u|[y8]|o|| tyuo[p4]|u|[o5]|y| [u6]|t|[y8]ou||| [w4]|[t8]|[r5]|[y9]| [t6]|[u0]|[y8]|[wo]| [p4][o8][sq][a8][p5][o9][wu][o9] [y6][u0][te][y0][e6][t0][ye][u0] [p4][o8][sq][a8][p5][o9][wu][o9] [p6][s0][ed][f0][d6][s0][pe]0 [j4][h8][ql][k8][j5][h9][wf][h9] [d6][f0][se][d0][p6][s0][ed][f0] [sql4]|[oh][wpj5]|[uf][ohe6]| [yd][utf8]| [ts]|| [sql]|[oh][wpj]|[uf][ohe]| [yd][utf]| [ts]|| [sq]|o[wp]|u[oe]| y[ut]| t||| [li]vlvl|| lvlvl| [pl]vlvl|| o|lzlxl| [li]vlvl|| lvlvl| [pl]vlvl|| o|lzlxl||| ty[uq]|o|[wi]|u|[y0]|t|[uq]||| we[tq]|y|[wu]|r|[t0]|w|[qe]||| ty[uq]|o|[wi]|u|[y0]|t|[uq]||| we[tq]|y|[wu]|r|[t0]|w|[qe]
  Level: 7
  Length: 03:31
  Intermediate
  Mitsuha Theme (Kimi no Na wa)

 • [hed][jf]u [pjf]| [jf]| [jf][ha]|q t i| wyoyr[wa][d9][h5] [hd6][jf]0 [jfe] r [tjf]| [kh][hd]|4 8 q| 59weryoaej[uj]j[pj]f[fa]f[sj] j f[xm]nbq [tj]j[ji] f w [ysg] [of] asdfe[kf][ukf][kf][pkf]jh [qf]h [th]h[ih] [xh] [zwh] [yh]h[oh]|w[f0]g[wh]g[rf] 0wru[utje]jhj uoa[tqje]jhj psf[ywrhd][hd][hd][hd][hd][jf] [ked]tu [hd]|[ts][ra][pe] [utpje][pj][oh][pj]xvn [tqpje][pj][oh][pj]bmx [ywr]ljj[ukh]h| [utfe]fhh[ywrj] l[uj] [sqj][xji]j[qji]j [wof]hj| jjjh[hd0][rhd][hd][uh]k [utle][jf] nmz[xute][tj][rj][je] [qjf][xtl][jf][qi]j [ywoh]j| fdaoys[jif]t[qf][ywrd] S[yd][rS] eTyu[pjf]u[jf]y[lT] [qjf]et[qi][jf][jf]l [wjf]ry[wo]|gg [jd0][wjd][rjd][ujd0]k [utkhed]| [tslf][ra][plfe][wo] qt[sqjif]t q[tsj]i wy[wsojfd]y w[ysj]o 0r[usjf0][rh] 0[rj][wj] [utje]xj[uj][tj]0[je80]6||| [ute]| [xh]zl [ywrkh]| wyo [tqe]| [ytd]g[je] [rWH0]|0rW07 [qe9]dd[qd][rf]dqs [srW0]a|0ur[wh]r [utjfe] [jf]e[ut]rle [zqje9] [zj]9[qe]0v9 [uteb]vx[xs][za][pl][pl][ok][ji] [zxrkW0] [zxk0]ru[zxrk0] [r30] xnvxkhfaor||| j[ji]x[sj]j[jg] [of]ahdj| jjjh[uh]h[ha]h[kf] lj p f oj[jd]j [ji]x[sj]j[jg] [oh]j d h d|s[qj] [tf]d5S[d9]S 6 0 [jfe60][jf][wlf95] [qjf84] [xlb][q84][jf][jf]q[lf8] [wjf95] [xvn]wyo[ysrg][sg] [sj3][j7][sj0][j730][khf] [khfe60]| [t8][r7][e6][wslf5] [slf] 48[sqpf4]8 4[slf8]q 59[wlgf5]9 5[zjg9]w 37[xj30][zjh7] [x3][j7][j5] [j860]xj[j3][j8]0[le80][l6]| ll e[ul][uplje]| l[lj]qt[ki][ywokh]|l [sjfe]upapute [ql]btvi[xo][xp]zllkj [xwj]yopa z [khfe]uphasdf [phf]sfj
  Level: 7
  Length: 02:12
  Intermediate
  Monster (EXO)

 • 2 [6qe] 4 [6qe] 2 [6qe] 4 [6qe] [2e] y [6qei] p [4d] p [6qei] y [2e] y [6qei] p [4d] [6qep] [18] s [0euf] j [6l] j [0euf] s [18p] s [0euf] j [6l] [0eu] [3] L [8wrl] k [4s] [W8ql] [3s] S [8wrs] a a a [4a] [W8qt] [(8e] T t r [79W] T t r [^9w] i u [6*W] e [2] y [6qei] p [4d] p [6qei] y [2e] y [6qei] p [4d] [6qep] [18] s [0euf] j [6l] j [0euf] s [18p] s [0euf] [6] [0euf] [%] g [Y0rf] D D D [6D] [0etu] [%Y] i [Y0ru] H [6D] [0etu] [%(Y] o s D h D s D [sh] D s D h D [ws] [(D] [18th] [oD] [18ts] [oD] [18th] D [18ts] [29y] D [@(Yh] [4qi] D [5wos] [%WO] D [5woh] D [5wos] [%WO] [oD] [^EPh] [8ts] [Dl] [9ydZ] [(YD] [lv] [9ydv] [8ts] [hZ] [^EPl] [8ts] [Dh] [o^EP] [%WO] [Yo] [5wto] [4qi] [Yo] [@(Yo] [29y] [wY] [18t] Y [^od] P [9wydh] h [J5z] h [9wydh] P [^dh] J [9wyhz] v [5zB] [9wydz] [$] D [T9ed] S [5y] [9wED] [$d] D [T9ed] S S S [5S] [E9wy] [49qe] y i p d [Ph] [pg] [Id] [id] [Eh] [eg] [qd] [Qd] p [8I] y [4qy] [5w] [ei] [6ep] [^E] [id] [6eg] [id] [6ep] [^E] [ei] [18tp] [29y] [id] [30ug] [4qi] [dj] [30uz] [29y] [dj] [18tg] [29y] [id] [18ti] [^E] [pd] [6ed] [5w] [gj] [4qH] [30] [29p] [18ep] [30] [6ep] [30] [ep] 7 [29] [%ep] [29ra] [6ts] [1yd] 8 [4uf] [18ig] [5uf] 7 [3uf] [7ig] [4uoh] [pj] 6 [29uak] [sl] 6 [3udz] [fx] 5 [18fgc] [hv] 5 [%HV] [fx] [SL] [pj] [IG] [QYD] [ts] [8WO] [2y] [6qe] [4] [6qe] [2] [6qe] [4] [6qe] [2ep] d [6qeig] j [4dz] p [6qeig] y [2ep] d [6qeig] j [4dz] [6qepj] [18] s [0eux] j [6l] p [0euf] s [18p] s [0eux] j [6l] [0eu] [3] L [8wrs] a [4t] [W8ql] [3s] S [8wrs] a a a [4a] [8qt] [(1e] 7 8 T t r [9W] ^ 7 T t r [9w] 6 ^ [6epgz] [gz] [gz] [29ydgjz]
  Level: 7
  Length: 02:55
  Intermediate
  Montagues and Capulets (Dance of the Knights)

 • u p a f h k z C
  u p a f h k z C
  u p a f h k z C
  u p a f h k z C
  u p a f h k z C
  u p a f h k z C
  u p a f h k z C
  u p a f h k z C
  u p a f h k z v
  u p a f h k z b
  u p a f h k z v
  u p a f h k z v
  [u3] [p5] [a7] [f9] [h0] [ke] [zr] [yv]
  [u3] [p5] [a7] [f9] [h0] [ke] [zr] [yv]
  [u3] [p5] [a7] [f9] [h0] [ke] [zr] [yv]
  [u3] [p5] [a7] [f9] [h0] [ke] [zr] [yv]
  [u3] [p5] [a7] [f9] [h0] [ke] [zr] [yb]
  [u3] [p5] [a7] [f9] [h0] [ke] [zr] [yv]
  [u3] [p5] [a7] [f9] [h0] [ke] [zr] [yv]
  [u3] [p5] [a7] [f9] [h0] [ke] [zr] [yb]
  [u3] [p5] [a7] [f9] [h0] [ke] [zr] [yv]
  [u3] [p5] [a7] [f9] [h0] [ke] [zr] [yv]
  [u3] [p5] [a7] [f9] [h0] [ke] [zr] [yv]
  [u3] [p5] [a7] [f9] [h0] [ke] [zr] [yv]
  [u3] [p5] [a7] [f9] [h0] [ke] [zr] [yv]
  [u3] [p5] [a7] [f9] [h0] [ke] [zr] [yv]
  [u3] [p5] [a7] [f9] [h0] [ke] [zr] [yv]
  [skhf3] 5 7 9 0 e [zr] y
  [sjhf3] 5 7 9 0 e [rd] y
  [ofa3] 5 7 9 0 e r y
  [oda3] 5 7 9 0 e [rf] y
  [sjhf3] 5 7 9 0 e r y
  [shf3] 5 7 9 0 e [rd] y
  [ofa3] 5 7 9 0 e r y
  [hda3] 5 7 9 0 e [rj] y
  [skhf3] 5 7 9 0 e [zr] y
  [sjhf3] 5 7 9 0 e [rd] y
  [ofa3] 5 7 9 0 e r y
  [oda3] 5 7 9 0 e [rf] y
  [sjhf3] 5 7 9 0 e r y
  [shf3] 5 7 9 0 e [rd] y
  [ofa3] 5 7 9 0 e r y
  [hda3] 5 7 9 0 e [rj] y
  [skhf3] 5 7 9 0 e [zr] o
  [sjfd3] 5 7 9 0 e [rpd] o
  [ofa3] 5 7 9 0 e r o
  [poda3] 5 7 9 0 e [rf] o
  [sjhf3] 5 7 9 0 e r o
  [sphf3] 5 7 9 0 e [rda] o
  [ofa3] 5 7 9 0 e r o
  [ro3] 5 7 9 0 e r o
  [utoa3] 6 7 0 w r y o
  [u3] 5 [o7] 9 0 e r [po]
  [uroa3] 5 7 9 0 e r o
  [uro3] 5 [d7] 9 0 e r [po]
  [utoa6] 6 7 0 w r y o
  [to3] 6 7 [p0] w r [ya] o
  [yrI2] 6 7 0 w r y p
  [yaI3] 6 7 0 w r y a
  [utoa6] 6 [d7] 0 [wf] r y [oa]
  [u3] 6 [o7] 0 w r y [po]
  [uoa3] 6 [f7] 0 [wp] r y [oa]
  [u3] 6 [o7] 0 w r y [po]
  [utoa6] 6 [d7] 0 [wf] r y [oa]
  [tod63] 6 7 [f0] w r [yh] o
  [pdG2] 6 7 0 w r y o
  [yfaI7] 6 7 0 [wd] r y p
  [ur30] t [r0]

  Level: 7
  Length: 02:06
  Intermediate
  Moog City (Minecraft)

 • [80wo]| |[80ed]| s| |
  [8qea]||p o i [80wo]| |t|
  [8qea]||p o i [80wo]| |t|
  [9qry]| |[W0ru]| |u|
  [80et]| |[80wo]| u| y|
  [8qet]| |[^9qo]| u||y
  [680t]| u| o| [(Q7s]| a| p|
  [0wra]| p||o [9qep]| |
  [80wo]| |[80ed]| s| |
  [8qea]||p o i [80wo]| |t|
  [8qea]||p o i [80wo]| |t|
  [9qry]| |[W0ru]| |u|
  [680t]| |[80wu]| |o|
  [Qets]| |[qetd]| |s|
  [80wo]| |[8qe]| a p o i
  [80wo]| |[8qe] t a p o i
  [80wo]| |[80et]| |
  [9qei]| y| |[9wr]| |u|
  [80wt]

  Level: 6
  Length: 01:24
  Intermediate
  Moon River

 • o| d s|
  a|poio| t
  a|poio| t y|||
  u t| o u|yt| o u|
  yt u o sa| pap|
  op| o| d s|
  a|poio| t
  a|poio| t y|||
  u t| u| o s| d| s o|||
  apoio| tapoio| t| i y|||u t|||
  o| d s|
  a|poio| t
  a|poio| t y|||
  u t| o u|yt| o u|
  yt u o sa| pap|
  op| o| d s|
  a|poio| t
  a|poio| t y|||
  u t| u| o s| d| s o|||
  apoio| tapoio| t| i y|||u t|||t

  Level: 2
  Length: 01:54
  Easy
  Moon River (Easy)

 • upsf fd ds0a d| Oadg gh gfds f| upsj|jH|Hh g| gfdf d sa p| 0etu uy yttr y| 0Wry yt tr e t| etu uy yttr y| 0Wry uytr t| 0et[ut] [ut][yr] [yr][te][te][rW] [yr]| 0Wr[yr] [yr][te] [te][rW] [e0] [t0]| etu uy yuuo i| iuyu yytr e| p [gd]| [hf][jg]|[jg] [hf][gd]| [sf]|[da][sp][da] [sf]| p [gd]| [hf][jg]| [jg][jg][hf][gd]f@3 87 5%7q0 0etu uy yttr y| 0Wry uytr e|t| etu uy yuuoii| iuyu y tr e pppp| g d f s d a s p Yu| saOpgf| [ut] [ut][yr] [yr][te][te][rW] [yr]| 0Wr[yr] [yr][te] [te][rW] [e0] [t0]| etu uy yuuo i| iuyu yytr e| p [gd]| [hf][jg]| [jg] [hf][gd]| [sf]|[da][sp][da] [sf]| p [gd]| [hf][jg]| [jg][jg]hegtf@3 87 5%7q0 0etu uy yttr y| 0Wry uytr e|t| etu uy yuuoii| iuyu y tr ee| psf fd ds0a d| Oadg gh gfds f| upsj|jH|Hh g| gfdf d sa p eeee p [gd]| [hf][jg]|[jg] [hf][gd]| [sf]|[da][sp][da] [sf]| p [gd]| [hf][jg]| [jg][jg]hegtf@3 87 5%7q0 0etu uy yttr y| 0Wry uytr e|t| etu uy yuuoii| iuyu y tr e pppp fdf d sa p| fdf [gd] [sh][aH] [pj]| [uta]| [r80]
  Level: 5
  Length: 02:46
  Intermediate
  Moonlight Densetsu (Sailor Moon)

 • [6eu] p s u p s u p s u p s [5wu] p s u p s u p s u p s [4qi] p s i p s [29i] P d i P d [30u] O d u p s [30u] p a y O a [60et] u p u p s u p s [uf] p s f [%W0uf] a d u a d u a d [uf] a d f [6euf] p s u p s [29ig] p d i p d [5wuf] o s u o s [5wid] o a [ih] o a [8tus] o s u o s u o s u o s [Y8t] o s Y o s Y o s [YD] o s D [^EYD] o S Y o S Y o S [YD] o S D [%WYD] O s [Y5w] o s [$QY] p s [yd] p s [5wyd] o P y o P [YD8] o p [(ts] o p [9yd] o P y o P [29yd] I p y I p [5wo] P d o P d o a d [oh] a d [Ho] s D [8to] s D [(Yo] s D [G8to] s D [5woh] a d o a d o a d [oh] a d [Ho] s D [8to] s D [(Yo] s D [G8to] s D [5woh] a d o a d [30oh] P S o P S [!*oh] p f o p f [29ig] p d i p d [YD5w] o P Y o P [%Wyd] i a y i a [6ep] y i e y i [6ep] y u [ep] T u [269y] i p i p d p d g [pj] d g j [*Tepj] f h p f h p f h [pj] f h j [9ypj] d g p d g [OH7r] d g [6epj] d g [%W0ak] d f a d f a d f [%W0ak] d f [60esl] f j s f j [29ak] d g [@(pj] s G [H30] O a f O a g O a d O a [30] O a u O a i O a y O a [30t] s f j s f l s f j s f [30] t u p t u s t u p t u [30r] i y O i a O d a g d H [30t] p u s p f s j f l j f [30p] D s G D j G l j Z l C [30d] H g k H z k c z V c V z c k z H k g H d g a d O a i O y i r y e y i [W30] y u i u y r y i e y i [W30] y u i u y r y i e y i [W30] y u i u y [4qe] t p e t p [29r] y i r y i [30r] u O r y O [60et] u p u p s u p s [uf] p s f [%W0uf] a d u a d u a d [uf] a d f [6euf] p s u p s [29ig] p d i p d [5wuf] o s u o s [5wid] o a [ih] o a [8tus] o s o s f o s f [of] s f f [7rof] d g o d g o d g [of] d g f [8toh] s f o s f [OH7r] d f [6epj] s f [%W0ak] d f a d f [60esl] f j s f j [PJ29] d g P d g [OH30] d f O d f [6epj] s f p s f p S f [pj] S f [Jp] d g [9yp] d g [qip] d g [H9yp] d g [6epj] S f p S f p S f [pj] S f [Jp] d g [9yp] d g [qip] d g [H9yp] d g [6epj] S f p S f [29pj] d g p d g [7roh] d g o d g o d g [8toh] s f [6eig] s f [7rig] a d [%Wuf] a d [6euf] p s [4qyd] p a y p a [30uf] p a [29ig] p a [30uf] p s u p s [30yf] O a y O a [60tp] u p u p s u p s [0u] p s 0 [%0u] a d u a d u a d [0u] a d 0 [60u] s p f s j f l j [0x] l j 0 [H30] k g H d g a d i [O0i] u y 0 [60tp] s p f s j f l j [0x] l j 0 [H30] k g H d g a d i [O0i] u y 0 [60tp] u p s p u e t u p u t 0 e t u t e 0 e 0 8 0 8 6 [60etup] [60etup]
  Level: 7
  Length: 05:27
  Intermediate
  Moonlight Sonata

 • [60] e t 0 e t 0 e t 0 e t [50] e t 0 e t 0 e t 0 e t [q4] e t q e t [q2] E y q E y [30] W y 0 e t [30] e r 9 W r [863] 0 e 0 e t 0 e t [u0] e tu[u30%] r y 0 r y 0 r y [u0] r yu[u60] e t 0 e t [qi2] e y q e y [u50] w t 0 w t [yq5] w r [qo] w r [t810] w t 0 w t 0 w t 0 w t [81(] w t ( w t ( w t [Y(] w tY[^Y(] w T ( w T ( w T [Y(] w TY[Y(%] W t [5(] w t [($] e t [y9] e t [y95] w E 9 w E [Y1(] w e [t@8] w e [y92] w E 9 w E [y92] Q e 9 Q e [w5] E y w E y w r y [wo] r y [wO] t Y [w81] t Y [w@(] t Y [wI81] t Y [wo5] r y w r y w r y [wo] r y [wO] t Y [w81] t Y [w@(] t Y [wI81] t Y [wo5] r y w r y [wo3] E T w E T [wo!] e u w e u [qi2] e y q e y [Y5(] w E ( w E [y9%] q r 9 q r [e6] 9 q 6 9 q [e6] 9 0 [e6] * 0 [962] q e q e y e y i [pe] y ip[pe6*!] u o e u o e u o [pe] u op[pe92] y i e y i [WO7] y i [pe6] y i [ra3%] y u r y u r y u [ra3%] y u [ts63] u p t u p [ra2] y i [pe@] t I [O3] W r u W r i W r y W r 3 W r 0 W r q W r 9 W r [83] t u p t u s t u p t u 3 8 0 e 8 0 t 8 0 e 8 0 [73] q 9 W q r W y r i y O [83] e 0 t e u t p u s p u [e3] Y t I Y p I s p D s G [y3] O i a O d a g d H g k H d g a d O a i O y i r y W r q W 9 q 7 9 6 9 q [3%] 9 0 q 0 9 7 9 q 6 9 q [3%] 9 0 q 0 9 7 9 q 6 9 q [3%] 9 0 q 0 9 [64] 8 e 6 8 e [72] 9 q 7 9 q [73] 0 W 7 9 W [863] 0 e 0 e t 0 e t [u0] e tu[u30%] r y 0 r y 0 r y [u0] r yu[u60] e t 0 e t [qi2] e y q e y [u50] w t 0 w t [yq5] w r [qo] w r [t810] w t w t u w t u [wu] t uu[wu7] y i w y i w y i [wu] y iu[wo81] t u w t u [WO7] y u [pe6] t u [ra3%] y u r y u [ts63] u p t u p [PE2] y i E y i [WO3] y u W y u [pe6] t u e t u e T u [pe] T u [eP] y i [e92] y i [qe4] y i [eO92] y i [pe6] T u e T u e T u [pe] T u [eP] y i [e92] y i [qe4] y i [eO92] y i [pe6] T u e T u [pe2] y i e y i [wo7] y i w y i w y i [wo81] t u [qi6] t u [qi7] r y [u0%] r y [u60] e t [y94] e r 9 e r [u30] e r [qi2] e r [u30] e t 0 e t [u93] W r 9 W r [e863] 0 e 0 e t 0 e t [30] e t3[30%] r y 0 r y 0 r y [30] r y3[630] t e u t p u s p [f3] s p3[O3] a i O y i r y q [qW3] 0 93[e863] t e u t p u s p [f3] s p3[O3] a i O y i r y q [qW3] 0 93[e863] 0 e t e 0 6 8 0 e 0 8 3 6 8 0 8 6 3 6 3 1 3 1 6| |[e8630]| |[e8630]

  Level: 6
  Length: 05:24
  Intermediate
  Moonlight Sonata (1st Movement)

 • ! [%*] 0 [*W] 0 W [!T] [WT] u W u [!O] T [%O] [!S] [%O] S f [%S] f [SH] [SH] % 8 ( W [%(] [1t] ( t Y W [%Y] O [%Y] O [1s] [%O] s [OD] s [DH] [DH] * q [WT] q [%W] i W i O i O S [%O] S g [%S] H S g [HL] [HL] * Q T T [6p] S [SG] j [GL] [GL] [60] w T [6u] S S [6f] [SL] [SL] [sl] [WO] H [OH] [TP] [YH] H S [DH] H s [DH] H S H [GH] f H [ID] [SH] H s [TH] h [WO] [OH] H O H [PH] s [SH] H [ID] [YH] H [ID] H [SH] G H f [DH] [SH] [YH] H p h [OH] p [th] H p h [OH] p h [WO] H [ph] [OH] [%W] ! [%*] 0 [*W] 0 [WT] 0 [%W] u W u [!O] u O [!S] [%O] S f [%H] [fx] [fx] 0 w u w u o T [uo] [^S] [uo] S [of] [*S] f h f [^L] f [*L] [fx] [fx] ( [ET] Y [ET] Y [TP] [(Y] P [YS] [(P] [SD] P [SD] J S [DJ] L [DJ] [SJ] D [PS] a ( 7 ( [(D] 7 ( [%(] 7 ( a ( 7 [(O] [OP] ( * ( o [*(] ( ^ o ( [^D] ( * o P ( ( O ( ( 7 ( [(O] D ( 7 [(O] [5a] ( ( P ( ( 5 [(P] ( D ( 5 [(P] a ( [DZ] % ( [DZ] [%(] ( [DZ] [ak] ( [OH] [OH] [oh] ( ^ ( [oh] ^ [oh] ( [DZ] ( [oh] [PJ] [OH] ( ( [OH] 7 ( [OH] [DZ] ( [OH] [ak] ( [PJ] 5 ( [PJ] 5 ( [PJ] [DZ] ( [PJ] [sl] ( [%(] $ [%(] ( [SL] [%*] * * % [PJ] k k [HJ] [ak] $ 7 7 $ 7 7 7 [OH] 7 [37] 2 7 [37] [pj] 6 [36] ! [36] 6 [!H] [^H] [gh] [OH] [@%] % [@%] % % @ [fj] G H j L k [fj] [GH] j k L [jk] f [GH] j L k [pj] G H [jk] L [zx] Z x [px] L [jk] [YH] a a a O a k [ok] k k k [ok] [ak] [up] u [IO] p S a p I O [pa] S [pa] u I [ep] a S p [*I] O [pa] [*S] a [up] [IO] p a [*S] [ep] u [IO] p S d G H j L z [fx] e [0e] * e [0e] [OH] [qr] r [9r] q r [ak] W r r r [wo] ( ( 9 ( ( [YO] a a a a a [YP] [YO] o [YD] [YD] [YD] [YD] [YD] [OD] [PD] [WD] a a a a a [YP] [YO] o [YD] [YD] [YD] [YD] [YD] [OD] [PD] [%D] [WD] [WD] [ra] * f f [OS] ( [WD] [WD] [ra] ( [PD] [PD] [YP] a [ak] [ak] [ak] [ak] [ak] [SJ] [OH] [oh] [hx] [hx] [hx] [hx] [hx] [DZ] [SL] [ak] [ak] [ak] [ak] [ak] [ak] [SJ] [OH] [oh] [hx] [hx] [hx] [hx] [hx] [DZ] [SL] [ak] [rk] [rk] [WZ] * [HL] [HL] x ( [rk] [rk] [WZ] * [YJ] [YJ] [JZ] 7 k k [HZ] * [pj] [pj] [TL] ( [OH] [OH] [rk] ( [oh] [oh] [SJ] [%H] W ( W % W ( W % W ( W a W ( [WO] o E ( E [TD] E ( E [TD] E ( E [TD] E ( [EO] [%D] W ( W % W ( W % [(W] W k W ( [WH] h E ( E [SZ] E ( E [SZ] E ( E [SZ] E ( [EH] [%Z] [(W] W % W ( h [EZ] ( E % E ( [EH] [WZ] ( W % W ( [SZ] E ( E % E ( E r [WO] [(Y] [WO] r [WO] [(Y] [WO] r [WO] [(Y] [WO] r [WO] [(Y] [WO] [QI] [(Y] [QI] t [QI] [YI] t [YI] [QI] [QI] [(Y] [QI] [0u] [%*] [!W] * [%W] [!T] 0 [WT] u [WT] [!O] u O [!S] [%O] f O f [SH] [SH] % 8 [(W] [%(] W [1t] [(W] t Y t Y O [%Y] [1s] Y [%O] D O [%D] [DH] [DH] * [%W] T q [WT] i [WT] i [TO] i O S [%O] g O g H g H [HL] [HL] * [6e] T [TI] p S G j [GL] [GL] * [60] T T [uo] S [6f] h [SL] [SL] [sl] [OH] O H [PH] s H [SH] [ID] H [YH] [ID] H [SH] G H f [DH] H S H [YH] p h [OH] O H [OH] [TP] H [YH] S H [DH] s H [DH] S [GH] H [OH] [ID] H [SH] s H [ph] [WO] H [ph] [WO] H p [th] H p h [OH] p h [OH] [%W] [!%] [%*] [!W] * [%W] [!T] 0 [WT] u [WT] u [TO] u O [!S] [%O] f f [HL] [fx] [fx] 0 [*T] u [*T] u o u o [^S] o f o [*S] [fh] S [fh] [^L] [fh] L [fx] [fx] ( [(E] T [EY] [(T] [YP] T [YP] S Y [PS] D [PS] D [SJ] [(D] J [JL] [(D] S [DJ] [(S] P a ( 7 ( [%D] ( ( % ( ( a ( 7 [(O] [OP] ( * ( o * [^(] ( o ( [^D] ( * o P ( 7 ( O ( ( ( O ( D ( 7 [(O] [5a] ( 5 [(P] ( ( ( P ( D ( 5 [(P] a [DZ] ( % [DZ] ( [%(] [DZ] ( [ak] [OH] ( [OH] [oh] [^(] ( [oh] ( ^ [oh] ( [DZ] [oh] ( [PJ] [OH] ( ( [OH] ( 7 [OH] ( [DZ] [OH] ( [ak] [PJ] ( ( [PJ] ( 5 [PJ] ( [DZ] [PJ] ( [sl] [%(] ( [$(] % ( [SL] % * * [%*] [3k] k [HJ] [ak] 7 7 @ 7 7 @ 7 7 [OH] 3 7 [27] 3 7 [pj] 3 6 6 3 6 [^H] [@H] [gh] [OH] % @ % % @ % % [@%] [fj] f G j k L [jk] f [GH] j L [jk] G H [jk] L [jk] f [GH] [pj] k z [px] x Z [px] k j [YH] O a a a k [SJ] [ok] k k [ok] k [ak] [up] I O [pa] S [pa] u I [ep] a S p I O [ep] S a [up] [*I] p a [*S] p u [IO] p [*S] [pa] u I O [pa] S [df] G j k L Z [fx] [0e] e e 0 e [OH] q [9r] r [qr] [ak] r r ( r r [wo] 9 ( ( 9 ( [YO] a a a a a [YP] [YO] o [YD] [YD] [YD] [YD] [YD] [OD] [PD] [WD] a a a a a [YP] [YO] o [YD] [YD] [YD] [YD] [YD] [OD] [PD] [%D] [WD] [WD] [ra] * f f [OS] ( [WD] [WD] [ra] ( [PD] [PD] [YP] a [ak] [ak] [ak] [ak] [ak] [SJ] [OH] [oh] [hx] [hx] [hx] [hx] [hx] [DZ] [SL] [ak] [ak] [ak] [ak] [ak] [ak] [SJ] [OH] [oh] [hx] [hx] [hx] [hx] [hx] [DZ] [SL] [ak] [rk] [rk] [WZ] * [HL] [HL] x ( [rk] [rk] [WZ] * [YJ] [YJ] [JZ] 7 k k [HZ] * [pj] [pj] [TL] ( [OH] [OH] [rk] ( [oh] [oh] [SJ] [%H] W ( W % W ( W % W ( W a W ( [WO] o E ( E [TD] E ( E [TD] E ( E [TD] E ( [EO] [%D] W ( W % W ( W % W ( W k W ( [WH] h E ( E [SZ] E ( E [SZ] E ( E [SZ] E ( [EH] [%Z] W ( W % W ( h [%Z] E ( E % E ( [EH] [%Z] W [(W] % W ( h [%Z] E ( E % E ( E r [WO] [(Y] [WO] r [WO] [(Y] [WO] r [WO] [(Y] [WO] [WO] [(Y] [WO] t [QI] [(Y] [QI] [QI] [(Y] [QI] t [YI] [QI] t [QI] [YI] [qi] * [%W] [!T] [%W] T i [%T] i [TO] i [OS] i [OS] g g [!H] g H [HL] [HL] q W T [%W] T i i O T [%O] S i [OS] g [OS] g [SH] g H [HL] [HL] * Q e T I S S G [GL] [GL] * W T T [4a] S S [4k] [HL] [HL] [GL] T e T [QS] T T [QT] e T p e [TI] [IO] [WI] T T i T W [ri] T [WS] T r i O T e T I T T e [TI] T S T e [TI] [qp] T q T O T T T O T S T [TO] p S p S [TI] S S I S p [IS] S p [QS] [QO] S a S O S S [OS] [qa] S [TO] S S [WI] S p S [IS] p [IS] S p S [TI] S p [QS] [QI] d [pd] I d p [pd] d [sd] [yp] [sd] d [wo] d a d [9o] d [ad] o [ad] d [7o] d a [5d] [5p] d s d p [sd] d p [sd] d [9p] [sd] d [6o] d [ad] [5o] d [ad] o d [ad] [9o] d a d [$O] [ad] d [OS] a S [OS] [4a] [OS] S a [IS] S p [IS] S p [IS] G [2p] [IG] G [2p] G [IG] [OD] G [IG] [OD] [IG] G [OD] [IG] G [DG] u f f [3u] f f u f f u f f Y D [SD] Y D S [YD] D S D Y [SD] D [YD] % % O % % % p % O % [TI] % % O % [%I] [ru] % % I % u % [QY] % % u % Y % [WT] % % Y % T t % % % % [*T] % % % [%W] Y % % H % % % H j % H % [%G] [SG] % [DH] [SG] % [af] [af] % [SG] % [af] [ID] % [ID] [af] % [ID] [OS] % [OS] [ID] % [OS] s % % % % [TS] % % % [%I] D % % % % % % [TS] % % s s % % [TS] % % [TS] % [%I] D % % % % % % u % S % [YI] % s % [YI] % s % u % S % u % S % I % D % I % D % u 6 S 6 u 6 S 6 [ep] [YO] ! [%*] 0 [*W] 0 [WT] 0 [%W] u W u [!O] u O [!S] [%O] S f [%S] [SH] [SH] % 8 [(W] 8 [%(] [1t] ( t Y t Y O [%Y] [1s] Y [%O] D O s [DH] [DH] * q [WT] q [WT] i [WT] i O i O S [%O] S g [%S] H S [%H] [HL] [HL] * [6e] T T [6p] S [SG] j [GL] [GL] * [60] T T [6u] S S [fh] [SL] [SL] [sl] [WO] [OH] H [TP] [YH] H S [DH] H [YH] [ID] H S [GH] H f H [DH] S H [YH] p h [OH] O H O [PH] H [YH] S [DH] H s H [ID] [SH] H G H [OH] [ID] H [SH] s H [ph] [WO] H [ph] [WO] H p [th] H p h [WO] [TH] h [OH] [%W] * W 0 W [*O] W W * W 0 W u W 0 [WT] [TY] W Q W t [QW] W [(W] t W [(O] W Q t [WY] 0 W T W W 0 [WT] W O W 0 [WT] [8u] W 8 W Y W W 8 [WY] W O W 8 [WY] u [OH] W [*W] [OH] * W [OH] [uf] [TS] [TS] [ts] W ( [ts] W ( W [ts] [OH] [ts] W [YD] [TS] W 0 [TS] W 0 W [TS] [OH] [TS] W [uf] [YD] W 8 [YD] W 8 W [YD] [OH] W [YD] [ig] [*W] W 7 [*W] W [IG] * Q Q * [YD] f [SD] [QD] [uf] 7 0 0 [70] % [70] 0 [TS] [60] 0 5 [60] 0 [yd] [69] 9 $ [69] 9 [$S] [(S] s [TS] [%*] * * % * * % [pd] [pa] S [df] G [df] p a d f G [yd] [pa] S d G f [pd] a [yd] f h [yj] k j [yh] G d [WS] T u u T [WD] f [tf] f f [tf] [SD] [TS] [ey] [er] T y I u [ey] r [9y] u I [yu] e T [9y] I u [ey] [9r] T [yu] [$I] [op] a [9d] f G [$H] [pj] [69] 9 9 [69] [TS] ^ [50] 0 0 [uf] 0 0 % 0 0 [8t] 5 % % 5 % [*T] u u u u u [WY] [WT] t [WO] [WO] [WO] [WO] [WO] [TO] [YO] [*O] u u u u u [WY] [WT] t [WO] [WO] [WO] [WO] [WO] [TO] [YO] [*O] [*O] [*O] [0u] $ p p [TI] % [*O] [*O] [0u] % [YO] [YO] [WY] u [uf] [uf] [uf] [uf] [uf] [ID] [TS] [ts] [sl] [sl] [sl] [sl] [sl] [SL] [GZ] [fx] [uf] [uf] [uf] [uf] [uf] [ID] [TS] [ts] [sl] [sl] [sl] [sl] [sl] [SL] [GZ] [fx] [HL] [HL] [OH] Q [IL] [IL] [pj] W [TH] [TH] [uf] Q [DH] [DH] [OD] 0 [TH] [TH] [uf] $ [QG] [QG] [yd] % [0f] [0f] [TS] % [ID] [ID] [ts] [!S] * % * ! * % * ! * % * u * % [*T] t ( % ( [QO] ( % ( [QO] ( % ( [QO] ( % [(T] [!O] * % * ! * % [!*] * % * f * % [*S] s [%(] ( [IH] ( % ( [IH] ( % ( [IH] ( % [(S] [!H] * % * ! * % s [!H] ( % ( ! ( % [(S] [!H] * [%*] ! * % s [!H] ( % ( ! ( % ( 0 [*T] [%W] [*T] 0 [*T] [%W] [*T] 0 [*T] [%W] [*T] 0 [*T] [%W] [*T] T [!W] T q T [WT] q T [!W] [*T] T [WT] [QT] [*Q] e T e T I [$T] p [TI] S I [$S] G [$S] G j [$G] j [GL] [GL] [30] [WT] 0 W T u T O T O S u [OS] f O [3f] H [3f] H [HL] [HL] 0 E T ! [35] u P S ^ 0 w f J [TL] [68] [(Q] e 1 [@$] [et] [YI] p 6 ( Q p s D [tj] * O u O [TO] u O T O O T O u [*O] [*Y] O I O [YO] I [YO] O I [YO] O I O [(T] O u O [*T] O O T [*O] O [WT] O u [*O] [0t] O I O t O [IO] t O [(I] O t O I [(O] [TO] W 0 W [OH] 0 W W W [uf] W 0 [TS] W Q W [ts] [QW] W Q [ts] W [OH] W Q [ts] [YD] W 0 W [TS] 0 W W [TS] W [OH] W 0 [TS] [uf] W 8 W [YD] W W W [YD] W [OH] W 8 [YD] [IG] [uf] W [SL] [uf] [IG] * [ig] * [SL] [ig] * [OH] [IG] * [SL] [IG] * [pj] * [OH] * [SL] * [OH] * j G S p I T p I T e Q * e * 6 0 W [TI] p [SG] j G S [2j] G d p I y p I y e Q 9 e Q [69] 9 e y I [pd] G j d p [!L] J h f S P f S P o u [ET] u [ET] w 0 0 w [ET] [uo] [PS] [fh] [JL] J x L H f S O f S O u [OS] u T O T u T W T W 0 W * % 6 7 8 9 ( [0q] Q w e E [rt] T Y [ui] I O P [as] d f G H [jk] [jk] [jk] [jk] [jk] j [jk] [jk] k [jk] [jk] [jk] j k H G f D G S s D p O I p u Y I T t Y e W Q e 0 ( Q * 8 ( 6 % 5 % [!*] * % * ! * % [!*] * % * u * % [*T] t [%(] ( [QO] ( % ( [QO] ( % ( [QO] ( % 0 [TO] * % * ! [%*] * ! * % * f * % [*S] s ( % ( [IH] ( % ( [IH] ( % ( [IH] ( % [(S] [*H] % * ! * % s [!H] ( % ( ! ( % [(S] [!H] * % * ! * % s [(H] % ( ! ( % [(S] [*H] [WO] [TS] [uf] [WO] [uf] [OH] [TS] [OH] [SL] [uf] [HL] [fx] [SL] [OH] [SL] [OH] [TS] [OH] [TS] [WO] [uf] [WO] [TS] [WO] [0u] [WO] [0u] [*T] [%W] [0u] [%W] [30] [*T] [%W] [30] [%W] [!*] [HL] [OS]
  Level: 9
  Length: 06:48
  Expert
  Moonlight Sonata (3rd Movement)

 • [9e]yi eyi eyi eyi | [8e]yi eyi eyi eyi Eyi Eyi EYo EYo [6e]To eyi [6e]yu wTu [9q]ey eyi eyi p eyp | [*p]uo euo euo p uop [9p]yi eyi P yoE yo | [8p]ti eti [8o]tu s uo [4i]ti eti eti eti Wti Wti Wti O tiO OtI OtI OtI O tIO * TiW TiW yio yi [8o] tYw tYW tyW ty | [5o] tYw tY[wo] ryw ry [8t] Yot Yot uosuo | S iO[qt] iOW iO[qa] iO [8s] uot uot uosuo | S iO[qt] iOW iO[qa] iO [8s] uot uo[6s] YIt YI | s ypt ypE yiE yi 8 tYW tY* EuwEu [9y]wE 9wE [9y]wt [9y]Qe | [5w]Ey Eyo yoP doP d dps yps yps dpsd [5d]oP yoP 0oP 8oP | *op uop uop [8f]op [9g]pdipd [5f]oPd ia | 6Tu pTu PTu oTu 6Tu eTu ETu wTu 6ey qey 6wT 0wT [26qy] [26qy] [26qy]
  Level: 6
  Intermediate
  Moonlight Sonata (Alternative)

 • 0 r a r I r p r o r u r I r y||| 0 r a r I r p r o r u r I r y||| [uf] o a o f o a o [uf] o a o f o a f [yd] o p I d o p I [yd] o p I d o a d [tf] o a o f o a o [tf] o a o f o f G [rd] I p I d I p I [rd] I p I d I [iO] d [se] u o u s u o u [se] Y I Y s Y s d [wa] Y I Y a Y I Y [wa] u o u a u o a [pQ] T u T p T u T [pQ] t Y t p t a| [a(] r I r o r p r [a7] Q f Q G|||7|| [uf0] o a o f o a o [uf0] o a o f p f G [yd9] I p I d I p I [yd9] I p I d I p d [tf8] o a o f o a o [tf8] o a o f o f G [rh7] I [pG] I d I o I [rp7] I [pd] I a I [iaO] d [se6] u o u s u s d [eD6] Y I Y a Y G h [wj5] y h y [IG] y h y [wf5] u o u f u [ok] u [kQ$] T f u f T j [uk] [hQ$] t j u G t h u [G(] r I r f [rI] a I [kaQD7]||| [uok] G h [ka] G h [uok] l k [uja] h j [rkI] G h [rkI] G h [rIG] l k [rjI] h G [utof] G h [tID] G h [roG] h j [zro] l k [tohe] G h [toje] h j [rkYI] G k [rYID] j G [urok] G h [uoka] G h [urok] l k [uoja] h j [rkI] G h [rkI] G h [rkI] Z k [rjI] h G [utof] G h [tID] G h [uroG] h k [xutp] z l [utspk] j k [utspl]|l [zraI] l k [rjaI] k G 3| 3| [uofa3]| 3| [yda3]| 3| 3| 3| [aTS3]| 3| 3| 3| [tsoa3]| 3| 3| 3| [aTS3]| 3| 3| [S3] j S [f3]| 3| 3| 3| [tsoa3]| 3| 3| [a3] s h [f3]| 3| [tpe3]| 3| [uroa3]| 3| 3| 3| [xkhf3]| 3| 3| 3| [zkd3]| 3| 3| 3| [khSL3]| 3| 3| 3| [utsp3]| 3| 3| [a3] s h [d3]| 3| [s3]| 3| [khfa3] a [f3] k [spjf3] p [d3] f [ofa3]| 3| 3| 3| [uod]||s|| [tpeIG]|||h| [wrjI]||h|| [wurfa]|||k| [ukeQ] l j j k h h j G G h f [wufE] G S P h G S| f| [rfQ0]|||f D f [QG7]||G h| j| [ha3] [G7] [d0] [aQ] w r u r w Q 0 7 3 7 0 [aQ] [wd] [rG] [uh] r [wk] Q [G0] 7 [ph2] [G6] [d9] [p0] Q e y e Q 0 9 6 2 6 9 [p0] [dQ] [eG] [yh] e [jQ] 0 [G9] 6 [h1] [G5] [d8] [o0] Q w t w Q 0 8 5 1 5 8 [o0] [dQ] [wG] [th] w [jQ] 0 [k8] 5 [daG7] $ 7 * 9 Q [rdaI] Q 9 * 7 $ [a7] $ [d7] 9 [G7] $ [YD@] 7 [IG0] Q [pj]| [ha3] [G7] [d0] [aQ] w r [uo] r w [QI] [o0] [p7] [o3] 7 0 [aQ] [wd] [rG] [uh] r [wk] Q [G0] 7 [ph2] [G6] [d9] [p0] Q e [yp] e Q 0 [o9] [I6] [y2] 6 9 [p0] [dQ] [eG] [yh] e [jQ] 0 [G9] 6 [h1] [G5] [d8] [o0] Q w t w Q [o0] [p8] [a5] [f1] 5 8 [a0] [dQ] [wG] [th] w [jQ] 0 [k8] 5 [daG7] $ 7 * 9 Q [rdaI] Q 9 * 7 [a$]p [a7] $ [d7] 9 [G7] $ [pj@] 7 [ka0] Q [IG]||| [xuoa]hjkxhjkxhjkxhjk[xuoa]|| k x C [zypI]GhjzGhjzGhjzGhjz|| k z [xuaT]hjkxhjkxhjkxhjk[xuT]|| k|x C [vuta]|C|z|h|j|z|k|k z [tole]fGhlfGhlfGhl z [xtoe]hjkxhjkxhjkC v [ywrb]|v|C|v| [xwur]hjkxhjkxhjkn| [uneQ] xbnlxbnlxbb n [vueQ]|b|C|v| [rYQGC(]||[ZD]||[rnkQ7]||| 3| v C [zQ] [rj] [yh] [zQ] jrGyf [hQ] Grdya [fQ] d [rp] I [ya] p u y I y e|7Qey]
  Level: 5
  Length: 04:27
  Intermediate
  Moonlit Night (Death Parade)

 • [wt]ou [wt][wt]ou [wt]ou tttttttt [wt]tou [to]u [wt] ou tttttttt eeeeeeerrrrrrrrttttttttyu tt yuuuuuuuuuyy tyuyte tiiuuuyy [yr]r yuuuuuuuuuyy tyuyte tiiuuuyy [wt]yuytt
  Level: 4
  Easy
  More Than This

 • t u o [8s] 0 w
  [9d] q e
  [wa] p o
  [qp]|ap
  [8o] 0 w
  t y u [0o] w r
  [qp] e t
  [9o] ey[Qy]
  [wy]| e w q 9
  [8o] [0u] [wo]
  [qs] e t
  [qp] e t
  [8o] u [7y]
  [6t] 8 0
  [9y] Q e
  [wu] y [wu]
  [0o] w t
  [qp]| [wy]|uy [8t]

  Level: 4
  Length: 00:36
  Easy
  Morning Has Broken

 • [9eG]Ipd GdpI
  [wyh] o a d h G
  [ef] p S f jfSp
  [QG] I P S G f
  [rd] I a d GdaI
  [wg] o a d a o
  [8tf] u o s o u
  [qs] t i p o i
  [8u] w t t u o
  [wtip]| |
  t| u| o|
  [8us] 0 w t w 0
  [9id] q e y e q
  [5ya]| p| [wo]|
  [qip] t i a p|
  [8tuo]| |w|
  t| y| u|
  [3ryo] 7 0 w r 0
  [6tup] 0 e t u p
  [9tyo]||y y|
  [5ry]||9 w w
  r y r w t y
  o| u| o|
  [4is] 8 q e t i
  p| q| t|
  [8o] w u w [7y] w
  [6t]||w t u
  [2wy] 6 9 Q 9|
  [5ru]| y| u|
  [8o]| w t w 0
  [4tp] 8 q e q 8
  [59y] w u| 9 y
  [8f] u o s [tf]sou
  [qg] i p s g f
  [wd] o a d hdao
  [Wf] u O a f d
  [es] u p s fspu
  [wd] i o a d i
  [8s] w t i o y
  [us]| |
  t| u| o|
  [8us] 0 w t u|
  [9id] q e y i|
  [5yoa] w p| [wo]|
  [qip] t i a p|
  [8uo]| w t u o
  t| y| u|
  [3ryo] 7 0 w r|
  [6tp] 0 e t u|
  [9tyo]||y y|
  [5ry]| 9 w w r
  y r w r y|
  o| u| o|
  [4ip] 8 q e t|
  p| t i o t
  [8wo] t u| [7y]|
  [6tp] 0| w t u
  [2wy] 6 9 Q 9 w
  [5ru]| y| u|
  [8to]| w t u t
  [4tp] 8 q r t|
  [5y] 9 u| w y
  [8f] u i s [wtf]sou
  [qtg] i p s g s
  [0yd] o a d hdao
  [Wf] u O a f d
  [es] u p s fspu
  [QS] I P S G f
  [rd] I a G h j
  [wk] [ya] d h [oj] h
  [9j] e y e G p
  [ef] u o p d S
  [9od] e y o p u
  [I29d]

  Level: 6
  Length: 01:49
  Intermediate
  Morning Has Broken (Cat Stevens)

 • [uth] f d s d f [uth] f d s d f [uth] f h [tje] f j [uth] f d s|| [o80] u y t y u [o80] u y t y u [o80] u o [pe] u p [aW0] O I u|| [aW0] O I u I O [aW0] O I u I O [aW0] O a [s8] O s [aW0] O I u|| [aW0] O I u I O [aW0] O I u I O [aW0] O a [se] p s [wrd] a p o|| [wrd] a p o p a [wrd] a p o p a [wrd] a o y r w d a o [wri]|| [uth] f d s d f [uth] f d s d f [uth] f h [tje] f j [yji] g f d|| [qp9] i u y u i [qp9] i u y u i [p9] i p [wa] i a [a0] o a [s8] o s [sq] p s [d9] p d [f0] W r 0 W r [qd] e t [sq] e t [a0] W r 0 W r [wa] r y w|| [o80] u y t y u [o80] u y t y u [o80] u o [pe] u p [o80] y t|| [h8] f d [se] d f [h8] f d [se] d f [h8] f d [se] d f [sh80]
  Level: 6
  Length: 01:38
  Intermediate
  Morning Mood

 • p f l k z l k j p f l k z l k j i s l k z l k j i s l k z l k j o d l k z l k j o d l k z l k j p f l k z l k j p f l k z l k j p f l k z l k j p f l k z l k j i s l k z l k j i s l k z l k j o d l k z l k j o d l k z l k j p f l k z l k j p f l k z l k j 6 0 [sl] [ka] [zd] [sl] [ka] [pj] 6 0 [sl] [ka] [zd] [sl] [ka] [pj] 4 8 [sl] [ka] [zd] [sl] [ka] [pj] 4 8 [sl] [ka] [zd] [sl] [ka] [pj] 5 9 [sl] [ka] [zd] [sl] [ka] [pj] 5 9 [sl] [ka] [zd] [sl] [ka] [pj] 6 0 [sl] [ka] [zd] [sl] [ka] [pj] 6 0 [sl] [ka] [zd] [sl] [ka] [pj] 6 0 [sl] [ka] [zd] [sl] [ka] [pj] 6 0 [sl] [ka] [zd] [sl] [ka] [pj] 4 8 [sl] [ka] [zd] [sl] [ka] [pj] 4 8 [sl] [ka] [zd] [sl] [ka] [pj] 5 9 [sl] [ka] [zd] [sl] [ka] [pj] 5 9 [sl] [ka] [zd] [sl] [ka] [pj] 6 0 [sl] [ka] [zd] [sl] [ka] [pj] 6 0 [sl] [ka] [zd] [sl] [ka] [pj] 6 0 [sl] [ka] [zd] [sl] [ka] [pj] 6 0 [sl] [ka] [zd] [sl] [ka] [pj] 4 8 [sl] [ka] [zd] [sl] [ka] [pj] 4 8 [sl] [ka] [zd] [sl] [ka] [pj] 5 9 [sl] [ka] [zd] [sl] [ka] [pj] 5 9 [sl] [ka] [zd] [sl] [ka] [pj] 6 0 [sl] [ka] [zd] [sl] [ka] [pj] 6 0 [sl] [ka] [zd] [sl] [ka] [pj] 6 0 [ts] [ra] [yd] [ts] [ra] [pe] 6 0 [ts] [ra] [yd] [ts] [ra] [pe] 4 8 [ts] [ra] [yd] [ts] [ra] [pe] 4 8 [ts] [ra] [yd] [ts] [ra] [pe] 5 9 [ts] [ra] [yd] [ts] [ra] [pe] 5 9 [ts] [ra] [yd] [ts] [ra] [pe] 6 0 [ts] [ra] [yd] [ts] [ra] [pe] 6 0 [ts] [ra] [yd] [ts] [ra] [pe] p f l k z l k j p f l k z l k j i s l k z l k j i s l k z l k j o d l k z l k j o d l k z l k j p f l k z l k j p f l k z l k j
  Level: 4
  Length: 01:52
  Easy
  Morning Remembrance (Bleach)

 • ppsp dp fd ssfs hs fs ooao so sa iipi ai ap ppsp dp fd ssfs hs fs ooao so sa iipi ai ap pppp os pppp ou pppp os pppp ppp pp pppp os pppp ou pppp os pppp ppp pp pfpspPpspPo pfpspPpspPo pfpspPpspPo pfpsoooopp
  Level: 3
  Easy
  Mortal Kombat (Theme)

 • r rTyuI | 77 | QQIuu r rTyuI | 77 | rrIuu y | Iuyy | [0r][0r] | Iuyy | [0r][0r] | Iuyy 0[0r] r rTyuI | 77 | rrIuu r rTyuI | 77 | rrIuu y | Iuyy | [7r][7r] | Iuyy | [7r][7r] | Iuyy | [7r]7 [7r] e rr | a p I | yyu ry | 77 | a p Iu | yyu ry | yyu re | yyyu re | yyy | r y u a p Iu | yyu re
  Level: 4
  Easy
  Moves Like Jagger

 • [qet] [qet] [qet] [qet] [qet] [qet] [qet] [qet] [qet] [qet] [qet] [qet] [qet] [qet] [qet] [qet] [qet] [qet] [qet] [qet] [qet] [qet] [qet] [qet] [4qet] [4qet] [4qet] [4qet] [4qet] [4qet] [4qet] [4qet] [4qet] [4qet] [4qet] [4qet] [4qet] [4qet] [4qet] [4qet] [4ips] [4ipS] [4ips] [4ipS] [4ips] [4ip] [ipd] 4 4 4 [4ip] [ips] 4 [4ip] [3uoad] 3 [T6up] 6 [eyi] 2 2 [2ey] [2eyi] [5ryo] [5ryp] 5 y [5i] [ruo] 3 [3ru] [3ruo] [3ru] [Tup] 6 [T6up] [T6uo] [6p] [Eyi] ^ ^ [^Eyi] [^o] [Eyip] 8 [8P] [Eyip] 8 o 8 [tip] 4 4 [4eti] [4eti] [E1yi] [E1yi] [E1yi] [E1yi] [4ips] [4ipS] [4ips] [4ipS] [4ips] [4ip] [ipd] 4 4 4 [4ipd] [4ips] [4ip] [3uoad] 3 [T6up] 6 [2eyo] [2eyi] 2 y [2i] [ryo] 5 [yip] 5 [5ry] [5ryi] [3ruo] [3ru] [3ruo] [3ru] [T6uo] [T6up] [T6uo] [6p] [Eyi] ^ ^ [^Pdg] [^Pdg] [P8idg] f 8 [P8id] [8f] [psg] 4 4 [4eti] [4eti] [E1yi] [E1yi] [E1yi] [E1yi] 9 y [yi] [uo] [ip] 8 [8d] [dg] [fh] [gj] ^ d [dg] [fh] [gj] 6 [6fh] [fh] [dg] [5dg] [Pd] 5 5 [ps] [ip] [@Yo] [ip] [oP] 5 ^ [Eyi] [Eyi] [E2yi] [E4yi] 9 y [yi] [uo] [ip] 8 [8d] [dg] [fh] [gj] ^ d [dg] [fh] [gj] 6 [6fh] [fh] [dg] [5dg] [Pd] 5 5 [ps] [ip] [@Yo] [ip] [oP] 5 ^ [Eyi] [Eyi] [E2yi] [E2yi] [E1yi] [E1yi] [E1yi] [E1yi] [E1yi] [E1yi] [E1yi] [E1yi] [4ips] [4ipS] [4ips] [4ipS] [4ips] [4ip] [ipd] 4 4 4 [4ip] [ips] 4 [4ip] [3uoad] 3 [T6up] 6 [eyi] 2 2 [2ey] [2eyi] [5ryo] [5ryp] 5 y [5i] [ruo] 3 [3ru] [3ruo] [3ru] [Tup] 6 [T6up] [T6uo] [6p] [Eyi] ^ ^ [^Eyi] [^o] [Eyip] 8 [8P] [Eyip] 8 o 8 [tip] 4 4 [4eti] [4eti] [E1yi] [E1yi] [E1yi] [E1yi] [4ips] [4ipS] [4ips] [4ipS] [4ips] [4ip] [ipd] 4 4 4 [4ipd] [4ips] [4ip] [3uoad] 3 [T6up] 6 [2eyo] [2eyi] 2 y [2i] [ryo] 5 [yip] 5 [5ry] [5ryi] [3ruo] [3ru] [3ruo] [3ru] [T6uo] [T6up] [T6uo] [6p] [Eyi] ^ ^ [^Pdg] [^Pdg] [P8idg] f 8 [P8id] [8f] [psg] 4 4 [4eti] [4eti] [E1yi] [E1yi] [E1yi] [E1yi] 9 y [yi] [uo] [ip] 8 [8d] [dg] [fh] [gj] ^ d [dg] [fh] [gj] 6 [6fh] [fh] [dg] [5dg] [Pd] 5 5 [ps] [ip] [@Yo] [ip] [oP] 5 ^ [Eyi] [Eyi] [E2yi] [E4yi] [9dg] [gj] [8hJ] [8jl] [gj] [^dg] [fh] [gj] [dg] [6sg] [6sh] [sg] [P5d] [Pf] [Pg] [Pd] [4ps] [4pd] [ps] [o@YP] s d 5 [^P] [yiP] s P 2 4 [pdg] 2 4 [6dgj] [5dhJ] [4gjl] [sgj] [Pdg] [P5dh] [Pdj] 4 [P2dg] [1psg] [6psh] [psg] [^Pod] f [Pog] [Pod] [4ips] [qipd] [ips] [o(YP] s [^d] [5P] [9yi] s [^P] 4 [1E] 1 [Ey] 1 [E1yi] 1 [yiP] 1 [P1id] [P1dg] [4tip] [4o] [Y4os] 4 [4tip] 4 4 4 [4tip] [4tip] [4tip] [4tip] [3ryo] 3 [T5wi] 5 [2qeu] 2 2 2 [E5wy] 5 5 5 [3wru] [3wru] [3wru] [3wru] [T6eu] 6 [T6wi] 6 [Equ] [Eqy] [4qet] 4 4 4 [E1yi] [E1yi] [E1yi] [E1yi] [4psg] [4psg] [psg] 4 [4psg] [4psg] [psg] 4 [psg] 4 4 4 [4psg] [4psg] [4psg] [P3odf] 3 [S3pf] 3 [ipf] 2 2 [2pdg] [2pdg] [oaf] 5 [oad] 5 [5oad] [5od] [oaf] 3 [3oaf] [oaf] 3 [oaf] 3 [upS] 6 [uoS] 6 [6uoS] [6uoS] [Pud] [Pdg] [Pdg] [Pdg] 1 [P1if] [P1id] [P1if] ! ! [!OSg] [!OSg] [Pog] @ [o@PD] [o@PS] [o@PD] [9ipd] y [yi] [uo] [ip] 8 [8d] [dg] [fh] [gj] ^ d [dg] [fh] [gj] 6 [6fh] [fh] [dg] [5dg] [Pd] 5 5 [ps] [ip] [@Yo] [ip] [oP] 5 ^ [Eyi] [Eyi] [E2yi] [E4yi] [9dg] [gj] [8hJ] [8jl] [gj] [^dg] [fh] [gj] [dg] [6sg] [6sh] [sg] [P5d] [Pf] [Pg] [Pd] [4ps] [4pd] [ps] [o@YP] s d 5 [^P] [yiP] s P 2 4 [pdg] 2 4 [6dgj] [5dhJ] [4gjl] [sgj] [Pdg] [P5dh] [Pdj] 4 [P2dg] [1psg] [6psh] [psg] [^Pod] f [Pog] [Pod] [4ips] [qipd] [ips] [o(YP] s [^d] [5P] [9yi] s [^P] 4 9 [8p] [6pdg] 4 8 [6f] d [4psf] [2p] [p] [Pid] 1 [2s] P [3ips] [4i] 5 [6y] [yo^P] 5 8 [6p] o [4tip] [2i] [^EYo] 5 @ [E2yi] 4 2 [@EYo] [@EYo] [@EYo] [@EYo] [@EYo] [^Eyi] [^Pid] [^isd] [^Pid] [^Eqy] [4eti]
  Level: 6
  Intermediate
  Mr. Blue Sky

 • s tuosa tuoap asdsadii i opapoa u u wetuo s tuosa tuoad p pasap hfds puuo y u t
  Level: 2
  Easy
  Musetta's Waltz (La Boheme)

 • [8o] 8 iuyt
  [8o] 8 iuytuio i u y o u t
  [8o] 8 iuyt
  [8o] 8 iuyt0qw q 0 9 w 8|
  [8o] 8 iuyt
  [8o] 8 iuytuio i u y o u t
  [8o] 8 iuyt
  [8o] 8 iuyt0qw q 0 9 w 8

  Level: 4
  Length: 00:30
  Easy
  Musette in C

 • [wy] tEt E tttEwwEty tEt E | wEt[wwy] Et | EtytEwwty|E t E ww ww | [5wd][5w] [5w] | [dj][5w][5w] | [5w] | [zdj] | [jzb] | P p | opP p | opP p | wwwww | P p | opP p o opP p | wwww[wyo] | [wy] tEt E tttEwwEty tEt E | wEt[wwy] Et | EtytEwwty|E t E ww ww | P p | opP p | opP p | wwwww | P p | opP p o opP p | [wyo]wwww[wyo] | d Ps d | ooood Ps s | ooood Ps s | oooo[do] Ps | s | w | d Ps d | ooood Ps s | ooood Ps s | oooo[do] Ps[w5]s s t [w5] | w
  Level: 5
  Length: 01:23
  Intermediate
  Music

 • [wtu]| |[wry]| |
  [wtu]| |[wry]| |
  [wtuf]| o| [wryd]| o|
  [wtus]|d|f|g|[wryd]| h|
  [wtuf]| o| [wryd]| o|
  [wtus]|d|f|g|[wryd]| h|
  [qetp]|s|s|s|[tuod]| s|a|
  [qetp]|s|s|s|[tuod]| s|a|
  [qetp]|s|s|s|[Eqyd]|s|p|i|[80wo]|||
  [48u]|y|y|u|[59i]|o|u|y|[80wt]

  Level: 6
  Length: 00:51
  Intermediate
  Music of The Night (The Phantom of the Opera)

 • y a p yII | ppIa p yuI u | I I I uyu I uyr | apIpI a I ppIa p yuII | ppIa p yuI u | I I I uyu Iuyr | apIp IaI | Iuyu | I I II o pI | III o pI | III o p I uu yI I | I I II o pI | III o p I | III o p I u I u | y a p yII | y a p yII | ppIa p yuI u | I I I uyu I uyr | apIpI a I ppIa p yuII | ppIa p yuI u | I I I uyu Iuyr | apIp IaI | Iuyu | I I II o pI | III o pI | III o p I uu yI I | I I II o pI | III o p I | III o p I u I u | y a p yII | [wr] | y o y [wr] | r y u I | [ey]
  Level: 3
  Length: 02:20
  Easy
  Music To My Eyes (A Star Is Born)

 • [skf]|k kk j k [skih]l[lf][lf]| |[skf] k k k j k [slihf]||[ywr8] [tie9] [yro9] [utqpf]|[pf] d sd [yrod0]||d [ws] [ta] [utsie9]ap os d|[ua]sa|[utro] [ytpi] [yuoa] [pi]sfsds[pf] [jf] j f [so0]d t [yd]o[od] h [tod] [t9]||o[wspi] d fh8wr|fhk[wfa8] [sge9] [rhd0] [usq4]pasa[se]a[spi5] [fe] [ts] [yuoa6][uoa]0 [wp] [ro] t[sh]y [5%] [sh]gY gD[t^] Ds[PD] g [hP]h[s5] [wt] [ywt]s[ytso] d f||8wr[yuo] o u [qf4]|[xljd] ttv[vlj4] [cW] x [hd^O]|W^[sgWO] W^[hdW] [ofa81]|[wp] f[ufa8] [ig] [ohd7] [s6]fl[te]0[te] [ykeda] [ye] [tshe] [sh92][pg][pg] e [tspi] [ed] [ts] [spf]| |[qpif4]dd Wq[yidWO] 4s[dW]s[i^]ODdd|z||[utsqpf]||f d sd[yrod0]|hod s a [tsie9]ap os d s[wura8]sa 5[yo81]u[yo]2[to3] [pif4] [pif8]ds[wp] [tpe]sfj l[kd][y0] [rh] [oj][jd]yh T[of] [tpid9]ss q[o4][spg5] [uha]wyd[ywuts8]ds w [ur81] [ti92] [to30] [usq4]pasa[se]a[wspi5] [wf] [ts] [yuoa6] 0 [wua] p [to] r [woh][oh][shO%]ggD[tYWD]s[^PD]g ^[^J]|[J5]hg[wth] [ywt]s[ytso] d f||[hfa81] w r [uokfa] [oh] [uf] [f4] 8 [xtlWH]v[vlYJ] [tcH]4[ZWH] [zv^H]|W^[lcWH] W^[zvWH] [ofa81]|[wa]f[ufa8] [ig] [ohd7] [s6]fl t [ykeda] [ye]0[tshe] [sh92][pg][pg]qe [tspi] [ed] [ts] ad| |[q4]|dd|Wq[ydW] 4s[d8]s[hd^O]Hg W^[YWD][ig]^[ohSD]% %|t [uaO] O%[oW]a[gda6]|t6[tsph]gy[spf]Y [^6] [hPJD]hh w[E7] [P7][ogd7]7 [ogd] [oD] [shD81]gD 8 1 [PD8] [gP92] [hP@(] [sqH4] [hP]t[gYO]g[toO] [oE] [gYW]P [dJ@(][hP] [gO]E[oPD]gh^[@(] [gd92] h [qH] [sgW8] [h9]2[qH]h[wsd5]|ss d f [tohfa]|a [kf]|h [spf]| |[tsqpf]|h[tsph] [yg] [YD] [poE]| |[sh] [hg] J [lh] [tolfa]Jhhw [f8][ofP]^g [hd] [s6]fl0 r [ytokd]|[hd] [hd92] [sg] 9 [tsie] d [s3] [oD4][id][id] q [ytqW4] 4 [s4] [shd^O]Hg q [ygWE] Y [ih] [hfa81] wr [uonk] [vh] [xf] [zlZHD]| |4 [O4] q|[tYW]|[soOD] [oD] [qoD] [so^D][idP][dP] W^[lgdW] W^[WJ]h[sfJ81]hhw[uE]f[ufP81] [ig] [ohd^] [s6]flos 6[kd6] o [sh5]6[ha2] [qpg] es[tspi] [ed] [ts] [qoOD4][idO][idO] t [yqdW] y [yd]s [o^WD][dO][id]|z||[toYP] P P P p P [tqoP] s [us] [us]|f [tYP] P P P p P [utsqp]| |s d f| |[a8]dwfhrwtw[yf]wtwrw[spf]| |[qf]to[to][po][tsph]o[tg]i[tf]ot[hd^O]qEqtq[ygP]qtq[hPE]q[of8]wtyu5[ufa81] [ig] [ohd7] [s6]fle0er[tkd]|[sh] [ysph9]e[yg]u ip [ig][uf][ts][pe] [qi] [O4]s8h[wg]Wti[sO] [dP] [sD] t W [hP5]9[wg]eEy[si] [id] [YD] 95 [soh6%] [ig](WE[ts] [yd] [YD%] [^O]dh[ig]| |[ig7]|s| |[oh851]|s s|s [tP%]|s [t^P] s| |[uso851]

  Level: 7
  Length: 02:25
  Intermediate
  My Answer (EXO)

 • 5 9 e r| | 4 8 w e| | 5 9 e r| | 4 8 w e| | [k5] 9 e r| | l [k4] 8 [wj] e|| h g [f5] 9 e r| | d [s4] 8 w e| | [h5]k 9 e r| | [lh] [kh4] 8 [wjg] e|| h g [f5] 9 e r|| v c [xl4] 8 w [zke]|| [lj]| [kh5] 9 [le]z [zr]| | 4 [k8]l[zw] [je]|| h j [k5] [h9] [ed] r| |4 8 w e| | [kh5] 9 [le]z [zr]| | 4 [k8]l[zw] [je]|| h j [w^J(]| | J l J [qje8]| | j| [wh^(]||g|| d| [qfed8]||[sg]|| j| [k5] [v9] [ne] [vr]| v m v 4 [v8] [wm] [ve] z v b n [k5] [v9] [ne] [vr]| v m v 4 [v8] [wm] [ve] z v b n [k5] [v9] [ne] [vr]| v m v 4 [v8] [wm] [ve] z v b n [k5] [v9] [ne] [vr]| v m v 4 [v8] [wm] [ve] z v b n 5 9 e r| | 4 8 w e| | 5 9 e r| | 4 8 w e| | [k5] 9 e r| | l [k4] 8 [wj] e|| h g [f5] 9 e r| | d [s4] 8 w e| | [h5]k 9 e r| | [lh] [kh4] 8 [wjg] e|| h g [f5] 9 e r|| v c [xl4] 8 w [zke]|| [lj]| [kh5] 9 [le]z [zr]| | 4 [k8]l[zw] [je]|| h j [k5] [h9] [ed] r| | 4 8 w e| | [kh5] 9 [le]z [zr]| | 4 [k8]l[zw] [je]|| h j [w^J(]| | J l J [qje8]| | j| [wh^(]||g|| d| [qfed8]||[sg]|| j| [k5] [v9] [ne] [vr]| v m v 4 [v8] [wm] [ve] z v b n 5 9 e r| | 4 8 w e| | 5 9 e r| | 4 8 w e| | e [w975]| |[w975]
  Level: 5
  Length: 02:54
  Intermediate
  My Confession (Doki Doki Literature Club)

 • [utso]| [utso]| [qpid]| [ywoa]||[wspo] [woda]| [tsof]| [spfe]| [qpgd]| [wsof]||[wida] [use]| [qpid]| [wuso]| [ywoa]| [utso]| | [tohf]| [uohf]| [ohf]| [tohf]||[togd] [tsof]| [wogd]| [rogd]| [yogd]| [wogd]||[wsof] [woda]| [tsof]| [tspg] [of] [tsid] [us] [tsof]||[yoga] [usoh]| [sji] [pgd] [sof]| [wida]| [uts8]
  Level: 6
  Length: 00:32
  Intermediate
  My Country Tis of Thee

 • h [gjl] k j h [hda] d f g [fsp] g f g [fao] d s a [sip] i s o s l s d s [sfl] [sl] [ak] [pj] [oah] [oh] [ig] [uf] [yad] [yd] [uf] [ig] [uf] [yd] pasdfghjkl [sfl] [sl] [ak] [sl] [hkv] [hv] [gc] [fx] [djz] g j l [hkz] [Lhx] f | o h [hdp] g [fao] s d s [dp] [sp] dd s d s o o o pp s o d f f gg f d s a ss o h [hdp] g [fda] s d s [dp] [sp] ss p S d f g f d s p o f f gg f d mnbvcxzl [gjl] [gk] [gj] [hsp] [hda] [ad] [af] [odg] f [fao] f [sf] [sg] [psf] dd [sp] s [gjl] [gk] [gj] [hsp] [hda] d [sf] [sg] g [fsp] g [sf] g [fao] [ad] [so] s [gjl] [gk] [gj] [hsp] [hda] [ad] [af] [adg] [psf] g [sf] gg [osf] d [suo] [sfh] [gjl] k l h [hkz] l z h [xjl] c x c x zz l h [gjl] k [gj] h [sgh] [dp] [fp] [sgp] [sfp] [sfo] g [sf] g [sfo][sf] dd [suo] s [fjl] k [fj] [shp] [shp] [dp] [fp] [sgp] [sfp] [afo] g [of] [og] [ha] jj [hfa] h [gjl] [gk] [gj] [pgh] [shp] [dp] [fp] [sg] [psf] g [sf] g [afo] d [yos] [yoa] [ysp] s o s h s o s h s o s h s o s h a o a h a o a h a o a h a o a h p o p h p o p h p o p h p o p h a o a h a o a h a o a h a o [wa] h [qts] o [rs] [eh] s [wo] s [wh] s o s h s o s h [5d] o d h s o s h [9a] o a [0h] s o [qs] h [60s] o [qs] [0h] s [qo] s [wh] s o s h s o s h [3d] o d h s o s h [8a] o a [0h] s o [ws] h [qts] o [ys] [th] s [ro] s [th] s o s h s o s h [26qd] o d h s o [ts] [rh] [9qea] o a [rh] s o [ts] h [wtus] o s h s o s h [5s] o s h s o s h [wryhv] [ts] [yd] [ts] [sfjl] 6 0 [etus] [6tus] 0 e [ulxm] [lxm] [plxm] u t [eafhk] 6 e [0pj] 8 [osfh] 4 8 [qtuo] [4tuo] 8 q [thlxv] [hlxv] [ihlxv] t e [qipg] 4 q [8uf] 6 [yoad] 5 9 [wry] [5ry] 9 w [ydkz] [dkz] [odkz] y r [wuof] 5 w [9ig] 7 [1uosf] 8 w [tfhlx] [8fhlx] u t [wyoad] [yoad] 7 [9t] y [wu] i [ro] p a w s d [9f] g h 7 j k [sfjl] 6 0 [etus] [6tus] 0 e [ulxm] [lxm] [plxm] u t [eafhk] 6 e [0sl] 8 [hlxv] 3 8 [0tuo] [3tuo] 8 0 [wvm] [vm] [uvm] t w [0gjlc] 3 0 [8fx] 5 [dgjz] 4 8 [qyipd] [4yipd] 8 q [tzcb] [zcb] [izcb] t [eipg] q [4pj] q [8sl] 6 [5dgjz] 9 q e t y i 9 e t y i p s w y i p s d g y p s d g j l [oadhkx] m n b v c x z l k j h g f d s [8wtsf] [wtu] [wrtu] [wtu] s h [WO37sh] g [Wryu] f [Wryu] s [%0ryud] s [60tupd] s d [etus] [ertu] [etu] a s [50ruoa] [wrus] a [wry] o [37wry] o [48etuo] p p [qwe] [qwr] [qwt] s [38wtuo] [0wt] [0wy] [0wu] d f [26qpsf] g g [qet] [WO9qtis] [Wqt] f [5wipd] 9 q e t [ys] i [wyoa] h v [18fhlx] w [tu] w [tu] w [tu] [sl] w [hv] [W37hlv] 0 [gc] [Wru] [0fx] [WHrufx] [dz] 0 [sl] [%0rafk] [sl] 0 [dz] [60tdfkz] e l z [tusfl] e [tu] e [tu] [eak] [S50epfj] e [SL] [Tu] [dz] e [fx] [Tufjx] [gc] e [hv] [!*Ljb] [hv] e [gc] [29fgjx] q c x [dgz] [ey] q [9eT] q [ey] l [qk] j [30sfh] w [tu] w [0tY] w [tu] l [wz] x [4qjlx] [ec] c [ti] s [ed] f [O4qsf] [Wg] g [ti] [Wc] x [5wgjz] [wg] f [yid] [wz] l [5wdhk] [ts] [uf] [yd] [4ts] q [tsl] r [sl] t y t [sl] y u y [sl] u [qi] u [sl] i o i [sl] o p o [sl] p a p [sl] a [5lm] w [skn] a [jb] s a p [hv] a p o [hv] p [wol] i o [ik] u j i u y h u [ys] t d y [6f] e r [tg] r f t [yx] t y [us] y d u [6f] e r [tg] r f t [yx] t y [us] y d u [3f] 0 w [tg] w f t [ux] t u [og] u f o [sz] o s [od] u s o [ul] t u [td] w s t [4l] q w t y t [qo] s t d y h [ol] z s v [dm] [h] [dm] v s z [ol] h y d t s [qo] w [sl] q [tsl] y [sl] t [3pj] 0 w [toh] y t [0o] s t d y h [ol] z s v [dm] [h] [dm] v s z [ol] h y d t s [0o] w 0 [tsl] y [dz] t [2fjlx] 9 [qs] [9d] [tpsf] e [9gc] [qfx] [2fjlx] 9 [qg] [9f] [tpsf] e [9sl] [qdz] [H4flx] q [Ws] [qd] [Otsf] W [qgc] [Wfx] [H4flx] q [Wg] [qf] [Otsf] W [qdz] W [5wgjlc] e r t y u i y u i o p a s o p a s d f g d f g h j k l z x c [odhkzv] w y o o d h h z v v l [ism] n [gb] v i v [os] [az] [px] [oc] [ox] [ux] c [afx] c u x [ph] [gz] [fl] d s [im] [sn] [gb] [sv] [iv] [oh] [gz] [Ofx] [dc] [fx] [px] [ac] [sx] [dc] [fx] [oP] [dz] [Ptsl] d s [ql] t [ik] [oj] t [ph] i [th] w [yd] o [af] W [ug] O [af] [ef] u [pg] [af] u [sg] p [uf] 0 [wd] t [ys] u y [toh] w [4sghl] q [tk] [yl] q o [yh] t [5dhkz] w [yl] [oz] % W [uh] O [6efjlx] [gc] [fx] [gc] [fx] [dz] [dz] [sl] m n b v c x z l k j h g f d s a p o i u y t r e w q 0 9 8 [4sfhl] 8 q [eak] q 8 [4pj] 8 q e [qoh] 8 4 8 [qoh] e q 8 [4yd] 8 q e [quf] 8 4 8 [qig] e 4 8 q [euf] [5uoaf] 9 w [rig] w 9 [5uf] 9 w r [wig] 9 5 9 [wuf] r w 9 [5yd] 9 [wts] r [wo] a 9 d [5h] k 9 z [wv] n r [5] 9 w r [6sfjl] 0 e [tak] e 0 [6pj] 0 e t [eoh] 0 6 0 [eoh] t e 0 [6yd] 0 e t [euf] 0 6 0 [eig] t 6 0 e [tuf] [18uosf] w t [uig] t w [8uf] w t u [tig] w 8 w [toh] u t w [8pj] w [toh] u [to] s w f [8h] l w x [tv] m u [8] w t u [4sfhl] 8 q [eak] q 8 [4pj] 8 q e [qoh] 8 4 8 [qoh] e q 8 [4yd] 8 q e [quf] 8 4 8 [qig] e 4 8 q [euf] [6upsf] 0 e [tig] e 0 [6uf] 0 e t [eig] 0 6 0 e [tuf] [5] 9 w [ryd] w 9 [5ts] 9 w r [wra] 9 5 9 w [rtips] [29] t [9ip] [qes] [gj] [yl] [ipcb] [30lxvm] t [0uo] [wts] [fh] [ul] [osxv] [4qlxvm] t [qio] [ets] [gh] [lm] [4qs] [tgOH] [lm] [qs] [tgOH] [lm] [qs] [tgOH] [lm] [5wzvn] [v] [c] [x] [z] [lm] [kn] [jb] [hv] [gc] [fx] [dz] [sl] [ak] [pj] [5oadh] [6] [7] [18] [29] [30] [4q] [5w] [6e] [7r] [8t] [9y] [0u] [qi] [wo] [8tsf] [wtu] [wtu] s f d [wtus] d f g h j k l z x [30V] n c V x c z x [Wrul] z k l j k H k [Wrug] H f g d f s d a [Wrus] d s d s d s a s [6ed] s d [etus] [etus] f j k l x b n [etum] n b x l k j f [6eS] p f S h f j h [euTL] j x L v x b v [euT] b b v c x [euTL] j x L j h g f [9f] g f [eyid] d f d S [eyid] g j L z c b [eyi] b c x z j g d [0s] d s d s d s d s [wtu] d s d s d s d s d s a [wtus] f h k l x v n [wtum] v c x l h f s [4f] d S d h g f g [qeyk] j H j x z L z [qeyv] c x c n b V b [qey] b x c z j L [5z] x z x z x z x z [wry] x z x z x z x z L z [wryv] c x z l k j h g f d s a p o [qts] d s d r s d [es] d s d s w d s d s w d s d 5 s d 9 s d s d s 0 d s d s q d s d s 0 d s [30] d s d q s d [0s] d s d s q d s d s d 0 s d 6 s d s d s 9 d s 8 d s o p a s d f g h [qtl] y t y k t y [tj] y t y t h y t y t h y t y w t y d t y t y t f y t W y t g y t y t f y t [etf] y t y [tg] y t f y t y t g y t y t y f t y 0 t y t y t d y t s y t w e r t y u i o [qtsl] d s d [rk] s d [esj] d s d s [wh] d s d s [wh] d s d 5 s d [9d] s d s d s [0f] d s % d s [qg] d s d s [0f] d s [60sf] d s d [qg] s d [0sf] d s d s [qg] d s d s [0f] d s d 3 s d s d s [9d] d s [8s] d s d s d s [oh] d s d [4tsgjl] y t y [ak] t y [tsl] y t y t y t [oh] y t y t y [5dhkz] t y t y t [sl] y t [dz] y t % y t y t [oh] y t y t [6tfjlx] [gc] [fx] [gc] [fx] [dz] [dz] [sl] o p a s d f g h [ql] [ts] [ef] [ts] [qk] [ts] [ej] [ts] [qf] [ts] [eh] [ts] [qf] [ts] [eh] [to] [qs] [to] [ed] [to] [qs] [to] [ef] [to] [qs] [to] [eg] [to] [qs] [to] [ef] [to] [wf] [yo] [ra] [yo] [wg] [yo] [rf] [yo] [wa] [yo] [rg] [yo] [wa] [yo] [rf] [yo] [wa] [yo] [rd] [yo] [ws] [yo] [rp] [ya] [ws] [ya] [rs] [yd] [wf] g y h r j y k [el] [us] [tf] [us] [ek] [us] [tj] [us] [ef] [us] [th] [us] [ef] [us] [th] [uo] [es] [uo] [td] [uo] [es] [uo] [tf] [uo] [es] [uo] [tg] [uo] [es] [uo] [tf] [uo] [0f] [to] [ws] [to] [0g] [to] [wf] [to] [0s] [to] [wg] [to] [0s] [to] [wh] [to] [0s] [to] [wj] [to] [0h] [to] [wp] [ta] [0s] [ta] [ws] [td] [0f] g t h w j t k [4l] s [ef] [ts] [qk] [ts] [ej] [ts] [qf] [ts] [eh] [ts] [qf] [ts] [eh] [to] [qs] [to] [ed] [to] [qs] [to] [ef] [to] [qs] [to] [eg] [to] [qs] [to] [ef] o [6f] p [ts] [up] [eg] [up] [tf] [up] [es] [up] [tg] [up] [es] [up] [tf] o [5a] o [rd] [yo] [wa] [yo] [rs] [yo] [wa] [yo] [rd] [yo] [wa] [yo] [ra] o [29tips] 9 [qt] y u 9 i o [yp] a s [ed] f g [qh] j k [30sfhl] 0 [ws] d f 0 g h [uj] k l [tz] x c [wv] b n [4qlxvm] q [im] v c [tl] h g [qs] [im] v c [tl] h g [qs] [%(W8m] B V Z l H D s O Y t [9q^E] m B c z J g d P i y [8wtlxvm] s h s o s h s o s h s o s h [1s] o s h s o s h s o s h s o s h [ts] o s h [1s] o s h [Yts] o s h [Ytil] h s h [Ets] o s h [s] o s h [EYts] o s h [Etil] h s h [WYtos] o s h [s] o s h [YPts] o s h [Ytsl] h s h [EYis] o s h [s] o s h [EYD] o s h [Eyg] o s h [%Eh] o s h [ts] o s h [Ys] o g o [ih] o [El] o [^EJ] P g P [tg] P g J [Yg] P [ig] J [Eg] P g J [5og] P g J [ig] P g J [ig] P D P [Yg] P [yH] P [8yh] o D o [YD] o s h [ys] o s h [Es] o s h [9psh] q [es] [rh] [ts] [eo] [ts] [yh] [ulm] 9 [tg] o [tf] w [tg] o [0osh] w [es] [rh] [ts] [wo] [ts] [yh] [ulm] 0 [th] o [tj] w [tk] o [qsghl] w [tl] [iv] [om] [iv] [tl] [wh] [qdghz] w [tl] [iv] [om] [iv] [tl] [wh] [wdhkz] y o d h z v v z h d o y [ql] w e [rk] t [yj] u i o [ph] a s d f g [hm] g f d [sn] a [pb] o i u v y t r e [wf] e [rg] t [yf] u i o [pg] a [sh] d f g [hx] g f d [sc] a x p o i c u [yv] t r [el] [rk] t [yj] u i o [ph] a s d f g [hm] g f d [sn] a [pb] o i u [yv] t r e w [0f] w [tg] y [uf] i o p [ag] s [dh] f g [hx] g f d [sc] a [px] o i u [yc] t [rv] e w [9sl] q e [tdz] y [usl] i o p a s d f g [hlm] g f d [sz] a [plm] o i u y t [roh] e w [0fx] w [tgc] y [ufx] i o p a s [dhv] f g [hx] g f d [sc] a [px] o i u y t [rsl] e [dz] w [qfx] t y [ulm] i o [z] p a [sx] a p o [idz] u [yfx] t [qgc] t y [uz] i o [x] p a [sc] a p o [ifx] u [ygc] t [whv] [80w] [357] [90w] [358] [0wt] [589] [qwt] [580] [wtu] [89q] [etu] [80w] [tuo] [0wr] [yuo] [0wt] [wtu] [89q] [etu] [80w] [tuo] [0wr] [yuo] [0wt] [uos] [wty] [ios] [wtu] [osf] [tyi] [psf] [tuo] [uos] [wty] [ios] [wtu] [osf] [tyi] [psf] [tuo] [sfh] [uoa] [dfh] [uos] [fhl] [osd] [ghl] [osf] [sfh] [uoa] [dfh] [uos] [fhl] [osd] [ghl] [osf] [hlx] [sdg] [jlx] [sfh] h v o h h v o h o v w h o v w h [wo] [hv] [5w] [oh] [wo] [hv] [5w] [oh] [wo] [hv] [5w] [oh] [wo] [hv] [5w] [oh] [wryohkzv] [ts] [yoad] [ts] [6sfjl] [8e] [0t] [eu] [8p] [0s] [ef] [tj] [ul] [px] [sb] [fm] [j] [m] [afhk] [pj] [4osfh] [4w] [8t] [qy] [qo] [ts] [id] [ih] [sl] z g v g m l [c] [ipsg] [uf] [5yoad] [7w] [9r] [wy] [7o] [9a] [wd] [rh] [yk] [oz] [av] [dn] [h] [n] [uosf] [ig] [18uosf] [50] [8w] [0t] [5u] [8o] [0s] [wf] [th] [ul] [ox] [sv] [fm] [v] [8t] [7ryoad] [5w] [6sfjl] [8e] [0t] [eu] [8p] [0s] [ef] [tj] [ul] [px] [sb] [fm] [j] [m] [afhk] [sl] [3hlxv] [8w] [0t] [wu] [8o] [0s] [wf] [th] [ul] [ox] [sv] [fm] [h] [m] [jlcb] [kn] [4lxvm] [4w] [8t] [qy] [qo] [ts] [id] [ih] [sl] z g v g m l [c] [wo] [qilcbm] [8t] [4qzcV] [Wqty] [OVtilcm] [Ois] [5wlzvm] [wty] [ryokzvn] [yoa] 1 [50lxvm] s h s o s h s o s h s o s h [etis] o s h s o s h [is] o [us] [yh] s [to] s [yh] [8wus] o s h s o s h s o s h [rs] o s h [qes] o s h s o s h q 0 9 8 9 [1s] 5 0 o s h s o s h s o s h s o s h [lv]
  Level: 8
  Expert
  My Dearest

 • [p9] [fe] [ed]
  [wp] [ya] [yo]
  [o0] [td] [ts] [i6] q q
  [u8] [wi] [wo]
  [qp] [ta] [ts]
  [d0] [rf] [rd] [yrO0]|
  [p60] f f [a60] p p [u60] p p a [p60] [60]
  [p84] f f [a84] p p [u84] p p a [p84] [84]
  [p9] [tf] [td]
  [wp] [ya] [yo]
  [o0] [td] [ts] [ie] t t
  [u8] [wi] [wo]
  [qp] [ta] [ts]
  [d9] [fe] [ed] [yiO0] r r
  6 [f0] [jS0]
  6 [f0] [jS0]
  6 [f0] [jS0]
  6 [f0] [jS0]
  [j60] x x [k60] j j
  [f60] j j k [j60] [60]
  [j9] [xe] [xe]
  [k9] [je] [je]
  [f9] [je] [je] k [je9] [e9]
  [j9] [xqe] [zqe]
  [wj] [yrk] [yrh]
  [h0] [zwt] [wtl]
  [ge] [ti] [ti] [wtf0] g h [tqje] k l
  [zyqe] Z x [yrcW]|
  x [60] [xlj] [xlj] [xlj60]|
  [jf] [rh0] [zH] [zH] [zrH0]|
  [fH] e [utl] [utl]
  [le] [ut] [utf]
  [qj] [te] [te] 8 [te] [tje]
  [qj] [tke] [tje]
  [k8] [tje] [tke]
  [lQ] [zye] [yle]
  [zQ] [ye] [yle]
  [xw] [utc] [xut] [wric]|
  x [wri] [wri]
  [l8] [whf0] [wsf0] [s8] [wf0] [wh0]
  [qlj] [tjge] [tsge] [sq] [tge] [tje]
  [wlhf8]| [wo]| [wt80]

  Level: 7
  Length: 01:39
  Intermediate
  My Favorite Things (The Sound Of Music)

 • p f f a p p u p p a p p f f a p p u p p a p [9tip] [tipf] d [5qtip] [qria] o [8ruo] [ruod] s [4eti] * 9 [50tu] i o [QY5tp] a s [5qipd] f d [5yuO] q 0 6 [rtu] 0 6 [yTI] 0 6 [rtuo] 0 6 [ryI] 0 [6p] [rtuf] [0f] [6a] [TIyp] [0p] [6u] [rtup] [0p] [6a] [TIyp] 0 [6p] [etif] [qf] [6a] [etip] [qp] [6u] [etip] [qp] [6a] [etip] q [2p] [tif] d [5p] [ria] o [8o] [WOud] [eups] [4eti] [*T] [9y] [50tu] i o [QY5tp] a s [5qipd] f d [3yiO] q 0 6 [T0ru] [Trup] 3 [T0ru] [Trup] 6 [T0ru] [Trup] 3 [T0ru] [Trup] [6p] [T0uf] [T0uf] [3a] [T0up] [T0up] [6u] [T0p] [T0up] [3a] [T0up] [0T] [2p] [Qyf] [Qypf] [6a] [Qyp] [QIyp] [2u] [Qyp] [Qyp] [6a] [QIyp] [Qy] [2ip] [Tf] [td] [rip] a [5o] [1uo] [Wd] [es] [4ei] * 9 [50tu] i 0 o [QY5tp] a Q s [5qipd] D q f [OS3g] [Wyos] [Ia] 7 [etusf] [Wtusf] [wtusf] p 7 [eypd] [wyod] [WOyd] 3 o 6 [etps] [WOts] [wtos] 6 u [4ip] [8e] [qt] 4 [8e] [qtip] [4ip] [8e] a [qtp] [4a] [8ep] [qta] [$ps] [(td] [Yes] [$d] [(t] [Yes] [5osf] [wug] [tuf] [PS5og] [wT] [Eu] [5ps] [eti] [O5iaf] [1us] w [ti] p s g j [1ah] g [wf] [tipd] a [wp] [1o] w [ti] d g [wj] l [1k] h [wf] [tid] h [ws] [1a] d [wp] [tis] a s [wd] a [1p] o w [tio] P s [wD] P [1O] o w [ti] O S D [wg] H [1h] [wuos] [eid] [5ip] [1uo] [0wt] [qey] [5qe] [10w] o [5o] [qey] [hv] [10w] o [5o] [qey] t e [10w] o [5o] [qey] [hv] [10w] o [5o] [qey] t e [150w]

  Level: 6
  Length: 02:30
  Intermediate
  My Favorite Things (The Sound of Music) (Intermediate)

 • 8|0|[tg] h|h| |g| [f9]|q|[th]|d| s| d| [f0]|r|[uo]||| [d9]|w|[yi]||| 8|0|[tg] h|h| |g| [h9]|q|[tf]|d| a| p| [o0]|r|[uo]||| [i9]|w|[yi]||| o|1|5|8|0|w|t|u| o p [o7]|w|r|w|y|w|r| [wo] p [e4] t o [i8]|[uq]|[te]| p| [o1]|[s5]|[a8]|[s0]|w|t|u|d f [p2] s g [o6]|[i9]|q|e|y|i|g f [s1]|[h5]|[h8]|0|w|t|u|[oj]| [k4]|[j8]|[qk]|[je]|t|[ih]|p|g| [uro0] a f||| [ypied9]||| 8|0|[tg] h|h| |g| [f9]|q|[th]|d| s| d| [f0]|r|[uo]||| [d9]|w|[yi]||| 8|0|[tg] h|h| |g| [h9]|q|[tf]|d| a| p| [o0]|r|[uo]||| [i9]|w|[yi]||| o|1|5|8|0|w|t|u| o p [o7]|w|r|w|y|w|r| [wo] p [e4] t o [i8]|[uq]|[te]| p| [o1]|[s5]|[a8]|[s0]|w|t|u|d f [p2] s g [o6]|[i9]|q|e|y|i|g f [s1]|[h5]|[h8]|0|w|t|u|[oj]| [k4]|[j8]|[qk]|[je]|t|[ih]|p|g| [uro0] a f||| [ypied9]||| 8 0 w y s f h
  Level: 6
  Length: 02:08
  Intermediate
  My Feelings (Doki Doki Literature Club)

 • e| r t r|tr|
  e| r t r|tr|
  e| r t o| i u y|||
  t| y u y|uy|
  t| y u y|uy|
  t| y u a|po|Ii|||
  u y o|tt r t|
  t r p|tt r t|
  t r a|tt r t| y u p|||
  r| e| r t r|tr|
  t| y u y|uy|
  p| a s a|sa| s|||
  t| y u y u y| t

  Level: 2
  Length: 01:08
  Easy
  My Funny Valentine

 • s d [6d] [0f] t d s [5d] [9h] r g f [4s] 8 e p [5o] 9 r s d [6d] [0f] t gfds [5d] 9 [rh] f h [4j] 8 e h f [5d] 9 r j k [6l] 0 t 0 [tk] 0 [th] 0 [5f] 9 r 9 [rg] 9 [rh] 9 [4j] 8 e 8 [eh] 8 [ef] 8 [5d] 9 r 9 r 9 r [6t] [0o] [es] [0s] e [0o] [6t] [5t] [9o] [ws] [9s] w [9o] [5t] [4t] [8o] [qs] [8s] q [8o] [4t] [5t] [9o] [ws] [9s] w 9 a [6t] [0o] [es] [0s] e [0o] [et] [5t] [9o] [ws] [9s] w o d [4t] [8o] [qs] [8s] q o t [5t] [9o] [ws] [9s] w 9 a [1s] 5 8 [wt] t w t w [9r] w t w 9 w t w [8r] q [et] q e q [ey] q [8u] w r w [ry] w r [1t] 5 8 [wt] t w t w [9r] w t w 9 w t w [4w] 8 q 8 q 8 4 8 q w e t i o p a [1ts] 5 8 [wts] [ts] w [ts] w [9ra] w [ts] w 9 w [ts] w [8ra] q [ets] q e q [eyd] q [8uf] w r w [ryd] w r [18ts] 5 8 [wts] [ts] w [ts] w [9ra] w [ts] w 9 w [ts] w [4wo] 8 q 8 q 8 4 8 4 8 q 8 [3ep] 0 [ra] 0 [ts] 3 6 0 e 0 [6ts] 0 [5yd] 9 r 9 w 9 [5wo] 9 [4oh] 8 q 8 [eig] 8 [quf] 8 [5yd] 9 r 9 [wuf] 9 [5ig] 9 [6uf] 0 t 0 [eyd] 0 [ets] 0 [5ra] 9 [wts] 9 r 9 [5ra] 9 [4ep] 8 q 8 q 8 q 8 [3wo] 7 0 7 [2qi] 6 9 6 [6tps] 0 t 0 e 0 [etps] 0 [5yad] 9 r 9 w 9
  Level: 6
  Length: 02:02
  Intermediate
  My Heart Will Go On

 • s d [ed] [uf] p s f d f d s [wd] [rh] y o a g f [qd] s t [ip] s g i w r y o a [ts] [yd] [6yd] [0uf] e 0 t i u y t [5y] [9o] w 9 r 9 [wuf] [9oh] [4pj] 8 q 8 [eoh] 8 q 8 [5yd] 9 w 9 r w y r [6t] [0o] [es] [0s] e o t [5t] [9o] [ws] [9s] w o t [4t] [8o] [qs] [8s] q o t [5t] [9o] [wts] 9 [wts] 9 [wra] [6t] [0o] [es] [0s] e o t 6 [5t] [9o] [ws] [9s] w o t [4t] [8o] [qs] [8s] q o t 4 [5t] [9o] [wts] 9 [wts] 9 [wra] 5 [1ts] 5 8 [wt] t w t w [9r] w t w w t w [8r] q [et] q e q e [qy] [8u] w t w [ry] w 9 w [8t] w t [wt] t w t w [9r] w t w t w t w [4w] 8 q 8 q 8 4 8 q w e t i o p a [1ts] 5 8 [wts] [ts] w [ts] w [9ra] w [ts] w t w t [wts] [8ra] q [ets] q e q [eyd] q [8uf] w t w [ryd] w 9 w [8ts] w t [wts] [ts] w [ts] w [9ra] w [ts] w r w 9 [wts] [4wo] 8 q 8 e 8 q 8 4 8 q 8 [30ep] [ra] [ts] 3 6 0 e 0 6 0 [5yd] 9 w 9 r 9 [wo] 9 [4oh] 8 q 8 [eig] 8 [quf] [8yd] 5 9 w 9 [ruf] 9 [wig] 9 [6uf] 0 e 0 [ryd] 0 [ets] 0 [5wra] 9 [wts] 9 r 9 w [9ra] [4ep] 8 q 8 e 8 q 8 q w e t [qi] [wo] [ep] [ra] [6ts] 0 e 0 t 0 e 0 [5yd] 9 w 9 r 9 [wo] 9 [4oh] 8 q 8 [eig] 8 [quf] [8yd] 5 9 w 9 [ruf] 9 [wig] 9 [6uf] 0 e 0 [ryd] 0 [ets] 0 [5wra] 9 [wts] 9 r 9 [wra] 9 [4ra] 8 [qts] 8 e 8 [qyd] 8 [5uf] 9 w 9 [7yd] 9 r 9 [6ts] 0 e 0 t i u y t [5y] [9o] w 9 r 9 [wuf] [9oh] [4pj] 8 q 8 [eoh] 8 q 8 [5yd] 9 w r y o a d [ts] u o s s o s o [ya] o s o o s o [ta] i [ps] i p i [pd] i [tf] o s o [ad] o y o [ts] o s [os] s o s o [ya] o s o s o s s [qo] t i t i t q t i o p s g h j k [1sl] 5 8 [wts] [ts] w [ts] w [9ra] w [ts] w t w [ts] w [8ra] q [ets] q e q [eyd] q [8uf] w t w [5yd] 9 w 9 [6ts] 0 e [0ts] [ts] 0 [ets] 0 [5ra] 9 [wts] 9 r 9 w [9yd] [4wo] 8 q 8 e 8 q 8 4 8 q 8 [30ep] [30ra] [tups] 3 6 0 e 0 6 0 [5yad] 9 w 9 r 9 [wo] 9 [4oh] 8 q 8 [eisg] 8 [quf] [8yad] 5 9 w 9 [ruf] 9 [wig] 9 [6usf] 0 e 0 [ryd] 0 [ets] 0 [5woa] 9 [wtos] 9 r 9 w [9ra] [4eip] 8 q 8 e 8 q 8 q w e t [qi] [wo] [ep] [ra] [6tps] 0 e 0 r 0 t 0 [5yad] 9 w 9 e 9 [wro] [9oh] [4oh] 8 q 8 [wisg] 8 [euf] [8yad] 5 9 w 9 [ruf] 9 [wig] 9 [6usf] 0 e 0 [ryd] 0 [ets] 0 [5woa] 9 [wtos] 9 r 9 [wroa] 9 [4roa] 8 [qtps] 8 w 8 [eyd] 8 [5wsf] [wyad] [6tps] 0 e t u d f d s [5d] [7h] 9 w r g f [4d] s 8 q t i p [5o] 7 9 w r [ts] [yd] [6yd] [0uf] e 0 t 0 [ei] u [0y] t [5y] [9o] w 9 r 9 [0wu] [9wo] [4ep] 8 q 8 e 8 [qra] 8 [3ts] 8 0 8 [2yd] 6 9 6 [1suf] % * % 0 % * % [IDG] $ 7 $ ( $ [7ra] $ [ak] 3 6 3 [8pj] 3 [OH^] [IG@] $ 7 $ [(OH] $ [7pj] $ [!OH] % [*HD] % [IDG] % [8suf] % [YD] $ [7uf] $ ( $ [YD] $ [TS] 3 6 3 * 3 6 3 [6e] r T u [ep] [ra] [TS] [YD] [!OSD] % * % ( % 0 % [IDG] $ 7 $ * $ [(ra] [4ak] [ak] 3 6 3 [7pfj] 3 [*OH] [IDG] $ 7 $ [*OH] $ [(PJ] $ [!OSH] % * % [(IG] % [8uf] % [YID] $ [7uaf] $ ( $ [YD7] $ [YD] 3 [6upf] 3 * 3 [IG] 3 [OH] $ 7 $ [IDG] $ ( $ [3uf] 7 0 W r W 0 7 3 7 Q r Y r Q 7 3 6 e 0 r 0 e 0 [3f] Q r [QD] S T Q I Q 3 7 [0u] W r W [i0] O I [7u] [i3] 7 [qa] r [yf] r [qa] 7 [3u] 6 e 0 r 0 e 0 7 Q r Q [TI] Q Y Q [w3] [0r] u
  Level: 6
  Length: 04:40
  Intermediate
  My Heart Will Go On (Titanic)

 • t y [y6] u 8|0| y t [y5] o 9|w| i u [t4]|8|q|8|5|9|w| t y [u6]|8|0| iuyt[y5] o 9|w| u o [p4]|8|[qo]|8|[y5]|9|w|| [t8]|0 t [wt]|t| [r5]|[t9]|w|t| [r4]|[t8]|q|y| [u5]|9|[yw]|9| [t8]|0 t [wt]|t| [r5]|[t9]|w|t| [w4]|8|q|8| [q4] w e [t8] [qi] o p [ts] [t8]|0 t [wt]|t| [r5]|[t9]|w|t| [r4]|[t8]|q|[y8]| [u5]|9|[yw]|9| [t8]|0 t [wt]|t| [r5]|[t9]|w|t| [w4]|8|q|8|5|9|w|9| [t6]|0|e|0| [y5]|9|w|[w9]| [o4]|8|[qi]|[u8] y 5|9|[wu]|[i9]| [u6]|0|[ye]|[t0]| [r5]|[t9]|w|[r9]| [e4]|8|q|8| [w5]|9|w|9| [t6]|0|e|0| [y5]|9|w|[w9]| [o4]|8|[qi]|[u8] y 5|9|[wu]|[i9]| [u6]|0|[ye]|[t0]| [r5]|[t9]|w|[r9]| [w5]|9|w|9| [r4]|[t8]|q|[y8]| [u5]|9|[yw]|9| [t8]|0|w|| [t8]|0 t [wt]|[t0]| [r5]|[t9]|w|[t9]| [r4]|[t8]|q|[y8]| [u5]|9|[yw]|9| [t8]|0 t [wt]|[t0]| [r5]|[t9]|w|[t9]| [w4]|8|q|8| [q4] w e [t8] [qi] o p [ts] [t8]|0 t [wt]|[t0]| [r5]|[t9]|w|[t9]| [r4]|[t8]|q|[y8]| [u5]|9|[yw]|9| [t6]|0 t [te]|[t0]| [r5]|[t9]|w|[y9]| [w4]|8|q|8|5|9|[qe]|[wr]| [te6]|0|e|0| [yr5]|9|w|[w9]| [o4]|8|[qi]|[u8] y 5|9|[wu]|[i9]| [u6]|0|[ye]|[t0]| [r5]|[t9]|w|[r9]| [e4]|8|q|8| [r5]ew 9|w q 9| [te6]|0|e|0| [yr5]|9|w|[w9]| [o4]|8|[qi]|[u8] y 5|9|[wu]|[i9]| [u6]|0|[ye]|[t0]| [r5]|[t9]|w|[r9]| [e4]|8|q|8| [r4]|[t8]|q|[y8]| [u5]||[yw]||| t y|[u6]||0| y t [y5] o| w| i u [t4]||q||[w5]||w| t y [y6] u 8|0| [i8]uyt[y5] o 9|w|[u9] o [p4]|8|q|[a8]| [s3]|7|2|[d9]| [t6]|0|e|0| [y5]|9|w|[w9]| [o4]|8|[qi]|[u8] y 5|9|[wu]|[i9]| [u6]|0|[ye]|[t0]| [r5]|[t9]|w|[r9]| [e4]|8|q|8|[r3] e [w7]|2 q 9| [t6]|0|e|0| [y5]|9|w|[w9]| [o4]|8|[qi]|[u8] y 5|9|[wu]|[i9]| [u6]|0|[ye]|[t0]| [r5]|[t9]|w|[r9]| [r3] e [w7]|2 q 9| [r4]|[t8]|q|[y8]| [u5]|9|[yw]|9| [t6]|0|e|0| [y5]|9|w|9|[wt80]
  Level: 5
  Length: 03:28
  Intermediate
  My Heart Will Go On (Titanic) (Alternative)

 • [9i] [es] [yig] [eig] y s i [8i] [ws] [uig] [wig] u s i 8 [^i] [qs] [Eig] [qig] E [qs] i [8i] [ws] [tig] w [uig] w [uf] [8t] [9i] [es] [yig] [eig] y s i y [8i] [ws] [uig] [wig] u s i [^i] [qs] [Eig] [qig] E s i E [8i] [ws] [tig] [ig] t [uf] 8 [4ig] q t i [ti] q t i [wu] t i 0 w t i t [qu] E [yi] E y o [qp] t u t [uo] [qi] t i i i i [wu] t i 0 w t i [^t] q E q E q ^ q E t y i P s d f [4isg] 8 [qig] t i t [ig] [wusf] t [ig] t u [uf] [qusf] E [yig] E y [oh] [qpj] t u t [oh] t [4isg] 8 [qig] t i t [ig] t [wusf] t [uig] t u t [ig] w [^ts] q E q E q E q ^ q E q [6yd] [uf] [2ig] 6 [9i] d [yig] e [9ig] e [8oh] w u w [ts] w [8sl] 8 [^sl] q y q [EPJ] q [^pj] [8oh] w u w [tpj] w [8PJ] w [9pj] i e [yoh] e [9yig] e [8uf] w [ig] w t w [8uf] w [^yd] q E q E ^ q [6ts] 0 e 0 [5EP] 9 w 5 [2ig] 6 9 e y e [9ig] e [8oh] w u w [8ts] w [sl] [wsl] [^E] q y q [EPJ] q [^pj] [8oh] w u w [tpj] w [8PJ] w [9pj] e i e [uoh] e [yig] e [8uf] w [uig] w y w [tuf] 8 [^uf] q [Eig] q E q [^Eoh] ^ [8pj] w u w [toh] w 8 w [qg] t [is] [tg] [ig] [ts] i [qi] t i t i i [wu] t i w u i [qu] E [yi] E y o [qp] t u t [uo] [qi] t i i i t i [wu] t i t u i [^t] q E q E q ^ q E t y i P s [^Ed] f [4ig] 8 [qisg] t i t [isg] t [wusf] t [uisg] t u t [isg] t [qusf] E [yig] E y E [oh] E [qpj] E y E [uoh] t u t [qsg] t [isg] t i t [isg] [wusf] t [uisg] t u t [isg] w [^Ets] q E q E q E q ^ q E [6eyd] [uf] [2ig] 6 q 6 9 6 2 6 [1oh] 5 0 5 [ts] 5 1 5 [^sl] 4 9 4 [9PJ] 4 [^pj] 4 [1oh] 5 0 5 [8pj] 5 [1PJ] [5pj] 2 6 q 6 [oh] [2ig] 6 [1uf] 5 [0ig] 5 8 5 [1uf] 5 [^yd] 4 ^ 4 ^ 4 ^ [6ts] 3 6 3 [6EP] 2 5 [2ig] 6 q 6 9 6 2 6 [1oh] 5 0 5 [8ts] 5 [1sl] [sl] ^ 4 9 4 [^PJ] 4 [^pj] [1oh] 5 0 5 [8pj] 5 [1PJ] [2pj] 6 q 6 [0oh] 6 [29ig] 6 [8uf] w [uig] w t w [8uf] w [^uf] q [yig] q E q [^Eoh] [8pj] w u w [toh] w 8 w [9p] e i e [yo] e [9i] ei[8s] w u w [tp] w s [8w] [^d] q y q E q [^Euf] q [6ig] 0 e 0 [5oh] 9 w [$pj] * [TG] * [ep] * [$QGpj] * [H3ak] 7 W 7 [0uf] 7 [30fx] 7 [2fx] 6 Q 6 [9dz] 6 [29SL] 6 [3ak] 7 W 7 [0SL] 7 [30dz] 7 [$SL] * e * [Qak] * [$Qpj] * [3OH] 7 [Wpj] 7 0 7 [30OH] 7 [2IG] 6 Q 6 9 6 2 6 [!uf] 6 * 6 [7yd] $ 7 $ [$pj] * e * W * Q [$pj] [3ak] 7 W 7 [0uf] 7 [3fx] [7fx] 2 6 Q 6 [9dz] 6 [29SL] 6 [3ak] 7 W 7 [0SL] 7 [30dz] [SL] $ * e * [Qak] * [$Qpj] * [3OH] 7 [Wpj] 7 0 7 [30OH] 7 [2OH] 6 [Qpj] 6 9 6 [29ak] 6 [3SL] 7 W 7 [0ak] 7 3 7 [$pj] * I T I T [$pj] T [0ak] r O r u r [0uak] r [9fx] e u I e u e y e y e 9 [Qp] T O T I T [Qp] T [0a] r I r u r [0a] r [9G] e u I e u e [9y] e y e 9 [$ep] * W * Q * [$ep] * [3ra] 7 Q 7 W 7 Q 7 0 [ep] [2pj] 6 0 6 Q 6 0 6 9 6 9 6 [29ak] [ej] u [pf] [uj] p [uf] [ep] u [rp] u [Of] u [Opj] u [rf] u [ej] y [If] y [Ij] y [If] y [Iepj] y I [ak] [6p] 0 [rp] [0f] [Tj] [0f] [ep] [rp] u [Of] u [Oj] u [Of] u [ep] y [If] [yj] I [yf] p y e I [ak] [6j] 3 6 0 [ef] 0 [6e] 0 [ef] u [pf] u [pfj] u [px]
  Level: 8
  Expert
  My Heart Will Go On (Titanic) (Expert)

 • [u8]|[wo]|[ts]|o|[tf]|o|[ts]|o| [u0]|[ro]|[ua]|o|[uf]| | [u8]|[wo]|[ts]|o|[td]|o|[ts]|o| [u0]|[ro]|[ua]|[ro]|[uf]| | [u8]|[wo]|[ts]|o|[tf]|o|[ts]|o| [u0]|[ro]|[ua]|o|[rf]|o|[ua]|o| [u8]|[wo]|[ts]|o|[td]|o|[ts]|o| [u0]|[ro]|[ua]|o|[rf]|o|[ua]|o| [u8]|[wo]|[ts]|o|[tf]|o|[ts]|o| [u0]|[ro]|[ua]|o|[rf]|o|[ua]|o| [u8]|[wo]|[ts]|o|[tf]|o|[ts]|o| [u0]|[ro]|[ua]|o|[rf]|o|[ua]| p a [us6] 0 e t a p [oa30]|7 0|3| p a [us6] 0 e t a p [uo30]|7 0|3| p a [us6] 0 e t s d [of30]| [oa]|[oa30]| [oa]|[oa5] 9 w r [yoa]|[so5] 9 w r [yod] [30] s| [us6] 0 e t [us]|[ia4] 8 q e [tia]|t i p s [od5] 9 [wod] r [yso]|[oa3] 7 0 [wso] r a r a p| 6 0 e t [us]|[ia4] 8 q e [tsi]|t i p s [od5] 9 [wod] r [yso]|[oa3] 7 0 [wof] r [of] r|p a [us6] 0 e t [us]|[a4] 8 q e [ts]|t i p s [od5] 9 [wod] r [yso]|[oa3] 7 0 [wof] r [of] r d s a [us6] 0 e t [usi]|[ia4] 8 q e [tsi]|t i p s [so5] 9 w r [yoa]|[ywa5]| | 9 t r w 9 5|a| s| [u8]|[wo]|[ts]|o|[tf]|o|[ts]|o| [u0]|[ro]|[ua]|o|[rf]|o|[ua]|o| [u8]|[wo]|[ts]|o|[td]|o|[ts]|o| [u0]|[ro]|[ua]|o|[rf]|o|[ua]|o| [u8]|[wo]|[ts]|o|[td]|o|[ts]|o| [u0]|[ro]|[ua]|o|[rf]|o|[ua]|o| [u8]|[wo]|[ts]|o|[td]|o|[ts]|o| [u0]|[ro]|[ua]|o|[rf]|o|[ua]| p a [us6] 0 e t a p [oa30]|7 0|3| p a [us6] 0 e t a p [uo30]|7 0|3| p a [us6] 0 e t s d [of30]| [oa]|[oa30]| [oa]|[oa5] 9 w r [yoa]|[so5] 9 w r [yod] [30] s a [us6] 0 e t [us]|[ia4] 8 q e [tia]|t i p s [od5] 9 [wod] r [yso]|[oa3] 7 0 [wso] r a r a p| 6 0 e t [us]|[ia4] 8 q e [tsi]|t i p s [od5] 9 [wod] r [yso]|[oa3] 7 0 [wof] r [of] r|p a [us6] 0 e t [us]|[a4] 8 q e [ts]|t i p s [od5] 9 [wod] r [yso]|[oa3] 7 0 [wof] r [of] r d s a [us6] 0 e t [usi]|[ia4] 8 q e [tsi]|t i p s [so5] 9 w r [yoa]|[ywa5]| | 9 t r w 9 5||| t r [e4] 8 q e t|[qpi4]| [qia4]| [ua6] 0 e t [us]|[us6] 0 e t u|d|[e6]| [od5] 9 w r y|[so5] 9 w r y|[oa]|[w5]| [ia4] [p8] q e t i p a [sqi4]|a s [uo30]|s| [s2] 6 9 q e|[s2] 6 9 q e|f|[92]| [d3] 7 0 w r|[d3] [s7] 0 w r a|[30]| [ia4] 8 q e t|[si4] 8 q e t|[id]|[q4]|[wof5]| |d| | s|s| |[jf] [kf] [lf] [zf] [lf6] 0 e t [ujf]|[lj4] 8 q e t|t|j k [zh5] 9 w r [yk] j [h3] 7 0 [xw] r x r|j k [lf6] 0 e t [ul] k [jg4] 8 q e t|t|k l [zh5] 9 w r [yx] c [x3] 7 0 w [xr]|[xr] z l k [l6] 0 e t [us]|[ia4] 8 q e [tsi]|t i p s [od5] 9 [wod] r [yso]|[oa3] 7 0 [wso] r a r a p| 6 0 e t [us]|[ia4] 8 q e [tsi]|t i p s [od5] 9 [wod] r [yso]|[oa3] 7 0 [wof] r [of] r d s a [us6] 0 e t [usi]|[ia4] 8 q e [tsi]|t i p s [so5] 9 w r [yoa]|[ywa5]| | 9 t r w 9 5| a| s| [u8]|[wo]|[ts]|o|[tf]|o|[ts]|o| [u0]|[ro]|[ua]|o|[rf]|o|[ua]|o| [u8]|[wo]|[ts]|o|[td]|o|[ts]|o| [u0]|[ro]|[ua]|o|[rf]|o|[ud]|o| [u8] [wo] [td]| s|a|s
  Level: 6
  Length: 04:26
  Intermediate
  My Immortal

 • [spfb]| |x [zida]| |xzLz[voda]| |n [uspm]| |tyu[t2]69qet[w3]90tyu[i4]u[t8]wiutw[if]utw[i4]u[td]witot[ih]t u4iutwtiutwut[ji]utwiu[tk]wiutw[yqc]xlhcxlhcxlhcxlhcxlhcxlhl| |[wt3] [ye4]|t [re5]||[w6] o w [t3]|[t8] [ye4]|t [ure5] y [wi] [ue6]|t wyuods[qo]yuods[f0]y[ud] [pg] [ofe]u[so] d [wf]r[ua] o 3|o 3|w|y o d h k [sjf4] 8 q [pf4] 8 q [od4] 9 w 4 9 [wf]dSd[ha3] 9 w [oa3] 9 w [sp6] w t 6 [wd] [tf] [g2]f[s6]g[qf]s[tg]f[se]g[qf]s[g5]f[sq]g[tf]s[aO%] [tsp] [yda] [pf6] 0 t [trp] e 6 [a5] 9 w [sp5] [da9] [wsf] [pjf4] 8 e [xjf4] 8 e [zwhd5] 9 [yr] [w5] 9 [xur]zLz[vk3] [w0] [yr] [zyon] y w [xwm6] w t y o [us] h| |f [g2]fsoiu[t9]|w [o4]||a||s 50wywyof [d5]odhz [l6] z x [l3] wto[o4]|t [r5]|y [t6] y u [qi^E]utiutiutiut[si]utiutiutiut[t^]||w||[wt]||[yo]||[sE]

  Level: 7
  Length: 02:48
  Intermediate
  My Lie (Kimiuso)

 • [y7] Q 7 Q 7 Q 7 T 6 Q 6 Q 6 Q 6 r % 0 % 0 % 0 %| 5 0 5 0 5 0 [y5] u [I7] Q [I7] Q [I7] Q [y7] u [I6] Q [I6] Q [I6] Q [u6] y [u%] 0y[r%] 0 % 0 %| 5 0 5 0 5 0 [y5] u [I7] Q [I7] Q [I7] Q [y7] u [I6] Q [I6] Q [I6] Q [y6]| [u%] 0I% [r0] % 0 %| 5 0 5 0 5 0 5| [d7] Q 7 Q 7 Q 7 S 6 Q 6 Q 6 Q 6 a % 0 % 0 % 0 %| 5 0 5 0 5 0 [y5] u [yI7] Q [I7] Q [I7] Q [y7] u [TI6] 0 [I6] 0 [I6] 0 [u6] y [u%] 0y[r%] 0 % 0 %| 5 0 5 0 5 0 [y5] u [yI7] Q [I7] Q [I7] Q 7 y [TI6] Q [I6] Q [I6] Q 6 y [ur%] 0I% [r0] [y%] 0 %| 5 0 5 0 5 0 5 e [r7] 9 [r7] 9 [r7] [e9] [r7] [T9] [y6] 9 [y6] 9 [y6] [u9] [y6] [T9] [r5] 9 5 9 5 [a9] [G5] [f9] 3 [d0] 3 [S0] 3 [d0] 3 [e0] [yr7] 9 [yr7] 9 [y7] [r9] [y7] [u9] [I6] 9 [T6] [e9] [e6] [e9] [r6] 9 5 9 5 9 5 9 5 9 [eT6]| | d f d S [rS]| [ua]| O| | r| y| o| p a r a y| I| | r| u| [dO] f d S [S5] 9 [wa]| 5 9 w| 3 7 0| 3 7 0| 7 Q r| 7 Q r| 0 W r| 0 W r| [ywa]||S [ywd]| f| [ueTS]||p S a p [rkaI] [5y] u [7I] Q [7I] Q [7I] Q [7y] u [6I] Q [6I] Q [6I] Q [6u] y [%u] 0y[%r] 0 % 0 % | 5 0 5 0 5 0 [5y] u [7I] Q [7I] Q [7I] Q [7y] u [6I] Q [6I] Q [6I] Q [6y] | [%u] 0I% [0r] % 0 % | 5 0 5 0 5 0 5 | [7d] Q 7 Q 7 Q 7 S 6 Q 6 Q 6 Q 6 a % 0 % 0 % 0 % | 5 0 5 0 5 0 [5y] u [7yI] Q [7I] Q [7I] Q [7y] u [6TI] 0 [6I] 0 [6I] 0 [6u] y [%u] 0y[%r] 0 % 0 % | 5 0 5 0 5 0 [5y] u [7yI] Q [7I] Q [7I] Q 7 y [6TI] Q [6I] Q [6I] Q 6 y [%ru] 0I% [0r] [%y] 0 % | 5 0 5 0 5 0 5 e [7r] 9 [7r] 9 [7r] [9e] [7r] [9T] [6y] 9 [6y] 9 [6y] [9u] [6y] [9T] [5r] 9 5 9 5 [9a] [5G] [9f] 3 [0d] 3 [0S] 3 [0d] 3 [0e] [7ry] 9 [7ry] 9 [7y] [9r] [7y] [9u] [6I] 9 [6T] [9e] [6e] [9e] [6r] 9 5 9 5 9 5 9 5 9 [6eT] || d f d S [rS] || [ua] | O | r || y || o p a r a y || I | r || u | [Od] f d S [5S] 9 [wa] 5 9 w 3 7 0 3 7 0 7 Q r 7 Q r 0 W r 0 W r [wya] | S [wyd] | f | [euTS] | p S a p | [Irak]
  Level: 5
  Length: 02:00
  Intermediate
  My Life Is Going On (Money Heist)

 • 4 8 q w|0|1 5 9 0|8| 5 9 e r|w|6 0 r t|w| [w4] 8 [q8] w|0|[u1] 5 9 0|8| [r5] 9 e r|w|[t6] 0 r t|0 w| [q4]|8 [wu]|y t [wt] 1 5 9 [wu]|y t [yt] 5|9 u|y t [wt] 6 y 0 [wu] w 5 r t 4|8 [ywu]|y t [wt] 1|5 y u|[to] u [yw] 5|9 [wu]|y t t 6 e 0 [wt] 5|[wr] t 4 8 w [yu]|y t [wt] 1 5 [yo9] [yo]|i u y 5 9 [yo] [yo]|i u t 6 y 0 [ut] 5 0 [wu] o [to4] p o [to] q|[to] s 1 5 y u y|[wt]|t [yW93]|u [yW] 9 r|[wt] 6 y t 0 e o s h| e o s d [of4] f f [of] q|p [to] 1 5 8 9|0 a s [od5] d d [od] w|a [so] 6 0 r t|0 s d [of4] f f [of] q|[tp] [to] 1 5 [of] [od]|s 9|[ya5]|s [od] 9 f w p 6 [so] 0 a s w o|[ofd4] 8 q [tp]|o [yo] 1 5 8 9 [of]|d [od] 5 9 w o [of]|a [so] 6 [od] 3 [so]|0 e|[ofd4] 8 q [tp]|o [yo] 1 5 8 9 [og] f d [sod] 5 9 w t|9 w t [r5]|9 w 9 s [so] 4 8 q [wt]|e| [yu1] 5 8 9|0|8 [yto5] 9 w r|t w r [wt6] 3 r t|w|t [wqe4]|8 [wu]|y t [wt] 1|5 [wu]|y t [yt] 5 9 w [wu]|y t [wt] 6 y 0 u w|r t [we4]|8 [wu]|y [t8] [wt] 1|5 u|o y u y 5|9 [yu]|y t [wt] 6 e 3 [wt]|r|[wt] 4 8 0 [wu]|y t [wt] 1 5 [yo] [yo]|i u [yw] 5 9 [yo] [yo]|i u t 6 y [wu]|5 0 [wu] o [to4] [p8] o [to] q|[to] s 1 5 y u [y0]|t t|[yW93]|u y|r|[wt] 6 0 r t o|s d h|e o s d [of] 4 f f [of] q|p [to] 1 5 8 9|0 a s [od5] d [od] [od] w|a [so] 6 3 r t 0 o s d [of4] f f [of] q|[tp] [to] 1 5 [of] [od]|s 9| [ya5]|s [od] 9 f w p 6 [so] 0 a s w o| [ofd4] 8 q [tp]|o [yo] 1 5 8 9 [of]|d [od] 5 9 w o f|a [so] [o63] [od]|[so]|0 e| [ofd4] 8 q [tp]|o [yo] 1 5 8 9 [og] f [od] [od] 5 9 w t|9 w 9 r a|9 [ws]|[so] [63]|[ohd]|[o0] [se] [ya] [93]|7 [ohd] 9|[ya] 4 1 [so4]|8 q|w t|[so84] d [of] [og] 8 f [od4] s [so63]|[ohd]|[o0] [se] [ya] [93]|7 [ohd] 0|[ya] 8 [tso4] 8 q w t|i o [so] [of] [of] [of] [of4] [og4] [oh4] [soh4] 4||| [tqpof]|o p|o [yo] 8|w|d f|d [od] w|y o f|a [so] 6 [od0] e [so]|w| [tqpof] i|o p|o [yo] 8|w|f g f d [od] w y o s y a| |a s|[sqoi]
  Level: 6
  Length: 03:16
  Intermediate
  My Love (EXO)

 • G f | dfdf d | G f | dfdf G |
  G f | dfdf d |
  aaaaaaa jjf j G ff dfdf a |
  f d | dfdf G |
  G f | dfdf d |
  aaaaaaj | jjf j Gfd |
  Gfd Gfd Gfd f |
  Gfd Gfd Gfd f |
  Gfd Gfd Gfd faaaaaj jjf j Gfd

  Level: 1
  Length: 01:30
  Super Easy
  My Oasis

 • f ff f f f f ffdd f f ff f f f f ffdd f f ff f f f f ffdd f p f dsd f dsd f dsp p f dsd f dsd f dsp s s s a p ppasapasapa ppasapasap sap sap sapasapop p a s a p a f d s g h g h g g g g ppp s s s p ss s s p ss s s pp j j p f dsd f dsd f dsp p f dsd f dsd f dsp sss s s a p ppasapasa p ppasapasap sap sap sapasapop p a s a p a f d s g h g h g g g g ppp s s s p ss s s p ss s s pp j j ppp s s s p ss s s p ss s s pp j j p f dsd f dsd f dsp p f dsd f dsd f dsp f ff f f f f ffdd f f ff f f f f ffdd f p f dsd f dsd f dsp p f dsd f dsd f dsp ppp s s s p ss s s p ss s s pp j j ppp s s s p ss s s p ss s s pp j j p f dsd f dsd f dsp p f dsd f dsd f dsp p f dsd f dsd f dsp
  Level: 3
  Easy
  My Songs Know What You Did in the Dark (Light Em Up)

 • u i u [4t] 8 q o | 4 8 q u i u [3t] 8 0 o | 3 8 0 o p o [2i] 6 9 [0s] | q 2 6 9 i u | i[5y] 9 w e | wt [5wr] | w u i u [4t] 8 q o | 8 [4qe] 8 q u i u [3t] 8 0 o | 3 8 0 o p o [2i] 6 9 [0s] | q 2 6 9 i u | i[5y] 9 w e | wt [5wr] 9 w t | [4o] 8 q w | e 4 8 q i | [3s] 8 0 [0wt] | 3 8 0 [wto] | [2o] 6 9 0 | [qp] [2i] 6 9 [0u] | [6t] [5t]y[9y] w e | wt r 9 w t | 9 [4oh] 8 q w | e 4 8 q [ig] | s [3sl] 8 0 w | 3 8 0 t | [2o] | 9 0 q p [2i] 6 | 0u | t [5t]y[9y] w e w t [5wr] | f g f [qs] t i h | p q t i f g f [0s] t u h | o 0 t o h j h [9g] e y l | i 9 e y g f | s[w s d] y o p | os [oa] y o f g f [qs] t i [oh] | p q t i f g f [0s] t u h | o 0 t o h j h [9g] e y l | i 9 e y g f | s[w s d] y o p | os [oa] y o s | [qh] t i o | p q t i g | [0l] t u s t f 0 t u s | [9h] e w e | j [9g] e y [ef] | s [ws]d[yd] o p | os [oa] y o s | [qh] t i o | p q t i g | ss [0l] t u t | o [0o] t u s | [9h] e w e | j [9g] e y [ef] | s [ws]d[yd] o p | os [oa] | d | [qf] t i [iop] | ts | qotpis [iop]p s [qf] t i [iop] | ts | qotpis [iop]p s | [q t i p s h] | 4 [s h] | [l m]
  Level: 5
  Intermediate
  My Star

 • [xupjfe]|j|fjlx[pljigec]|l|gjlc[xupleb]||v c x[zywo]||f g [fe0]|p|upsf[wh9]|o|yoas[ywrod]|||o|||[xue]yuy[uj]yuy[uf][yj][ul][yx][xu]yuyuyuyuyuy[zwo]yoy[oh]yoy[od][yh][ok][yl][zo][yv][zo][yh][oh][yd]ooywo [xue]yuy[uj]yuy[uf][yj][ul][yx][xu]yuyuyuyuyuy[ywv]ryr[zy]ryr[yd][rh][yk][zr][yn]r[zy]ryryryryruqwt[wg][qf][ud]qwt[ws]q[ud]qwt[ws]q[ud]qw[tf][wg][qh][uh]qwrwquqwrwqu[vq][zw][rh][wh][qd][uo]qwrwquqwt[wg][qf][ud]qwt[ws]q[ud]qwt[ws]q[ud]qw[ts][wd][qk][uk]qwrwq[uh]qwrwquqwrwquqwr[wf][qg][uf][qd][wf]twq[uf][qd][wf]tw[qf][uf][qd][wf]twq[uf][qd][wf][tj][wf][qd][uf]qwrwq[ud]qwrwquqwrwquqwr[wf][qg][uf][qd][wf]twq[uf][qd][wf]tw[qf][uf][qd][wf]twq[uf][qd][wf][td][wf][qj][zu]qwrwq[uk]qwrwqu[vq][zw][rh][wh][qd][uo]qwrwq[j92]pjhgf[qd4]sdfgh[wh5]|f [30] k l [z92]dzxjh[zq4]dzxjh[wh5]|f 5 h|[f3]||[hf]iosoi[kf]iosoifiosoifiosoi[lf]iosoifiosfghlhgf [yd6]80[ufe][pe0][ts8][yd4]68q[oh8]6[oh5]79w[pj9]7[uf1]358[yd5][ts3][ts4]68q[yd8][ts6][ts3]580[oh8]5[ig2]46[uf9][pe6][ts4][oh30]|[yd] [yd6]80[ufe][pe0][ts8][yd4]68[uqf][oh8][ka6][sl5]7[ka9]w[oh9]7[uf1]3[oh5]8[yd5][ts3][ts4]|[yd][ts][ts3]|[yd] [ts6]||5||[ts2]|[yd][ts][ts3]|[yd] [oh4]||5||[yd6]80[ufe][pe0][ts8][yd4]68q[oh8]6[oh5]79w[pj9]7[uf1]358[yd5][ts3][ts4]|[yd][ts][ts3]|[oh] [ig2] [uf][pe][ts][oh3] [ka] [ka6]80[sle][oh0][uf8][ka4]68[sql][oh8][uf6][zd5]79w[sl9]7[ka1]3[oh5]8[uf5]3[oh4]|[pj] [ka3]|[sl] [sl5]||6||[kgda5]||[slhf1]

  Level: 6
  Length: 02:15
  Intermediate
  My Truth (Kimiuso)

 • 5||5 9 ( 9| 5| |[@8]| @| |^| |[8%]||| 5||w y Y y| w| |[t@]| (| |9qE||[(%]Wt||| [t1] 5 [ti8] 5 [tY1] 5 [y8] 5 [t^] 4 ^ 4 [^E] 4 ^ 4 [E%] @ % @ % [W@] [E%] [t@] [t^] 4 ^ 4 [^Y] 4 [y^] 4 [t1] 5 [ti8] 5 [tY1] 5 [y8] 5 [t^] 4 ^ 4 [^P] 4 ^ 4 [g%] @ % @ [D%] @ % @ [h^] 4 ^ 4 [g^] 4 ^ 4
  Level: 5
  Length: 00:52
  Intermediate
  My Watch is Ended (Game of Thrones)

 • o| [f8] w t w 8 [wo] [tf] [wd] [f7] w r w 7 [wo] [rf] [wd] [f^] w E w [f^] [wf] [fE] [wd] [d6] 0 [eS] 0 6 0 [pe] 0 [g9] e y e 9 [pe] [yg] [fe] [g*] e T e * [pe] [gT] [fe] [g8] e t e 7 [wh] [rd] [wd] [g8] w [tf] w 8 w [ts] w [h8] w E w 8 [wG] [hE] [wj]h [h8] w E w 8 [wj] [fE] [wf] [h4] 8 [qg] 8 4 [g8] [qg] [f8] [h%] q [gW] q % q [gW] [qh] [f8] w t w 8 [wo] [tg] [wf] [d5] 9 w 9 [a5] 9 [ws] [d9] [d4] 8 q 8 4 8 q 8 [s8] w t w [s8] w t w [f8] w [tg] [wh] [h8] w t w 8 [wj] [th] [wG] [h8] w E w 8 w [gE] [wh] [j4] 8 q 8 [J4] 8 [qj] [H8] [j4] 8 q 8 4 [j8] [qk] [l8] [l9] e y e 9 [je] [yl] [je] [k5] 9 w 9 5 [k9] [wl] [z9] [z3] 7 0 7 3 [k7] [z0] [k7] [l6] 0 e 0 [j6] 0 [ke] [l0] [l4] 8 e 8 4 [j8] [le] [j8] [k5] 9 w 9 5 [k9] [wl] [z9] [z4] 8 q 8 [wl80]
  Level: 6
  Length: 01:36
  Intermediate
  My Way

 • 1| [wtu]| 5| 8|
  3| [ruo]| 7| 0|
  2| [tip]| 6| 9|
  [5iad]| 9 7 6| 5 w [1u]| |
  5 w [8u] y [7u]| |
  0 w [7u] y [^u]| |
  0 w [^u] y [6y]| T| 0| 6 e [2i]| |
  6 e [9i] u [2i]| |
  6 e [9i] u [5i]| |
  9 o [5y] y [1i]| u| 5| 8 I [1o]| |
  5 I [8o] p [1o]| |
  5 p [8u] o [4i]| |
  8 i [1i] u [4o]| i| 8| 4 i [1u]| |
  5 w [8i] u [5y]| |
  [9r] t5y [4y]| |
  4 3 2 [1t]| 5| 6| 7 w [1u]| |
  5 w [8u] y [7u]| |
  0 w [7u] y [^u]| |
  0 w [^u] y [6y]| T| 0| 6 e [2i]| |
  6 e [9i] u [2i]| |
  6 e [9i] u [5i]| |
  9 o [5y] y [1i]| u| 5| 8 I [1o]| |
  5 I [8o] p [1o]| |
  5 p [8u] o [4i]| |
  8 i [1i] u [4o]| i| 8| 4 i [1u]| |
  5 w [8i] u [5y]| |
  [9r] t5y [4y]| |
  4 3 2 [1t]| |
  [5u] i8o [1o]| |
  5 p [8o] I [1o]| |
  5 I [8o] p [4p]| |
  [8o] o [1p] o [4p]| |
  8 p [4a] s [2s]| |
  6 p [2s] p [5a]| |
  9 a [5s] d [3d]| |
  7 f [3a] d [6s]| |
  0 p [6a] s [2s]| |
  6 p [9s] p [5a]| |
  9 a [2s] d [5d]| |
  9| 5| [1s]| 5| 6| 7 w [1u]| |
  5 w [8u] y [7u]| |
  0 w [7u] y [^u]| |
  0 w [^u] y [6y]| T| 0| 6 e [2i]| |
  6 e [9i] u [2i]| |
  6 e [9i] u [5i]| |
  9 o [5y] y [1i]| u| 5| 8 I [1o]| |
  5 I [8o] p [1o]| |
  5 p [8u] o [4i]| |
  8 i [1i] u [4o]| i| 8| 4 i [1u]| |
  5 w [8i] u [5y]| |
  [9r] t5y [4y]| |
  4 3 2 [1t]| |
  [5u] i8o [1o]| |
  5 p [8o] I [1o]| |
  5 I [8o] p [4p]| |
  [8o] o [1p] o [4p]| |
  8 p [4a] s [2s]| |
  6 p [2s] p [5a]| |
  9 a [5s] d [3d]| |
  7 f [3a] d [6s]| |
  0 p [6a] s [2s]| |
  6 p [9s] p [5a]| |
  9 a [2s] d [5d]| |
  9| 5| [1s]| 5| 8| t

  Level: 5
  Length: 04:12
  Intermediate
  My Way (Frank Sinatra)

 • rTYOaDHJaDHJaDHJ|| rTYOaDHJaDHJaDHJ|| rTYOaDHJaDHJaDHJ|| rTYOaDHJaDHJaDHJ|| [rgc]TYOaDHJaDHJaDHJ[GC]| [HV]| [rgc]TYOaDHJaDHJaDHJ|| [rL]TYOaDHJaDHJaDHJ||C| [rc]TYOaDHJaDHJaDHJ|| [Efx]tyoPdhjPdhjPdhj[gc]| [hv]| [Efx]tyoPdhjPdhjPdhj|| [Elm]tyoPdhjPdhjPdhj||c| [Ex]tyoPdhjPdhjPdhj
  Level: 5
  Length: 00:50
  Intermediate
  Mysterious Place (Undertale)

Virtual Piano Sheets A-Z

Search for your favourite songs in the A-Z of virtual piano sheets. Choose the letter that the song starts with to perform a search. Alternatively, click on the letters to browse music sheets until you see one that you like. When you find the song you want to play, open the music sheet and click on ‘Play This Song’ to load the music sheet into the piano.